E. GRATINGTHAI Grating Services and Specification : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี

FRP FibreGlass Grating Services and Specification(Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method)
ระยะเผื่อของบ่ารับตะแกรง – การสั่งปิดขอบ – วิธีตัดตะแกรง – ผลทดสอบการรับแรง ตารางการทนต่อสารเคมี ของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

How long for the width of the shoulder pads get grating  Grating
Designing Space between Grating and L-Angle วิธีการเผื่อระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นตะแกรง
How to install a drainage grate. Design should be prepared to shoulder height, width and fit plate grille. For strength and safety of use. Installing drainage grate designed to be fully prepared to shoulder height, width and fit a drainage grate plate. The general standard Steel and plastic are two width sizes width 25cm. And 30cm. So crazy, get the grill (the L) will be placed into the steel before pouring concrete. Leave a height of 25-30mm. (Depending on the type of grill) to put the grill to fit flush with the floor. Uninterrupted time wheelchair or walking through. The width of the shoulders when measurements must be made available for 5-10mm. The วิธีการติดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ควรออกแบบเตรียมบ่ารับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรง เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของการใช้งาน การติดตั้งตะแกรงระบายน้ำจะต้องออกแบบเตรียมบ่ารองรับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ โดยมาตรฐานทั่วไป ตะแกรงเหล็กและพลาสติคมีความกว้าง 2 ขนาด ได้แก่กว้าง 25cm. และ 30cm. ดังนั้นบ่ารับตะแกรง(รูปตัว L) จะต้องใช้เหล็กฉากวางลงไปก่อนเทคอนกรีต โดยเว้นความสูงไว้ 25-30mm. (ขึ้นอยู่กับประเภทของตะแกรง)เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อไว้ 5-10mm. ดังนี้
width of the shoulder pads get grating. Will be added to each side 3-5mm. 2 is a side 6-10mm. ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm.
Ex-1 if the grid width 25cm. So be prepared to get a seat Cm 25.5-26.0 =. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.
Ex-2  in the sieve width 30cm. กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.
frp steel grating manhole cover


The table is designed to determine the cut-off edge. Glass  FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End ตารางการออกแบบ ตรวจสอบ การสั่งตัดให้ปิดขอบพอดี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

FRP grating can be cut at any size. Large sheets of standard 1.5×4 meters after cutting to fit if not designed to cause a crack stem irrational. Looks like an opening edge So if you want to turn off the edge. Table compared to the closing of the first order. ตะแกรง FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5×4 เมตร หลังการตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทำให้เกิดเป็นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิดขอบ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตารางการปิดขอบก่อนสั่งตัด
frp steel grating manhole cover

***** ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท
frp steel grating manholecover
frpsteel grating manhole cover

วิธีการตัดเกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส / Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frp grating manhole cover

FRP Grating Cutting วิธีการตัดโดยเครื่องตัดไฟเบอร์ #1 
Steel GRATING Fibeglass Manhole Cover
FRP Grating Cutting Method ตัดโดยเลื่อยวงเดือนใช้ใบตัดเพชร #2 
ตะแกรงเหล็ก frp grating manhole cover
FRP Grating Measuring Process วิธีวัดชิ้นงานและการตัด #3 
FRP FibreGlass Grating Test Certificates test the strength of chemical resistant fiber glass mesh reinforcement ผลทดสอบ การรับแรง การทนสารเคมี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง 
CHANCON provides consultation and complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request. 
FiberGlass Grating Loading Data Sheet
capability to rack the weight of fiber glass. ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
grating manhole cover***** The ability to load grid of fiber glass based on1) the width of the grid with even less force. หน้ากว้างของตะแกรงยิ่งกว้างมากยิ่งรับแรงได้น้อย

2) the thickness of the grid. You can grill the thicker it will get more strength. ความหนาของแผ่นตะแกรง การเลือกใช้ตะแกรงที่หนามากขึ้นก็จะรับแรงได้มากขึ้น

3) a form of pressure. Weight is distributed as a press or a single point. For more information please contact the Company ความสามารถในการรับแรงของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ขึ้นอยู่กับ

FRP Molded Grating Chemical Resistance Guide
Table of chemical fiber glass mesh. Is resistant to corrosion ตารางแสดงสารเคมีที่ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สามารถทนการกัดกร่อน
steel grating manhole cover
***** สารเคมีที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ในตารางที่แสดงนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น สารเคมีอื่นๆ กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้โดยตรง
Manhole Cover Test Cerificate test tank lid off the cover pipe sewage system. ผลการทดสอบฝาบ่อปิดครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส
Material FRP FibreGlass Comparison / Compare Material Fiber Glass. Ductile cast iron, plastic เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุไฟเบอร์กล๊าส เหล็กหล่อเหนียว พลาสติค
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส

