Gratingthai.co.th

Gratingthai.co.th

E. GRATINGTHAI Grating Services and Specification : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี

มิถุนายน 22, 2017 by Posted in: Uncategorized

Gratingthai.co.th FRP FibreGlass Grating Services and Specification(Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method)
ระยะเผื่อของบ่ารับตะแกรง – การสั่งปิดขอบ – วิธีตัดตะแกรง – ผลทดสอบการรับแรง ตารางการทนต่อสารเคมี ของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการเผื่อระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นตะแกรง Grating
Designing Space between Grating and L-Angle
วิธีการติดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ควรออกแบบเตรียมบ่ารับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรง เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของการใช้งาน การติดตั้งตะแกรงระบายน้ำจะต้องออกแบบเตรียมบ่ารองรับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ โดยมาตรฐานทั่วไป ตะแกรงเหล็กและพลาสติคมีความกว้าง 2 ขนาด ได้แก่กว้าง 25cm. และ 30cm. ดังนั้นบ่ารับตะแกรง(รูปตัว L) จะต้องใช้เหล็กฉากวางลงไปก่อนเทคอนกรีต โดยเว้นความสูงไว้ 25-30mm. (ขึ้นอยู่กับประเภทของตะแกรง)เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อไว้ 5-10mm. ดังนี้
ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm.
Ex-1 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.
Ex-2 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.
frp steel grating manhole cover


ตารางการออกแบบ ตรวจสอบ การสั่งตัดให้ปิดขอบพอดี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End

ตะแกรง FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5×4 เมตร หลังการตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทำให้เกิดเป็นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิดขอบ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตารางการปิดขอบก่อนสั่งตัด
frp steel grating manhole cover

***** ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท
frp steel grating manholecover
frpsteel grating manhole cover

วิธีการตัดเกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส / Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frp grating manhole cover

FRP Grating Cutting วิธีการตัดโดยเครื่องตัดไฟเบอร์ #1
Steel GRATING Fibeglass Manhole Cover
FRP Grating Cutting Method ตัดโดยเลื่อยวงเดือนใช้ใบตัดเพชร #2
ตะแกรงเหล็ก frp grating manhole cover
FRP Grating Measuring Process วิธีวัดชิ้นงานและการตัด #3
FRP FibreGlass Grating Test Certificates ผลทดสอบ การรับแรง การทนสารเคมี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง
CHANCON provides consultation and complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request.
FiberGlass Grating Loading Data Sheet
ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
grating manhole cover***** ความสามารถในการรับแรงของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ขึ้นอยู่กับ 1) หน้ากว้างของตะแกรงยิ่งกว้างมากยิ่งรับแรงได้น้อย 2)ความหนาของแผ่นตะแกรง การเลือกใช้ตะแกรงที่หนามากขึ้นก็จะรับแรงได้มากขึ้น 3)รูปแบบของแรงกด เป็นแบบกระจายน้ำหนักหรือเป็นแบบกดที่จุดเดียว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท
#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึก, #FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector  #FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได #แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน
FRP Molded Grating Chemical Resistance Guide
ตารางแสดงสารเคมีที่ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สามารถทนการกัดกร่อน
steel grating manhole cover
***** สารเคมีที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ในตารางที่แสดงนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น สารเคมีอื่นๆ กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้โดยตรง
Manhole Cover Test Cerificate
ผลการทดสอบฝาบ่อปิดครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส
#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึก, #FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector  #FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได #แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน
Material FRP FibreGlass Comparison / เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุไฟเบอร์กล๊าส เหล็กหล่อเหนียว พลาสติค
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส


วิธีการติดตั้งฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ
Manhole Cover with Frame Installation Method

ฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole coverฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole coverฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole cover
FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการบำรุงรักษา ยกเปิดปิด ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ
How to open-close Manhole Cover with Frame

ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover
FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance
2. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool
3. Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation
4. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through
5. Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material


#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึก, #FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector  #FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได #แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน
FRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER / Saddle Clip Clamp Lock Fastenal/ EggCrate / Tree Guard /Stair Tread Nosing : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information
    A. Contact us : ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation : ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย

Gully Grating ตะแกรง
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อ
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส)
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที

Related Products
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง
www.CHANCON.co.th Tel: 02 4510780-1 #Grating Expert Specialist: 081 9327894 Line iD: iChancon GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ,บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท ถาดรอง ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่น ชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Manhole Covers, Square, Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack, Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์ FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit, sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, overflow, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, , Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dip Electroforge Galvanized, brass, Zinc, supply, Food Grade Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft FRP Flexible Grating Features: • Light weight, durable higher strength, easily installation and repaired work, cut and drilled on site • Not warp, crack or split, Corrosion and weather resistant (UV resistant), Resistant to most chemicals • Do not conduct heat or electricity also protects the cables (High temperature resistant), insulated • Gives added fire retardant protection to the cables in case of external fire (Self extinguishable) CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดิน ทางลาดชัน ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมี ประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป/ Grating Specialist (5 ตะแกรง, 2 ฝาบ่อ) 1. PP/ABS Swimming pool overflow GRATING ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติก PP/ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม แต่รับแรงได้น้อยที่สุด ถ้าโดนแดดนานๆ จะมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน แกนคู่ สามารถใช้งานกับสระรูปทรงโค้ง วงรีได้ 2. PVC/PP/PE Plastic GRATING ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ตะแกรงพลาสติก PVC/PP/PE มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. น้ำหนักเบา รับแรงได้ดีสำหรับให้คนเดินผ่าน ถ้าโดนแดดหรือสารเคมีบ่อยๆ อาจมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน 3. HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อน ชุบ Hot Dip Galvanized ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 Robot ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมมือ แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกโขมย ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. 4. FRP Fiberglass Grilles/GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนUV แสงแดด ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสีให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี 5. Ductile Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม. ขนาดมาตรฐานได้แก่ 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm. 6. Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม 7. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย 8. Screen Partition Panels Anti-Bird Netting ฉากฝ้าผนังม่าน แผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงตาข่าย ผลิตและออกแบบติดตั้งโดยสถาปนิกผู้เชียวชาญ สำหรับงานตกแต่งสำนักงาน คลังสินค้า โรงงานอาคาร มีดีไซน์กลิ่นงานสถาปัตยกรรม ไม่ซ้ำซากจำเจ ประยุกต์ใช้แบ่งกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเน้นเสริมคุณค่าที่อยู่อาศัยได้ทั้งภายในและด้านนอก ทนแดดฝน น้ำหนักเบา ใช้บังตาบังแดดทดแทนงานระแนงไม้ GRP / FRP / Fiberglass/ Composite for Grating and Manhole Covers วัสดุเทคโนโลยีใหม่ กรรมวิธีขั้นตอนผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อ ไม่เป็นสนิม ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ ฝาปิดได้สนิท ป้องกันกลิ่นได้ดี เลือกสีให้เข้ากับพื้นผิวได้ตามต้องการ ถูกออกแบบสำหรับ คุณสมบัติ ตะแกรง FRP (Fiberglass+Resin) .vs. Steel .vs. Plastic (PE/ABS/PVC) 1. ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน ไม่กรอบแตก ทนความร้อนและแสง UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี เช่นโซดาไฟ, Borax, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ทนได้จากตารางผลการทดสอบ 2. อายุการใช้งาน มากกว่า 50 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น ความถี่ของการสัมผัสสารเคมี ใกล้ทะเล หรือใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูง (ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาสนิม ผุกร่อน การกัดกร่อนเหล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 3. เสริมคุณค่าโรงงาน สามารถเลือกสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือทำเป็นเขต Safety Zone โดยใช้สีให้สะดุดตาได้ เช่น เหลือง,ฟ้า,เทา,ดำ เขียว ฯลฯ Insulation Material: เป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า ไม่เป็นสื่อล่อฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด 4. น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้สูงเหมือนเหล็กทั่วไป จึงทำให้การเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น 5. ราคาใกล้เคียงกับเหล็กหล่อ สูงกว่าเหล็กชุบกัลวาไนซ์ แต่ FRP ไม่มีปัญหาโดนขโมย เนื่องจารขายไม่ได้ในตลาดรับซื้อของเก่า ไม่เป็นสนิม ไม่กรอบแตกจากแสงแดดรังสี UV เหนียวทนรับแรงได้เหมือนเหล็ก น้ำหนักเบา ตัดให้เข้ารูปได้ 6. เนื้อผิวไฟเบอร์มีความละเอียดสูง ปิดได้สนิทแน่น เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี ไม่มีปัญหาโก่งงอ เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว เป็นฉนวน(ไม่นำไฟฟ้า) ทนความร้อนและแสง UV ไม่กรอบแตกเหมือนพลาสติก ABS, PVC, แผ่น poly 8. นำเข้าจากยุโรป อเมริกา ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล มาตรฐาน EN124 พร้อมรับประกันคุณภาพ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับรุ่นและแบบ กรณีมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันที CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory. The majority of our products excel in value added engineering/architectural design for FRP products. บริษัทแชนคอน ผลิตและจำหน่าย FRP Grating, ตะแกรงรางระบายน้ำ, ตะแกรงทางเดิน โดยเฉพาะวัสดุไฟเบอร์ (FRP) เพื่อทดแทนงานโลหะ เหล็ก แสตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กหล่อเหนียว เหล็กเกรด ชุบซิงค์ ชุบกัลวาไนซ์ สำหรับงานก่อสร้าง ห้องเย็น, คอกปศุสัตว์, ฟาร์มหมู เป็ด ไก่, กรงนก สุนัข, อุโมงค์, เขื่อน ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ ทางยกระดับ กรมทางหลวงชนบท ทางด่วน การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ โครงสร้างสามมิติ กำแพง หน้าผา ภูเขา สนามบิน ตึกสูง สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ Cable laying in chemical and purification plants, Refineries, offshore plants, Oil & Gas sector, Tunnels Head office | ขายส่ง ขายปลีก ต้องการตัวแทนจำหน่าย | รับสมัคร Sales Representative, Dealer, Agent, Distributor CHANCON COMPANY LIMITED www.chancon.co.th || GratingThai Co., Ltd. www.GratingThai.co.th (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand #Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line(iD): iCHANCON Website Grating Know-How: http://GratingThai.com , http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass , http://www.youtube.com/FRPGratingManhole | Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh

 

English (Burmese)

 

FRP FibreGlass Grating Services and Specification (Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method) FRP FibreGlass Grating Services and Specification (Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method) Phase I of the grill should be – to order off the edge – cutting grid – test the strength. Table of chemical resistance Of fiber glass mesh
How long for the width of the shoulder pads get grating Grating Designing the Space Between Grating And the L-Angle The.
How to install a drainage grate. Design should be prepared to shoulder height, width and fit plate grille. For strength and safety of use. Installing drainage grate designed to be fully prepared to shoulder height, width and fit a drainage grate plate. The general standard Steel and plastic are two width sizes width 25cm. And 30cm. So crazy, get the grill (the L) will be placed into the steel before pouring concrete. Leave a height of 25-30mm. (Depending on the type of grill) to put the grill to fit flush with the floor. Uninterrupted time wheelchair or walking through. The width of the shoulders when measurements must be made available for 5-10mm. Thewidth of the shoulder pads get grating. Will be added to each side 3-5mm. 2 is a side 6-10mm.The Ex-1 if the grid width 25cm. So be prepared to get a seat Cm 25.5-26.0 =.The Ex-2 in the sieve width 30cm. FRP steel grating manhole cover

The table is designed to determine the cut-off edge. Glass Fiber Grating FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End. FRP grating can be cut at any size. Large sheets of standard 1.5×4 meters after cutting to fit if not designed to cause a crack stem irrational. Looks like an opening edge So if you want to turn off the edge. Table compared to the closing of the first order. FRP steel grating manhole cover***** For more information please contact the Company.FRP steel grating manholecoverfrpsteel grating manhole coverHow to cut the grate grating fiber glass / Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO.
Glass fiber grating frp grating manhole cover.FRP Grating Cutting cutting method by cutting fiber # 1.

