9 GRATINGTHAI FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที

FRP FibreGlass Diamond Checker Plate Manhole Cover Grating 
FZ cover off the well pipe within the wastewater. Glass Fiber Mat finished.ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักระบบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป

 

FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for any size) latest technology cover manholes, drainage, fiber glass. Cut to order sizes (Tailor Made) Delivery within 2-3 days immediately lightweight, does not rust, corrode throughout the lifespan easy installation, easy maintenance, open the lid. Designed to replace the sheet steel lid stripes trotters. Bo original cast iron cover versions  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบำรุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม

FRP Manhole Cover Grating FRP Manhole Cover Grating

Quotations cap the well pipe cover fiber glass
FRP FibreGlass Top Cover Grating Quotation. ใบเสนอราคา ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

 

FRP Grating Manhole Cover 

1) cut to order sizes (Tailor Made) has been used within 2-3 days / Fedex Delivery In 2-3 Days สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน / Delivery in 2-3 days
2) does not rust, corrode throughout the lifetime of chemically resistant and heat very well /. CHIMICAL to the Resistance is corrosion  ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก / Corrosion Chimical Resistance
3) prevent theft pipe cap was decisive. The fiber is sold to non / Security Burglar Problem Prevent Material ป้องกันปัญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ขายต่อไม่ได้ / Burglar problem prevent material
4) lifespan longer than 30 years without brittle fracture does not rust, no corrosion, lifetime / the Long Life Services  อายุการใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีเปราะแตกหัก ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อนตลอดอายุ / Long life services
5) Warranty 5-year replacement immediately from stock. and if the damaged / Warranty 5 years; replace new one if damaged. รับประกันคุณภาพ 5 ปี เปลี่ยนคืนทันทีจากสต๊อคพร้อมส่งหากชำรุด /

FRP Grating with Diamond Top Cover Sheet Specification .
Solid cover cap the well pipe in Raa water treatment, fiber glass shatter trotters.  ฝาปิดบ่อทึบครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำไฟเบอร์กล๊าสลายตีนเป็ด 
1. Standard panel 1.5×4 M. We Cut to any size: any size: to cut the width x length according to customer requirements. The maximum size is 1500 x 4000 mm (1.5×4 meters) by the cut can be cut in rectangular sizes. Can be placed in the same box. Just adjust the height of the shoulder to get together  สั่งตัดตามขนาดกว้าง x ยาว ตามที่ลูกค้าต้องการได้ โดยขนาดใหญ่สุดคือ 1500 x 4000 มิลลิเมตร (1.5×4 เมตร) โดยการสั่งตัดสามารถตัดได้ในรูปสี่เหลี่ยมทุกขนาด สามารถนำไปวางในช่องเดิม เพียงปรับความสูงของบ่ารับให้เข้ากัน
2. Thickness: 29mm.: thickness of the cap wells fiber glass 29 mm (3cm.) To adjust the height of the front seat ความหนาของฝาปิดบ่อไฟเบอร์กล๊าส 29 มิลลิเมตร (3cm.) ที่หน้างานต้องปรับความสูงของบ่า
3. Frame L-angle Preparation of Gap +5mm.: to prepare the frame for the insert wells fiber glass. The steel 30×30 mm. And shoulders on each side for 3-5 mm. To provide enough space to put a lid to fit into the pond. There is already the case with shoulder May need to adjust the height of the seat frame supports the front  การเตรียมกรอบเฟรมสำหรับใส่ฝาปิดบ่อไฟเบอร์กล๊าส ให้ใช้เหล็กฉาก 30×30มม. และทำบ่าเผื่อข้างละ 3-5 มม.สำหรับให้มีพื้นที่พอที่จะใส่ฝาปิดบ่อลงไปพอดี กรณีมีบ่าเดิมอยู่แล้ว อาจจำเป็นต้องปรับความสูงของกรอบบ่ารองรับที่หน้างาน
4. Surface is diamond texture: pattern on the lid of the pond. A pattern trotters Or slip pattern ลวดลายบนฝาบ่อ เป็นรูปลายตีนเป็ด หรือลายกันลื่น
5. Loading ability 800 kg./sqm: the Smart car in the water. Designed to withstand the 600-1,000 kg per square meter, depending on the pressure spotty or scattered around the plate. Perfect for a cover manholes sewage system. Cover the pond solid path Cover electrical system  ความสมารถในการรับน้ำนัก ออกแบบมาให้สามารถรับแรงได้ที่ 600-1,000 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับแรงกดเป็นจุดๆหรือกระจายทั่วแผ่น เหมาะสำหรับทำเป็นฝาปิดบ่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย ฝาปิดบ่อทึบทางเดิน ฝาปิดระบบงานไฟฟ้า
6. Weight per Square Meter 18 kg./Sqm.: weighs only 18 kilograms per square meter is installed at the door. Easy Maintenance น้ำหนักเบาเพียง 18 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร เป็นฝาที่ติดตั้งสะดวก บำรุงรักษาง่าย 

FRP Fiberglass Manhole Cover


How to installation FRP FRP Fiberglass Diamond Checker Manhole Top Cover 
FRP Covered Plate Gratings is often used in loading and storage areas. Other applications of FRP Covered Plate Gratings include food processing facilities, where covered its walkways prohibit contamination to work surface below. FRP Covered Plate Grating is also suitable where it provides a walking surface and controls subsurface odors. Other uses of FRP Covered Plate Grating include walkways over tank tops and vats. FRP Covered Plate Grating is manufactured with chemical resistant resin and includes a fiberglass gritted plate cover to any standard grating thickness. FRP Covered Plate Grating offers a strong, level surface for foot or wheeled traffic and provides approximately 30% higher stiffness values than open mesh grating. The standard grit-top surface provides perfect anti-slip flooring. Alternately, a checkered plate top surface may be desirable where fork lift truck operations take place. The smoother surface will allow loaded trucks turn more easily. In addition to improving safety standards, FRP Covered Plate Grating provides excellent chemical resistance, is easy to install and offers long term durability. The gritted anti-slip surface has one of the highest degrees of slip resistance ever measured for a walking surface, providing an economical, safe solution to slippery walking surfaces. 


FRP Fiberglass Manhole Cover FRP Fiberglass Manhole Cover

FRP Fiberglass Manhole Cover

 

Advantage of FRP Manhole (Features of fiberglass resin cap) (คุณสมบัติของฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น) 
1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Prevent theft of pipe hinges are strictly prohibited. Because of the non-ferrous metal material popular in the antiques market. ป้องกันปัญหาขโมยฝาท่อได้เด็ดขาด เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ไม่ใช่เหล็กที่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่า
2. Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance Not rusty and prevent corrosion throughout its useful life. ไม่เป็นสนิมและป้องกันการผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน
3. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Long life of more than 30 years, no fracture of more than 2 million repetition tests. อายุใช้งานนานกว่า 30 ปี ไม่มีแตกหักจากการทดสอบรับแรงกระแทกซ้ำๆ กว่า 2 ล้านครั้ง
4. Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool Fiber casting is better than cast iron. The lid can not be deflected surface as a rubber seal. Good smell protection การหล่อขึ้นแบบไฟเบอร์ทำได้ดีกว่าเหล็กหล่อ ทำให้ฝาปิดได้สนิท ไม่โก่ง พื้นผิวให้ตัวได้เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี
5. Light weight: high tensile for easy installation Lightweight, it is stronger than conventional cast iron, making moving and lifting quick and easy. น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อทั่วไป จึงทำให้ การเคลื่อนย้ายและยกติดตั้งเร็วและง่ายขึ้น
6. High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation Strength capability is higher than sticky cast iron. Because it is made from fiber resin fiber. Insulated, not conductive Strength capability is higher than sticky cast iron. Because it is made from fiber resin fiber. Insulated, not conductive ขีดความสามารถในการรับแรงสูงกว่าเหล็กหล่อเหนียว เนื่องจากเป็นผลิตจากเส้นไยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า
7. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification Manufactured as desired. Choose the shades of the pattern. ผลิตได้รูปแบบตามต้องการ ทั้งเลือกเฉดสี รูปทรง ลวดลาย
8. No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through Quiet when the car runs through the surface. Because there is no bang like a cast iron. เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว เนื่องจากไม่มีเสียงกระแทกโครมครามเหมือนเหล็กหล่อ
9. Made to order for any sizes: All sizes available. ผลิตได้ทุกขนาด เลือกสีสรร
10. Competitive Price: as compare to ductile iron material Price is close to cast iron, while stronger due to the use of fiber, making it lighter weight. ราคาใกล้เคียงเหล็กหล่อในขณะที่แข็งแรงกว่าเนื่องจากใช้เส้นใยไฟเบอร์ทำให้น้ำหนักเบากว่า 


FRP Fiberglass Manhole Cover

The lid is generally closed, which is more than 95% already used. Cast iron ductile cast iron since it has been used for a long time since the invention and development of the cap system to drain the pond. The use of cast iron for lining the wells is a well-known fact, especially in determining government properties that require only a cover of this material. At present evolution evolves from alternative materials. But it is not yet known in the market. Suitable substitute materials include fiberglass FRP Fiberglass (Composites) due to the lining of fiberglass ponds. Can solve the problems caused by the use of cast iron cover, such as the iron pits are often stolen to be sold in the store to buy antiques, causing problems or people falling from the hole in the iron hole was stolen. Who has enough to repair it. The problem of steel pan is rust, decay, decay, deteriorate quickly if contact with water frequently. In some industries, such as modern food plants, it is not permissible to treat tracheal tubes with rust contaminants. Workers may walk on the friction lid as dust gets trapped in the ingredients of food production. Or noisy steel pan collar problem. The smell of closure, etc. ฝาปิดบ่อพักโดยทั่วไปซึ่งมากกว่า 95% ที่ใช้กันอยู่แล้ว ผลิตจากเหล็กหล่อ Cast iron ductile เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้กันมานานตั้งแต่มีการคิดค้นและพัฒนาระบบฝาบำบัดบ่อพักระบายน้ำขึ้นมา การใช้เหล็กหล่อมาทำฝาปิดบ่อพักมีข้อดีเป็นที่นิยมรู้จักกันดีโดยเฉพาะในการกำหนดคุณสมบัติของทางราชการที่ต้องใช้เฉพาะฝาบ่อวัสดุนี้ ปัจจุบันวิวัฒนาการผลิตจากวัสดุอื่นมาทดแทนเริ่มก้าวหน้าขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด วัสดุทดแทนเหล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมได้แก่ ไฟเบอร์กล๊าส FRP Fiberglass (Composites) เนื่องจาก ฝาบ่อที่ผลิตจากไฟเบอร์กล๊าส สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้ฝาเหล็กหล่อได้ดี เช่น ฝาบ่อเหล็กมักจะถูกถอดขโมยไปขายในร้านรับซื้อของเก่าทำให้เกิดปัญหามีคนหรือรถร่วงตกลงไปจากรูที่ฝาบ่อเหล็กโดนขโมยแล้วยังไม่มีใครมาซ่อมแซมให้ดีพอ ปัญหาฝาบ่อเหล็กเป็นสนิมผุกร่อนผุพังทำให้เสื่อมสภาพเร็วถ้าสัมผัสน้ำบ่อยๆ ในบางอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอาหารสมัยใหม่จะไม่อนุญาตให้ระบบบำบัด ราง ฝาท่อ มีสิ่งเจือปนจากสนิมสารผุกร่อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอาจเดินบนฝาเสียดสีเกิดเป็นฝุ่นละอองติดเข้าไปในส่วนผสมของการผลิตอาหารได้ หรือปัญหาฝาบ่อเหล็กมีเสียงดัง มีกลิ่นจากการปิดสนิท ฯลฯ


FRP Fiberglass Manhole Cover

Feature of FRP Fiberglass Manhole Covers 
1.) FRP fiberglass Manhole Covers Have ZERO Scrap Value and Eliminate Manhole Lid Theft 
Cast iron manholes and metal manhole lids are being stolen every day. Thieves are stealing the cast iron manhole covers for scrap allowing vehicles, people or animals to drop in the hole. Just look at the Google News Results for Manhole Injury. FRP fiberglass Manhole Covers offer a quick, easy and affordable way to prevent manhole cover theft. FRP or FRP fiberglass manhole covers have no scrap value. When would be thieves discover they are not dealing with cast iron, they simply move on to the next city or source of scrap.
2.) FRP fiberglass Manhole Covers Reduced Weight = Reduced Worker Injuries 
FRP fiberglass Manhole Covers are much lighter and are easier for utility works to handle and place. Cast iron manhole covers normally weigh between 100 to 200+ pounds. FRP fiberglass manhole covers and plastic manhole covers reduce weight by 63% to 85%! Which manhole cover would you rather lift? Iron or FRP fiberglass? What about kicking that cast iron manhole cover into place? Which one manhole lid would you rather have drop on you?
3.) FRP fiberglass Manhole Covers Stay Where They Should Be – Locked Into Place 
Manhole lids that have popped off are a big problem and liability for utilities. Sewer backups, storms, flooding, vandals and even truck tires can cause the lids to be knocked out of place or even missing manhole covers. The callout costs due to this have become much higher and losses due to liabilities are mounting. Cast iron manhole covers or lids are typically held in place by the weight of the lid. Frp fiberglass manhole covers or FRP manhole lids are normally secured with a locking mechanism or worm gearWhile cast iron lids have long been fitted with locks, even the best locks can be defeated with tools, torches or brute force. The crooks can still swipe your cast iron manhole lid in just a few seconds. Once a manhole lid is off or missing, the sewer or storm sewer is open to children, bikes, cars, animals, debris or even worse. In contrast, plastic manhole covers are locked down and secured with a unique worm gear that ensures the lid stays where it should be. Do you need a more secure manhole? Ask about our high security and individually keyed high security FRP manhole covers.
4.) FRP fiberglass Manhole Covers Are Fully Traffic Rated 
FRP fiberglass Manhole Covers are available in fully traffic rated versions that offer 30% more weight loading than the current US DOT / highway legal weight limits. Our FRP / FRP fiberglass manhole covers comply to the following standards:
FRP Fiberglass Manhole Cover

5.) FRP fiberglass Manhole Covers Can Reduce Inflow & Infiltration in Sewers 
Manholes are a major source in wastewater collection systems or sewer systems. Old school cast iron manhole lids are designed to be loose-fitting. This inherent design flaw allows more surface water into our collection systems and sewers. All of this excess water still has to be treated at the sewer plant. Tight fitting FRP fiberglass manhole lids and covers are manufactured to tighter tolerances and can greatly reduce inflow and infiltration (I&I). Add manhole ring seals to your installation and these plastic manhole covers become very effective in eliminating a source surface water infiltration. FRP fiberglass or FRP manhole covers help:
• Reduce energy used for pumping excess water from liftstations and pump stations to the treatment plant
• Reduce wastewater treatment costs – less power, fewer chemicals and smaller facilities required
• Keep excess water, spills and runoff out of our sewers and stormwater systems
• Keep more oil and contaminants out of sewers, stormwater systems, creeks, rivers, lakes and oceans
6.) FRP fiberglass Manhole Covers Are Ideal for Corrosive Environments 
Sewer and wastewater systems can be highly corrosive. Hydrogen sulfide gas is commonly found in these systems. It is corrosive, very poisonous, heavier than air, flammable and even explosive. When dissolved in water, it becomes a weak acid called hydrosulfuric acid or sulfhydric acid. FRP fiberglass manhole lids and frames are perfect for the most corrosive settings found in municipal collection systems, sewers and industrial pretreatment applications. Effluents rich in sulfides are common in these humid and warm environments. When the heat and humidity is combined with long retention times, ideal conditions are created for microbiologically induced corrosion (MIC). This MIC can eventually destroy most sewer infrastructure but not FRP fiberglass manhole covers or FRP manholes. This inherent corrosion resistance makes FRP fiberglass (FRP) manhole covers ideal for effluent manholes, outfalls, industrial pretreatment, industrial process, equalization tanks, holding tanks and basins.
7.) FRP fiberglass Manhole Lids Can Reduce Odors 
FRP fiberglass covers and (FRP – fiber-reinforced polymer) manhole covers and frames are designed with odor control in mind. These FRP fiberglass manhole lids are manufactured with better sealing in mind which helps contain the odor. Plastic or FRP fiberglass manhole covers are also ideal for residential areas and urban environments sensitive to sewer odors. These FRP fiberglass manhole covers solve manhole issues for resorts, hotels, entertainment districts. Many engineers and facility managers have been using FRP fiberglass covers in parks and recreation areas, malls, outlet malls, high density developments, water parks, beaches, trailer parks, campgrounds and even all inclusive island resorts.
8.) FRP fiberglass Manhole Covers Are Ideal for Non Conductive Applications 
Many Telco and electrical utility manhole applications require manhole lids and rings to be non conductive. FRP fiberglass manhole lids are well suited for these non-conductive manhole requirements. Manholes can also be fabricated and fitted with nonconductive fiberglass ladders, platforms and railings.
FRP Fiberglass Manhole Cover