 How to Install the cover off the well pipe drainage  Manhole Cover with Frame Installation Method

วิธีการติดตั้งฝาบ่อปิดท่อพักระบาย

ฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole coverฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole coverฝาปิดบ่อท่อพัก Manhole cover
FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

 How to maintain the lift-off lid off the well pipe drainage
How to open-close Manhole Cover with Frame

วิธีการบำรุงรักษา ยกเปิดปิด ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ

ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover
FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance
2. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool
3. Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation
4. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through
5. Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material

GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER
s scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools. ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง  ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information 
    A. Contact us : ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation : ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย

Gully Grating ตะแกรง 
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อ 
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) 
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ 
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที 

Related Products 
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง
www.CHANCON.co.th Tel: 02 4510780-1 #Grating Expert Specialist: 081 9327894 Line iD: iChancon GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ,บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท ถาดรอง ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่น ชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Manhole Covers, Square, Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack, Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์ FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit, sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, overflow, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, , Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dip Electroforge Galvanized, brass, Zinc, supply, Food Grade Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft FRP Flexible Grating Features: • Light weight, durable higher strength, easily installation and repaired work, cut and drilled on site • Not warp, crack or split, Corrosion and weather resistant (UV resistant), Resistant to most chemicals • Do not conduct heat or electricity also protects the cables (High temperature resistant), insulated • Gives added fire retardant protection to the cables in case of external fire (Self extinguishable) CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดิน ทางลาดชัน ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมี ประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป/ Grating Specialist (5 ตะแกรง, 2 ฝาบ่อ) 1. PP/ABS Swimming pool overflow GRATING ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติก PP/ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม แต่รับแรงได้น้อยที่สุด ถ้าโดนแดดนานๆ จะมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน แกนคู่ สามารถใช้งานกับสระรูปทรงโค้ง วงรีได้ 2. PVC/PP/PE Plastic GRATING ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ตะแกรงพลาสติก PVC/PP/PE มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. น้ำหนักเบา รับแรงได้ดีสำหรับให้คนเดินผ่าน ถ้าโดนแดดหรือสารเคมีบ่อยๆ อาจมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน 3. HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อน ชุบ Hot Dip Galvanized ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 Robot ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมมือ แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกโขมย ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. 4. FRP Fiberglass Grilles/GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนUV แสงแดด ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสีให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี 5. Ductile Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม. ขนาดมาตรฐานได้แก่ 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm. 6. Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม 7. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย 8. Screen Partition Panels Anti-Bird Netting ฉากฝ้าผนังม่าน แผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงตาข่าย ผลิตและออกแบบติดตั้งโดยสถาปนิกผู้เชียวชาญ สำหรับงานตกแต่งสำนักงาน คลังสินค้า โรงงานอาคาร มีดีไซน์กลิ่นงานสถาปัตยกรรม ไม่ซ้ำซากจำเจ ประยุกต์ใช้แบ่งกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเน้นเสริมคุณค่าที่อยู่อาศัยได้ทั้งภายในและด้านนอก ทนแดดฝน น้ำหนักเบา ใช้บังตาบังแดดทดแทนงานระแนงไม้ GRP / FRP / Fiberglass/ Composite for Grating and Manhole Covers วัสดุเทคโนโลยีใหม่ กรรมวิธีขั้นตอนผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อ ไม่เป็นสนิม ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ ฝาปิดได้สนิท ป้องกันกลิ่นได้ดี เลือกสีให้เข้ากับพื้นผิวได้ตามต้องการ ถูกออกแบบสำหรับ คุณสมบัติ ตะแกรง FRP (Fiberglass+Resin) .vs. Steel .vs. Plastic (PE/ABS/PVC) 1. ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน ไม่กรอบแตก ทนความร้อนและแสง UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี เช่นโซดาไฟ, Borax, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ทนได้จากตารางผลการทดสอบ 2. อายุการใช้งาน มากกว่า 50 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น ความถี่ของการสัมผัสสารเคมี ใกล้ทะเล หรือใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูง (ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาสนิม ผุกร่อน การกัดกร่อนเหล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 3. เสริมคุณค่าโรงงาน สามารถเลือกสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือทำเป็นเขต Safety Zone โดยใช้สีให้สะดุดตาได้ เช่น เหลือง,ฟ้า,เทา,ดำ เขียว ฯลฯ Insulation Material: เป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า ไม่เป็นสื่อล่อฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด 4. น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้สูงเหมือนเหล็กทั่วไป จึงทำให้การเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น 5. ราคาใกล้เคียงกับเหล็กหล่อ สูงกว่าเหล็กชุบกัลวาไนซ์ แต่ FRP ไม่มีปัญหาโดนขโมย เนื่องจารขายไม่ได้ในตลาดรับซื้อของเก่า ไม่เป็นสนิม ไม่กรอบแตกจากแสงแดดรังสี UV เหนียวทนรับแรงได้เหมือนเหล็ก น้ำหนักเบา ตัดให้เข้ารูปได้ 6. เนื้อผิวไฟเบอร์มีความละเอียดสูง ปิดได้สนิทแน่น เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี ไม่มีปัญหาโก่งงอ เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว เป็นฉนวน(ไม่นำไฟฟ้า) ทนความร้อนและแสง UV ไม่กรอบแตกเหมือนพลาสติก ABS, PVC, แผ่น poly 8. นำเข้าจากยุโรป อเมริกา ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล มาตรฐาน EN124 พร้อมรับประกันคุณภาพ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับรุ่นและแบบ กรณีมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันที CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory. The majority of our products excel in value added engineering/architectural design for FRP products. บริษัทแชนคอน ผลิตและจำหน่าย FRP Grating, ตะแกรงรางระบายน้ำ, ตะแกรงทางเดิน โดยเฉพาะวัสดุไฟเบอร์ (FRP) เพื่อทดแทนงานโลหะ เหล็ก แสตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กหล่อเหนียว เหล็กเกรด ชุบซิงค์ ชุบกัลวาไนซ์ สำหรับงานก่อสร้าง ห้องเย็น, คอกปศุสัตว์, ฟาร์มหมู เป็ด ไก่, กรงนก สุนัข, อุโมงค์, เขื่อน ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ ทางยกระดับ กรมทางหลวงชนบท ทางด่วน การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ โครงสร้างสามมิติ กำแพง หน้าผา ภูเขา สนามบิน ตึกสูง สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ Cable laying in chemical and purification plants, Refineries, offshore plants, Oil & Gas sector, Tunnels Head office | ขายส่ง ขายปลีก ต้องการตัวแทนจำหน่าย | รับสมัคร Sales Representative, Dealer, Agent, Distributor CHANCON COMPANY LIMITED www.chancon.co.th || GratingThai Co., Ltd. www.GratingThai.co.th (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand #Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line(iD): iCHANCON Website Grating Know-How: http://GratingThai.com , http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass , http://www.youtube.com/FRPGratingManhole | Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThOur molded fiberglass grating and pultruded fiberglass grating provide unmatched corrosion resistance properties, especially when compared to steel flooring products. Strength, long life and safety are also superior qualities of our fiberglass grating products, and their electrically non-conductive properties make them the ideal option for floor grating. We offer many types of fiberglass grating for all your different loading applications. Fiberglass grating applications range from architectural sun screening and fiberglass flooring to standard walkways and high load rolling applications. Grit surfaces and standard stock colors or custom colors are provided to suit your fiberglass application. Choose from our custom resin types for a fiberglass flooring product that is tailored to suit your corrosion resistance needs.
Molded fiberglass grating is a fiberglass-reinforced plastic (FRP) that combines fiberglass rovings with thermosetting resins to form a strong, one-piece molded panel. A 65%/35% resin to glass weight ratio provides high corrosion resistance. Meniscus surfaces or applied grit surfaces provide slip resistance when compared to steel flooring and other flooring products. This fiberglass grating product is better suited for corrosive environments. Pultruded Pultruded Fiberglass Grating
Pultruded fiberglass grating is made using premium grade isophthalic polyester, vinyl ester or phenolic resin systems with a synthetic surfacing veil, making it corrosion resistant, lightweight and durable. Pultruded fiberglass has a grit surface for safety and a greater strength to weight ratio than molded fiberglass grating. A 35%/65% resin to glass ratio provides greater strength and less corrosion resistance than molded fiberglass grating. This product is better suited for longer spans of fiberglass flooring.
Fiberglass Covered Grating Our fiberglass covered grating is a long-lasting, molded fiberglass flooring product that combines smooth, gritted or checker plate and molded grating manufactured with any of our resin systems. It is the ideal choice when floor grating needs to be 100% covered. Our fiberglass covered grating is often used in loading and storage areas with high foot and cart traffic, where a strong, level surface is ideal. It offers approximately 50% higher stiffness values than that of open mesh grating and its standard grit-top cover assures secure footing.