Steel GRATING Fibeglass Manhole CoverFRP Grating Cutting Method Using cutting circular saw blades, diamond # 2.

Steel grating frp grating manhole coverFRP Grating Measuring Process measurement methods and cutting-# 3.

 

FRP FibreGlass Grating Test Certificates test the strength of chemical resistant fiber glass mesh reinforcement CHANCON provides consultation and complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request.

FiberGlass Grating Loading Data Sheet capability to rack the weight of fiber glass.
grating manhole cover ***** The ability to load grid of fiber glass based on 1) the width of the grid with even less force. 2) the thickness of the grid. You can grill the thicker it will get more strength. 3) a form of pressure. Weight is distributed as a press or a single point. For more information please contact the CompanyFRP Molded Grating Chemical Resistance Guide Table of chemical fiber glass mesh. Is resistant to corrosion
steel grating manhole cover***** chemicals that can withstand corrosion in the table are only some other chemicals, please request additional information directly from the company.Manhole Cover Test Cerificate test tank lid off the cover pipe sewage system.
Grating cover pond scum pipe drainage grate steel fiber glass.Grating cover pond scum pipe drainage grate steel fiber glass.Material FRP FibreGlass Comparison / Compare Material Fiber Glass. Ductile cast iron, plastic
Grating cover pond scum pipe drainage grate steel fiber glass.How to Install the cover off the well pipe drainage Manhole Cover with Frame Installation Method.
Cap the well pipe Manhole cover. Cap the well pipe Manhole cover. Cap the well pipe Manhole cover. Cap the well pipe Manhole cover. FRP Fibreglass Manhole cover cap the well pipe Fiber Glass.

 

How to maintain the lift-off lid off the well pipe drainage How to open-close Manhole Cover with Frame.
Cap the well pipe fiber glass FRP Fibreglass Manhole cover. Cap the well pipe fiber glass FRP Fibreglass Manhole cover. FRP Fibreglass Manhole cover cap the well pipe Fiber Glass.  1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance 2. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool 3. Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation 4. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through 5. Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material
GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.

Home Page of Chancon-GratingThai | >> Home Company chat Lincoln – grating Thailand Company Contact Contact the Information &     A. All Contact Contact us Identification: Contact. Maps Products Further guidance     B. Price-Quotation: Price Quotation Cheap airline     C. All the Reference of Projects: Customers. adapt How to buy     D. features the meaning of Glass Fiber Reinforced Vinyl Resin Resin of Food the Grade the FRP Fiberglass     E. The Services, Grating: To design, manufacture, install and test the strength – chemical     F. Dealer Sales Wanted: ask. dealership Recruitment Sales

 

 

 

Gully Grating grating     1. Plastic PolyPropylene Grating grating tract drainage. Thick plastic reinforced the PP     2. Grating Galvanized Steel’s finished steel grating plate connecting plated steel. Conduit for water passage     3. FRP FiberGlass Mould Grating drainage grating fiber glass. Floor Mat pathway in plants     4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating Slice spillway edge pool ABS, PVC     5. Drive HighWay Drain Grating mesh traps dirt, garbage, leaves curb side along the sidewalk. (Side, Trapper, to Leaf)     6. Guard, tree, grating, Paver the cover the frame frame grille protects the base of the tree. With both built and finished.
Manhole Cover cap wells     7. FRP Manhole Cover lid cover manholes, pipes, fiber glass composite resin (noncorrosive alternative high strength stainless steel)     8. Cast Ready for Iron, Ductile Manhole Cover (Round Contact / Square This) cap. cover manholes ductile cast iron water treatment system     9. FRP Diamond Top cover (Special cut ) cap the well pipe cover fiber glass to cut the size of the fly. Products, Girls Related   10. This Egg Crate, Ceiling panel strip covering a Screen mask grating separates the light box cover fire. Ventilation air filter   11. Ceiling Trellis Shade Grilles scene Ceiling curtain wall. Fences around the bulkhead partition. Awnings, blinds slat   12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves plank boards Winnipeg hole wall hanging storage tool   13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cover nose edge trim cover panel slip ladder fiber glass   14. HDG. Steel grating clip lock clamp fastener locking clip grip panel grid. Stainless steel / steel zinc plated, rust resistant,   15. FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar . Resistant high tensile strength steel WingNut WaterStopper.
# Grating steel grating fiber glass, plastic sewer overflow around the edge of the pool finished, # cover manholes, cast iron covers, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE. COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate grille diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety grating, # sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. the footpath, #. frame grille protects the base of the tree Floor Mat walkway, # panel blinds slat grille mask blocks the light barrier blocking the light, # Cover the nose edge trim cover panel ladders slip, # optional locking clip secures the sieve plate.

 

Khmer (Burmese)

 

សំឡីកែវ FRP សេវាកម្មសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការបញ្ជាក់ (គីមី Resitance, ផ្ទុកសមត្ថភាព, កាត់វិធីសាស្រ្ត) ជំហានទីមួយនៃការដុតគួរតែ – បញ្ជាឱ្យបិទគែម – ក្រឡាចត្រង្គកាត់ – សាកល្បងកម្លាំង។ តារាងការតស៊ូគីមី នៃជាតិសរសៃកញ្ចក់សំណាញ់
តើធ្វើដូចម្តេចរយៈពេលយូរសម្រាប់ទទឹងនៃបន្ទះស្មានេះទទួលបាន grating សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ រចនាអវកាសរវាងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិង L-មុំនេះ។
របៀបដំឡើងប្រព័ន្ធលូទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយ។ ការរចនាគួរតែត្រូវបានរៀបចំដើម្បីកម្ពស់ស្មាទទឹងនិងសមសំណាញ់ចាន។ សម្រាប់កម្លាំងនិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់។ ការដំឡើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហូរទឹកបានរចនាឡើងដើម្បីត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពេញលេញដើម្បីកម្ពស់ស្មាទទឹងនិងសមបង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាន។ ស្តង់ដាទូទៅ ដែកនិងប្លាស្ទិចមានទំហំទទឹង 25cm ទទឹងពីរ។ ហើយ 30CM ។ ដូច្នេះឆ្កួតទទួលបានដុត (ឆ្វេង) នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងដែកមុនពេលចាក់បេតុង។ ទុកឱ្យកម្ពស់ 25-30mm មួយ។ (អាស្រ័យលើប្រភេទនៃការដុតនេះ) ដើម្បីដាក់ដុតឱ្យសមទៅនឹងបញ្ចូលជាមួយនឹងឥដ្ឋ។ មិនមានការរំខានឬការអង្គុយលើកៅអីរុញពេលដើរតាមរយៈការ។ ទទឹងនៃស្មានៅពេលដែលការវាស់ត្រូវតែត្រូវបានធ្វើឡើងអាចរកបានសម្រាប់ 5-10mm ។ នេះជាទទឹងនៃបន្ទះស្មាទទួលបានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ នឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅ 3-5mm ផ្នែកខាងគ្នា។ 2 គឺ 6-10mm ចំហៀង។អតីត 1 ប្រសិនបើទទឹង 25cm ក្រឡាចត្រង្គ។ ដូច្នេះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីទទួលបានកៅអីមួយ = សង់ទីម៉ែត្រ 25.5-26.0 ។អតីត 2 ក្នុង 30CM ទទឹង Sieve បាន។ ដើម្បី។ ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ទឹកហូរ = 30.5-31.0 សង់ទីម៉ែត្រ។ ដែកថែប FRP grating គម្រប manholes

តារាងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់គែមកាត់ផ្តាច់បាន។ កញ្ចក់ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរចនាសម្រាប់ការកាត់ផ្នែកខាង 4 បិទបញ្ចប់។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP អាចត្រូវបានកាត់នៅក្នុងទំហំណាមួយ។ សន្លឹកធំនៃស្ដង់ដារបន្ទាប់ពីម៉ែត្រ 1.5×4 កាត់ឱ្យសមទៅនឹងប្រសិនបើមិនបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កឱ្យមានការបង្ក្រាបមួយទប់ស្កាត់មិនសមហេតុផល។ មើលទៅដូចជាគែមបើកមួយ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់បិទគែម។ តារាងប្រៀបធៀបទៅនឹងបិទលំដាប់ដំបូង។ ដែកថែប FRP grating គម្រប manholes***** សម្រាប់បន្ថែមសូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន។ដែកថែប FRP manholecover សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅfrpsteel grating គម្រប manholesតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិសរសៃកញ្ចក់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / Frp សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវិធីសាស្រ្តរបស់ YouTube-កាត់ VDO ។
ជាតិសរសៃកញ្ចក់ grating frp គម្រប manholes សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកាត់កាត់បន្ថយដោយកាត់ដែលមានជាតិសរសៃវិធីសាស្រ្ត # 1 ។

ដែកថែបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Fibeglass គម្រប manholesវិធីសាស្រ្តកាត់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP កាត់ដាវឃើញការប្រើប្រាស់រាងជារង្វង់, ពេជ្រ # 2 ។