9.) FRP fiberglass Manhole Covers Allow AMR and Radio Signals to Pass Through 
Traditional cast iron manholes can block or interfere with radio signal transmission. Different antennas, antenna extensions, special lids, adapters or cover drilling are sometimes required when using cast iron lids. FRP fiberglass manhole covers allow radio frequency signals from Automatic Meter Reading (AMR) systems and telemetry systems to pass through with little to no interference. This makes fiberglass reinforced plastic manhole covers and FRP fiberglass manhole covers an ideal fit for monitoring systems, AMR systems, sewer flow meters, telemetry, SCADA, sewer and manhole level transmitters, water quality monitoring, water samplers, wastewater samplers and other devices.
10.) FRP fiberglass Manhole Covers Reduce Operation Costs and Save Energy 
Utilities are facing ever increasing operating costs. Higher fuel costs combined with higher vehicle acquisition and maintenance costs have managers looking for more creative ways to save the budget. Reduced manhole and cover maintenance helps:
• Reduces staff callouts while increasing time for family and the enjoying the benefits of recreation.
• Reduces fuel consumption and trips required to maintain the system.
• Saves on vehicle weight and fuel by not hauling around the heavier cast iron manhole lids. Three plastic manhole lids weigh less than one cast iron cover.
Quality FRP fiberglass manholes and covers typically last 30+ years or more. Cast iron manhole systems usually require significant maintenance or replacement costs during that same 3o year period of time.

FRP Fiberglass Manhole Cover


Comparison of FRP vs. Ductile Iron vs Gray Iron ตารางเปรียบเทียบวัสดุเหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส 
1. Burglar problem Fiberglass problem Can not be re-melted It is not popular in the antiques market. / No recover value ปัญหาการขโมย  ไฟเบอร์กล๊าส ไม่สามารถนำไปหลอมใหม่ จึงไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่า
2. Lifetime / Long Service Life Over 30 years of age, not fragile from rain, due to rain, as a resin fiber. / Over 30 years from FRP quality อายุการใช้งาน  อายุใช้งานกว่า 30 ปี ไม่เปราะแตกจากแดดฝนเนื่องจากเป็นไฟเบอร์ผสมเรซิ่น
3. Rust proof and Corrosion resistance No corrosion resistance / Corrosion resistance การสึกหรอและการเกิดสนิม ไม่มีปัญหาการสึกหรอเนื่องจากไฟเบอร์ไม่เป็นสนิม
4. Impact strength / Load capacity is higher than cast iron. Tested more than 2 million hits / No crack from 2 million fatigue shocks test การรับแรงกระแทก  รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อ ผ่านการทดสอบกระแทกกว่า 2ล้านครั้ง
5. Price / Price is higher than steel but cheaper than stainless steel. And aluminum ราคา สูงกว่าเหล็กแต่ถูกกว่าแสตนเลส และอลูมิเนียม
6. เสียงเกิดจากการกดทับ / Jangle Noise เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว ไม่มีเสียงกระแทกโครมคราม / No any jangle
7. Maintenance and Installation Convenient due to lighter / Convenient การบำรุงรักษา และติดตั้ง / Maintenance and Installation สะดวกเนื่องจากน้ำหนักเบากว่า
8. Distort / No Distortion Due to the properties of fiber casting / No distort problem การบิดงอ ไม่มีการบิดงอรูป เนื่องจากคุณสมบัติของการหล่อไฟเบอร์
9. Weight / Weight lighter than steel 5-10 times / 5 -10 times Greywater coal Gray Iron น้ำหนัก  เบากว่าเหล็ก 5-10 เท่า
10. Colors and patterns / Design & Color Choose the color you like, such as red, green, brown, black / Various color เฉดสีและลวดลาย  เลือกสีได้ตามต้องการ เช่น แดง เขียว น้ำตาล เทา ดำ
11. Applications / Applications are available anywhere near the sea in factories with chemicals. Insulated, non-flammable การประยุกต์ใช้งาน ใช้งานได้ทุกที่ ใต้น้ำ ใกล้ทะเล ในโรงงานที่มีสารเคมี เป็นฉนวนในตัว ไม่ติดไฟ
12. EN 124 / EN 124 Standard complies with EN 124 / Complied to EN 124. The structure of the ladder is varied. Can be selected according to preferences. And the existing budget. The structure of the ladder in each form is different design details. It is advised to consult experts, architects and engineers to get a ladder that is both strong. And beauty in itself. มาตรฐาน EN 124 / EN 124 Standard ได้มาตรฐาน EN 124 / Complied to EN 124 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของบันไดมีหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบ และงบประมาณที่มีอยู่ โดยโครงสร้างของบันไดในแต่ละรูปแบบนั้นก็มีการออกแบบรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสถาปนิก และวิศวกร เพื่อที่จะได้บันไดที่มีทั้งความแข็งแรง และความสวยงามไปในตัว 


FRP Fiberglass Manhole Cover

FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส


<<<< Recommended Products || Related Products Guide แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน >>>>

Quotation nose plate, corner edge, eyebrow, ladder cover Fiberglass floor coverings FRP Gritted Sheet Plate / Stair Tread Nosing Step Cover Quotation ใบเสนอราคา แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปิดผิวปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส

Stair Tread Nosing Step Cover


Features of nose plate, corner, eyebrow, fiberglass cover คุณสมบัติของแผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส 

1) Used for covering the ladder sheet. Put the front of the machine platform in the bathroom floor. Helps prevent slipping. Strengthen and enhance the area to be strong and beautiful. ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นขั้นบันได วางหน้าแท่นเครื่องจักร ในห้องน้ำ พื้นทางเดินโรงงาน ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัยสวยงาม
2 ) Made to cut from standard sheets of all sizes (Tailor Made) in 2-3 days / Delivery in 2-3 days. สั่งผลิตตัดจากแผ่นมาตรฐานได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน / Delivery in 2-3 days
3) Gray Nose Yellow is standard color. Standard Color: Gray and Yellow Nosing สีเทาจมูกเหลืองเป็นสีมาตรฐาน Standard Color: Grey and Yellow Nosing 
4) Corrosion Chimical Resistance is corrosion-resistant throughout its useful life, chemical resistance and heat resistance. Outstanding in durability in a situation easy to erode. Can be in a high acidic environment. Suitable for installation in marine or coastal areas. ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก โดดเด่นทางด้านความทนทานในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการสึกกร่อน สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดสูง เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่การทำงานในทะเลหรือตามแนวชายฝั่ง
5) was developed for use in the food industry. Contains antimicrobial agents. Inhibit the growth of bacteria On the surface of the sieve Including the corrosive substances commonly found in the food and beverage industry. Recommended for areas at risk of fire. Made from resin that does not cause smoke. And low rate of sparks. Suitable for offshore tunnels, mass transit and other closed areas. ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อต้านจุลินทรีย์ ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย บนพื้นผิวของตะแกรง รวมไปถึงสารกัดกร่อนที่มักจะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แนะนำให้ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดไฟ ทำมาจากเรซิ่นที่ไม่ก่อให้เกิดควัน และมีอัตราการเกิดประกายไฟต่ำ เหมาะสำหรับอุโมงค์ นอกชายฝั่ง ขนส่งมวลชน และพื้นที่ปิดอื่นๆ
6) Better than other metal grates and fiberglass grilles with corrosion-resistant properties often found in the chemical industry. And wastewater management Made from resin that has been formulated with more than 30 formulations to prevent corrosion in corrosive environments beyond the typical Fiberglass cover. โดดเด่นกว่าตะแกรงโลหะ และตะแกรง Fiberglass รุ่นอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติที่กันการกัดกร่อนที่มักจะพบเจอในอุตสาหกรรมเคมี และการจัดการน้ำเสีย ทำมาจากเรซิ่นที่ถูกคิดค้นมาจากสูตรมากกว่า 30 สูตร เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงเกินกว่าที่แผ่นครอบ Fiberglass ทั่วๆไปสามารถทนได้ 


FRP Stair Tread Nosing FRP Stair Tread Nosing
Stair Tread Nosing Step Cover แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได

Stair Tread Nosing Step Cover


GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Home Page of Chancon-GratingThai | >>  Home Company chat Lincoln – grating Thailand Company  หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
ontact & Information || Contact Email Please plate line monitoring product features to cut installation test  
    A. CContact. us: Contact Maps Products Further guidance  ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation: Price Quotation Cheap airline  ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. All the Reference of Projects: Customers. adapt How to buy  ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. features the meaning of Glass Fiber Reinforced Vinyl Resin Resin of Food the Grade the FRP Fiberglass คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. The Services, Grating: To design, manufacture, install and test the strength – chemical  Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted: ask. dealership Recruitment Sales Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย 

Gully Grating || steel grating fiber glass plastic around the pool. Sieve trap debris embedded in curbs  ตะแกรง เหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติค รอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงดักขยะฝังในคันหิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating grating tract drainage. Thick plastic reinforced the PP  ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2.  Grating Galvanized Steel’s finished steel grating plate connecting plated steel. Conduit for water passage   ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating drainage grating fiber glass. Floor Mat pathway in plants   ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating Slice spillway edge pool ABS, PVC  แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating mesh traps dirt, garbage, leaves curb side along the sidewalk. (Side, Trapper, to Leaf)   ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Guard, tree, grating, Paver the cover the frame frame grille protects the base of the tree. With both built and finished.  กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover || drapes cover the pond scum pipe Raa wastewater. Bo cast iron lid Glass fiber pipe cap  ฝาบ่อปิดทึบ ครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อเหล็กหล่อ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส
    7. FRP Manhole Cover lid cover manholes, pipes, fiber glass composite resin (noncorrosive alternative high strength stainless steel)   ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) 
    8. Cast Ready for Iron, Ductile Manhole the Cover (Round Contact / Square This) cap. Close the cover manholes, pipes, ductile cast iron water treatment system   ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ 
    9. FRP Diamond Top cover (Special cut ) cap the well pipe cover fiber glass to cut the size of the fly.   ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที 

Related Products || cover slip surface. Cover nose edge trim cover panel ladder fiber glass. Locking clip holder rack   แผ่นปิดผิวกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส คลิปล็อคยึดจับตะแกรง
  10. Egg Crate Ceiling Screen Panel blinds slat grille mask blocks the light box cover fire. Ventilation air filter  แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles scene Ceiling curtain wall. Fences around the bulkhead partition. Awnings, blinds slat   ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves plank boards Winnipeg hole wall hanging storage tool   แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cover nose edge trim cover panel slip ladder fiber glass  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG. Steel grating clip lock clamp fastener locking clip grip panel grid. Stainless steel / steel zinc plated, rust resistant,   คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar . Resistant high tensile strength steel WingNut WaterStopper.   เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


 

# Grating steel grating fiber glass, plastic sewer overflow around the edge of the pool finished, # cover manholes, cast iron covers, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE. COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter grating, #Saddle clip clamp lock Fastener, # optional locking clip secures the sieve plate, #Curbed Drainage grating Scupper, # sieve trap leaves garbage on the sidewalk beside the curb side, #Egg Crate grille diffuser. divider lighting aquarium panel # panel blinds slat grille separates the mask blocks the light shade lights decorate the aquarium, #Stair. Tread Nosing Step Cover Protector # Cover the nose and corner trim cover panel ladders slip, #Tree Guard Safety Grating Frame #-frame grille protects the base of the tree, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, # steel plank Winnipeg Board. holes in the wall hanging storage tools, sheet flooring and walkway. #เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #Tree Guard Safety Grating Frame #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ

#Grating Manhole Cover Expert Specialist 
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles , Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Raised Access Floor Walkway Pavement, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Anchor Fastener ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น

Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, #อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือชั้นวางเหล็ก Pegboard Hooks Hook hooks, hanging hooks, hooks, articles, # Pegboard manufacturers. Aluminum board, steel plate, steel Drill holes for walls, home decoration, industrial style kitchen, # For hanging Tools Wall Rack Hard Holder Rack Curved Drainage Grating Scupper Scrapper trash leaves in the side stone, side footage, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating road traffic highway, trapper safe rail scupper drainage traffic grates along side Of the highway, storm curb with inlet grating and drain box Trap dust, sludge, sludge, food waste, paper leaves, stone rods, grate boxes, Half full moon The sidewalk, the side of the footpath, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand Plastic sheet specialists drain over the pool pool. PVC, PE PVC Plastic swimming pool, Footrests, paving, cargo support from conveyor belt, folk elevators and gardens. Health zone, electric field, stage, show contest, grass block Plated plastic wire Variety of designs to choose from. They can be trimmed and decorated in addition to stained-glass furniture, stucco walls, decorative elements, beautiful and unique locations.
Aluminum Composites, FRP, corrosion, rust, heat, fire, acid, chemical, energy saving, no edema, no fire, no fire, no fiber, fiberglass or special fiber is what, Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knick mch dos, SCG HOmepro Depot, material, floor repair, surface coating materials, epoxy, epoxy, epoxy, epoxy flooring, Polyurethane, PVC glue, Bio Bio, PE PU concrete, coating, stone hard, industrial floor improvement , Hotel kitchens, chemical resistant coatings, acrylic, repairs, waterproofing, coatings, decking, chemical pits, fiberglass gutters, metal sheet roofs, steel substitute materials. Synthetic wood, Biomass, Recycling, Equipment, Flooring, Floor cover, Floor coverings, Shelves, flooring Worm block, lawn mower, pedestrian walkway, sewer drainage at the foot of the footpath, YMET, YWMA, along with drainage frame, tear iron wire, folding hole, carbon fiber stretch. Sloping chicken, rain drainage rails, slippery slopes, railing, mini nets, block road outside, decorative fish ponds, landscaping, tile, flooring, elevating machinery. , Modify hwang DIY, easy to install yourself, buy at what price. Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, Awning Wall Panels, Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet room, hospital, re-decoration works, Fence rail partition partition Roof canopy Lattice Panels, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Tiled Ceilings, Tile Ceilings, Hanging Ceilings, Light Walls, Curtain Blinds Multi-purpose canvas blinds, hinges, fences, wind chimes, bird protection netting, squash shields, squirrels, squirrels, Delight, polycarbonate, vinyl, office block, office, bathroom, balcony, staircase, stencil, many sizes Ceiling decoration, air conditioning system, room blocks, high quality grade A Beautiful design double building
Google แปลภาษาสำหรับธุรกิจ:เครื่องมือสำหรับนักแปลเครื่องมือแปลเว็บไซต์ 
ฮุกตะขอลวดขาแขวนที่เกี่ยวสินค้าสิ่งของ, #โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ industrial, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools Holder Rack Hard Board Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway, storm curb with inlet grating and drain box ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำคสล. แบบเต็มครึ่งท่อนหัวมนเทเปอร์ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ รองพื้นปูร่องน้ำทดแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, แผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
อลูมิเนียมคอมโพสิทสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knack mch dos, SCG HOmepro Depot ไทวัสดุ, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี กาว,ไบโอ Bio, PE PU concrete, coating, stone hard, ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, ไม้เทียมสังเคราะห์, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอรูฟเดรน, พื้นกันสึก กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบบานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูพื้นรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท ถาดรอง ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้า, ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วาย ไวร์เมช, พร้อมเฟรมช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย , DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, ซื้อที่ใหน ราคาเท่าไร Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet bath room, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงด้านนอกบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง ตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ระเบียง หน้าบันได แผ่นลายฉลุหลายขนาด ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร
GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ฝาตะแกรงทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่น) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Square Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Hybrid Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, White Polystyrene Egg crate for air returns and venting. ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, trench covers, ditch, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, spout clad, media support, air mesh, railing, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, Laminate, Metallic, Aluminum Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dipped Tinplates Electro forge Galvanized, brass Zinc, supply, Food Grade, weight per m2, spacing dimension, load table cutting, Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification price catalogue for sales, Infosoft

CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน 
Sharp, a specialized manufacturer. Drainage grate system Slabs, walkways, ramps, traps, traps along the sidewalk. Step ladder Lightweight flooring Lids wash The pipe cover off the pond. Floor slab in multipurpose yard Paving mat The upper passage of the wastewater treatment system prevents erosion from both rust and chemicals. Grating Manhole Cover Expert Specialist แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดิน ทางลาดชัน ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพักสำเร็จรูป แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมี ประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป Grating Manhole Cover Expert Specialist
1. PolyPropylene(PP) Plastic GRATING Plastic grating plastic sieve PP Lightweight drainage passages are cheaper to walk than steel. Suitable for use in wet areas, exposed to water, shade, gardening, gravel ponds, fish ponds, condominiums, condominiums surrounding the factory. ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ตะแกรงพลาสติกPP ทางเดินระบายน้ำ น้ำหนักเบา รับแรงคนเดิน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ชื้น สัมผัสน้ำ ที่ร่ม งานจัดสวน วางหินกรวด บ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน
2. ABS Swimming pool spa overflow Draianage GRATING Molded Grate overflow swimming pool plastic grate finished ABS has 2 standard size 25cm wide and 30cm. There are 2 grades to choose the lightweight, not rusty to pass through. Cheapest price Suitable for indoor use. Around the pool The area without cars running through the dual axis can be used with oval curve shape well. ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม รับแรงคนเดินผ่าน ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน แกนคู่ สามารถใช้กับสระรูปทรงโค้ง วงรีได้ดี
3. Hotdip Galvanized (HDG.) Iron Metal STEEL GRATING Hot-dip galvanized steel grating is a Hot Dip galvanized steel hot dip galvanized steel sheet. Used to combine with the CO2 system, the robot made melted iron to be more tightly than hand welding and then plated to HDG. Advantage is to get stronger than all materials. The disadvantage is rust. And the chances are 25x100cm and 30x100cm. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อน ชุบ Hot Dip Galvanised ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 Robot ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยมือคน แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกโขมย ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm.
4. FRP Fiberglass Grilles/Mould GRATING iberglass reinforced fiberglass reinforced resin “FRP grille” replacement for stainless steel / aluminum sieve. Made of high strength resin fiber, lightweight, resistant to chemicals, not rusty, UV resistant, sunlight does not crack, glide or weathering. Thief does not want Easy maintenance The life of 50-100 years is a new alternative material. Choose the right color for your needs. Large 1.5x4M standard sheet for flooring. Or can be ordered in all sizes as customers need 3-5 years warranty. ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนแสงUV แสงแดด ไม่แตกร่อนหรือผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสีให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี
5. Curbed Drainage Grating Scupper Drive High Way Drain Grating is made of tough cast iron. Designed to be used. Grate traps, trash, trash, leaves, rocks, sidewalks, side of the highway. According to municipal standards Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads and BMA ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท (Drive High Way Drain Grating) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาทถนนไฮเวย์ ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม.
6. Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Ductile Cast Iron made of Ductile Cast Iron, manufactured in accordance with EN124, has been tested by the Thai Institute of Quality Assurance Choose from many grades from 2-40 tons, both models with hinges and anti-theft lock. Easy to install and maintain. ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม
7. FRP Manhole Cover Fiber reinforced fiber reinforced fiber reinforced fiber reinforced fiber reinforced plastic frame FRP frame is EN124, non-rusting, durable like cast iron. Choose from 2-40 tons, beautiful to nature. Not popular in the market to buy antiques are stolen. ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย
8. Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Light barrier Beautiful aquarium decorator, screen sieve, light cover, air filter, ventilation panel, blinds, building mask Used as a decorative device for the beautiful fish. Shredded partition walls, ponds, aquariums, prawns, frogs, salamanders ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้เป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
9. PegBoard Display Tools Hooks Shelves Walls, fencing, boards, Drill hole wall hanging tool store # The factory produce Pegboard Aluminum board, steel plate, steel Pegboard Display Hooks Shelf Hanger Store Organizing Tools, # Plank Steel Plate For hanging Tools Wall Holder Tools Harder Rack ฉากผนังกั้นแผ่นกระดานเพ็กบอร์ด เจาะรูติดผนังแขวนเก็บเครื่องมือช่าง#โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ industrial, #อุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็ก Pegboard Display Hooks Shelf Hanger Store Organizing Tools, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools Holder Rack Hard Board
10. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Nose sheet, corner, eyebrow, fiberglass cover, non-slip fiberglass flooring, fiberglass flooring, fiberglass cover, nose edge, eyebrow, staircase cover Designed to replace Non-slip plastic mat Plastic mat rubber floor Rubber slippery rubber damper rubber rubber slip slip fall in the bathroom in the kitchen slippery rubber drainage hole. Rubber flooring, fitness, playgrounds, parks, schools, outdoor and indoor fitness facilities. แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได ออกแบบมาให้ทดแทน แผ่นพลาสติกกันลื่น Plastic mat พื้นยางบล็อค ยางกันลื่น กันกระแทก ยางดักฝุ่น ยางกันลื่น กันหกล้มในห้องน้ำ ในครัว ยางกันลื่นแบบมีรูระบายน้ำ ยางปูพื้นฟิตเนส สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ โรงเรียน สถานออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม
11. HDG/Stainless Steel Grating Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Clamshell Clip Holder Holds Stainless Steel Grid Plate / Zinc-plated Stainless Steel Plate. Mostly, the stainless steel clip is used for mounting plate, fiberglass or stainless steel sheet. Individual zinc plated steel lock is designed to mount the grate plate to the bottom base. By adjusting the retention bracket. Both are similar. Customers can choose from a variety of sizes to match the size of the screen and the size of the screen. อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็กชนิดแสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส ส่วนตัวล็อคที่ทำจากเหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง
12. Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate frame around the base of the tree. FRP Steel and Steel Block Ring / Grid / Guard / Grates Road Safety Grating Frame Support Frame Used for decoration Cultivate soil to keep watering easy to tap. It also protects the car when running through. Very popular in Land Garden Scape. Tough tough Or use as a parking grid replacement block worm block road paved decorative lawn floor. กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป FRP Steel iron Plastic Big Tree Ring/Guard/Grates pit road Safety Grating Cover Frame Support กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้สำเร็จรูป ใช้สำหรับงานตกแต่ง พรวนดินให้ดูแลรดน้ำถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็นการป้องกันรากแก้วกรณีมีรถวิ่งผ่านได้ นิยมใช้กันมากในงาน Land Garden Scape งานภูมิสถาปัตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน หรือใช้เป็นตะแกรงลานจอดรถ ทดแทน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป
13. FRP FibreGlass Diamond Checker Plate Manhole Cover Grating The dense cover closes the drain hose cover. FRP Manhole Cover Grating (Made to order for any size) The latest technology of fiberglass drainage cover. Made to cut all sizes (Tailor Made) immediately within 2-3 days, lightweight, not corrosive weather throughout the life of the installation, easy to open the lid easy maintenance. Designed to replace the steel plate with dipstick. Original cast iron pond ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักระบบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for any size) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบำรุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม
14. Ceiling Trellis Shade Grilles : Lattice Blinds, Blinds, Blinds, Blinds, Blinds, Decorative Lightings, Aquariums, Ceilings, Ceilings, Curtain Walls Fence rail partition partition Awning blinds Awnings Wall Panels, Colorful General Screen Partition Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened ceiling panel textures, Splashboard / Weatherboard / Slat blinds แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง
15. FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Reinforced Slab Wall Floor Concrete Building Construction FORMWORKS TIES Timber Carpenter Design System: DYWIDAG TIE ROD เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น(ไทร็อด) + WingNut(วิงนัท) + Water Stopper + steel cone / Hole Spacing Fiberglass FormTies / Scaffolding Price Suppliers High tensile fasteners It can be used for all types of concrete, such as a large wall of concrete, consisting of steel, form, tennis, nautical, waterproof joints, bolts, lock nut, Cheek cone, spring clamp spring, clamp wedge, plastic cone, steel scaffold with poles อุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น กำแพงกันดินใช้กับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เหล็กยึดแบบ ฟอร์มทายไทน์ , วิงนัท, ข้อต่อกันน้ำ, น็อตหกเหลื่ยม, น็อตล็อค, ข้อต่อตรง, เชียร์โคน, แคล้มป์สปริง, แคล้มป์ลิ่ม, พลาสติกโคน นั่งร้านเหล็ก ประกับ โพลีโคน

The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, paper leaves, stone rods, grate boxes, water intake The sidewalk, the side of the footpath, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating road traffic highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Drainage Grates Inlets, Frames and Curb Inlets 
Drainage grates are designed to accept water and can be round, square, or rectangular. It is typically sold with a frame, curb inlet frame, monument box, or bridge drain. Some markets call these slotted covers.
Access Covers, Grates and Frames | INLETS & STORM SEWERS 
Grating Thai produces and offers a variety of cast iron drain bridge scuppers. the bridge scupper street and construction castings to meet ASTM and AASHTO criteria. In addition, our castings meet federal and state DOT specifications; and other county, city or local standards. Customer choices are typically based on shape, size, load rating, material type, pick options, and lock type.
Manhole frames and covers can be round, square or rectangular. They’re typically available as an assembly or set depending on whether assembled together before shipment.
Optional “Dump No Waste! Drains To Waterways” and other custom cast-in lettering is an effective way to support local environmental initiatives. Drainage castings or grates are typically sold with a frame, curb inlet frame, monument box, or bridge drain. Some markets call these slotted covers. Specifying the appropriate drainage solution is an important part of a storm water management plan. The wide array of products includes ditch grates, pipe grates, curb and gutter inlets and catch basins.Grating Thai has the trench drainage solution to fit your application from pedestrian areas to airport loading ramps expandable, and available in numerous widths. Designer trench grates may be standalone architectural enhancements, or can accompany matching tree grate designs.

Bridge Drain Scupper | Storm Drain Inlets offers an excellent drainage solution for bridge applications. The scupper systems collect water from bridge deck surfaces to convey this water to appropriate positions beneath the bridge. The key advantage on our scuppers is its lightweight construction.

A catch basin (storm drain inlet, curb inlet) is an inlet to the storm drain system that typically includes a grate or curb inlet where stormwater enters the catch basin and a sump to capture sediment, debris and associated pollutants. They are also used in combined sewer watersheds to capture floatables and settle some solids. Catch basins act as pretreatment for other treatment practices by capturing large sedime nts. The performance of catch basins at removing sediment and other pollutants depends on the design of the catch basin (e.g., the size of the sump), and routine maintenance to retain the storage available in the sump to capture sediment.
Catch basins are used in drainage systems throughout the United States. However, many catch basins are not designed for sediment and pollutant capture. Ideal application of catch basins is as pretreatment to another stormwater management practice. Retrofitting existing catch basins may help to improve their performance substantially. A simple retrofit option of catch basins is to ensure that all catch basins have a hooded outlet to prevent floatable materials, such as trash and debris, from entering th e storm drain system.
Most curb opening inlets depend heavily upon an adjacent depression in the gutter for effective flow interception. Greater interception rates result in shorter inlet lengths. However, a large gutter depression can be unsafe for traffic flow and bicycle operation near the gutter line. Therefore, a compromise is in order when selecting an appropriate value for the gutter depression. The depth of the gutter depression
Some municipalities in the state prefer to recess curb inlets with significant depression to minimize interference with traffic flow. The inlet is recessed from the line of the curb and gutter such that the depression does not extend beyond the gutter line. This may improve driveability; however, the curb transition may pose a hazard to traffic. Curb opening inlets are useful in sag and on-grade situations because of their self-cleansing abilities and hydraulic efficiency. Additionally, they are often preferred over grate inlets because the inlet is placed outside the travel way and poses less of a risk to motorists and bicycle traffic.
A drawback of curb opening inlets is that the flowline of the opening is fixed and not readily adaptable to changing pavement levels as occur in surface treatment overlays. Successive overlays can gradually reduce or even eliminate the original opening available for water removal, unless the pavement edge is tapered to the original gutter line.

For the most part, grate inlets are used in sag configurations in gutters, adjacent to concrete traffic barriers or rails (where curb inlets would not be practicable), V-shaped gutters with no curb or barrier, and ditches. Grate inlets may also be used at on-grade situations combined with curb inlets. Grate inlets adapt to urban roadway features such as driveways, street intersections, and medians. When grate inlets are specified, the grate configuration and orientation should be compatible with bicycle and wheelchair safety.
Access to the storm drain system through a grate inlet is excellent in that, usually, the grate is removable. On the other hand, maintenance of grate inlets can be a continuing problem during the life of the facility; the propensity to collect debris makes grate inlets a constant object of maintenance attention. As such debris accumulates it obstructs the flow of surface water into the inlet. Grate inlets also present potential interference with bicycles and wheelchairs.

Linear Drains 
Linear drains were designed for the interception of wide spread, low flow situations. Applications include intercepting sheet flow from the roadway when collection at a concentration point is not practical, or providing a generalized inlet for stagnate flow on pavements without slope. Linear drains have the advantage that no depression is necessary for hydraulic efficiency. Linear drains may be useful in problematic areas where curb and grate inlets are ineffective, such as along a median barrier, and at super elevation transitions. Linear drains can also be installed transversely across the roadway. However, linear drains have several drawbacks: Linear drains have a high propensity to collect debris in sag configurations. Regular maintenance is required to clear debris from over the drain inlet. Installation can be difficult. Because the inlet is installed flush with the surface of the pavement, placement is critical.

Slotted Drains 
Slotted drains consist of a corrugated pipe with an extended slot, or throat, at the top (see Figure 10-5). The throat of a slotted drain inlet is ordinarily reinforced for structural integrity. Slotted Drain Inlet. Slotted drains should be installed with sufficient slope to provide a cleaning velocity for the corrugations. If not, regular cleaning and maintenance must be scheduled on the slotted drain. Clean out access boxes are usually needed at the far end of each slotted drain run to facilitate regular maintenance and cleaning.

Trench Drains 
Trench drains may be precast or cast-in-place. Figure 10-6 illustrates the body and grate of an installed precast trench drain. Precast trench drain. Trench drains have the advantage of a shallower embedment depth and an extremely smooth invert that doesn’t retain sediments, but the disadvantage of having a limited volume because of their size. Trench drains on Department roadways are required to have non-removable grates because removable grates may come loose or move which will create a traffic hazard. The grates specified by the Department have a minimum of 60% open space which allows for cleaning with a vacuum truck or water truck without removing the grates.

Combination Inlets 
Combination inlets such as curb and grate can be useful in many configurations, especially sag locations. Because of the inherent debris problem in sags, the combination inlet offers an overflow drain if part of the inlet becomes completely or severely clogged by debris. Maintenance of combination inlets is usually facilitated by the fact that the grate is removable, providing easy access to the inlet and associated storm drain system. Combination inlets used on-grade generally are not cost-effective because of the relatively small additional hydraulic capacity afforded. Authentic data on such combinations are insufficient to establish accurate factors for determining the true capacity of a combination inlet. For a combination curb and grate, assume that the capacity of the combination inlet comprises the sum of the capacity of the grate and the upstream curb opening length. Ignore the capacity of the curb opening that is adjacent to the grate opening.

Inlets in Sag Configurations 
An inlet in a sag configuration is considered the “end of the line” because the water and its debris load have no other place to go. Because of this, failure of an inlet in a sag configuration often represents a threat to the successful operation of a storm drain system. Therefore, the hydraulic designer must consider some additional items such as complex ponded width and complex approach slopes. In a sag configuration, the controlling ponded width can be from one of two origins. The inlet itself may cause a head that translates to a ponded width, and the flow in the curb and gutter from each direction subtends its own ponded width. If the sag is in a vertical curve, the slope at the sag is zero, which would mean that there is no gutter capacity. In reality there is a three-dimensional flow pattern resulting from the drawdown effect of the inlet. As an approximation, one reasonable approach is to assume a longitudinal slope of one half of the tangent grade. Because the water or its debris load can go no other place, an appropriate safety factor should be applied to the inlet size. For grate inlets in sags, the usual safety factor is approximately two; for curb inlets, the factor can be somewhat less. In application, the factor of safety for a grate inlet is applied as a safety reduction factor, or clogging factor. For example, a safety factor of 2 would result in a clogging factor of 50%, which assumes that half the grate is clogged by debris. Where significant ponding can occur such as in an underpass and in a sag-vertical curve, good engineering practice is to place flanking inlets on each side of the sag location inlet to relieve some or most of the flow burden on the inlet in sag. Flanking inlets should be analyzed as inlets on-grade at some specified distance (usually 50 or 100 feet) away from the low point on the sag vertical curve.

Median/Ditch Drains 
Drains or inlets appearing in ditches and medians are usually grate inlets and are also termed “drop inlets.” The operation of the inlet is enhanced by a concrete riprap collar that forms a type of bowl around the inlet. Often, such an inlet is in a sag (sump) configuration created by a ditch block. Department research ( 0-5823-1) indicates that a six inch ditch block may not be adequate to ensure complete capture of flow; a taller ditch block may be necessary. However, the designer must either determine the required depth for complete capture, or account for flow over the ditch block to the next inlet. Care must be taken to ensure that the ditch block slopes meet clear zone standards.

Drainage Chutes 
Drainage chutes, also referred to as over-side drains or curb slots, are commonly used at the ends of bridges to either prevent flow from running onto a bridge deck, or to prevent flow from running off a bridge deck onto the pavement. There may be other locations where a drainage chute or curb cut may be useful in removing flow from the pavement where no storm drainage system is present and where suitable outfall is present behind the curb and gutter section. In most cases, an opening in the curb connects to a scour-resistant channel or chute which prevents erosion of the embankment or slope. In some instances, the channel or chute may be replaced with a pipe placed in the roadway embankment as illustrated in Figure 10-8. This treatment facilitates mowing and other maintenance but also introduces its own maintenance needs to keep it from clogging.

Inlet Locations 
The inlet location may be dictated either by roadway elements, hydraulic requirements, or both. Inlets should be placed upstream of roadway elements such as sags, street intersections, gore islands (see Figure 10-9), super elevation transitions, driveways, cross-walks, and curb ramps (see Bypass Flow Design Approach). Flow across intersections, ramps, and to a lesser extent, driveways, may cause a traffic hazard, while flow across cross-walks and curb ramps may cause a pedestrian hazard. Inlets at these locations should be designed to capture 100% of the flow. Inlets should also be located hydraulically to prevent excessive gutter flow and excessive ponding.

Drain inlets collect water from roads and parking lots and convey it to an underground storm drain system. Drain inlets incorporated into a curb and gutter systems are called curb inlets. Drain inlets have minimal water quality benefit alone; however, in a developed watershed they are often a necessary component of a drainage system that as a whole has a water quality benefit. There are design elements that can be incorporated into a drain inlet to achieve some water quality benefit.
APPLICABILITY Drain inlets are suitable along paved roads, parking lots, paved swales, or rock-lined ditches where permanent storm drain system are currently installed or planned to be.
Drain inlets Advantages Prevents discharge of degraded runoff water from roadside ditches and Reduces discharge velocity from culverts/curbs by dissipating energy.


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย
CHANCON COMPANY LIMITED || GratingThai Co., Ltd. (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
#Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: mkt@chancon.co.th   |     Line@: @iCHANCON     Line(iD): iCHANCON 
Website: www.chancon.co.th   |   http://GratingThai.com   |   http://GratingThai.co.th   |   http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com 
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThGrating_Manhole_Expert | manufacturer wholesale – retail | recruit distributors Sales, Dealer, Agent, Distributor || CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory Chantilly Connecticut company manufactures and sells FRP Grating grate drainage gutters. Grate walkway Bo lid cover pipe sewage system
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co., Ltd., (Office Head, opposite Central Rama 2) at 199 Soi 21/1 fords SMD Thian, Bangkok, Thailand Thailand Bangkok Bangkok
#Mobile (the Sales). : 081 932 7894, 061 647 0184-6 the Tel: 02 451 0780-1, the Fax: 02 451 0786
the E-mail the: Mkt@chancon.co.th   | @ the Line: @iCHANCON     the Line (iD is): ICHANCON
US Website: the www. chancon.co.   เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th   |   Line@: @iCHANCON   |   Email: mkt@chancon.co.th |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

 

=============================================================================

 

Khmer (Language)

 

សំឡីកែវ FRP ពិនិត្យ manholes Plate ពេជ្រគម្របសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FZ គ្របដណ្តប់បិទបំពង់ផងដែរនៅក្នុងទឹកស្អុយ។ កញ្ចក់ជាតិសរសៃម៉ាត់បញ្ចប់។

FRP manholes គម្របសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ (ផលិតអតិថិជនបញ្ជាទិញសម្រាប់ទំហំណាមួយ) manholes គម្របបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត, លូកញ្ចក់ជាតិសរសៃ។ កាត់ដើម្បីបញ្ជាទំហំ (កាត់ដេរផលិត) ការដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទំងន់ស្រាលភ្លាម, មិនច្រេះមិន, អន្តរាយទូទាំងអាយុដំឡើងមានភាពងាយស្រួលថែរក្សាងាយស្រួលក្នុងការបើកគំរប។ បានរចនាឡើងដើម្បីជំនួសដែកថែប trotters សន្លឹកគំរបឆ្នូត។ កំណែគម្របដែកសម្ដែងដើមបូ

តារាងតម្លៃទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អកញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃបំពង់
សំឡីកែវ FRP កំពូលគម្របសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រង់។

1) កាត់ទៅបញ្ជាទំហំ (កាត់ដេរបង្កើតឡើង) ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង 2-3 ថ្ងៃ / Fedex ដឹកជញ្ជូនក្នុង 2-3 ថ្ងៃ
2) មិនច្រេះ, អន្តរាយជីវិតនៃសារធាតុគីមីនៅទូទាំងភាពធន់និងកំដៅបានយ៉ាងល្អ / ។ CHIMICAL ទៅនឹងការតស៊ូនេះគឺមានច្រេះ
3) ទប់ស្កាត់ការ CAP បានសម្រេចចិត្តបំពង់ការលួចគឺ។ ជាតិសរសៃនេះត្រូវបានលក់ទៅឱ្យមិនមែនជារបស់ / បញ្ហាការពារសន្ដិសុខសម្ភារៈចោររសី
4) អាយុកាលយូរជាង 30 ឆ្នាំដោយគ្មានការបាក់ឆ្អឹងផុយមិន rust, ច្រែះគ្មានជីវិត / ការឡុងសេវាកម្មជីវិត
5) ការធានាជំនួស 5 ឆ្នាំភ្លាមពីភាគហ៊ុន។ ហើយប្រសិនបើបានរងការខូចខាត / ការធានា 5 ឆ្នាំជំនួសថ្មីមួយ ប្រសិនបើខូច។

FRP Grating ជាមួយ Diamond កំពូលគម្របសន្លឹកបញ្ជាក់ ។  គម្រប CAP បានរឹងបំពង់យ៉ាងល្អក្នុងការព្យាបាលទឹក Raa កញ្ចក់ជាតិសរសៃបំបែក trotters ។ 

1. 1.5×4 បន្ទះស្តង់ដារអិមយើងកាត់ទៅ ទំហំណាមួយ: ដើម្បីកាត់បន្ថយការទទឹង x ប្រវែងយោងទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ទំហំអតិបរមាគឺ 1500 x 4000 ម (1.5×4 ម៉ែត្រ) ដោយកាត់បន្ថយនេះអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងទំហំចតុកោណ។ អាចត្រូវបានដាក់នៅក្នុងប្រអប់ដូចគ្នា។ គ្រាន់តែជាការលៃតម្រូវកម្ពស់របស់ស្មាដើម្បីទទួលបានការរួមគ្នា
2. កម្រាស់: 29mm ។ កម្រាស់នៃកញ្ចក់អណ្តូងមានជាតិសរសៃ 29 មម CAP បានដើម្បីលៃតម្រូវកម្ពស់របស់កៅអីមុខ (3cm ។ )
3. ស៊ុម L-មុំរៀបចំ។ គម្លាត + 5mm ។ ដើម្បីរៀបចំស៊ុមសម្រាប់កញ្ចក់ជាតិសរសៃអណ្តូងដែលបានបញ្ចូល។ ដែកថែបមម 30×30 ។ ហើយស្មានៅលើផ្នែកខាងគ្នាសម្រាប់ 3-5 មម។ ដើម្បីផ្តល់នូវទំហំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់គំរបដើម្បីឱ្យសមទៅស្រះទឹក។ វាមានករណីជាមួយស្មារួចទៅហើយ អាចត្រូវលៃតម្រូវកម្ពស់នៃស៊ុមកៅអីដែលគាំទ្រមុខ
4. ផ្ទៃគឺវាយនភាពពេជ្រ: លំនាំនៅលើគំរបនៃស្រះទឹកនេះ។ ការ trotters លំនាំ ឬលំនាំប័ណ្ណ
5. កំពុងផ្ទុកសមត្ថភាព 800 kg./sqm: រថយន្តក្រុមហ៊ុន Smart បាននៅក្នុងទឹក។ បានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការ 600-1,000 គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េអាស្រ័យលើសម្ពាធមិនសូវល្អឬកន្លែងនៅជុំវិញចាននោះ។ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រព័ន្ធលូ manholes គ្របដណ្តប់។ គ្របដណ្តប់ផ្លូវរឹងស្រះទឹក គ្របដណ្តប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
6. ទម្ងន់ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 18 kg./Sqm: ។ មានទំងន់ 18 គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានដំឡើងនៅមាត់ទ្វារ។ ការថែទាំមានភាពងាយស្រួល

ដើម្បី FRP នេះ FRP ដែលបានដំឡើងនៅលើប្រអប់សំឡីកែវពេជ្រពិនិត្យរបៀបឧបករណ៍កំពូល manholes តើគម្រប 
នេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP ទៅសន្លឹកក្រប: តើនៅលើគេប្រើជាញឹកញាប់ធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ផ្ទុកម៉ោងហើយបានផ្ទុក។ កម្មវិធីផ្សេងទៀតនៃ FRP សន្លឹករួមបញ្ចូលទាំងការស្រោបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ កន្លែងកែច្នៃម្ហូបអាហារ, ដែលជាកន្លែងដែលគ្របដណ្តប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការចម្លងរោគហាមឃាត់ផ្ទៃខាងក្រោម។ FRP សន្លឹករបស់ Covered សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរដែលជាកន្លែងដែលសមរម្យគឺ វាផ្តល់នូវផ្ទៃមួយនិងគ្រប់គ្រងដើរក្លិនផ្ទៃ។ ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃ FRP សន្លឹករបស់ Covered សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរួមបញ្ចូលទាំង ផ្លូវនៅលើកំពូលរថក្រោះនិងធុងធំ។ FRP សន្លឹករបស់ Covered ត្រូវបានផលិតជាមួយនឹងការដឹងគុណគីមី ជ័រដែលធន់ទ្រាំនិងមានរួមបញ្ចូលទាំងគម្របចានសំឡីកែវ gritted មានកម្រាស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅស្ដង់ដារណាមួយ។ FRP ចានគ្របដណ្តប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្តល់នូវភាពខ្លាំងដែលជា ផ្ទៃកម្រិតសម្រាប់ជើងឬចរាចរកង់និងផ្តល់នូវគុណតម្លៃការឡើងរឹងខ្ពស់ជាងប្រមាណ 30% ជាងការបើកចំហសំណាញ់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ផ្ទៃគ្រើម-កំពូលស្តង់ដាបានផ្តល់នូវការល្អឥតខ្ចោះ កម្រាលប្រឆាំងប័ណ្ណ។ ជម្មើសជំនួស, ផ្ទៃកំពូលចានពិនិត្យអាច នឹងមានការចង់បានដែលជាកន្លែងដែលប្រតិបត្ដិការលើកសមរថយន្តយកកន្លែង។ ផ្ទៃរលោងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្តដឹកទំនិញដែលផ្ទុកបានបើក ជាច្រើនទៀតយ៉ាងងាយស្រួល។ លើសពីនេះទៀតការកែលម្អក្នុងស្ដង់ដារសុវត្ថិភាព FRP សន្លឹកគ្របដណ្តប់ការតស៊ូគីមីបានផ្តល់នូវការសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅល្អគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនិងការផ្តល់នូវភាពធន់រយៈពេលវែង។ ផ្ទៃប័ណ្ណនេះប្រឆាំងមានមួយ gritted នៃការដឺក្រេខ្ពស់បំផុតនៃភាពធន់ដែលមិនធ្លាប់មានបានវាស់សម្រាប់ប័ណ្ណផ្ទៃដើរមួយដោយផ្តល់នូវសេដ្ឋកិច្ច, ដំណោះស្រាយមានសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទៃដើររអិល។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការ FRP manholes (លក្ខណៈសម្បត្តិនៃបំពង់ជ័រសមាសធាតុ CAP បានជាតិសរសៃនេះ)

1. អាចរកបានគ្មានវិញតម្លៃ: វា JobsDB.com នឹងដោះស្រាយបញ្ហាចាប់តាំងពីការលួចគ្មានតម្លៃសម្រាប់ឱ្យយ៉ាងមួយទប់ស្កាត់ការ CAP បានកែច្នៃបំពង់ការលួចគឺម៉ាត់។ ជាតិសរសៃដែកថែបនេះគឺមិនមែនជាការពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារដែលទទួលបានចាស់

2. ពាក់នៅល្អ corrosion តស៊ូ: វា JobsDB.com នឹងមិនធ្វើវាតើច្រែះល្អដោយសារតែមានភាពធន់ទ្រាំពាក់ហើយច្រែះ, ច្រែះនិងការការពារ corrosion នៅទូទាំងជីវិត 

3. ឡុង។ ជីវិតសេវា: វា JobsDB.com អាចមាននៅលើដែលបានប្រើពេលជាង 30 ឆ្នាំនិងមិនមានណាមួយបំបែកនៅក្នុងបទពិសោធរបស់ 2,000,000 អស់កម្លាំងបញ្ហានេះគឺសកម្មសម្រាប់ជាង 30 ឆ្នាំ, គ្មានការធ្វើតេស្តច្បាស់លាស់នៃការឆក់ 2 លានដងជាង

4. ផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងល្អ :. វាអាចត្រូវបានប្រើភ្ជាប់ hermetically និងប្រសិទ្ធិភាព ទប់ស្កាត់ការលេចធ្លាយឧស្ម័នពុលទាំងនោះចេញពី cesspool នៃជាតិសរសៃ molded ធ្វើពី។ ជាងដែកសម្ដែង រក្សាគំរបមួយនៅលើផ្ទៃទៅយ៉ាងតឹងរឹង, មិនក្លែងបន្លំ, មានត្រាកៅស៊ូមួយនៅលើវា។ ប្រឆាំងនឹងក្លិនល្អ 