Bullet Resistant Fiberglass Plate Our bullet resistant fiberglass plate offers superior ballistic resistance at a weight less than 25% that of a comparable steel panel. Now available for commercial security fiberglass applications for your business, home or governmental facility, these fiberglass panels offer ballistic resistant security with the additional performance advantages of durability, corrosion resistance, electrical non-conductivity, low thermal conductivity and light weight.
Heavy Duty Fiberglass Grating Our heavy duty fiberglass grating is available in both molded and pultruded grating systems. Both types of heavy duty fiberglass grating are designed to carry forklift and tractor-trailer loads that traditional molded and pultruded FRP grating products are not designed to support. Heavy duty fiberglass grating provides greater durability for higher volume traffic areas as well. Additionally, Heavy Duty Fiberglass Grating can be used to free span longer distances than traditional fiberglass grating.
Fiberglass Stair Treads and Fiberglass Stair Tread Covers Lightweight and easy to install, fiberglass stair treads are available in both molded and pultruded types to match the fiberglass floor grating platforms. Fiberglass stair tread covers are made from a molded glass and resin system that is corrosion and impact resistant, fire retardant and non-conductive. They provide a cost effective, slip-resistant protective surface for concrete, metal and wood steps.
Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass handrail systems are fabricated from pultruded fiberglass components and molded thermoplastic connectors. Our modular fiberglass grating handrail systems are available in 2-inch square or 2-inch round configurations that are easy to grip, making them ideal for any high traffic area. Our fiberglass ladders and cages can be installed in a variety of applications from sump pumps to tanks, buildings, piers, portable equipment, etc., providing years of strength and dependability.
Fiberglass Attachments and Fiberglass Clips Our fiberglass grating attachments and clips are specially designed to secure fiberglass grating or plates to the supporting structures. Additionally, they are used to fasten together adjacent grating panels, which minimizes load-induced differential deflection. All fiberglass attachments and clips are made of Type 316 stainless steel and are available in 1-, 1-1/2- and 2-inch sizes.
Fiberglass plates feature a non-conductive surface that makes them an economical and safe solution to walking surfaces. In caustic and/or acidic conditions, fiberglass plates provide a level of corrosion resistance that is unequaled and more cost effective than stainless steel. Fiberglass plate is available with a non-grit surface or with a grit surface where anti-slip traction is needed.
Fiberglass Structural Shapes Our fiberglass structural shapes and pultruded fiberglass profiles are made from a combination of fiberglass and thermosetting resin systems. All shapes are lightweight, impact resistant, low maintenance, non-magnetic, low conductive and have dimensional stability, making them easy to install and ideal for several applications. Custom shapes are available upon request.Composite (GFRP) Gratings : What is GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP is a composite material made of a polymer matrix reinforced with fiber, aiming to form better physical and chemical properties. GFRP is a production material such as metal, wood, glass, concrete. GFRP materials has important advantages as against other production materials, new features can be acquired according to requirements. What is GFRP Grating? Molded GFRP gratings are produced in special molds with wet lamination process, consist of glass fiber, resin, additives and pigment. After these raw materials harden, GFRP gratings are pressed out of the mold. Molded GFRP gratings are light, anti-corrosive, have high chemical and physical resistances and electrically non-conductive. Components: Resin, glass fiber, additives and pigment are the basic components of the GFRP materials. It can be produced any material which are proper for the requirements by changing these components. Resin: Chemical resistance, flexibility and UV resistance of the GFRP gratings are determined by the resin. Resins are chose according to the environment; orthophthalic resin for general usage, isophthalic resin for chemical environment and vinyl ester resin for extremely heavy chemical environment. Glass Fiber: Multi-layered continuous glass fibers are used in production. Molded GFRP gratings have high mechanical resistance due to glass fiber. Additives: Additives such as UV stabilizers, flame retardants and low smoke density retardants increase mechanical and chemical resistance and add new superior features. Pigment: Pigments make it possible to give the GFRP gratings any color. This makes it happen to use GFRP gratings in architectural projects.