ដែកថែប grating frp គម្រប manholes សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវិធីសាស្រ្តក្នុងការវាស់ស្ទង់ FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការ cutting- ការវាស់ដំណើរការ # 3 ។

 

សំឡីកែវ FRP ការធ្វើតេស្តសាកល្បងវិញ្ញាបនបត្រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកញ្ចក់ជាតិសរសៃកម្លាំងជំនួយសំណាញ់ធន់គីមី CHANCON ផ្តល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់និងពេញលេញដឹងពីរបៀប សម្រាប់ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដែលផ្គូផ្គងលក្ខខណ្ឌតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នក, តាមការស្នើសុំ។

fiberglass Grating កំពុងផ្ទុកសន្លឹកទិន្នន័យ សមត្ថភាពដើម្បី rack ទម្ងន់នៃកញ្ចក់ជាតិសរសៃ។
គម្រប manholes សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ***** សមត្ថភាពក្នុងការផ្ទុកជាតិសរសៃកញ្ចក់ក្រឡាចត្រង្គនៃផ្អែកលើ 1) ទទឹងនៃក្រឡាចត្រង្គជាមួយកម្លាំងសូម្បីតែតិច។ 2) កម្រាស់នៃក្រឡាចត្រង្គនេះ។ អ្នកអាចដុតក្រាស់ដែលវានឹងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមទៀត។ 3) ជាទម្រង់នៃសម្ពាធ។ ទំងន់ត្រូវបានចែកចាយជាការសង្កត់ឬចំណុចតែមួយ។ ចំពោះមេរៀនបន្ថែមសូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនFRP ផ្សិតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគីមីតស៊ូមគ្គុទ្ទេ តារាងសំណាញ់កញ្ចក់ជាតិសរសៃគីមី។ មានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹង corrosion
ដែកថែបគម្រប manholes សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ***** សារធាតុគីមីដែលអាចទប់ទល់នឹង corrosion នៅក្នុងតារាងគឺមានតែសារធាតុគីមីមួយចំនួនផ្សេងទៀត, សូមស្នើសុំបន្ថែមដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន។ការធ្វើតេស្ត Cerificate គម្រប manholes គំរបធុងបិទការធ្វើតេស្តបំពង់លូគម្របប្រព័ន្ធ។
ស្រះទឹកគម្របកញ្ចក់លូបង្ហូរទឹកបំពង់ដែកថែបមានជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅធ្វើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ស្រះទឹកគម្របកញ្ចក់លូបង្ហូរទឹកបំពង់ដែកថែបមានជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅធ្វើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។សម្ភារៈ FRP ការប្រៀបធៀបសមលីកេវ / ប្រៀបធៀបសម្ភារៈជាតិសរសៃកញ្ចក់។ ductile បោះជាតិដែក, ប្លាស្ទិច
ស្រះទឹកគម្របកញ្ចក់លូបង្ហូរទឹកបំពង់ដែកថែបមានជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅធ្វើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដំឡើងគម្របបិទលូបង្ហូរទឹកបានយ៉ាងល្អបំពង់ manholes គម្របជាមួយវិធីសាស្រ្តស៊ុមដំឡើង។
CAP បានគម្រប manholes បំពង់ផងដែរ។ CAP បានគម្រប manholes បំពង់ផងដែរ។ CAP បានគម្រប manholes បំពង់ផងដែរ។ CAP បានគម្រប manholes បំពង់ផងដែរ។ CAP បានគ្របដណ្តប់ FRP បំពង់ផងដែរ manholes សំឡីកែវជាតិសរសៃកញ្ចក់នេះ។

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាគំរបបិទចេញលើកប្រព័ន្ធលូទឹកបំពង់ផងដែរដែលបាន ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបើកបិទ manholes គម្របជាមួយ ស៊ុម។
Cap កញ្ចក់ជាតិសរសៃយ៉ាងល្អបំពង់គម្រប FRP សំឡីកែវ manholes ។ Cap កញ្ចក់ជាតិសរសៃយ៉ាងល្អបំពង់គម្រប FRP សំឡីកែវ manholes ។ CAP បានគ្របដណ្តប់ FRP បំពង់ផងដែរ manholes សំឡីកែវជាតិសរសៃកញ្ចក់នេះ។  1. គ្មានការងើបឡើងវិញតម្លៃ: វានឹងដោះស្រាយបញ្ហាឱ្យបានហ្មត់ចត់ទៅលើចាប់តាំងពីការលួចតម្លៃសម្រាប់ពាក់គ្មានល្អកែច្នៃនិងភាពធន់ទ្រាំ corrosion: វានឹងមិន rusts ព្រោះវាមានការពាក់ល្អនិងភាពធន់ទ្រាំ corrosion 2. ជីវិតសេវាឡុង: វាអាចត្រូវបានប្រើជាង 30 ឆ្នាំមកហើយហើយ មិនមានការបង្ក្រាបណាមួយនៅក្នុងការពិសោធន៍នៃបញ្ហាអស់កម្លាំងផ្សាភ្ជាប់ 2,000,000 បានយ៉ាងល្អ: វាអាចត្រូវបានប្រើភ្ជាប់ hermetically និងមានប្រសិទ្ធិភាពបង្ការការលេចធ្លាយឧស្ម័នពុលទាំងនោះចេញពី cesspool 3. ទំងន់ស្រាល tensile ខ្ពស់សម្រាប់ការដំឡើងមានភាពងាយស្រួលសមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់: សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់របស់ខ្លួនលើសពី ជាតិដែក ductile និងអ៊ីសូឡង់ 4. រចនាដោយឥតគិតថ្លៃ: វាអាចត្រូវបានរចនាឡើងនេះបើយោងតាមការទាមទាររបស់អ្នកប្រើ។ រួមទាំងប៍ន, លំនាំ, ការបញ្ជាក់គ្មាន jangle ណាមួយ: មិនមានការងើបឡើងវិញនៅពេលដែលរថយន្តឡើយឆ្លងកាត់ 5. ធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាសម្រាប់ទំហំណាមួយនិងរូបសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺមានតម្លៃដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងស្រេចចិត្តជាការប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ភារៈដែក ductile
បាររន្ធ GFRP-Steel’s-ប្លាស្ទិចប្រភេទ PPABS Yüzmeណផ្សារដែកដែកគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / សមាសភាពជាការសមលីកេវ: ចាក់, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes ក្របគឺរនាំងចេញស្រះទឹកធ្វើបានបិទបំពង់បំពង់មួកបង្ហូរទឹកទឹកមួកបំពង់ prefabricated បុរសរន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទម្រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែបជួសជុលឈុតតារាង។ មានការគៀបចាក់សោរឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹក grating Scupper / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ / ធ្លាយដាក់ Hook pegboard កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្ទុកស្ដុក DIY: grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃបង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្រែះដែកភាពធន់ទ្រាំ។ កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ គម្របបិទ CAP បានយ៉ាងល្អរឹងមាំបំពង់ ductile ជាតិសរសៃកញ្ចក់បោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំពក់ផ្នែករឹងព្យួរទំពក់ក្រុមប្រឹក្សាម្ជុលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ជញ្ជាំងដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុក perforated ព្យួរ។

ទំព័រដើមទំព័រនៃ Chancon-GratingThai | >> ក្រុមហ៊ុនទំព័រដើមជជែកលីនខុន – grating ក្រុមហ៊ុនថៃ ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងពនិង     កទាំងអស់ទំនាក់ទំនងយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណ: ទំនាក់ទំនង។ ផលិតផលផែនទី ការណែនាំបន្ថែមទៀត     ខតំលៃសម្រង់: សម្រង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតំលៃថោក     គទាំងអស់នៃគម្រោងយោង: អតិថិជន។ ការកម្មវិធី តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ     ឃលក្ខណៈពិសេសអត្ថន័យនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រជ័រប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមអាហារថ្នាក់ទីនេះនៃការ FRP បានសំឡីកែវ     អ៊ីសេវាកម្ម, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: ដើម្បីរចនាផលិត, ដំឡើងនិងសាកល្បងកម្លាំង – គីមី     លក់អេហ្វចែកបៀចង់បាន: សួរ។ ក្រុមហ៊ុនលក់ទ្បា ការលក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

 

 

Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating     1. ប្លាស្ទិច polypropylene សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហូរទឹកបំពង់ grating ។ ប្លាស្ទិចក្រាស់បំពេញបន្ថែមភ្នំពេញ     ដែកថែបដែកបញ្ចប់ចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ 2. Grating ស័ដែកថែប plated តភ្ជាប់។ បំពង់សម្រាប់ការអនុម័តទឹក     3. FRP ផ្សិតសំឡីកែវកញ្ចក់ Grating លូបង្ហូរទឹក grating ជាតិសរសៃ។ ជាន់ផ្លូវម៉ាត់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ     4. ABS ហែលទឹកណលូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Slice គែមទំនប់បង្ហៀររបស់ ABS អាង, PVC     5. ដ្រាយផ្លូវហាយវ៉េបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាពកខ្វក់អន្ទាក់សំណាញ់, សំរាម, ទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ។ (ប៉ះពាល់ជំនួញឈើដើម្បីស្លឹក)     6. ឆ្មាំ, ដើមឈើ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់សំណាញ់ paver ស៊ុមស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ជាមួយទាំងពីរបានសាងសង់និងបានបញ្ចប់។
អណ្តូង CAP បាន manholes គម្រប     7 FRP manholes គ្របដណ្តប់គំរបគ្រប manholes, បំពង់ជ័រសមាសធាតុកញ្ចក់ជាតិសរសៃ (noncorrosive កម្លាំងខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកជំនួស)     8. Cast ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile manholes គម្របមួក (ជុំទំនាក់ទំនង / ការេនេះ) ។ manholes គម្រប ductile បោះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែក     9 គ្របដណ្តប់ FRP ពេជ្រកំពូល (កាត់ពិសេស ) ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អបំពង់កញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការហោះហើរនេះ។ ផលិតផល, ក្មេងស្រីដែលពាក់ព័ន្ធ   10 កេសស៊ុតនេះ, បន្ទះពិតានគ្របដណ្តប់មួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបាំងអេក្រង់បំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ តម្រងខ្យល់ខ្យល់   11. ពិដានកន្លែងកើតហេតុដុតស្រមោល trellis ជញ្ជាំងវាំងននពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ awnings, blinds ក្នុងកំឡុង slats   12 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍បន្ទះក្ដារ hooks ដាក់ជញ្ជាំងរន្ធឧបករណ៍ផ្ទុក Winnipeg ព្យួរ   13 FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារគម្របបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះគែមការតុបតែងប័ណ្ណកញ្ចក់ជាតិសរសៃជណ្តើរ   14 HDG ។ ដែកថែបសោឈុតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះក្តាប់ឈុតចាក់សោរឹមានការគៀបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ស័ង្កសីដែកអ៊ីណុក / ដែកថែប plated, ច្រែះធន់ទ្រាំ,   15 FormWork ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង: TieRod / មមាញឹក ។ ដែកថែកម្លាំង tensile ខ្ពស់ធន់ទ្រាំ WingNut WaterStopper ។
# Grating ដែកថែប grating កញ្ចក់អុបទិកលើសចំណុះលូប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងបញ្ចប់ manholes # គម្រប, បោះគ្របជាតិដែក, លូ, # FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ, # ductile-ចោល-ដែក manholes ។ ក្រប, #Swimming ណលូ Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រឡាយ, ឈុត #Saddle មានការគៀចាក់សោរឹ, # ស៊ុតផ្សព្វផ្សាយសំណាញ់ crates ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, #Tree ឆ្មាំសុវត្ថិភាព grating, # Sieve បានកំទេចកំទីអន្ទាក់, សំរាមកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃបេតុង។ ផ្លូវនេះ # ។ សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ ផ្លូវដើរម៉ាត់ជាន់ខ្វាក់ # បន្ទះ slats ប្លុករបាំងសំណាញ់របាំងពន្លឺបានរារាំងពន្លឺ, គម្របគែមច្រមុះ # ជណ្តើរបន្ទះគ្របដណ្តប់ការតុបតែងគ្រូពេទ្យប្រហែលជា, ឈុត # ចាក់សោស្រេចចិត្តទប់ចាន Sieve បាន។