5. ពន្លឺ, ទំងន់: កម្លាំង tensile ខ្ពស់សម្រាប់ការដំឡើងមានភាពងាយស្រួលប្រអប់ស្រាលជាងដែកវណ្ណះ, ការធ្វើឱ្យការដំឡើងចល័តនិងលើកខ្ពស់កាន់តែលឿននិងងាយស្រួល 

6. ការផ្ទុកអំពីសមត្ថភាពខ្ពស់: ការផ្ទុករបស់ខ្លួនអំពីសមត្ថភាពខ្ពស់លើសជាតិដែកស្តង់ដារ, ductile ។ និងសមត្ថភាពអ៊ីសូឡង់នៅ ductile កម្លាំងខ្ពស់បោះដែក។ ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានផលិតពីជ័រសមាសធាតុជាតិសរសៃជាតិសរសៃ។ ដែលមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដ dielectric 

7. រចនាដោយឥតគិតថ្លៃមួយ: វា JobsDB.com អាចជាអ្នកប្រើប្រាស់រចនាឡើងនេះបើយោងតាមតម្រូវការនិយាយរួមទាំង Color លទ្ធផលលំនាំជាក់លាក់។ ។ គំរូផលិតកម្មលើតម្រូវការ ជម្រើសនៃពណ៍, រាង, លំនាំនេះ 

8. ណាដែលអាចប្រើបានគ្មាន Jangle: flowerpotThere គឺជាការស្ទុះងើបក្ដីនៅពេលដែលរថយន្តឆ្លងកាត់ស្ងៀមពេលរថយន្តរត់លើផ្ទៃកំពូល។ ចាប់តាំងពីមានគឺមិនមានសំឡេងដូចជាការបន្ទុះមួយ slamming ដែក 

9 បានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាសម្រាប់ទំហំណាមួយ: ក្រុមហ៊ុនផលិតនៃទំហំនិងពណ៍ទាំងអស់ដើម្បីជ្រើសរើស 

10 ប្រកួតប្រជែងក្នុងតម្លៃ: ដែកស្ដង់ដារ, ductile សម្ភារៈដើម្បីប្រៀបធៀបតម្លៃជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាងដែកវណ្ណះ, ខណៈពេលដែលជាតិសរសៃដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យទម្ងន់ស្រាល។ ជាង manholes គម្រប, ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅច្រើនជាង 95% រួចទៅហើយ។ បានធ្វើឱ្យសម្ភារៈ ductile ដែកសម្ដែងដែកសម្ដែងដោយសារតែវាគឺជាដូច្នេះចាប់តាំងពីការរកឃើញជាយូរមកហើយនិងការអភិវឌ្ឍន៍ manholes គ្របដណ្តប់ការព្យាបាលជំងឺដើម្បីបង្ហូរចេញ។ ប្រើគំរបដែកសម្ដែង manholes គុណសម្បត្តិត្រូវបានគេពេញនិយមផងដែរ, ជាពិសេសនៅក្នុងអចលនទ្រព្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើសម្ភារៈនេះតែគ្របដណ្តប់ផងដែរ។ ការវិវត្តន៍បច្ចុប្បន្នត្រូវបានផលិតពីសមារៈចាប់ផ្តើមកកើតឡើងវិញនិងបុផ្សេងទៀត។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ឡើយទេនៅក្នុងការមិនទីផ្សារបាន។ សម្ភារៈជំនួសជាតិដែកដែលអាចប្រើបានត្រឹមត្រូវរួមមានកញ្ចក់ជាតិសរសៃ FRP សំឡីកែវ (សមាសភាព) ដោយសារស្រះទឹកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៃកញ្ចក់ជាតិសរសៃ។ អាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីការប្រើគម្របបោះដែកព្រមទាំងគ្របដណ្តប់ដែកថែបស្រះទឹកជាញឹកញាប់ចោរទៅលក់នៅក្នុងហាងនេះទទួលបានបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាចាស់ដែលមានមនុស្សឬរថយន្តបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ដែកភក់ត្រូវបានគេលួច, បន្ទាប់មកនោះទេ។ តើនរណាគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួសជុល គ្របដណ្តប់ច្រេះដែកស្រះទឹក, ច្រែះ, បំបែក, ការធ្លាក់ចុះលឿនជាងមុនប្រសិនបើការប៉ះពាល់ទៅនឹងទឹកជាញឹកញាប់។ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដូចជារោងចក្រម្ហូបអាហារប្រព័ន្ធព្យាបាលសម័យទំនើបមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគ្របដណ្តប់ការចម្លងរោគច្រែះផ្លូវដែកបំពង់ពីអាកាសធាតុគីមី។ កម្មករម្នាក់អាចធ្វើឱ្យដើរនៅលើគំរបខាំឈើធូលីដីទៅផ្សំដើម្បីផលិតអាហារ។ គ្របដណ្តប់ការរំខានឬស្រះទឹកដែកថែប។ ក្លិននៃការផ្សាភ្ជាប់និង លក្ខណៈពិសេសនៃ

FRP នេះ, សំឡីកែវ manholes រួមមាន 

1) ការ FRP សំឡីកែវ manholes គ្របដណ្តប់បានមានសូន្យនោះសំណល់អេតចាយតម្លៃនេះហើយលុបបំបាត់លក្ខណៈពិសេសការលួចគម្រប manholes ចោល manholes រួចរាល់ហើយស្ដង់ដារជាតិដែកនិងលោហធាតុ lids manholes តើការលួចជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ចោរនេះត្រូវបានគេលួចនេះ, បោះដែកស្តង់ដារ, គ្របដណ្តប់ manholes ។ ចំពោះសំណល់អេតចាយអនុញ្ញាតឱ្យយានយន្តមនុស្សឬសត្វ នឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរន្ធនោះទេ។ គ្រាន់តែមើលនៅ Google News លទ្ធផលសម្រាប់ fiberglass manholes រងរបួស។ FRP manholes គ្របដណ្តប់ផ្តល់ជូននូវមធ្យោបាយលឿនងាយស្រួលនិងមានតំលៃសមរម្យដើម្បីការពារការលួចគម្រប manholes ។ FRP ឬ FRP សំឡីកែវគ្រប manholes មាន។ គ្មានតម្លៃសំណល់អេតចាយ។ បញ្ជរពេលដែលនឹងត្រូវបានចោរស្វែងយល់ពីពួកគេមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយមាន, បោះដែកស្ដង់ដារ, ពួកគេគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរនេះកម្មវិធីជំនួយខាងក្នុងទៅក្រុងបន្ទាប់ជីវឬបន្ថែមប្រភពនៃសំណល់អេតចាយ។ 

2) ការ FRP សំឡីកែវ manholes គ្របដណ្តប់ការកាត់បន្ថយទំងន់ = កាត់បន្ថយកម្មករដែលរងរបួស បានគ្របដណ្តប់ FRP សំឡីកែវ manholes ជាច្រើនតើស្រាល។ និងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយ និងទីកន្លែង។ ជាតិដែកគ្របដណ្តប់ចោល manholes ធម្មតាមានទម្ងន់ចន្លោះពី 100 ទៅ 200+ ផោន។ cove manholes សមលីកេវ FRP ។ RS និង manholes ប្លាស្ទិចគ្របដណ្តប់ការកាត់បន្ថយទំងន់ដោយ 63% ទៅ 85%! ណាមួយដែលគ្របដណ្តប់ manholes អ្នកនឹងលើកជា? ដែកឬ FRP សំឡីកែវ? តើមានអ្វីអំពីការទាត់ដែលគ្របដណ្តប់ manholes ដែកសម្ដែងចូលទៅក្នុងកន្លែងមិនដែលមានគំរប manholes មួយនឹងអ្នកជាមានការធ្លាក់ចុះនៅលើអ្នក? 

3) ការ FRP សំឡីកែវ manholes គ្របដណ្តប់ស្នាក់នៅពិសេសដែលជាកន្លែងដែលដោយពួកគេគួរនោះចូរឱ្យ – Locked, ចូលទៅក្នុងទីកន្លែងរបស់អ្នក ។ ថត lids manholes, ដែលមាន-កើតបិទជាធំបញ្ហានិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ Kanalizasyon backups ,, ព្យុះសង្ឃរា, យន្តការទឹកជំនន់បំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយសូម្បីតែសំបកកង់រថយន្តអាចបង្កឱ្យមានជាការ lids នេះ, ត្រូវបានគោះ។ ចេញពីកន្លែងឬសូម្បីតែ manholes បាត់ខ្លួនគ្របដណ្តប់ ។ ការចំណាយប៉ឺតប៉ោងដោយសារតែការនេះបានក្លាយទៅជាច្រើនខ្ពស់ជាងមុននិងការខាតបង់ដោយសារការបំណុលត្រូវបានម៉ោន។ manholes ជាតិដែកចោលគ្របដណ្តប់ឬ lids ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាធម្មតានៅក្នុងកន្លែងដោយទម្ងន់នៃគំរបនេះ។ manholes សំឡីកែវ Frp គ្របដណ្តប់ឬ។ lids manholes FRP ធម្មតាត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដោយមាន យន្ដការចាក់សោឬដង្កូវ gearWhile បោះ lids ជាតិដែកត្រូវបានគេយូរមកបំពាក់ជាមួយសោ, សូម្បីតែសោអាចត្រូវបានកម្ចាត់បានល្អបំផុតជាមួយនឹងឧបករណ៍, ចន្លុះឬកម្លាំងរង។ ការត្រួតនៅតែអាចបញ្ឈបាន CA របស់អ្នក ទីគំរប manholes ជាតិដែកនៅក្នុងតែប៉ុន្មាន វិនាទី។ ពេលដែលគំរប manholes គឺជាការបិទឬបាត់, លូឬព្យុះលូគឺបើកចំហដល់កុមារ, កង់, រថយន្ត, សត្វ, កំទេចកំទីឬសូម្បីតែអាក្រក់។ ផ្ទុយទៅវិញគ្រប manholes ប្លាស្ទិចត្រូវបានចាក់សោហើយ។ បានធានាសុវត្ថិភាពដោយត្រៀមលក្ខណៈមេរោគ Worm មួយដែលមានតែមួយគត់ដែលធានាថាមានគម្របដែលនៅតែជាកន្លែងដែលវាតើគួរមាន។ នេះតើអ្នកត្រូវការ securefux បន្ថែម, manholes? សួរអំពីសន្ដិសុខជាន់ខ្ពស់របស់យើងនិងបុគ្គលរំជួលដល់ការ FRP, គ្របដណ្តប់ manholes ។ សន្ដិសុខខ្ពស់ 

4) ការ FRP សំឡីកែវ manholes គ្របដណ្តប់នៃការតើយ៉ាងពេញលេញជាមួយចរាចរណ៍បញ្ជីចាក់ជាប់លេខ FRP នេះ។ គ្របដណ្តប់ fiberglass manholes នៅក្នុងការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍យ៉ាងពេញលេញដែលអាចប្រើបានវាយតម្លៃកំណែសត្វម៉ោងទម្ងន់បន្ថែមទៀតថាការផ្តល់ជូន 30% ផ្ទុកជាងបច្ចុប្បន្ននៃពអាមេរិក DOT / ផ្លូវហាយវេដែនកំណត់ផ្នែកច្បាប់-ទំងន់ការទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំរបស់យើង FRP បាន / ការ FRP សមលីកេវ, គ្របដណ្តប់ manholes អនុវត្តដូចខាងក្រោមទ្រព្យសកម្មស្តង់ដា។ 

5) ការ FRP fiberglass manholes គ្របដណ្តប់សម្រាប់អាចកាត់បន្ថយ។ ក្នុងលូនិងការជ្រៀតចូលលំហូរ manholes នៅក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធប្រមូលទឹកសំណល់ធំប្រភពឬបន្ថែម។ , ចាស់, lids manholes ដែកស្ដង់ដារ, ដេញសាលាសាលាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជារលុង។ គុណវិបត្តិរចនាភ្ជាប់នេះអនុញ្ញាតឱ្យមុខងារផ្ទៃទឹកបន្ថែម។ ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រមូលនិងលូរបស់យើង។ ទាំងអស់ នៃទឹកលើសពីនេះនៅតែត្រូវបានទទួលការព្យាបាលនៅឯរោងចក្រលូ។ lids manholes សំឡីកែវ FRP ដែលសមតឹងនិងការគ្របគឺត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីឱ្យអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងមុននិងអាចកាត់បន្ថយលំហូរនិងការជ្រៀតចូល (ខ្ញុំនិងខ្ញុំ) យ៉ាងខ្លាំង។ បន្ថែមត្រាចិញ្ចៀន manholes ។ ។ ទៅប្រអប់ដំឡើងរបស់អ្នកនិងប្លាស្ទិចទាំងនេះ manholes គ្របដណ្តប់ក្លាយជាអ្នកមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការលុបបំបាត់វាមួយជ្រៀតចូលទឹកមុខងារផ្ទៃប្រភព FRP សំឡីកែវឬបន្ថែម FRP នេះ manholes គ្របដណ្តប់ជំនួយ: •កាត់បន្ថយថាមពលនៅលើដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបូមទឹកចេញពី Liftstations និងស្ថានីយ៍បូមដើម្បីបានការព្យាបាលរោងចក្រ •ការចំណាយទឹកសំណល់ការព្យាបាលកាត់បន្ថយការ – ។ ថាមពលតិចជាង, សារធាតុគីមីតិចជាងមុននិងកន្លែងតូចដែលត្រូវការ •ការរក្សាទឹកច្រើនហួសហេតុពេក, ការកំពប់និងទឹកចេញពីលូរបស់យើងហើយរបស់ប្រព័ន្ធពែយុះ •ការរក្សាការបន្ថែមប្រេងនិងការចម្លងរោគចេញពីលូ ,, របស់ប្រព័ន្ធពែយុះ, ព្រែក, ទន្លេ, បឹងនិងសមុទ្រ 

6) ការ FRP សំឡីកែវ manholes ។ ល្អបំផុតជាច្រើនទៀតសម្រាប់បរិស្ថានពង្រេចពង្រឹលតើគ្របដណ្តប់ Kanalizasyon និងអាចត្រូវបានឈ្មោះរបស់ពង្រេចពង្រឹលប្រព័ន្ធទឹកស្អុយយ៉ាងខ្លាំង។ តើអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីឧស្ម័ន Commonl នេះ។ y ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងនេះ។ វាជា corrosive, ពុលខ្លាំងណាស់ធ្ងន់ជាងខ្យល់, ភាពឆេះនិងផ្ទុះគូ។ នៅពេលដែលការរំលាយនៅក្នុងទឹកនោះវាបានក្លាយទៅជាមួយទឹកអាស៊ីតទន់ខ្សោយបានគេហៅថាអាស៊ីត hydrosulfuric ឬទឹកអាស៊ីត sulfhydric ។ lids manholes សំឡីកែវ FRP និងស៊ុមគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការច្រើនបំផុត។ ការកំណត់ corrosive រកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រមូលក្រុង លូនិងកម្មវិធីប្រព្រឹត្តកម្មបឋមឧស្សាហកម្ម។ កាកសម្បូរទៅដោយស៊ុលហ្វីតគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងបរិស្ថានសើមនិងកក់ក្តៅទាំងនេះ។ នៅពេលដែលកំដៅនិងសំណើមគឺត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងដងការឃាត់រយៈពេលយូរ, លក្ខខណ្ឌល្អត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការ corrosion បណ្ដាលមកអតិសុខុមជី (MIC) ។ ។ MIC នេះនៅទីបំផុតអាចបំផ្លាញលូភាគច្រើនបំផុត manholes ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនសំឡីកែវ FRP គ្របដណ្តប់ឬ manholes FRP ។ ភាពធន់ទ្រាំ corrosion ជាប់ជាមួយនេះបានធ្វើឱ្យសមលីកេវ FRP (FRP) manholes គ្របដណ្តប់ល្អសម្រាប់ manholes កាក, outfalls, ប្រព្រឹត្តកម្មបឋមឧស្សាហកម្មដំណើរការឧស្សាហកម្ម, រថក្រោះសមភាពរថក្រោះកាន់ហើយ។ ។ -basins 

7) នេះ FRP សម្រាប់កឹ manholes សំឡីកែវ lids នេះកាត់បន្ថយក្លិននេះ បានគ្របដណ្តប់សំឡីកែវហើយ FRP (FRP នេះ – Fiber- ។ ពង្រឹងវត្ថុធាតុ polymer) គ្រប manholes និងស៊ុមដែលត្រូវបាន រចនាឡើងជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យក្លិននៅក្នុងចិត្ត។ lids manholes សំឡីកែវ FRP ទាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយមានការផ្សាភ្ជាប់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងចិត្តដែលជួយឱ្យមានប្លាស្ទិចឬ FRP សំឡីកែវគ្រប manholes គឺល្អសម្រាប់តំបន់លំនៅដ្ឋាននិងបរិស្ថាននៅតាមទីក្រុងងាយនឹងក្លិន។ ។ ក្លិនលូទឹកស្អុយ។ ទាំងនេះ manholes សំឡីកែវ FRP គ្របដណ្តប់ ដោះស្រាយបញ្ហា manholes សម្រាប់រមណីយដ្ឋានសណ្ឋាគារស្រុកកម្សាន្ត។ វិស្វករជាច្រើននិងការគ្រប់គ្រងកន្លែងត្រូវបានគេប្រើសំឡីកែវ FRP គ្របដណ្តប់នៅក្នុងសួនច្បារនិងតំបន់កំសាន្ត, ផ្សារទំនើបផ្សារហាង, ការអភិវឌ្ឍដង់ស៊ីតេខ្ពស់ឧទ្យានទឹក, ឆ្នេរសមុទ្រ ,. សួនភាពយន្ត, កន្លែងបោះជំរុំ, និងសូម្បីតែទាំងអស់កោះរមណីយដ្ឋានរួមបញ្ចូល។ 

8) នេះ FRP សំឡីកែវ manholes គ្របដណ្តប់នៃការមានច្រើនជាងល្អសម្រាប់•ដែលមិនមានតម្លាភាពការប្រព្រឹត្ដកម្មវិធីនេះ , ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ច្រើននិងឧបករណ៍អគ្គិសនី, កម្មវិធី manholes តម្រូវ, lids manholes ហើយចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅជាមិនប្រព្រឹត្ដ។ នេះ FRP សំឡីកែវ, lids manholes, សាកសមល្អសម្រាប់ទាំងនេះ។ តម្រូវការដែលមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដ manholes ។ manholes អាច ផងដែរត្រូវបានប្រឌិតបំពាក់ជាមួយ nonconduct ហើយ។ , ជណ្តើរសំឡីកែវ Ive ទៅ, វេទិកានិងផ្លូវរថភ្លើង។ 

9) នេះ FRP សំឡីកែវ manholes គ្របដណ្តប់ទាំងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន AMR និងដើម្បីជាសញ្ញាវិទ្យុហុចម៉ោនរចនាប័ទ្មតាមរយៈការ បន្ថែមប្រពៃណីដេញ manholes ដែកស្ដង់ដារអាចទប់ស្កាត់ឬបន្ថែមជ្រៀតជ្រែកដោយមានការបញ្ជូនរលកសញ្ញារបស់វិទ្យុ។ អង់តែនផ្សេងគ្នាដែលបានអង់តែនផ្នែកបន្ថែម, lids ពិសេស ,, អាដាប់ទ័រឬបន្ថែមគម្របខួងតើ។ ពេលខ្លះត្រូវបានទាមទារពេលប្រើ lids ជាតិដែកបានដេញ។ សំឡីកែវ FRP គ្រប manholes អនុញ្ញាតឱ្យសញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុពីស្វ័យប្រវត្តិម៉ែត្រការអាន (ក្រុមហ៊ុន AMR) ប្រព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធទូរមាត្រឆ្លងកាត់ជាមួយតិចតួចដើម្បីការជ្រៀតជ្រែកនោះទេ។ នេះបានធ្វើឱ្យសមលីកេវពង្រឹងគ្រប manholes ប្លាស្ទិចនិងសំឡីកែវ FRP manholes គ្របដណ្តប់ល្អមួយ។ សមសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់ប្រព័ន្ធល្អបំផុតដែលជាក្រុមហ៊ុន AMR របស់ប្រព័ន្ធ QA លំហូរលូម៉ែត្រ ,, ទូរមាត្រ, SCADA នេះលូ, ហើយជូនកម្រិត manholes ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកល្អបំផុត sampleRate ទឹក, ទឹកសំណល់ sampleRate និងប្រើឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ 

10) ការ FRP សំឡីកែវ manholes គ្របដណ្តប់ការកាត់បន្ថយការចំណាយប្រតិបត្ដិការនិងរក្សាទុកថាមពលនោះ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះតើ។ ប្រឈមមុខនឹងការដែលមិនធ្លាប់មានការបង្កើនការចំណាយប្រតិបត្តិការ។ ឥន្ធនៈខ្ពស់ ការចំណាយលើការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយការទិញយកភាគហ៊ុនខ្ពស់ជាងរថយន្តមួយ។ ។ , ទីចំណាយលើការថែទាំអ្នកគ្រប់គ្រងមានកំពុងរកមើលវិធីប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀតតើដើម្បីរក្សាទុកថវិកានេះបានកាត់បន្ថយ, manholes ហើយគម្របថែទាំជួយ: •ជួយកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប៉ឺតប៉ោងដែលវាមើលឃើញខណៈពេលដែលការបង្កើនពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារនិងដែលបានរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃការកម្សាន្ដនេះ។ •ជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈហើយទាមទារដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធដំណើរ។ ។ •រក្សាទុកងន់យានយន្តកម្មវិធីជំនួយខាងក្នុងនិងប្រេងឥន្ធនៈដោយមិនមាន, ការអូសជុំវិញធ្ងន់, បោះដែកស្តង់ដា, lids manholes ,. ចំនួនបីប្លាស្ទិច, lids manholes, ថ្លឹងទម្ងន់តិចជាងមួយ, បោះគម្របដែកស្តង់ដារ។ នៅគុណភាព FRP សំឡីកែវ manholes ហើយគ្របដណ្តប់ជាធម្មតាមុន 30+ ឆ្នាំឬបន្ថែម។ ចោលដែកស្ដង់ដាររួចរាល់ហើយ, របស់ប្រព័ន្ធ manholes ជាធម្មតា។ តម្រូវឱ្យមានការចំណាយលើការថែទាំឬជំនួសយ៉ាងសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមាន រយៈពេល 3o ឆ្នាំដដែលនៃពេលវេលា។

ការប្រៀបធៀបនៃជាតិសរសៃដែកថែបសម្រាប់កញ្ចក់ដែក ductile ទល់នឹងប្រផេះទល់នឹងនេះ FRP នៃការប្រៀបធៀបសន្លឹកកិច្ចការសម្រាប់ជាតិដែកនេះ

1. ការលួច / ចោររសីបញ្ហា កញ្ចក់ជាតិសរសៃដែលមិនអាចត្រូវបាន recast ។ វាមិនមែនពេញនិយមដូចជានៅក្នុងទីផ្សារដែលទទួលបានមិនមានអាយុ / ដែលអាចប្រើបានវិញតម្លៃ
2 ពេញមួយជីវិត / ឡុងជីវិត ជីវិតជាង 30 ឆ្នាំមិនមែនផុយពីព្រះអាទិត្យ, ភ្លៀង, ដោយសារតែជ័រសមាសធាតុជាតិសរសៃ / ការជាង 30 ឆ្នាំពី FRP គុណភាព
3 ។ ។ ពាក់និងច្រែះ / ច្រែះភស្តុតាងហើយច្រែះធន់ទ្រាំនឹង មិនត្រូវបានពាក់ដោយសារតែជាតិសរសៃមិនច្រែះ / ចំណុច Resistance គឺច្រេះ
4. សមត្ថភាពឆក់ / ផ្ទុក កម្លាំងជាងដែកសម្ដែង។ ធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់ 2 លានដង / ដែលអាចប្រើបានមិនមានការបំបែកជា 2 លានពីបញ្ហាអស់កម្លាំងសាកល្បង
5. តម្លៃលក់ / ថ្លៃ ខ្ពស់ជាងដែក, ដែកអ៊ីណុកទេប៉ុន្តែ។ និងអាលុយមីញ៉ូម
6 សម្ពាធសំឡេង / Jangle ភាពមិនច្បាស់ ស្ងៀមពេលរថយន្តរត់លើផ្ទៃកំពូល។ គ្មានការរលាក់ Bang នៅ / ដែលអាចប្រើបានគ្មានណាមួយ Jangle
7. ការថែទាំនិងការដំឡើង / ការថែរក្សានិងការដំឡើង នៅស្រាលជាងមុន / នៅឯងាយស្រួល
8. ការពត់កោង / បង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ គ្មានការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយរូបភាព។ ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិនៃជាតិសរសៃផ្សិតដែលបាន / បង្ខូចទ្រង់ទ្រាយដែលអាចប្រើបានគ្មានបញ្ហា
9. ទំង / ទំងន់ ស្រាលជាងដែកថែបបាន 5-10 ដង / -10 5 ដងក្នុងមួយលីត្រនោះ? ជាង Ghter សម្រាប់ជាតិដែកប្រផេះ
10 ស្រមោលនិងគំរូ / រចនានិង Color ជ្រើសណ៍ដូចជាក្រហម។ បៃតង, ត្នោត, ប្រផេះនិងខ្មៅ / Color ច្រើននេះ
11. កម្មវិធី / ផ្លែប៉ោម? ឆ្មា? នៅលើ ទឹកគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្បែរសមុទ្រនៅក្នុងរោងចក្រគីមីមួយ។ គឺមិនមែនជាភាពឆេះដែលមានអ៊ីសូឡង់
12. ស្តង់ដារ EN 124 / EN 124 បទដ្ឋាន ស្ដង់ដារ EN 124 / គោរពឱ្យគោរពតាម EN 124 ដែលអាចឃើញនៃជណ្ដើររចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានៃទម្រង់មួយ។ អ្នកអាចជ្រើសបើយោងតាមរសជាតិ និងថវិកាដែលមានស្រាប់ រចនាសម្ព័ន្ធនៃលំនាំជណ្តើរគ្នានេះគឺជាការរចនាខុសគ្នាឆ្ងាយលម្អិត។ វាជាការល្អក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ស្ថាបត្យករនិងវិស្វករដើម្បីទទួលជណ្ដើរនិងកម្លាំង។ និងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខ្លួនវា

<<<< ផលិតផលទាក់ទងនឹងផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធមគ្គុទ្ទេ || >>>> ។

សម្រង់ពាក្យដែលគ្របដណ្តប់គែមជណ្តើរបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះតុបតែង។ ផ្ទៃកញ្ចក់ប័ណ្ណកម្រាលគម្របជាតិសរសៃ
FRP Gritted សន្លឹកសន្លឹក / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ ជំហានទីគម្របសម្រង់។

 

លក្ខណៈពិសេសគ្របដណ្តប់គែមច្រមុះជណ្តើរបន្ទះកញ្ចក់ជាតិសរសៃគម្របប្រភេទម៉ាត់ 
1) សន្លឹកគម្របមួយសម្រាប់ជណ្តើរនេះ។ ម៉ាស៊ីនម៉ោននៅលើផ្នែកខាងមុខអគារច្រករបៀងជាន់បង្គន់។ ការពារការដួល slipping ការពង្រឹងនិងតំបន់ enriching ដើម្បីធានាខ្លាំងមួយ
2) កាត់ដើម្បីបញ្ជាពីទំហំសន្លឹកស្ដង់ដារ (កាត់ដេរបង្កើតឡើង) ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង 2-3 ថ្ងៃ / Fedex ដឹកជញ្ជូនក្នុង 2-3 ថ្ងៃ
3) ពណ៍លឿងគឺមានច្រមុះប្រផេះ។ ស្ដង់ដារនៅលើ Color: ស្ដង់ដារ: ប្រផេះនិងថៃលើបណ្តាញលឿងច្រមុះ 4) CHIMICAL ទៅនឹងការតស៊ូនេះគឺច្រែះ, ច្រេះក្នុងមួយជីវិតរបស់ច្រែះធន់និងកំដៅគីមីយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ នេះធន់ឆ្នើមនៅក្នុងស្ថានភាពដែលជាការងាយស្រួលក្នុងការពាក់មួយ។ អ្នកអាចរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដែលជាអាស៊ីតខ្ពស់មួយ។ សមស្របសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងតំបន់ការងារមួយនៅក្នុងសមុទ្រឬនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ, 5) ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ។ សារធាតុប្រឆាំងនឹងមេរោគជាមួយ inhibit កំណើននៃបាក់តេរីនេះ នៅលើផ្ទៃនៃការដុតនេះ ច្រេះនេះជាធម្មតាត្រូវបានរកឃើញក្នុងម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ។ បានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់តំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការឆេះបាន។ បានធ្វើពីជ័រដែលមិនបង្កឱ្យមានផ្សែងមួយ។ និងអត្រាទាបនៃភ្លើង។ សមស្របសម្រាប់ការដំឡើងផ្លូវរូងក្រោមដី, ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងចន្លោះបនភជប់ផ្សេងទៀត6) និងការដុតស្រមុងសំឡីកែវលោហៈឈរចេញពីម៉ូដែលផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការច្រេះដូចគ្នាដែលត្រូវបានរកឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មគីមី។ ទឹកសំណល់និងការគ្រប់គ្រង បានធ្វើពីជ័រត្រូវបានបង្កើតជាង 30 រូបមន្តពីរូបមន្តដើម្បីការពារច្រេះនៅក្នុងបរិស្ថានជាមួយនឹងការច្រេះខ្ពស់ជាងធម្មតាគ្របដណ្តប់សំឡីកែវអាចទប់ទល់។ 

បាររន្ធ GFRP-Steel’s-ប្លាស្ទិចប្រភេទ PPABS Yüzmeណផ្សារដែកដែកគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / សមាសភាពជាការសមលីកេវ: ចាក់, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes ក្របគឺរនាំងចេញស្រះទឹកធ្វើបានបិទបំពង់បំពង់មួកបង្ហូរទឹកទឹកមួកបំពង់ prefabricated បុរសរន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទម្រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែបជួសជុលឈុតតារាង។ មានការគៀបចាក់សោរឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹក grating Scupper / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ / ធ្លាយដាក់ Hook pegboard កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្ទុកស្ដុក DIY: grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃបង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្រែះដែកភាពធន់ទ្រាំ។ កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ គម្របបិទ CAP បានយ៉ាងល្អរឹងមាំបំពង់ ductile ជាតិសរសៃកញ្ចក់បោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំពក់ផ្នែករឹងព្យួរទំពក់ក្រុមប្រឹក្សាម្ជុលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ជញ្ជាំងដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុក perforated ព្យួរ។

ទំព័រដើមទំព័រនៃ Chancon-GratingThai | >> ក្រុមហ៊ុនទំព័រដើមជជែកលីនខុន – grating ថៃក្រុមហ៊ុន
|| ទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនងអ៊ីម៉ែលសូមចានលក្ខណៈផលិតផលបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តក្នុងការកាត់បន្ថយការដំឡើង     កទំនាក់ទំនង។ យើងទំនាក់ទំនង ផលិតផលផែនទី ការណែនាំបន្ថែមទៀត     ខតំលៃសម្រង់: សម្រង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតំលៃថោក     គទាំងអស់នៃគម្រោងយោង: អតិថិជន។ ការកម្មវិធី តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ     ឃលក្ខណៈពិសេសអត្ថន័យនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រជ័រប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមអាហារថ្នាក់ទីនេះនៃការ FRP បានសំឡីកែវ     អ៊ីសេវាកម្ម, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: ដើម្បីរចនាផលិត, ដំឡើងនិងសាកល្បងកម្លាំង – គីមី     លក់អេហ្វចែកបៀចង់បាន: សួរ។ ក្រុមហ៊ុនលក់ទ្បា ការលក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក 

Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ || ដែកថែបដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅជុំវិញអាងទឹក។ កំទេចកំទី Sieve បានបង្កប់នៅក្នុងអន្ទាក់ទប់ស្កាត់
    1. ប្លាស្ទិច polypropylene សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating ការបង្ហូរទឹកបំពង់។ ប្លាស្ទិចក្រាស់បំពេញបន្ថែមភ្នំពេញ
    ដែកថែបដែកបញ្ចប់ចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ 2. Grating ស័ដែកថែប plated តភ្ជាប់។ បំពង់សម្រាប់ការអនុម័តទឹក
    3. FRP ផ្សិតសំឡីកែវកញ្ចក់ Grating លូបង្ហូរទឹក grating ជាតិសរសៃ។ ជាន់ផ្លូវម៉ាត់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ
    4. ABS ហែលទឹកណលូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Slice គែមទំនប់បង្ហៀររបស់ ABS អាង, PVC
    5. ដ្រាយផ្លូវហាយវ៉េបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាពកខ្វក់អន្ទាក់សំណាញ់, សំរាម, ទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ។ (ប៉ះពាល់ជំនួញឈើដើម្បីស្លឹក)
    6. ឆ្មាំ, ដើមឈើ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់សំណាញ់ paver ស៊ុមស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ជាមួយទាំងពីរបានសាងសង់និងបានបញ្ចប់។

manholes គម្របគ្របដណ្តប់ || រនាំងចេញទឹកកខ្វក់ Raa ប់ធ្វើបំពង់។ គំរបដែកបូបោះ កញ្ចក់មួកបំពង់ដែលមានជាតិសរសៃ
    7 FRP manholes គ្របដណ្តប់គំរបគ្រប manholes, បំពង់ជ័រសមាសធាតុកញ្ចក់ជាតិសរសៃ (noncorrosive កម្លាំងខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកជំនួស) 
    8. Cast ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile manholes គម្រប CAP បាន (ជុំទំនាក់ទំនង / ការេនេះ) ។ បិទ manholes គម្របបំពង់ដែកប្រព័ន្ធបោះ ductile ព្យាបាលទឹក 
    9. គម្រប FRP ពេជ្រកំពូល (កាត់ពិសេស ) ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អបំពង់កញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការហោះហើរនេះ។ 

ផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងជាផ្លូវការ || ផ្ទៃគម្របប័ណ្ណ។ គ្របដណ្តប់គែមបន្ទះគម្របកញ្ចក់ជាតិសរសៃប្រភេទច្រមុះជណ្តើរ។ ចាក់សោឈុត rack អ្នកកាន់
  10 បន្ទះអេក្រង់ស៊ុតពិការភ្នែក crates slats សំណាញ់ពិដានប្លុករបាំងភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ តម្រងខ្យល់ខ្យល់
  11. ពិដានកន្លែងកើតហេតុដុតស្រមោល trellis ជញ្ជាំងវាំងននពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ awnings, blinds ក្នុងកំឡុង slats
  12 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍បន្ទះក្ដារ hooks ដាក់ជញ្ជាំងរន្ធឧបករណ៍ផ្ទុក Winnipeg ព្យួរ
  13 FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារគម្របបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះគែមការតុបតែងប័ណ្ណកញ្ចក់ជាតិសរសៃជណ្តើរ
  14 HDG ។ ដែកថែបសោឈុតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះក្តាប់ឈុតចាក់សោរឹមានការគៀបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ស័ង្កសីដែកអ៊ីណុក / ដែកថែប plated, ច្រែះធន់ទ្រាំ,
  15 FormWork ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង: TieRod / មមាញឹក ។ ដែកថែកម្លាំង tensile ខ្ពស់ធន់ទ្រាំ WingNut WaterStopper ។ 

ដែកថែប grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ហៀរហូរលូប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះបានបញ្ចប់, manholes គ្របដណ្តប់, បោះគ្របជាតិដែក, លូ, FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ fiberglass, ductile-ចោល-ដែក manholes ក្រប, ហែលទឹកលើសចំណុះ។ ការបង្ហូរទឹក Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រឡាយ, ដុតអំពូល crates ស៊ុត, ដើមឈើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឆ្មាំសុវត្ថិភាព, រាងរឹចាក់សោឃ្លីប, កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ ផ្លូវ, សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ផ្លូវដើរម៉ាត់ជាន់ខ្វាក់បន្ទះ slats ប្លុករបាំងសំណាញ់របាំងពន្លឺបិទគម្របពន្លឺ / តម្រងខ្យល់ / ផ្សង, គែម, ច្រមុះចិញ្ចើមរអិលបន្ទះគម្របជណ្តើរ។

ផលិតផលប្លាស្ទិកក្រណាត់កំបោរពណ៌ក្រហមដែកក្រណាត់កំបោរពណ៌ក្រហមម្នាងសិលាក្រណាត់ជ័រដែកក្រណាត់កំបោរដែកលាបក្រណាត់ធុងគ្របទឹកភ្នែកក្រណាត់កៅអីរន្ធខ្យល់មុតស្រួចធុងក្រដាសរុំព័ទ្ធជុំវិញ ហួតទឹកហូរពពុះហែលហែលហែលទឹកហ្រ្វេស, តែកជីកព្រលឹងធ្យូងថ្ម, ក្រណាត់ជញ្ជាំងគ្របដណ្ដប់គ្របដណ្ដប់គ្របដណ្តប់ចង្អៀត ลม / ระบายอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้น, PP, PVC PE នៅ ABS ហែលទឹកប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้านตึกอาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดินไหล่ทางเท้า, พื้นบ้านและสวนสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดานผนังเชิงชายระเบียงหน้าจั่วหน้าบันได กาแลฉากกั้นห้องบานเพี้ยมและแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาดลวดชุบพลาสติกลายหล าកหลายให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่มมิ้มเปิ้มเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายสฉล่นผนังลายฉลุใช้ตกแต่นประกอบสนานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อลูมิเนียมคอมโสสิท, คอมโสสิต, เอฟอาร์พี, ទ្វីបអាស៊ីប៉ាស៊ីភិចអាហ្វ្រិចអាមេរិចអាហ្វ្រិចអាស៊ីប៉ាស៊ីភិចហ្វាយស្ទ័រ , Strongwell, Webforge, ការងារឃ อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่, โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ជីវ, បេតុង PU, ថ្នាំកូត, ថ្មរឹង, PE នៅปรับปรุงพื้นโรงงานอาหาร, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, พื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสาร เคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ช វ៉ាផេដឡិន, លូហ្វ្លរដិន, ផ្ទៃលាតទន្ទឹមគ្នា, ល្ខោនទឹកភ្លៀង, ពពកលាប, លាបទឹករលក, ចាបពេជ្រ, ដាប់ជួប, , ជាន់ដើម, ដីខ្ទះ, ប្លង់ត្រលប់ទំពរ័ធំពពកត្រពាំងរាំង, ជាន់ផ្ទាល់ដី, ជាន់ផ្ទាល់ដី, កែវរតនសម្បត្តិវិសាលភាពអវកាសហ្រ្វុយហ៊្សុយអេហ្វអេសអឹម
អេហ្វអេសអេហ្វស៍ហ្វ្រេដស៍ហ្វ្រេដស៍ហ្វ្រេនដាប់ប៊ែលអេច។ បំពង់បង្ហូរទឹកស្ទ្រីមកាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់ហ្រ្វេលអាលុយមីញ៉ូមហ្រ្វូវហ្រៀសក្រាលកៅស៊ូក្រាលកៅស៊ូក្រាលកៅស៊ូក្រាលកៅស៊ូក្រាលកៅស៊ូក្រាលកៅស៊ូក្រាលកៅស៊ូ ដែកថែប, របារអេឡិចត្រូនិច, ដែកថែរក្សាដែកថែប, ខ្សែដៃរារាំងជាប់សោ, ក្រឡុកសេះជាដើម, ក្រដាសរុំពាសពេញ, ក្បាច់សន្លឹក, ដែកថែប, ដែកថែប, ទូរស័ព្ទ, ទូរស័ព្ទ, គ្រឿងអលង្ការ, ហ្វ្រាំង, ล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, ฝาปิดท่อทรงกลมสี่เหลี่ยมทึบไม่มี รู , ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้ง ; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้
អត្ថបទទាំងស្រុងเดินแท่งรางตัวยูระบายน้ำทิ้งริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ច្រានខ្យល់, បំពង់កំប៉េះ, ឡានក្រឡុក, ឡានបាសខ្យល់, ឡានបាសខ្យល់, រទេះកង់ឡុកឡាក់, ឡានកង់តុក្កតា, បូលីវី, មិនចូលរួមទេប៉ាគីស្ថាន, ព្រហ្មចារី, ក។ ប ้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ការติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบาม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้องฝ้า ប្រៀបធៀបអាហ្វ្រិកខាងត្បូង, អង់គ្លេស, អង់គ្លេស, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, អ៊ីតាលី, លីបេរីយ៉ា, អ៊ីតាលី, นห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอดีไซด์สวย หรูคู่อาคาร , ដុតខ្យល់វាយនភាពពិដានព្យួរពិការភ្នែក Splashboard / Weatherboard / slats / ម្លប់ trellis, គណៈកម្មាការតុសសកុដិជញ្ជាំង, ចម្រុះទូទៅស៊ុន ភាគថាសអេក្រង់ប្រឆាំងបក្សីត្រួតពិនិត្យការសម្រេច, កាត Mini តុបតែងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាំងនន, គម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកកម្មវិធីពិដានកោសិកា: កន្លែងការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំ, ផ្សារទំនើប, សាលារៀន, ច្រករបៀង, បង្គន់មន្ទីរពេទ្យ, ការប្រព្រឹត្ដតុបតែងឡើងវិញฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้ว ราวแผงกั้นพาร์ทิชั่นหลังคา กันสาดระแนงบังตาตะข่ายบานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพงฝายตะแกรงหวีดักแยกเ ស្មុគ្យុយដាក់ស៊ុងព្រីនស្តុងស្តុបអុបស្តុងអញ្ចឹងបត់ក្រពើអញ្ចឹងអញ្ចាញញ៉ាំទឹកដោះគោអញ្ចាញធ្មេញទឹកដោះគោអញ្ចាញធ្មេញទឹកដោះគោអញ្ចាញធ្មេញ ការខាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃ, ប្រឡាយបង្ហូរទឹកទឹកជ្រោះច្រេះចង្អៀត, ច្រេះរអិលអេស្កាយអេស្ទ័រនៅជិតជើង, ចំណតបំពង់សុវត្ថិភាពចរាចរគំរបសុវត្ថិភាពចរាចរ

GFRP ក្រណាត់ម៉ាញ៉េសូលីន (www.chancon.co.th) ។ និងរបៀបដំឡើង: ក្រណាត់អង្ការព័ទ្ធជុំវិញ , ការេ, ចតុកោណកែង, រង្វង់សារាចរប្រឌិតលូទឹក Gully, ក្បឿងស្ទ្រីកោសិកាពិដានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, លេខសំងាត់វិធីផ្លូវចិញ្ចើមបន្ទប់ក្រោមដី, បើកក្រឡាចត្រង្គប្លាស្ទិច, បិទជិត manholes, ដៃ lifters លើករន្ធសាមញ្ញ, Catch អាង, លំនៅដ្ឋានលូក្រឡា Trench, លាងសមាតចេញផ្កាឈូកច្រកផ្លូវជាន់ បង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, លូ, ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគម្របបំពង់ស្ទះ ductile Casting ប្រផេះដែក, ជំនួសដែកអ៊ីណុកស៊ីម៉ង់ជាតិសរសៃឈើឈើអាររយ WPC, ចានទាពិនិត្យ, បង្ហូរទឹក, អនាម័យ, ប្រអប់ញាស់, យកចេញ, អង្គភាពបើកកំបោរប្លុក, ម្ហូប drainer, បើកឆានែល, នាវា, ខ្យល់វ៉ាល់, តម្រង, អាងហែលទឹកបូម, នាវា, ការដាក់តំបន់កខ្វក់, ការប្រព្រឹត្ដស៊ុមភាពធន់ទ្រាំ corrosion, បន្ទះឈើ, ភ្លៀងបាញ់ប្រហារទឹកបង្ហូរចេញធុងសំរាម, crates ស៊ុតអំពូល fluorescent ដុតបំភ្លឺតម្រងអេក្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយបន្ទះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈប្លាស្ទិចអរូបី DIY ការស្រះទឹក Marine Aquarium, HVAC ខ្យល់ត្រលប់ acrylic ត្រឡប់មកវិញ / ទ្វេរបត់ក្រឡាចត្រង្គ Louver
FRP ផលិតផល, GFRPS, ការពង្រឹងសរសៃប្រាណកញ្ចក់ Rebar Polymer, reinforced tile fiberglass, សមាសធាតុ សមារៈសំណង់, ជ័រ ester ប្លាស្ទិច, bollards ដើមជា Root ចម្លាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រណ្ដៅដើមឈើនៅក្នុងការតុបតែង, ទេសភាពខាងក្រៅសួនច្បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើមឈើធំ, ឆ្មាំសុវត្ថិភាពការពារក្រវ៉ាត់ដើមឈើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver ថ្មើរជើងគម្របស៊ុម, ផ្លូវផ្លូវ molded, pultrusion ទម្រង់ pultuded, គ្របដណ្តប់របារសត្វខ្លាឃ្មុំ welded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបរិវេណ, ទ្រុងកាំជណ្ដើរ, tread Staircase, ជណ្តើរដែលមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹង skid ប័ណ្ណ, ជំហានទូលាយគ្របសង្កត់, Handrail, រចនាសម្ព័ន្ធរាងសមស្របសម្រាប់ការដើរបង្ហាញម៉ូត, កម្រាលឡានពីរដង, វេទិកា, គ្របឡាយ, ប្រឡាយ, spout, អេក្រង់ clad, ការគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, ខ្យល់ ស្រមុង, ផ្លូវរថភ្លើង, វិធីដើរ, ក្រឡាចត្រង្គច្រើន, គ្របដណ្តប់, concave, gritted, minimesh, phenolic, ទូទៅ, ជ័រ polyester មិនឆ្អែត, ក្ដារលាយទ្វារភាគថាសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ, ការផ្ទុះជាន់ភស្តុតាង, គ្រឿងរចនាច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មី, សមាសភាគ, ស្ថាបត្យកម្មនិងនាវាឧស្សហកម្ម , ប្រព័ន្ធផ្លូវថ្មើរជើង, ទីធ្លាចូលផែ, របង, បំពង់ជុំ, សន្លឹកបំពង់, មុំ, សំណាញ់លួស, រណ្តៅ, បូម, ថ្នាំកូត, បេតុង polyurethane, ប៉ូលីស hed, កម្រិត Epoxy ដោយខ្លួនឯង, ស្រទាប់ជាន់, ជាតិសរសៃកាបោន, រឹងជាន់, grout, ទឹក, ការព្យាបាលទឹកសំណល់, អគារត្រជាក់សើមសសរលើសចំណុះ, laminate, លោហធាតុ, អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព Rack, ចំហាយ, កញ្ចក់ពន្លឺតាមដំបូល, កាបូនប្លាស្ទិច, acrylic, UPVC , របស់ ABS, PS, កុំព្យូទ័រ, PET, PETG សន្លឹកផ្ទះល្វែង, ល្អក់, ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV ស្ថិរភាពសន្លឹករឹងតុបតែង, លូទឹកស្អុយ, ប្រឡាយ, បានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាដោយក្រណាត់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ក្តៅធ្លាក់ចុះ Electroforge ជម្រុញ, ស្ពាន់, ស័ង្កសី, ការផ្គត់ផ្គង់, កន្លែងលក់អាហារថ្នាក់ទី , ឧស្សាហកម្ម, អ្នកផ្គត់ផ្គង់, រោងស្មិត, បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនជាច្រើនដូចជា GMP, HACCP, អាយអេសអូ 1400, 900, FDA បានអនុម័ត, ការបញ្ជាក់, តម្លៃ, Infosoft