Molded Grating Pedestals Fibergrate Adjustable Grating Pedestals are high quality components designed to support elevated grating applications. Infinitely adjustable within their specified range, standard pedestals raise grating platforms and custom pedestals with cross bracing can raise floors above the base elevation. Pedestals are available for 1″, 1-1/2″ and 2″ deep square mesh Fibergrate or Chemgrate molded fiberglass gratings. Pedestal heads are stocked in “single head” and “quad head” designs facilitating quick, safe and economical installation of elevated platforms. • ADJUSTABLE – Create level walking surfaces on sloping floors • VERSATILE – Available for all Fibergrate and Chemgrate square mesh gratings • COST EFFECTIVE – Low installation cost, easily relocated to other areas • LIGHTWEIGHT – Modular, adjustable components are lightweight and reduce lifting • CORROSION RESISTANT – Thermoplastic polyester and pultruded vinyl ester are resistant to most industrial wet-floor applications

Grating Pedestal Supports Fibreglass Grating ? Grating Pedestal Supports From time to time, FRP grating will need to be supported in walkway areas where using traditional support and framing methods either cannot be used or are unsuitable to the working environment. Areas, such as, Chemical bunds, Raised floor platforms & work stations, Chemical Treatment Dosing Plant Rooms, Raised non slip walkway access across drainage floors and work spaces, Suspended floor grating, cable ladder runs, concealing pipe work and electrical services underneath, Areas required to be non conductive. our FRPP pedestal supports that can raise our FRP floor grating, and link into the mesh pattern of our grating. The panels of our grating can be joined, on the one pedestal eliminating multiple pedestals in the same area. The wide based pedestals can be fixed to the floor if required, and also to the top of our grating, using our 316 s/s hold down clips to suit. This provides an extremely solid base, which can take high loads. Available in a range of heights, and completely adjustable to accommodate uneven floors, we can supply a pedestal to suit your application.

FRP Stair Solutions – Stair Treads Fiberglass stair treads and stair covers are an essential complement to molded and pultruded grating installations. These corrosion and slip resistant treads are manufactured with a defined visible nosing and provide safe footing in the most challenging environments. Stair treads and covers can be supplied cut to precise customer specified sizes or in stock panels that are easily field fabricated.
stair tread covers are a convenient way to provide solid slip-resistant footing for existing treads that are still structurally sound. Stair tread covers may be installed over wood, concrete or metal treads. Standard industrial color is dark gray with a highly visible safety yellow nosing and light gray for architectural applications. An integral aluminum oxide grit-top surface provides secure footing for maximum safety and a highly durable tread. Reinforced with a woven glass mat for durability and impact resistance, these tread covers come in made to order widths. The standard thickness is various thick covers available for heavy duty applications. Standard long panels are easily cut to size during installation, or are available precut to custom lengths.
Phosphorescent Nosing :Fiber plate stair tread covers can be ordered with a special phosphorescent coating for the nosing area, causing it to glow even after the primary light source has been removed. The special nosing is perfect in stairways which serve as emergency exits during power outages, outdoor accessways where lighting is periodically dimmed as in arenas and concert halls or as a safety measure for nighttime operation in outdoor applications such as on passenger ships. This special nosing has been tested in accordance with ISO/TC Ships and Marine Technology – Low Location Lighting on Passenger Ships.
Fibreglass Grating > FRP Tread Covers > Tread Grip Some superior features of TreadGrip are. Durability: TreadGrip is a high quality composite of glass woven matting impregnated with isophthalic polyester resin. The energy absorption and flexibility of TreadGrip. ensures its long life, even in the busiest of environments. Slip Resistant: A compound of carbon and silicon grit is added in the final layer of laminate providing a superb slip resistant and hard wearing surface. Corrosion Resistant: TreadGrip is resistant to a wide range of chemicals and is perfectly suited for use even in the harshest of environments. Chemical resistance guides available on request. Simple to install: The versatility of TreadGrip. allows it to be applied to almost any surface such as concrete, steel or wood. The fact that it is supplied as a finished product means that it can be walked on straight away thus keeping disruption to a minimum.
supply FRP stair treads in both molded and pultruded grating profiles. Available in isopthalic, vinyl ester and phenolic fire retardant resin systems, to suit both industrial and domestic applications. Molded FRP stair treads come with a contrast nose edge as required by the Australian Standards for stairways to have a contrasting front edge (nosing) colour for ascending and descending stairs resulting in a safer stairway. Generally our stair treads colours are: Grey with yellow nosing. Other colours are available should you wish to match up with aesthetics and / or the environment. Available in our standard tread panels or we can cut to size, we welcome your enquiry. Our standard treads have an anti slip grit top surface, but we can also supply treads with a concave top which is also anti slip, but easy to clean, for example, for the food and beverage industry. Our treads are secured to the angle supports underneath using our 316 s/s Type M hold down clips – you can see those in the molded grating index on the “Installation Accessories” page.
If you own a building, run a business or manage a public space that has stairs then you are obliged to ensure that everyone using the stairs is safe. Anti Slip Stair Nosing is an excellent way to ensure that the stairs are as safe as possible. Anti Slip Stair Nosing can reduce the chances of accidents occurring dramatically. The leading edge of a stair can become slippery when wet and even internal stairs can become slippery during rain as people track the water inside. With high quality Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing from Monaco you can make sure that the leading edge of the stairs are not slippery even in the wettest conditions. These anti slip stair nosings can be fitted in many different situations, including the following, public spaces, commercial areas and industries: Railway stations , Public squares and parks, Milking sheds,Industrial tank stairs,Industrial and commercial sites,Schools,Ski fields,Fire escapes, Oil rigs Ports Our Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing comes in pre-formed robust fibreglass panels that are incredibly durable and the silicone carbon grit top finish provides a highly slip resistant surface. We offer two slip resistant surfaces, one light grit made for interior situations and the other heavier grit made for exterior uses. Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing has a patented featheredge meaning that it can be fitted to virtually every type of step without creating a trip hazard making it the safest all-round Anti Slip Stair Nosing.