www.CHANCON.co.th ទូរស័ព្ទ: 02 4510780-1 #Grating អ្នកឯកទេសជំនាញ: 081 9327894 បន្ទាត់លេខសម្គាល់: iChancon GFRP ដែក Gully Scupper សមាសភាពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុតច្រកផ្លូវ, លូ Trench បំពង់លូប្រឡាយចូរទម្លាក់ ductile ដែក manholes ក្រឡាចត្រង្គគ្របដណ្តប់ចាប់អាងសុវត្ថិភាពពង្រីក ដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ក្តាប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ struts ប៉ុស្តិ៍ធ្លាយអាកាសដុតអាលុយមីញ៉ូលំហូរលើកឡើងការចូលដំណើរការជាន់ទីផ្លូវថ្មើរជើងទីលានក្រាលថ្ម, ទីធ្លាជម្រាលកៀរជើងទម្រ, កាបោនរបារ serrated ដែក, បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម៉ោនក្រោមកែបឃ្លីបចាក់សោមានការគៀរឹយុថ្កាตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks ស្មើ Rod វីងនុ, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮ นโฮล , ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, แผ่น ูร่องน้ำฝาปิดท่อทรงกลม – สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที ; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบ บันไดกันลื่นทางเดินแท่งรางตัวยูระบายน้ำทิ้งริมขอบฟุตบาท , วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีกพับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ดไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะ ข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถ นนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ការติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบาม่าน โปร่งทึบแสงรั้วแผงพาร์ทิชั่ นกั้นห้องฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์กันสาดบังตาระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม , ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบด ไลท์, โพลีคาร์บอเนตไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงานห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอดีไซด์สวย หรูคู่อาคาร , ដុតខ្យល់វាយនភាពពិដានព្យួរពិការភ្នែក Splashboard / Weatherboard / slatted / trellis ម្លប់, តុសសកុដិបន្ទះជញ្ជាំង, ចម្រុះភាគថាសអេក្រង់ទូទៅស៊ុនប្រឆាំងបក្សីត្រួតពិនិត្យការសម្រេច, កាត Mini តុបតែងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាំងនន, គម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកពិដានដៃរបស់កម្មវិធី: កន្លែងការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំ, ផ្សារទំនើប, សាលារៀន, ច្រករបៀង, បង្គន់, មន្ទីរពេទ្យ, ឡើងវិញ -decoration ការងារ, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้วราว แผงกั้นพาร์ทิชั่นหลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่ายบานพับเฟ ้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่อง แสงบังไฟฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาทดักฝุ่นผงตะกอนขยะเศษอาหารใบไม้กระดาษคันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำราง ยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาลกรม โยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทการเคหะแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย , អាង Trench scupper ចរាចរណ៍លូបង្ហូរទឹកម្ខាងផ្លូវអេក្រង់ធូលី grating ផ្លូវហាយវ៉េផ្លូវជំនួញឈើស្លឹក scupper មានសុវត្ថិភាពសហប្រជាជាតិចរាចរណ៍លូបង្ហូរទឹកនៅតាមបណ្តោយម្ខាងនៃផ្លូវผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็ก, PP, PVC PE នៅ ABS ហែលទឹកប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้านตึกอาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดินไหล่ทาง เท้า, ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวนเขตอนามัยกัน ไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด , บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดานผนังเชิงชายระเบียงหน้า ั่วหน้าบันไดกาแลฉากกั้น ห้องบานเพี้ยมและแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาดลวดชุบพลาสติกลายหลากหลายให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุผนังลายฉลุใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและ เป็นเอกลักษณ์อลูมิเนียมคอมโพ สิท , คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อนสนิมความร้อนไฟกรด ด่างเคมี , ประหยัดพลังงานไม่บวมน้ำปราศจากสารพิษไม่ ลาม ฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษ คืออะไร , Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่ , โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ជីវបេតុង PU, ថ្នាំកូត, ថ្មរឹង, PE នៅปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอย แตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแ ทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ, บานเกล็ด , แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลทถาดรองชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้น สนามหญ้าสำเร็จรูปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย GFRP សមាសធាតុពេជ្រកំពូល manholes គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃសន្លឹកពិនិត្យ (ฝาปิดบ่อครอบท่อ พักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นช นิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที) www.chancon.co.th និងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអ្នកឯកទេសដំណោះស្រាយរបៀបដំឡើង: គ្របដណ្តប់ក្រៅផ្ទះជុំទី manholes, ការេ, ចតុកោណកែង, រង្វង់សារាចរប្រឌិតលូទឹក Gully, ស្ទ្រីក្បឿងពិដានដៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្លូវចិញ្ចើមលេខសំងាត់វិធីបន្ទប់ក្រោមដីធម្មតា , បើកក្រឡាចត្រង្គប្លាស្ទិច, បិទជិត manholes, ដៃ lifters លើករន្ធ, Catch អាង, លំនៅដ្ឋានលូក្រឡា Trench, លាងសមាតចេញច្រកផ្លូវជាន់ទីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហូរផ្កាឈូក, លូ, ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគម្របបំពង់ស្ទះ ductile Casting ប្រផេះដែក, ជំនួសដែកអ៊ីណុក, ឈើឈើអាររយ WPC ស៊ីម៉ងត៍ជាតិសរសៃតំបន់ចានទាពិនិត្យ, បង្ហូរទឹក, អនាម័យ, ប្រអប់ញាស់, យកចេញ, អង្គភាពបើកកំបោរប្លុក, ម្ហូប drainer, បើកឆានែល, នាវា, ខ្យល់វ៉ាល់, តម្រង, អាងហែលទឹកបូមនាវាជំនួសកខ្វក់, ការប្រព្រឹត្ដស៊ុមភាពធន់ទ្រាំ corrosion, បន្ទះឈើ, ភ្លៀងកាមេរ៉ាទឹកបង្ហូរចេញធុងសំរាម, crates ស៊ុតដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate អំពូល fluorescent តម្រងអេក្រង់ដុតបំភ្លឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយបន្ទះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈប្លាស្ទិចអរូបី DIY ការស្រះទឹកកងម៉ារីនអាងចិញ្ចឹមមច្ឆា, HVAC វ៉ិចទ័រខ្យល់ acrylic ការវិលត្រឡប់ / ផ្លាតទ្វេក្រឡាចត្រង្គ Louver, terrarium Vivarium, ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้น ช่องไฟกรองแสง จากหลอดแอลอีดี / ฟลูออเรสเซนต์ (ដឹកនាំ / fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านระแนง บังตาหน้ากากกรองช่องลมแผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคารแผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้ าใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิ เนียมระบายอากาศใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกบซาลาแมนเดอร์ ផលិតផល FRP, GFRPS, កញ្ចក់ជាតិសរសៃពង្រឹង rebar polymer, slab បំពេញបន្ថែមសំឡីកែវ, សមារៈសំណង់សមាសធាតុជ័រ ester ប្លាស្ទិច, bollards ដើមឫសឈើចម្លាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រណ្តៅនៅក្នុងការតុបតែង, ទេសភាពខាងក្រៅសួនច្បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើមឈើធំ, ដើមឈើក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាពឆ្មាំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver ថ្មើរជើងគម្របស៊ុម, ផ្លូវផ្លូវ molded pultrusion, ទម្រង់ pultuded, គ្របដណ្តប់ welded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបរិវេណរបារសត្វខ្លាឃ្មុំ, កាំជណ្ដើរទ្រុង, យន្តការ nosing ជាន់, ដែលមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹង skid កាំជណ្ដើរប័ណ្ណ, ជំហានទូលាយគ្របសង្កត់, Handrail, របស់ S tructural រាងសមស្របសម្រាប់ការដើរបង្ហាញម៉ូត, កម្រាលឡានពីរដង, វេទិកា, គ្របឡាយ, ប្រឡាយ, spout, អេក្រង់ clad, ការគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, សំណាញ់ខ្យល់, ផ្លូវរថភ្លើង, វិធីដើរ, ក្រឡាចត្រង្គច្រើន, គ្របដណ្តប់, concave, gritted, minimesh, ជ័រ polyester មិនឆ្អែត, ក្ដារលាយ ទ្វារភាគថាសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ, ការផ្ទុះជាន់ភស្តុតាង, គ្រឿងរចនាច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មី, សមាសភាគ, ស្ថាបត្យកម្មនិងនាវាឧស្សាហកម្ម, ប្រព័ន្ធស្ពានថ្មើរជើងកម្រិតចាប់ផ្ដើមទីធ្លាចត, របង, បំពង់ជុំ, សន្លឹកបំពង់, មុំ, លួសសំណាញ់, រណ្តៅ, បូមទឹក, ថ្នាំកូត បេតុង polyurethane, ប៉ូឡូញ, កម្រិត Epoxy ដោយខ្លួនឯង, ស្រទាប់ជាន់, ជាតិសរសៃកាបោន, រឹងជាន់, grout, ទឹក, ការព្យាបាលទឹកសំណល់, អគារត្រជាក់សើមសសរលើសចំណុះ, laminate, លោហធាតុ, អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព Rack, ចំហាយ, កញ្ចក់ពន្លឺតាមដំបូល, កាបូនប្លាស្ទិច , acrylic, UPVC, របស់ ABS, PS, កុំព្យូទ័រ, កម្រនិងអសកម្ម PET, សន្លឹកផ្ទះល្វែង, ល្អក់, ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV ស្ថិរភាពសន្លឹករឹងតុបតែង, លូទឹកស្អុយ, ប្រឡាយ, បានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាដោយក្រណាត់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ក្តៅធ្លាក់ចុះ Electroforge កាឡ vanized លង្ហិន, ស័ង្កសី, ការផ្គត់ផ្គង់, កន្លែងលក់អាហារថ្នាក់ទី, ឧស្សាហកម្ម, អ្នកផ្គត់ផ្គង់, រោងស្មិត, បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនជាច្រើនដូចជា GMP, HACCP, អាយអេសអូ 1400, 900, FDA បានអនុម័ត, ការបញ្ជាក់, តម្លៃ, Infosoft FRP អាចបត់បែនបានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលក្ខណៈពិសេស: •ទំងន់ស្រាល, ប្រើប្រាស់បានយូរខ្ពស់ កម្លាំង, ការដំឡើងយ៉ាងងាយស្រួលនិងការងារជួសជុល, កាត់បន្ថយនិងការខួងនៅលើគេហទំព័រ•មិន warp, បំបែកឬបំបែក, corrosion និងអាកាសធាតុមានភាពធន់ទ្រាំ (កាំរស្មី UV ធន់), ធន់ទ្រាំទៅនឹងសារធាតុគីមីច្រើនបំផុត•ចូរកុំធ្វើការកំដៅឬថាមពលអគ្គិសនីផងដែរការពារខ្សែកាប (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធន់) , រួចផុត•ផ្តល់បន្ថែមទៀតថាការការពារជំងឺវិកលចរិតភ្លើងទៅខ្សែក្នុងករណីនៃការឆេះខាងក្រៅ (ពន្លត់ដោយខ្លួនឯង) ប្រវត្តិ CHANCON / ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แชนคอนแชน คอนผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำแผ่นปูพื้นทางเดินทาง ลาดชันตะแกรงดักขยะข ้างฟุตบาทตะแกรงขั้นบันไดแผ่นพื้น ยกระดับน้ำหนักเบาฝาบ่อชำระล้างฝาท่อปิดบ่อพักแผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรแผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสาร เคมีประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป / ជំនាញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ (5 ตะแกรง 2 ฝาบ่อ) 1. ភ្នំពេញ / ABS លើសចំណុះអាង GRATING ហែលตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติก PP / ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm ។ และ 30 សង់ទីម៉ែត្រ។ มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งานน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม แต่รับแรงได้น้อยที่สุดถ้าโดนแดดนาน ๆ จะมีปัญหากรอบแตกได้ราคาถูกที่สุดเหมาะสำหรับใช้ในที่ร่มรอบสระว่ายน้ำบริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน แกนคู่สามารถใช้งานกับสระรูป ทรงโค้งวงรีได้ 2. PVC / PP / PE នៅប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูปตะแกรงพลาสติก PVC / PP / PE នៅมี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm ។ และ 30x100cm ។ น้ำหนักเบารับแรงได้ดีสำหรับให้ คนเดินผ่านถ้าโดนแดดหรือสารเคมีบ่อยๆอาจมีปัญหากรอบแตกได้ราคาถูกกว่าเหล็กเหมาะสำหรับใช้ในที่ร่มงานจัดสวนทางเดินบ่อปลาคาร์ฟคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรรอบโรงงาน 3 ។ HDG ។ STEEL សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไน ซ์สำเร็จรูปเป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อนชุบ ធ្លាក់ចុះក្តៅបានជម្រុញผลิตจากเหล็กแผ่นนำมาเชื่อมเข้า กันด้วยระบบ មនុស្សយន្តឧស្ម័ន CO2 ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อม มือแล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือ รับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้และมีโอกาสถูกโขมยขนาดมาตรฐาน 25x100cm ។ และ 30x100cm ។ 4. FRP សំណាញ់សំឡីកែវ / GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสม เรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทนตะแกรงสแตนเลส / อลูมิเนียมผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ ผสมเรซิ่นน้ำหนักเบารับแรงได้สูงทนสารเคมีไม่ เป็นสนิมทนកាំរស្មី UV แสงแดดไม่แตกผุกร่อนขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่ายอายุการใช้งาน 50-100 ปีเป็นวัสดุทางเลือกใหม่เลือกสี ให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการแผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M ។ เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับหรือสามารถ สั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้รับประกัน 3-5 ปี 5. ductile ប៉ះពាល់បង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาทผลิต จากเหล็กหล่อเหนียว (Casting ductile ដែក) ออกแบบเพื่อใช้เป็นตะแกรงดัก แยกเศษขยะดักใบไม้คันหินด้าน ข้างริมฟุตบาทตามมาตรฐานเทศบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทและกทม ។ ขนาดมาตรฐาน ได้แก่ 10x40cm ។ 15x30cm ។ , 15x40cm ។ , 20x57cm ។ และ 25x50cm ។ 6. ការខា ductile ដែក manholes គម្របฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียวผลิตจากวัสดุ เหล็กหล่อเหนียว (ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพใน เมืองไทยเลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตันมีทั้งรุ่นที่ มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมยติด ตั้งและบำรุงรักษาง่ายราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม 7 FRP manholes គម្របฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้ าตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิมรับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อ เหนียวเลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตันสวยงามเข้ากับธรรมชาติไม่เป็นที่ นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย 8. គណៈកម្មាការប្រឆាំងការភាគថាសបក្សីអេក្រង់ស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីฉากฝ้าผนัง ม่านแผงกั้นพาร์ทิชั่นกันสาด ระแนงตาข่ายผลิตและออกแบบติดตั้งโดยสถาปนิกผู้เชียวชาญสำหรับงานตกแต่งสำนักงานคลังสินค้าโรงงานอาคารมีดีไซน์กลิ่นงานสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำซากจำเ ประยุกต์ใช้แบ่งกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เน้นเสริมคุณค่าที่อยู่อาศัยได้ทั้งภายในและด้านนอกทนแดดฝนน้ำหนักเบาใช้บังตาบังแดดทดแทนงานระแนงไม้ grp / FRP / សំឡីកែវ / សមាសភាពសម្រាប់ការសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការ manholes គ្របដណ្តប់วัสดุเทคโนโลยีใหม่กรรมวิธีขั้น ตอนผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบารับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อไม่เป็นสนิมไม่แตกผุกร่อนขโมยไม่ต้องการฝาปิดได้สนิทป้องกันกลิ่นได้ดีเลือกส ให้เข้ากับพื้นผิวได้ตามต้องการ ถูกออกแบบสำหรับคุณสมบัติตะแกรง FRP (+ + សំឡីកែវជ័រ) .vs ។ .vs ដែកថែប។ ប្លាស្ទិច (PE នៅ / ABS / PVC) 1. ไม่เป็นสนิมไม่ผุกร่อนไม่กรอบ แตกทนความร้อนและแสง កាំរស្មី UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีเช่นโซดาไฟ, បូ, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจ สอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ ทนได้จากตารางผลการทดสอบ 2. อายุการใช้งานมากกว่า 50 ปีขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่นความถี่ของการสัมผัสสารเคมีใกล้ทะเลหรือใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูง (ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาสนิม ผุ กร่อนการกัดกร่ อนเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 3. เสริมคุณค่าโรงงานสามารถเลือกสีให้เข้า กับสภาพแวดล้อมหรือทำเป็นเขต តំបន់សុវត្ថិភាពโดยใช้สีให้สะดุดตาได้เช่นเหลือง, ฟ้า, เทา, ดำเขียว ฯลฯ អ៊ីសូឡង់សម្ភារៈ: เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้าไม่ เป็นสื่อล่อฟ้าป้องกันไฟฟ้าดูด 4. น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้ สูงเหมือนเหล็กทั่วไปจึงทำให้การเคลื่อนย้ายติดตั้งและบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น 5. ราคาใกล้เคียงก บเหล็กหล่อสูงกว่าเหล็กชุบกัล วาไนซ์ แต่ FRP ไม่มีปัญหาโดนขโมยเนื่องจารขายไม่ ได้ในตลาดรับซื้อของเก่าไม่เป็นสนิมไม่กรอบแตกจากแสงแดดรังสี កាំរស្មី UV เหนียวทนรับแรงได้เหมือนเหล็กน้ำหนัก เบาตัดให้เข้ารูป ได้ 6. เนื้อผิวไฟเบอร์มีความละเอียดสูงปิด ได้สนิทแน่นเสมือนมีซีลยางในตัวป้องกันกลิ่นได้ดีไม่มีปัญหาโก่งงอเงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิวเป็นฉนวน (ไม่นำ ไฟฟ้า) ทนความร้อนและแสงកាំរស្មី UV ไม่กรอบแตกเหมือนพลาสติก ABS, PVC, แผ่นពហុ 8 นำเข้าจากยุโรปอเมริกาซึ่งมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลมาตรฐาน EN124 พร้อมรับประกันคุณภาพ 3-5 ปีขึ้นอยู่กับรุ่นและแบบ กรณีมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันที CHANCON: ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយពីរោងចក្រដោយផ្ទាល់។ ភាគច្រើននៃផលិតផលរបស់យើងពូកែក្នុងតម្លៃបន្ថែមវិស្វកម្ម / រចនាស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់ផលិតផល FRP ។ บริษัท แชนคอนผลิตและจำหน่าย FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ตะแกรงรางระบายน้ำ, ตะแกรงทางเดินโดยเฉพาะวัสดุไฟเบอร์ (FRP) เพื่อทดแทนงานโลหะเหล็กแสตนเล สอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงเหล็กหล่อเหนียวเหล็กเกรดชุบซิงค์ชุบกัลวา ไนซ์สำหรับงานก่อสร้างห้องเย็น, คอกปศุสัตว์, ฟาร์มหมูเป็ดไก่, กรงนกสุนัข, อุโมงค์, เขื่อนท่าเทียบเรือสะพานข้ามแม่น้ำทาง ยกระดับกรมทางหลวงชนบททางด่วนการไฟฟ้า งค์การโทรศัพท์โครงสร้างสามมิติกำแพง หน้าผาภูเขาสนามบินตึกสูงสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ខ្សែដាក់នៅគីមីនិងបរិសុទ្ធរុក្ខជាតិចម្រាញ់រុក្ខជាតិនៅឈូងសមុទ្រ, ប្រេងនិងឧស្ម័នវិស័យ, ការិយាល័យផ្លូវរូងក្នុងដីប្រធាន | ขายส่งขายปลีกต้องการตัวแทนจำหน่าย | รับสมัครតំណាងផ្នែកលក់, កន្លែងលក់, ភ្នាក់ងារ, អ្នកចែកចាយក្រុមហ៊ុន CHANCON www.chancon.co.th កំណត់ || GratingThai Co. , Ltd www.GratingThai.co.th (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม 21/1 แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครประเทศไทยទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ #Mobile (លក់): 081 932 7894, 061 647 0184-6 ទូរស័ព្ទ: 451 0780-1 02 ទូរសារ: 451 0786 02 E-mail: បន្ទាត់ mkt@chancon.co.th (ID): iCHANCON គេហទំព័រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដឹងពីរបៀប: http://GratingThai.com, http: // ตะแกรงไฟเบอร์ กลาส – ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ com & ‧សប៊ុក: ។ www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover ស្វែងរក Youtube: http://www.youtube.com / mktchancon, http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass, http://www.youtube.com/FRPGratingManhole | ក្នុង Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh
សំឡីកែវ molded របស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការ pultruded សំឡីកែវផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈសម្បត្តិដែលធន់ទ្រាំនឹង grating ដែលមិនផ្គូផ្គង corrosion ជាពិសេសនៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលកម្រាលដែកថែប។ កម្លាំង, ជីវិតវែងនិងសុវត្ថិភាពគឺគុណភាពខ្ពស់នៃផលិតផលរបស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវផងដែរនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីរបស់ពួកគេមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដធ្វើឱ្យពួកគេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជាន់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ យើងផ្តល់ជូននូវប្រភេទជាច្រើននៃសមលីកេវ grating សម្រាប់កម្មវិធីផ្ទុកផ្សេងគ្នារបស់អ្នកទាំងអស់។ កម្មវិធីរាប់ grating សំឡីកែវបញ្ចាំងភាពយន្តព្រះអាទិត្យស្ថាបត្យកម្មពីកម្រាលនិងស្ដង់ដារផ្លូវទៅ fiberglass និងកម្មវិធីរំកិលផ្ទុកខ្ពស់។ ផ្ទៃគ្រើមនិងស្ដង់ដារឬការណ៍ភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្តល់ជូនណ៍សមកម្មវិធីសមលីកេវដើម្បីអ្នក។ ជ្រើសពីប្រភេទជ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់ផលិតផលកម្រាលសំឡីកែវមួយដែលបានរៀបចំដើម្បីបំពេញតម្រូវការធន់ទ្រាំ corrosion របស់អ្នក។ សំឡីកែវ molded grating ជាប្លាស្ទិចសមលីកេវ-បំពេញបន្ថែម (FRP) ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវ roving fiberglass ជាមួយជ័រ thermosetting ដើម្បីបង្កើតយ៉ាងខ្លាំងមួយដុំបន្ទះ molded មួយ។ ការ 65% / 35% ជ័រដើម្បីសមាមាត្រទម្ងន់កញ្ចក់ផ្ដល់នូវភាពធន់ទ្រាំ corrosion ខ្ពស់។ ផ្ទៃ meniscus ឬផ្ទៃគ្រើមតែអនុវត្តផ្តល់នូវចំណុច Resistance ប័ណ្ណបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រាលដែកថែបនិងផលិតផលកម្រាលផ្សេងទៀត។ សំឡីកែវផលិតផលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅត្រូវបានសមល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់បរិស្ថាន corrosive ។ Pultruded Pultruded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ សំឡីកែវ Pultruded grating ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងថ្នាក់ទី isophthalic polyester, ester ឬប្រព័ន្ធជ័រប្លាស្ទិចជាមួយនឹងស្បៃផ្ទៃ phenolic មួយសំយោគ, ធ្វើឱ្យវាច្រែះធន់នឹងទម្ងន់ស្រាលនិងប្រើប្រាស់បានយូរ។ សំឡីកែវ Pultruded មានផ្ទៃគ្រើមតែមួយសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងកម្លាំងកាន់តែច្រើនដើម្បីឱ្យសមាមាត្រទម្ងន់ជាងសំឡីកែវ molded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ការ 35% / 65% សមាមាត្រកញ្ចក់ជ័រកម្លាំងកាន់តែច្រើននិងផ្ដល់នូវភាពធន់ទ្រាំ corrosion តិចជាងសំឡីកែវ molded grating ។ ផលិតផលនេះត្រូវបានសមល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការយូរជាងនេះនៃជាន់ទទឹក fiberglass ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគ្របដណ្តប់សំឡីកែវ សំឡីកែវរបស់យើងគ្របដណ្តប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាផលិតផលសំឡីកែវ molded flooring យូរអង្វែងដែលរួមបញ្ចូលគ្នារលោង, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ gritted ឬចាន molded ពិនិត្យនិងផលិតឡើងដោយមានណាមួយនៃប្រព័ន្ធជ័ររបស់យើង។ វាគឺជាជម្រើសល្អបំផុតនៅពេលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាន់ត្រូវការឱ្យត្រូវបានគ្របដណ្តប់ 100% ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវគ្របដណ្តប់របស់យើងគឺត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងតំបន់ការផ្ទុកនិងការផ្ទុកជាមួយនឹងជើងខ្ពស់និងចរាចររទេះ, ដែលជាកន្លែងដែលខ្លាំងលើដីកម្រិតគឺជាការល្អបំផុត។ វាផ្តល់នូវគុណតម្លៃការឡើងរឹងខ្ពស់ជាងប្រមាណ 50% ជាងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការបើកចំហគម្របសំណាញ់កំពូលស្តង់ដាសោកខឹងធានាគោលជំហររបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាព។ ចំណុចស៊ាំនឹងសំឡីកែវចាន គ្រាប់កាំភ្លើងសំឡីកែវចានរបស់យើងបានផ្តល់នូវការធន់ទ្រាំនឹងភាពធន់ទ្រាំផ្លោងខ្ពស់ជាងនៅក្នុងទំងន់តិចជាង 25% ដែលថាបន្ទះដែកមួយប្រៀបធៀប។ ឥឡូវនេះអាចប្រើបានសម្រាប់កម្មវិធីសំឡីកែវសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក, ផ្ទះឬកន្លែងរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានផ្តល់ជូននូវបន្ទះសំឡីកែវធន់នឹងស៊ីលឆ្លងទ្វីបជាមួយនឹងការសន្ដិសុខអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតនៃការសម្តែងរយៈកាលប្រើប្រាស់ភាពធន់ទ្រាំ corrosion, អគ្គិសនីដែលមិនមែនជាលទំនាក់ទំនងកម្ដៅទាបនិងមានទំងន់ស្រាល។ កាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់សំឡីកែវ Grating សំឡីកែវកាតព្វកិច្ចធ្ងន់របស់យើង grating គឺមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិង pultruded ទាំងពីរ molded ។ ប្រភេទនៃសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចធ្ងន់ទាំងពីរ grating ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអនុវត្តផ្ទុករថយន្តលើកដាក់ទំនិញនិងត្រាក់ទ័រភាពយន្តដែលបានបំពាក់បំប៉ននិងផលិតផលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP pultruded ប្រពៃណីមិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចធ្ងន់ផ្ដល់នូវការប្រើប្រាស់បានយូរកាន់តែច្រើនសម្រាប់តំបន់ចរាចរបរិមាណខ្ពស់ជាងមុនផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរយៈពេលយូរជាងចម្ងាយជាងគិតថ្លៃប្រពៃណី grating fiberglass ។ ជាន់និងសំឡីកែវជណ្ដើរជណ្តើរ Tread គ្របដណ្តប់សំឡីកែវ ស្រាលនិងងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង, ជាន់ជណ្តើរសំឡីកែវមាននៅក្នុងប្រភេទ molded និង pultruded ទាំងពីរដើម្បីផ្គូផ្គងជាន់សំឡីកែវវេទិកាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ គ្របសង្កត់ជណ្តើរសំឡីកែវត្រូវបានធ្វើពីកញ្ចក់និងជ័រប្រព័ន្ធ molded នោះគឺជាផលប៉ះពាល់និងមានភាពធន់ទ្រាំ corrosion, ជំងឺវិកលចរិតភ្លើងមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដហើយ។ ពួកគេបានផ្តល់នូវការចំណាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាព, គ្រូពេទ្យប្រហែលជាអាចធន់ទ្រាំនឹងផ្ទៃការពារសម្រាប់ជំហានបេតុងដែកនិងឈើ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវជណ្ដើរសំឡីកែវនិង Handrail សំឡីកែវសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងប្រព័ន្ធ Handrail Handrail ជណ្ដើរសំឡីកែវត្រូវបានសំឡីកែវសមាសភាគសំឡីកែវប្រឌិតពី molded ឧបករណ៍ភ្ជាប់និង pultruded Thermoplastic ។ សំឡីកែវម៉ូឌុលរបស់យើង grating ប្រព័ន្ធ Handrail មាននៅក្នុងការ៉េឬជុំទី 2 អ៊ីញការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 2 អ៊ីញដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការក្តាប់ធ្វើឱ្យពួកវាល្អសម្រាប់តំបន់ដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ណាមួយឡើយ។ ជណ្តើរសំឡីកែវនិងទ្រុងរបស់យើងអាចត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងភាពខុសគ្នានៃកម្មវិធីពីម៉ាស៊ីនបូមទឹករថក្រោះ, អគារ, Piers, ឧបករណ៍ចល័តលមួយឆ្នាំនៃការផ្តល់កម្លាំងនិងភាព។ ឯកសារភ្ជាប់និងក្លី fiberglass សំឡីកែវ សំឡីកែវរបស់យើង grating ឯកសារភ្ជាប់និងឈុតដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីធានាសំឡីកែវឬចានដើម្បីដឹងគុណរចនាសម្ព័ន្ធការគាំទ្រនេះ។ លើសពីនេះទៀតពួកគេត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់រនុករួមគ្នាជាបន្ទះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលនៅជិតគ្នាដែលបានបង្រួមអប្បបរមាផ្លាតដែលបណ្ដាលមកផ្ទុកឌីផេរ៉ង់ស្យែល។ ឯកសារភ្ជាប់សំឡីកែវទាំងអស់និងឈុតត្រូវបានធ្វើឡើងនៃប្រភេទដែកអ៊ីណុកនិង 316 ដែលមាននៅក្នុង 1- មាន, 1-1 / 2 និង 2 អ៊ីញទំហំ។ ចាន fiberglass បំពាក់ផ្ទៃដែលមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដឱ្យពួកគេនូវដំណោះស្រាយធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទៃដើរ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ caustic និង / ឬអាស៊ីតចានសំឡីកែវផ្ដល់នូវកម្រិតនៃភាពធន់ទ្រាំ corrosion នោះគឺគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាននិងការចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាពជាងដែកអ៊ីណុកមួយ។ ចានសំឡីកែវគឺអាចរកបានជាមួយនឹងផ្ទៃដែលមិនមែនជាសោកខឹងឬជាមួយនឹងផ្ទៃគ្រើមតែមួយដែលអូសទាញប័ណ្ណត្រូវបានប្រឆាំងនឹងការចាំបាច់។ fiberglass រាងរចនាសម្ព័ន្ធ សំឡីកែវរបស់យើងនិងរចនាសម្ព័ន្ធរូបរាងទម្រង់សំឡីកែវ pultruded ត្រូវបានធ្វើពីការបញ្ចូលគ្នានៃសំឡីកែវជ័រ thermosetting និងប្រព័ន្ធមួយ។ រាងទាំងអស់គឺមានទម្ងន់ស្រាល, ផលប៉ះពាល់ធន់នឹងការថែទាំទាប, ដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិក, ទាបនិងមានការប្រព្រឹត្ដស្ថិរភាពវិមាត្រ, ធ្វើឱ្យពួកវាងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនិងល្អសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើន។ រាងផ្ទាល់ខ្លួនអាចរកបានតាមការស្នើសុំ។
សមាសធាតុ (GFRP) សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: តើអ្វី GFRP (កញ្ចក់ជាតិសរសៃបំពេញបន្ថែមប្លាស្ទិច)? GFRP គឺជាសម្ភារៈធ្វើពីម៉ាទ្រីសសមាសធាតុមួយដែលបំពេញបន្ថែមជាមួយ polymer ជាតិសរសៃក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតលក្ខណៈសម្បត្តិរាងកាយល្អប្រសើរជាងមុននិងគីមី។ GFRP គឺជាសម្ភារៈផលិតដូចជាដែក, ឈើ, កញ្ចក់, បេតុង។ សម្ភារ GFRP មានគុណសម្បត្តិសំខាន់ដូចជាប្រឆាំងនឹងការសមា្ភារៈផលិតកម្មផ្សេងទៀតលក្ខណៈពិសេសថ្មីអាចត្រូវបានទទួលនេះបើយោងតាមតម្រូវការ។ GFRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាអ្វី? សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP molded ត្រូវបានផលិតក្នុងផ្សិតពិសេសជាមួយនឹងដំណើរការអ៊ុតប្លាស្ទិកសើមមានជាតិសរសៃកញ្ចក់, ជ័រ, បន្ថែមទៀតនិងសារធាតុ។ បន្ទាប់ពីការវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះរឹង, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP ត្រូវបានចុចចេញពីផ្សិតនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP molded មានពន្លឺប្រឆាំងនឹង corrosive មានកម្រិតខ្ពស់និងការតស៊ូគីមីផ្លូវកាយនិងមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដអគ្គិសនី។ សមាសភាគ: ជ័រ, ជាតិសរសៃកញ្ចក់, បន្ថែមទៀតនិងមានសមាសភាគសារធាតុសម្ភារ GFRP មូលដ្ឋាននេះ។ វាអាចត្រូវបានផលិតសម្ភារៈណាមួយដែលជាការត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការដោយផ្លាស់ប្តូរសមាសភាគទាំងនេះ។ ជ័រ: ការតស៊ូគីមី, ភាពបត់បែននិងកាំរស្មី UV តស៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP ត្រូវបានកំណត់ដោយជ័រ។ ជ័រត្រូវបានគេជ្រើសរើសបើយោងតាមបរិស្ថាន; ជ័រ orthophthalic សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅជ័រ isophthalic សម្រាប់បរិស្ថានគីមីនិងជ័រ ester ប្លាស្ទិសម្រាប់បរិស្ថានគីមីធ្ងន់ខ្លាំងណាស់។ កញ្ចក់ជាតិសរសៃ: ពហុស្រទាប់សរសៃកញ្ចក់ជាបន្តត្រូវបានប្រើក្នុងការផលិត។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP molded មានភាពធន់ទ្រាំមេកានិចខ្ពស់ដោយសារតែជាតិសរសៃកញ្ចក់។ បន្ថែមទៀត: បន្ថែមទៀតដូចជាស្ថិរភាពកាំរស្មី UV, អណ្តាតភ្លើងនិងសារធាតុពន្យឺតពន្យឺតដង់ស៊ីតេទាបក្នុងការបង្កើនភាពធន់ទ្រាំនឹងផ្សែងមេកានិចនិងគីមីនិងបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសល្អជាងថ្មី។ ឆ្លុះ: សារធាតុធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្តល់ឱ្យ GFRP នេះ gratings ណ៍ណាមួយឡើយ។ នេះធ្វើឱ្យវាកើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងគម្រោងស្ថាបត្យកម្ម GFRP ។
molded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជើងទម្រ Fibergrate ជើងទម្រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលៃតម្រូវការគឺជាសមាសភាគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកើនឡើង។ លៃតម្រូវការនៅក្នុងជួរក្រុម Infinite បញ្ជាក់របស់ពួកគេជើងទម្រស្ដង់ដារនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវេទិកាលើកឡើងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានវង់ក្រចកជើងទម្រអាចបង្កើនជាន់ឈើឆ្កាងនៅខាងលើការកាត់បន្ថយមូលដ្ឋាន។ ជើងទម្រអាចរកបានសម្រាប់ 1 “, 1-1 / 2” និង 2 “ការ៉េជ្រៅស្រមុង Fibergrate ឬ Chemgrate សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ fiberglass molded ។ ក្បាលជើងទម្រត្រូវបាន stocked ក្នុង” ក្បាលតែមួយ»ហើយ«ប្រមុខបំពាក់ quad “ដំឡើងរហ័សឌីស្សាញការជួយសម្រួលដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្សំសំចៃនៃការកើនឡើង វេទិកា•លៃតម្រូវបាន។ – បង្កើតផ្ទៃដើរកម្រិតលើ sloping ជាន់• versatility – អាចប្រើបានសម្រាប់ការដឹងគុណសំណាញ់ការ៉េ Fibergrate និង Chemgrate ទាំងអស់•ចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាព – ការចំណាយការដំឡើងទាប, ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបានយ៉ាងងាយទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀត•ទំងន់ស្រាល – ម៉ូឌុលសមាសភាគលៃតម្រូវបានគឺមានទម្ងន់ស្រាលនិងកាត់បន្ថយការលើក• corrosion ធន់ទ្រាំនឹង – polyester Thermoplastic និង ester ប្លាស្ទិ pultruded គឺមានភាពធន់ទ្រាំទៅកម្មវិធីសើមជាន់ឧស្សាហកម្មភាគច្រើន
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជើងទម្រគាំទ្រ ? សំឡីកែវសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជើងទម្រគាំទ្រពីពេលមួយទៅពេលមួយ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP នឹងត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងតំបន់ផ្លូវដើរដែលជាកន្លែងដែលការប្រើវិធីសាស្រ្តគាំទ្រនិងស៊ុមប្រពៃណីទាំង មិនអាចត្រូវបានប្រើឬមានសមស្របទៅនឹងបរិស្ថានការងារនេះ។ តំបន់ដូចជា, Bund គីមី, Raise ឃវេទិកាជាន់និងស្ថានីយ៍ការងារ, កម្រិតថ្នាំគីមីការព្យាបាលបន្ទប់រុក្ខជាតិលើកឡើងការចូលដំណើរការផ្លូវដើរប័ណ្ណដែលមិនមែននៅទូទាំងជាន់បង្ហូរទឹកនិងចន្លោះការងារជាន់ព្យួរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, រត់កាំជណ្ដើរខ្សែ, concealing និងសេវាកម្មការងារបំពង់ក្រោមអគ្គិសនី, តំបន់បានទាមទារឱ្យមានការមិនមែនជារបស់ប្រព្រឹត្ដ។ ជើងទម្រ FRPP របស់យើងគាំទ្រដែលអាចបង្កើនជាន់ FRP របស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងលំនាំដើមប្រទាក់នៃការដឹងគុណរបស់យើង។ បន្ទះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់យើងអាចត្រូវបានចូលរួម, នៅលើជើងទម្រលុបបំបាត់ជើងទម្រច្រើននៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នានេះ។ មានមូលដ្ឋានធំទូលាយនេះមានជើងទម្របានជួសជុលដើម្បីអាចត្រូវបានប្រសិនបើបានទាមទារជាន់និងទៅកំពូលនៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់យើងដោយប្រើ 316 S / S របស់យើងសង្កត់ឈុតដើម្បីបំពេញ។ នេះផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានរឹងខ្លាំងណាស់ដែលអាចទទួលយកបានផ្ទុកខ្ពស់។ ដែលអាចប្រើបាននៅក្នុងជួរនៃកម្ពស់មួយ, និងការលៃតម្រូវទាំងស្រុងដើម្បីសម្រុះសម្រួលជាន់មិនស្មើគ្នា, យើងអាចផ្គត់ផ្គង់ជើងទម្រដើម្បីឱ្យសមនឹងកម្មវិធីរបស់អ្នក។