ប្រវត្តិ CHANCON / ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แชนคอน แชนคอนผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบงานฝาตะแกรง ការបត់បែនតាមផ្លូវដែក ุตบาทตะแกรงขั้นบันไดแผ่นพื้น ยกระดับน้ำหนักเบาฝาบ่อชำระล้างฝาท่อปิดบ่อพักสำเร็จรูปแผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรแผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและ สารเคมีประเภทของตะแกรงและฝาบ่อ สำเร็จรูป សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ manholes អ្នកជំនាញឯកទេសគ្រប
1. polypropylene (ភ្នំពេញ) ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅพลาสติกสำเร็จรูปตะแกรง ตะแกรงพลาสติกភ្នំពេញทางเดินระบายน้ำน้ำหนักเบารับแรง นเดินราคาถูกกว่าเหล็กเหมาะสำหรับ ใช้ในพื้นที่ชื้นสัมผัสน้ำที่ร่มงานจัดสวนวางหินกรวดบ่อปลาคาร์ฟคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรรอบโรงงาน
របស់ ABS លើសចំណុះស្ប៉ាអាងហែលទឹកនៅ Draianage សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្សិតตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำមានស្តង់ដា ABS មាន 2 ទំហំធំទូលាយទំហំ 25 សង់ទីម៉ែត្រ។ និង 30 សង់ទីម៉ែត្រ។ មាន 2 មុខវិជ្ជាមានគុណភាពល្អសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទឹកហូរមិនមានតំលៃថ្លៃសមរម្យមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលល្អបំផុតដែលអាចរកបានដោយខ្លួនឯងឬអ្នកបើកបរអាចប្រើបានជាមួយវិចិត្រសិល្បៈ។
3. Hotdip ជម្រុញ (HDG ។ ) ដែកដែក STEEL សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅเหล็กแผ่นเชื่อมตะแกรงกัลวาชุบไนซ์สำเร็จรูปเป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อนชุบធ្លាក់ចុះជម្រុញក្តៅผลิตจากเหล็กแผ่นนำมาเชื่อมเข้า กันด้วยระบบ មនុស្សយន្តឧស្ម័ន CO2 ทำให้เนื้อเหล็ก ลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยมือคน แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุ ทุกชนิดส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้และมีโอกาสถูกโขมยขนาดมาตรฐาน 25x100cm ។ និង 30x100cm ។
4. FRP Fiberglass Grilles / ផ្សិតក្រាហ្វិចត្រាក្រាហ្វិចត្រលប់ធ្វើស្វ័យពិន័យការផលិតឡាស៊ែរ “តាទោស FRP” ប្រើទីតាន៉ាត់ទ័រត្រាកៅអីហ្វ្រាំង / អ៊ុលមីនយ៉ាម៉ាផលិតពីចង្វាក់បេះដូងអេឡិចត្រូហ្វិច។ មិនមានការខូចខាតដោយកាំរស្មី UV ពណ៌ខ្មៅឬក៏ពណ៌ខៀវខ្ចីដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការការថែរក្សាទុកជាមុន។ 50-100 ឆ្នាំមកហើយជាថ្មីម្តងទៀតជ្រើសរើសយកពណ៌ដើម្បីឱ្យទទួលបាននៅតាមផ្ទៃខាងក្រោយតាមតម្រូវការការបោះពុម្ពទំហំធំ 1,5x4M ។ เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับหรือสามารถ สั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้รับประกัน 3-5 ปี
5. ទប់ស្កាត់លូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้าน ข้างริมฟุตบาท (វ៍ខ្ពស់ផ្លូវបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ)ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ออกแบบเพื่อใช้เป็นตะแกรงดักแยกเศษ ขยะดักใบไม้คันหินด้านข้างริมฟุตบาทถนนไฮเวย์ตามมาตรฐานเทศบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทและกทม ។
6. វង់ធ័រម៉ាសដេញទទឹក ម៉ាស៊ូតគម្របបិទបើកបំពង់ធុងដែកជ័រកៅស៊ូផលិតពីលោហធាតុដែកលាយដែក (Ductile Cast Iron) ផលិតតាមលក្ខណៈស្តង់ដា EN124 មានវត្ថុបុរាណពីស្តង់ដាធានាគុណភាពក្នុងក្រុងថៃជ្រើសរើសច្រើនកន្លែងមានគុណភាពខ្ពស់មាន 2 – 40 តាន់មានទាំងស្រុង។ มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมยติด ตั้งและบำรุงรักษาง่ายราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม
FRP manholes គម្របบ่อพักไฟเบอร์ฝาแรงพร้อมเฟรมเสริม ผลิตបន្ទាប់วัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้ าตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิมรับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อ เหนียวเลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตันสวยงามเข้ากับธรรมชาติไม่เป็นที่ นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย
crates ស៊ុតដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះตะแกรงกั้น แสงบังไฟช่องตกแต่งตู้เลี้ยงอุปกรณ์ปลาสวยงามตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟกรองลมระบายอากาศផ្ទាំងระแนงบังตาหน้ากากอาคารใช้เป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่ง, LCECAN เลี้ยงปลาสวยงามทำแผ กั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกบซาลาแมนเดอร์
PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍ hooks ដាក់ฉากผนังกั้นแผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะ รูติดผนังแขวนเก็บเครื่องมือช่าง # โรงงานผลิตจำหน่าย Pegboard กระดานบอร์ดแผ่น อลูมิเนียมเหล็กไม้เจาะรู ยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ ឧស្សាហកម្ម # อุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็กបង្ហាញ Pegboard ទំពក់ធ្នើហាងរៀបចំឧបករណ៍ hanger, # แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้ รูปเจาะรูสำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ ติดผนัง ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរឹង Rack ឧបករណ៍អ្នកកាន់
10 FRP ជណ្ដើរ Tread Nosing ជំហានគម្របការពារปิดจมูกขอบแผ่นคิ้วផ្ទាំងครอบมุมกันลื่นไฟเบอร์บันไดกล๊าส แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสปิดจมูก ថង់ប្លាស្ទិចទំពាំងបាយជូលាបប្លាស្ទិចទំពាំងបាយជូលាបប្លាស្ទិចទំពាំងបាយជូរធុងសំរាមដែកលាយពណ៌ផ្កាឈូកក្រដាសលាបក្រណាត់លាយពណ៌ផ្កាឈូកដាប់ជួបពណ៌ផ្កាឈូកក្រដាសពណ៌លឿងពណ៌លឿងពណ៌លឿងពណ៌លឿង สสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะโรงเรียนสถาน ออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม
11 HDG / ដែកអ៊ីណុកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឧបករណ៍យុថ្កាភ្ជាប់រាងឈុតជួសជុលចាក់សោរឹរឹមានការគៀอุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง เหล็กชนิดแสตนเลส / เหล็กชุบซิงค์ ทนสนิมสังกะสีโดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้, LCECAN ยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลสส่วนตัวล็อคที่ทำបន្ទាប់เหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้, LCECAN ยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้า ับฐานรองด้านล่างโดยสามารถ ปรับระดับแนวการยึดได้ทั้งสองแบบใช้งานคล้าย ๆ กันโดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (ទំហំសំណាញ់) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไป ติดตั้ง
12 ។ មែកធាងធ្យូងថ្មគម្របគ្របដណ្តប់ស៊ុមគម្រប Paver ផ្តាច់ព្រ័ត្រការពារទូលំទូលាយពាសពេញទំពាំងបាយជូ ដែកអ៊ីណុកប្លាស្ទិចមែកធាងធំ ធ្នឹម / រនាំង / ក្រឡាចត្រង្គរនាំងសុវត្ថិភាពគ្របដណ្តប់គ្របដណ្តប់ការគាំទ្រក្រពើទ្រនាប់ពោងទូលំទូលាយគម្របគាំទ្រក្របខ័ណ្ឌ ដ នផ្តល់នូវការថែរក្សាទុកជាភស្តុតាងដើម្បីការពារការលាងច្រមលោងដែលមានការថែទាំដែលមានប្រសិទ្ធិភាពច្រើនណាស់នៅក្នុងការងារដីធ្លីសួនច្បារកន្លែងការងារភៀសខ្លួនកម្លាំងខ្យល់អាកាសឬអាកាសយានដ្ឋានហោះហើរតានតឹង หนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้นสนามหญ้า สำเร็จรูป
13 សំឡីកែវ FRP ពិនិត្យ manholes Plate ពេជ្រគម្របសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักระ บบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป FRP manholes គម្របសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ (Made អតិថិជនបញ្ជាទិញសម្រាប់ទំហំណាមួយ ) ធីកូ ឡូលក្លីបថ្មី ៗ ចុងក្រោយបំផុតនៃថ្ងៃឈប់សម្រាក (បិទទ្វារ) ធ្វើឱ្យមានកម្រិតផលិតកម្មទទួលបានទំនិញត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ។ ฝาบำรุงรักษาง่ายออกแบบมาทดแทนแผ่น ฝาเหล็กลายตีนเป็ดฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม
14 ដាន trellis ដុតស្រមោល: ระแนงบังตาหน้ากากផ្ទាំងตะแกรงกั้นช่องตึกบังไฟตกแต่งแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้วราวแผ กั้นพาร์ทิชั่นกันสาดระแนงบังตา บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง : ដុតខ្យល់វាយនភាពពិដានព្យួរពិការភ្នែក Splashboard / Weatherboard / slats / ម្លប់ trellis, គណៈកម្មាការតុសសកុដិជញ្ជាំង, ចម្រុះភាគថាសអេក្រង់ទូទៅ, ប្រឆាំងបក្សីត្រួតពិនិត្យការសម្រេច, កាត Mini តុបតែងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាំងនន គម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកពិដានកោសិកា
15 FORMWORKS / ប្រព័ន្ធគ្រឿងស្មើសំណុំបែបបទ សម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមស្លាបជញ្ជាំងបេតុងអគារសំណង់ជាន់ទី FORMWORKS ទាក់ទងរចនាជាងឈើឈើរបស់ប្រព័ន្ធ: DYWIDAG ស្មើ Rod เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น (ไทร็อด) + + WingNut (วิงนัท ) + + + + ដែកថែបទឹកឆ្នុកកោណប្រហោង / គម្លាតសំឡីកែវ FormTies / រន្ទានិងផ្គត់ផ្គង់តំលៃอุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกร ត្ខោនវ៉ិបសាយទាំងអស់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគំនួសន័រ។ សំពត់, កំប៉ុង, លាបក្រណាត់កំប៉ុង, ក្រដាសរុំក្រាហ្វិច

/ GRP / FRP / ទឹកដោះគោ / គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ក្រឡាចត្រង្គនិងគម្រប
ខាត់ណាវ៉ាន់វ៉ុសបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីគ្រប់ពេលវេលាផលិតពីឡិចត្រូនិចផលិតពីស្រោមអនាម័យ។ ជា นิมไม่แตกผุกร่อนขโมยไม่ ต้องการฝาปิดได้สนิทป้องกันกลิ่นได้ดี លក្ខណៈពិសេស FRP អាចបត់បែនបានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ:
•ទំងន់ស្រាល, កម្លាំងខ្ពស់ជាងប្រើប្រាស់បានយូរ, ការដំឡើងយ៉ាងងាយស្រួលនិងការងារជួសជុល, កាត់បន្ថយនិងការខួងនៅលើគេហទំព័រ
•មិន warp, បំបែកឬបំបែក, corrosive និងអាកាសធាតុមានភាពធន់ទ្រាំ (កាំរស្មី UV ធន់), ធន់ទ្រាំទៅនឹងសារធាតុគីមីច្រើនបំផុត
•ចូរកុំធ្វើការកំដៅឬថាមពលអគ្គិសនីផងដែរការពារខ្សែកាប (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធន់), រួចផុត
•ផ្តល់បន្ថែមទៀតថាការការពារជំងឺវិកលចរិតភ្លើងទៅខ្សែក្នុងករណីនៃការឆេះខាងក្រៅ (ពន្លត់ដោយខ្លួនឯង)

คุณสมบัติตะแกรง FRP (ស្គែនក្រវ៉ាត់ + ជ័រ) .vs ។ ដែក .VS ។ ប្លាស្ទិច (PE នៅ / ABS / PVC)
1. ไม่เป็นสนิมไม่ผุกร่อนไม่กรอบ แตกทนความร้อนและแสง កាំរស្មី UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีเช่นโซดาไฟ, បូ, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจ สอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ ទុនបានពីតារ៉ាងលទ្ធផលការសាកល្បង
2. អាយុការប្រើប្រាស់ច្រើនជាង 50 ឆ្នាំមកហើយនៅការប្រែប្រួលការធ្វើឱ្យមានភាពជឿនលឿនក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពជឿនលឿននៃការធ្វើសកម្មភាព។ กร่อนการกัดกร่ អុិនឈ័របានទទួលយកនូវការធានារ៉ាប់រង
។ ) 3. បន្ថែមអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាអាកាសធាតុឬតំបន់ការពារសុវត្ថិភាពតំបន់ដោយឧទាហរណ៏សម្រាប់ការស្ទាត់ជំនាញដូចជាលឿង, ពពក, ជើង, កាំបិត한국어សារធាតុអ៊ីសូឡង់គ្មាន: เป็นสื่อล่อฟ้าป้องกันไฟฟ้าดูด
4. น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้ สูงเหมือนเหล็กทั่วไปจึงทำให้การเคลื่อนย้ายติดตั้งและบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น
5. ราคาใกล้เคียงก រោងចក្រអ្នកផលិតបន្លែ – លក់

Manhole_Grating_Specialist | เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์ก ล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP-STEEL សំឡីកែវប្លាស្ទិច | ការបត់បែនគ្មានបូមទឹកដែកថែបបត់បំពង់បង្ហូរទឹកកំបោរដែកថែបដំបូលចំហុយដោះដាច់ឆ័ត្រវង់ដែក – បំពង់ដែក | ហែលទឹកហូរហូរទឹកហូរហ្គូលលីហ្គឺទ័រ តំឡើងឧបករណ៍ឃ្យូបអុបទិករុញភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្នោភ្ជាប់ស្នប់ដោះរញ៉េរញ៉ៃបិទភ្ជាប់ Fastenal Fastener របារដែកបេតុង | ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលរាំងស្ទះរអិលមានរទេះរុញ | គ្លីបស៊ុតក្រដាសបិទទ្វារក្ដាអង្ហាររបាំងបិទទ្វារកំប៉ុងទំពាំងបាយជូរធា្លក់តាងបញ្ឈរអង្ករ | แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบ บันไดแผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP ជណ្ដើរ Tread Nosing ជំហានគម្របការពារ: គ្រូពេទ្យប្រហែលជាប្រឆាំង FRP សន្លឹក Gritted សន្លឹក | បន្ទះសៀគ្វីប៉េប៉េតបន្ទះបន្ទះដែកថែបត្រដរតុក្កតារន្ធដោតក្រដាសរន្ធដោតធ្នាប់តុបតែងលំអឧបករណ៍តុបតែងក្រដាស |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http: // ត្កាចកាំបិតក្លាសស្ទីត – បារាំងគ្មាន | បន្ទាត់ @: @iCHANCON / បន្ទាត់ (iD): iCHANCON | ទូរស័ព្ទដៃ (លក់): 081 932 7894, 061 647 0184-6 ទូរស័ព្ទ: 02 451 0780-1