======================================

Khmer (Language)

 

 

សំឡីកែវ FRP សេវាកម្មសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការបញ្ជាក់ (គីមី Resitance, ផ្ទុកសមត្ថភាព, កាត់វិធីសាស្រ្ត)
ជំហានទីមួយនៃការដុតគួរតែ – បញ្ជាឱ្យបិទគែម – ក្រឡាចត្រង្គកាត់ – សាកល្បងកម្លាំង។ តារាងការតស៊ូគីមី

នៃជាតិសរសៃកញ្ចក់សំណាញ់

តើធ្វើដូចម្តេចរយៈពេលយូរសម្រាប់ទទឹងនៃបន្ទះស្មានេះទទួលបាន grating សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
រចនាអវកាសរវាងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិង L-មុំនេះ។

របៀបដំឡើងប្រព័ន្ធលូទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយ។ ការរចនាគួរតែត្រូវបានរៀបចំដើម្បីកម្ពស់ស្មាទទឹងនិងសមសំណាញ់ចាន។ សម្រាប់កម្លាំងនិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់។ ការដំឡើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហូរទឹកបានរចនាឡើងដើម្បីត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពេញលេញដើម្បីកម្ពស់ស្មាទទឹងនិងសមបង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាន។ ស្តង់ដាទូទៅ ដែកនិងប្លាស្ទិចមានទំហំទទឹង 25cm ទទឹងពីរ។ ហើយ 30CM ។ ដូច្នេះឆ្កួតទទួលបានដុត (ឆ្វេង) នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងដែកមុនពេលចាក់បេតុង។ ទុកឱ្យកម្ពស់ 25-30mm មួយ។ (អាស្រ័យលើប្រភេទនៃការដុតនេះ) ដើម្បីដាក់ដុតឱ្យសមទៅនឹងបញ្ចូលជាមួយនឹងឥដ្ឋ។ មិនមានការរំខានឬការអង្គុយលើកៅអីរុញពេលដើរតាមរយៈការ។ ទទឹងនៃស្មានៅពេលដែលការវាស់ត្រូវតែត្រូវបានធ្វើឡើងអាចរកបានសម្រាប់ 5-10mm ។ នេះជា

ទទឹងនៃបន្ទះស្មាទទួលបានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ នឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅ 3-5mm ផ្នែកខាងគ្នា។ 2 គឺ 6-10mm ចំហៀង។

អតីត 1 ប្រសិនបើទទឹង 25cm ក្រឡាចត្រង្គ។ ដូច្នេះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីទទួលបានកៅអីមួយ = សង់ទីម៉ែត្រ 25.5-26.0 ។

អតីត 2 ក្នុង 30CM ទទឹង Sieve បាន។ ដើម្បី។ ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ទឹកហូរ = 30.5-31.0 សង់ទីម៉ែត្រ។

តារាងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់គែមកាត់ផ្តាច់បាន។ កញ្ចក់ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរចនាសម្រាប់ការកាត់ផ្នែកខាង 4 បិទបញ្ចប់។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP អាចត្រូវបានកាត់នៅក្នុងទំហំណាមួយ។ សន្លឹកធំនៃស្ដង់ដារបន្ទាប់ពីម៉ែត្រ 1.5×4 កាត់ឱ្យសមទៅនឹងប្រសិនបើមិនបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កឱ្យមានការបង្ក្រាបមួយទប់ស្កាត់មិនសមហេតុផល។ មើលទៅដូចជាគែមបើកមួយ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់បិទគែម។ តារាងប្រៀបធៀបទៅនឹងបិទលំដាប់ដំបូង។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិសរសៃកញ្ចក់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / Frp សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវិធីសាស្រ្តរបស់ YouTube-កាត់ VDO

FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកាត់កាត់បន្ថយដោយកាត់ដែលមានជាតិសរសៃវិធីសាស្រ្ត # 1 ។