FRP ជណ្ដើរដំណោះស្រាយ – ជណ្ដើរជាន់ ជាន់ជណ្តើរនិងសំឡីកែវគ្របជណ្តើរគឺជាការអនុវត្តការដំឡើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បី molded និង pultruded ។ សង្កត់ corrosion និងប័ណ្ណទាំងនេះត្រូវបានផលិតធន់ទ្រាំជាមួយនឹងច្រមុះដែលអាចមើលឃើញបានកំណត់និងផ្តល់គោលជំហរមានសុវត្ថិភាពក្នុងបរិស្ថានប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនបំផុត។ ជាន់ជណ្តើរនិងការគ្របអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យកាត់បន្ថយទំហំរបស់អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឬក្នុងបន្ទះភាគហ៊ុនដែលកំពុងវាលប្រឌិតយ៉ាងងាយស្រួល។ គ្របសង្កត់ជណ្តើរជាវិធីងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់នូវគោលជំហរដែលធន់ទ្រាំនឹងរឹងប័ណ្ណជាន់ដែលមានស្រាប់ដែលសំរាប់តែមានសំឡេងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមាន។ គ្របសង្កត់ជណ្តើរអាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើឈើ, បេតុងឬដែកសង្កត់។ ប៍នឧស្សាហកម្មស្តង់ដាគឺជាងងឹតប្រផេះជាមួយនឹងការដែលអាចមើលឃើញច្រមុះលឿងសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងប្រផេះពន្លឺសម្រាប់កម្មវិធីស្ថាបត្យកម្ម។ អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូកំពូលផ្ទៃគ្រើមអាំងតេក្រាលផ្ដល់នូវគោលជំហរមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុវត្ថិភាពអតិបរមានិងសង្កត់ប្រើប្រាស់បានយូរខ្ពស់។ បំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងការត្បាញរតនាកញ្ចក់និងការតស៊ូសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បានយូរមានផលប៉ះពាល់, សង្កត់មកនៅក្នុងការទាំងនេះគ្របដណ្តប់ដើម្បីបញ្ជាទទឹងបានធ្វើ។ ស្ដង់ដារគឺមានកម្រាស់ក្រាស់គ្របអាចរកបានសម្រាប់កម្មវិធីនានាធ្ងន់កាតព្វកិច្ច។ បន្ទះត្រូវបានកាត់បន្ថយជាយូរស្តង់ដាមានទំហំយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងអំឡុងពេលដំឡើងឬមាន precut អាចរកបានដើម្បីប្រវែងផ្ទាល់ខ្លួន។ phosphorescence ច្រមុះ: គ្របសង្កត់ចានជាតិសរសៃមានជណ្តើរអាចត្រូវបានបញ្ជាជាមួយនឹងថ្នាំកូតពិសេសសម្រាប់តំបន់ phosphorescence ច្រមុះ, ធ្វើឱ្យវាបញ្ចេញពន្លឺសូម្បីតែបន្ទាប់ពីប្រភពពន្លឺបឋមសិក្សាត្រូវបានយកចេញ។ ច្រមុះពិសេសគឺល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងការជណ្តើរដែលបម្រើជាច្រកចេញគ្រាអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលដាច់ភ្លើង, ដែលជាកន្លែងដែលមានភ្លើងបំភ្លឺក្រៅ accessways ស្រអាប់ទៀងទាត់ថាជាត្រូវនៅសាលប្រគុំតន្ត្រីសង្វៀននិងវិធានការសុវត្ថិភាពឬជាអ្នកប្រតិបត្ដិការមួយសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីក្រៅពេលយប់ដូចជាការលើនាវាដឹកអ្នកដំណើរ។ ច្រមុះពិសេសនេះត្រូវបានសាកល្បងដោយអនុលោមតាម ISO ដែលនាវា / សម្រាប់ TC និងបច្ចេកកងម៉ារីន – ភ្លើងបំភ្លឺទីតាំងទាបលើនាវាដឹកអ្នកដំណើរ។ fiberglass សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ> Tread FRP គ្របដណ្តប់ក្តាប់> Tread លក្ខណៈពិសេសល្អជាងមួយចំនួននៃ TreadGrip មាន។ ប្រើប្រាស់បានយូរ: TreadGrip គឺជាសមាសធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៃ matting កញ្ចក់ត្បាញ impregnated ជាមួយជ័រ polyester isophthalic ។ ការស្រូបយកថាមពលនិងភាពបត់បែននៃ TreadGrip ។ ធានាជីវិតជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនសូម្បីតែនៅក្នុងមមាញឹកបំផុតនៃបរិស្ថាន។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាអាចមានភាពធន់ទ្រាំ: បរិវេណនៃកាបោននិងស៊ីលីសោកខឹងមួយត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងស្រទាប់ចុងក្រោយនៃ laminate ផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំនិងប័ណ្ណល្អការលំបាកពាក់ផ្ទៃ។ corrosion ធន់: TreadGrip មានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងជួរធំទូលាយមួយនៃសារធាតុគីមីនិងត្រូវបានសមឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សូម្បីតែនៅក្នុង harshest នៃបរិស្ថាន។ ការតស៊ូគីមីដែលមាននៅលើការស្នើរសុំមគ្គុទេសក៍។ សាមញ្ញដើម្បីដំឡើង: versatile នៃ TreadGrip នេះ។ អនុញ្ញាតឱ្យវាត្រូវបានអនុវត្តទៅផ្ទៃណាមួយដូចជាការបេតុងដែកឬឈើ។ ការពិតដែលថាវាត្រូវបានផ្ដល់ជាផលិតផលដែលបានបញ្ចប់មានន័យថាវាអាចត្រូវបានដើរនៅលើដូច្នេះត្រង់ឆ្ងាយរក្សាការរំខានដល់កម្រិតអប្បបរមា។ ជាន់ជណ្តើរផ្គត់ផ្គង់ FRP ក្នុងទម្រង់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិង pultruded ទាំងពីរ molded ។ មាននៅក្នុង isopthalic, ester ប្លាស្ទិចនិងជ័រជំងឺវិកលចរិតភ្លើងប្រព័ន្ធ phenolic ដើម្បីឱ្យសមទាំងពីរនិងឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកកម្មវិធី។ molded សង្កត់មកជាមួយជណ្តើរ FRP គែមច្រមុះផ្ទុយមួយដែលជាតម្រូវដោយមានកាំជណ្ដើរស្តង់ដារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការមានគែមខាងមុខផ្ទុយ (nosing) ណ៍សម្រាប់ការចុះជណ្តើរឡើងនៅក្នុងជណ្តើរលទ្ធផលមានសុវត្ថិភាព។ ជាទូទៅជាន់ជណ្តើរណ៍របស់យើងគឺ: ប្រផេះជាមួយច្រមុះលឿង។ ដែលអាចប្រើបានណ៍ផ្សេងទៀតដែលអ្នកគួរតែមានបំណងចង់ផ្គូផ្គងឡើងជាមួយនឹងសោភ័ណ្ឌនិង / ឬបរិស្ថាន។ មាននៅក្នុងស្ដង់ដាររបស់យើងបន្ទះសង្កត់យើងអាចកាត់បន្ថយឬទៅនឹងទំហំ, យើងស្វាគមន៍ចំពោះសំណួររបស់អ្នក។ ស្ដង់ដាររបស់យើងមានជាន់កំពូលគ្រើមប័ណ្ណលើផ្ទៃមួយដែលប្រឆាំងទេប៉ុន្តែយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ជាន់ជាមួយកំពូល concave មួយដែលមានប័ណ្ណប្រឆាំងប៉ុន្តែការងាយស្រួលក្នុងការសមាត, ឧទាហរណ៍, សម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាហារនិងភេសជ្ជៈផងដែរ។ សង្កត់របស់យើងត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពទៅមុំគាំទ្រក្រោមការប្រើប្រាស់របស់យើង 316 S / ប្រភេទ M បានសង្កត់ឃ្លីបរបស់ – អ្នកអាចមើលឃើញទាំងនោះនៅក្នុងសន្ទស្សន៍សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបាន molded នៅលើទំព័រ “េ្រគងបនដំឡើង” ។ ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អគារមួយរត់អាជីវកម្មឬគ្រប់គ្រងកន្លែងសាធារណៈដែលមានជណ្តើរបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធានាឱ្យបានថាមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់ជណ្តើរនេះគឺមានសុវត្ថិភាព។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាប្រឆាំងជណ្ដើរច្រមុះគឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីធានាថាជណ្តើរនេះមានដូចជាការមានសុវត្ថិភាពដែលអាចធ្វើបាន។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាប្រឆាំងជណ្ដើរអាចបន្ថយឱកាសច្រមុះនៃគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបានយ៉ាងច្រើន។ គែមឈានមុខគេនៃជណ្តើរមួយដែលអាចក្លាយទៅជារអិលនៅពេលដែលជណ្តើរសើមនិងផ្ទៃក្នុងសូម្បីតែអាចក្លាយទៅជារអិលក្នុងអំឡុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមនុស្សដែលមានទឹកនៅខាងក្នុងតាមដាន។ ជាមួយនឹងការក្តាប់គែមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងគ្រូពេទ្យប្រហែលជាជណ្ដើរ FRP ច្រមុះពីក្លិប Monaco អ្នកអាចធ្វើឱ្យប្រាកដថាគែមឈានមុខគេនៃជណ្តើរនេះគឺមិនរអិលសូម្បីតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាព wettest នេះ។ ច្រមុះជណ្តើរប្រឆាំងប័ណ្ណទាំងនេះអាចត្រូវបានបំពាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយជាច្រើនផ្សេងគ្នារួមមានដូចខាងក្រោម, សាធារណៈវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម: ស្ថានីយ៍រថភ្លើង, ការេសាធារណៈនិងសួនច្បារស្រក់ milking, ជណ្តើរធុងឧស្សាហកម្ម, តំបន់ឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម, សាលារៀន, វាលជិះស្គី, រួចផុតភ្លើងប្រេងមា៉សុីនច្រកប័ណ្ណប្រឆាំងការក្តាប់របស់យើងគែម FRP ច្រមុះមកនៅក្នុងជណ្តើរបន្ទះសំឡីកែវរឹងមាំមុនបានបង្កើតឡើងដែលមានប្រើប្រាស់បានយូរមិនគួរឱ្យជឿនិងបញ្ហាគ្រើមនេះឬកាបូនស៊ីលីកូនបញ្ចប់ផ្នែកខាងលើផ្តល់នូវភាពធន់ភ្លាត់រអិលខ្ពស់ផ្ទៃ។ យើងផ្តល់ជូននូវប័ណ្ណធន់នឹងផ្ទៃទាំងពីរ, គ្រើមពន្លឺមួយដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្ថានភាពមហាផ្ទៃនិងសោកខឹងធ្ងន់ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើសម្រាប់ការប្រើផ្នែកខាងក្រៅ។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាគែម FRP ក្តាប់ច្រមុះប្រឆាំងជណ្ដើរមួយ featheredge ប៉ាតង់ដែលមានន័យថាវាអាចត្រូវបានបំពាក់ទៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៃជំហានដោយមិនបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ការធ្វើដំណើរមួយធ្វើឱ្យវាទាំងអស់ជុំដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតប័ណ្ណប្រឆាំងជណ្ដើរច្រមុះ។