វិធីសាស្រ្តកាត់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP កាត់ដាវឃើញការប្រើប្រាស់រាងជារង្វង់, ពេជ្រ # 2 ។

វិធីសាស្រ្តក្នុងការវាស់ស្ទង់ FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការ cutting- ការវាស់ដំណើរការ # 3 ។

សំឡីកែវ FRP ការធ្វើតេស្តសាកល្បងវិញ្ញាបនបត្រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកញ្ចក់ជាតិសរសៃកម្លាំងជំនួយសំណាញ់ធន់គីមី CHANCON ផ្តល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់និងពេញលេញដឹងពីរបៀប សម្រាប់ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដែលផ្គូផ្គងលក្ខខណ្ឌតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នក, តាមការស្នើសុំ។ 

fiberglass Grating កំពុងផ្ទុកសន្លឹកទិន្នន័យ សមត្ថភាពដើម្បី rack ទម្ងន់នៃកញ្ចក់ជាតិសរសៃ។

***** សមត្ថភាពក្នុងការផ្ទុកជាតិសរសៃកញ្ចក់ក្រឡាចត្រង្គនៃផ្អែកលើ 1) ទទឹងនៃក្រឡាចត្រង្គជាមួយកម្លាំងសូម្បីតែតិច។ 2) កម្រាស់នៃក្រឡាចត្រង្គនេះ។ អ្នកអាចដុតក្រាស់ដែលវានឹងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមទៀត។ 3) ជាទម្រង់នៃសម្ពាធ។ ទំងន់ត្រូវបានចែកចាយជាការសង្កត់ឬចំណុចតែមួយ។ ចំពោះមេរៀនបន្ថែមសូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន

FRP ផ្សិតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគីមីតស៊ូមគ្គុទ្ទេ  តារាងសំណាញ់កញ្ចក់ជាតិសរសៃគីមី។ មានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹង corrosion

***** សារធាតុគីមីដែលអាចទប់ទល់នឹង corrosion នៅក្នុងតារាងគឺមានតែសារធាតុគីមីមួយចំនួនផ្សេងទៀត, សូមស្នើសុំបន្ថែមដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន។

ការធ្វើតេស្ត Cerificate គម្រប manholes  គំរបធុងបិទការធ្វើតេស្តបំពង់លូគម្របប្រព័ន្ធ។

សម្ភារៈ FRP ការប្រៀបធៀបសមលីកេវ / ប្រៀបធៀបសម្ភារៈជាតិសរសៃកញ្ចក់។ ductile បោះជាតិដែក, ប្លាស្ទិច

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដំឡើងគម្របបិទលូបង្ហូរទឹកបានយ៉ាងល្អបំពង់
manholes គម្របជាមួយវិធីសាស្រ្តស៊ុមដំឡើង។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាគំរបបិទចេញលើកប្រព័ន្ធលូទឹកបំពង់ផងដែរដែលបាន
ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបើកបិទ manholes គម្របជាមួយ ស៊ុម។

ដែលអាចប្រើបានគ្មានវិញតម្លៃ

1 .: នឹងដោះស្រាយវា JobsDB.com លួចគ្មានបញ្ហាយ៉ាងហ្មត់ចត់តាំងពីតម្លៃសម្រាប់កែច្នៃនៅពាក់ល្អហើយច្រែះតស៊ូមួយ: នឹងវា JobsDB.com មិនធ្វើវាតើច្រែះដោយសារតែមានការពាក់ល្អហើយច្រែះតស៊ូ
2. ឡុងជីវិត: ជាង 30 ឆ្នាំវា JobsDB.com អាចមាននៅប្រើ។ គ្មានរាល់ការបង្ក្រាបនៅក្នុងការពិសោធន៍នៃ 2,000,000 អស់កម្លាំងបញ្ហានេះបានបិទជិតបានល្អ: វា JobsDB.com អាចមាននៅលើដែលត្រូវបានប្រើភ្ជាប់ hermetically, ហើយមានប្រសិទ្ធិភាពបង្ការអ្នកដែលពុលឧស្ម័នលេចធ្លាយចេញពី cesspools
3. ពន្លឺ, ទំងន់ខ្ពស់ Tensile សម្រាប់ប្រអប់ដំឡើងមានភាពងាយស្រួលជាមួយការផ្ទុកខ្ពស់អំពីសមត្ថភាព: ការផ្ទុកខ្ពស់របស់ខ្លួនអំពីសមត្ថភាពលើសពីនេះ។ និងផ្តល់នូវអ៊ីសូឡង់ដែកស្តង់ដារ ductile
4. រចនាដោយឥតគិតថ្លៃ: វា JobsDB.com អាចមានអ្នកប្រើដែលបានរចនាឡើងនេះបើយោងតាមទាមទាររបស់បាននិយាយថា។ .including ណ៍លទ្ធផលលំនាំដែលអាចប្រើបានគ្មាន Jangle បញ្ជាក់ណា: តើទាំងមិនមែនងើបឡើងវិញ, flowerpotThere ពេលឆ្លងតាមរយៈរថយន្ត
5 និងបានធ្វើឱ្យបញ្ជាសម្រាប់ទំហំណាមួយរូបសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺស្រេចចិត្តការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតម្លៃទៅប្រៀបធៀបដែកក្នុងនាមជាស្ដង់ដារ, ductile សម្ភារៈ។

បាររន្ធ GFRP-Steel’s-ប្លាស្ទិចប្រភេទ PPABS Yüzmeណផ្សារដែកដែកគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / សមាសភាពជាការសមលីកេវ: ចាក់, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes ក្របគឺរនាំងចេញស្រះទឹកធ្វើបានបិទបំពង់បំពង់មួកបង្ហូរទឹកទឹកមួកបំពង់ prefabricated បុរសរន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទម្រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែបជួសជុលឈុតតារាង។ មានការគៀបចាក់សោរឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹក grating Scupper / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ / ធ្លាយដាក់ Hook pegboard កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្ទុកស្ដុក DIY: grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃបង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្រែះដែកភាពធន់ទ្រាំ។ កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ គម្របបិទ CAP បានយ៉ាងល្អរឹងមាំបំពង់ ductile ជាតិសរសៃកញ្ចក់បោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំពក់ផ្នែករឹងព្យួរទំពក់ក្រុមប្រឹក្សាម្ជុលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ជញ្ជាំងដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុក perforated ព្យួរ។

ទំព័រដើមទំព័រនៃ Chancon-GratingThai | >> ក្រុមហ៊ុនទំព័រដើមជជែកលីនខុន – grating ក្រុមហ៊ុនថៃ
ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងពនិង     កទាំងអស់ទំនាក់ទំនងយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណ: ទំនាក់ទំនង។ ផលិតផលផែនទី ការណែនាំបន្ថែមទៀត     ខតំលៃសម្រង់: សម្រង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតំលៃថោក     គទាំងអស់នៃគម្រោងយោង: អតិថិជន។ ការកម្មវិធី តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ     ឃលក្ខណៈពិសេសអត្ថន័យនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រជ័រប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមអាហារថ្នាក់ទីនេះនៃការ FRP បានសំឡីកែវ     អ៊ីសេវាកម្ម, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: ដើម្បីរចនាផលិត, ដំឡើងនិងសាកល្បងកម្លាំង – គីមី     លក់អេហ្វចែកបៀចង់បាន: សួរ។ ក្រុមហ៊ុនលក់ទ្បា ការលក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក 

Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating
    1. ប្លាស្ទិច polypropylene សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហូរទឹកបំពង់ grating ។ ប្លាស្ទិចក្រាស់បំពេញបន្ថែមភ្នំពេញ
    ដែកថែបដែកបញ្ចប់ចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ 2. Grating ស័ដែកថែប plated តភ្ជាប់។ បំពង់សម្រាប់ការអនុម័តទឹក
    3. FRP ផ្សិតសំឡីកែវកញ្ចក់ Grating លូបង្ហូរទឹក grating ជាតិសរសៃ។ ជាន់ផ្លូវម៉ាត់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ
    4. ABS ហែលទឹកណលូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Slice គែមទំនប់បង្ហៀររបស់ ABS អាង, PVC
    5. ដ្រាយផ្លូវហាយវ៉េបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាពកខ្វក់អន្ទាក់សំណាញ់, សំរាម, ទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ។ (ប៉ះពាល់ជំនួញឈើដើម្បីស្លឹក)
    6. ឆ្មាំ, ដើមឈើ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់សំណាញ់ paver ស៊ុមស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ជាមួយទាំងពីរបានសាងសង់និងបានបញ្ចប់។

អណ្តូង CAP បាន manholes គម្រប
    7 FRP manholes គ្របដណ្តប់គំរបគ្រប manholes, បំពង់ជ័រសមាសធាតុកញ្ចក់ជាតិសរសៃ (noncorrosive កម្លាំងខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកជំនួស) 
    8. Cast ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile manholes គម្របមួក (ជុំទំនាក់ទំនង / ការេនេះ) ។ manholes គម្រប ductile បោះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែក 
    9 គ្របដណ្តប់ FRP ពេជ្រកំពូល (កាត់ពិសេស ) ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អបំពង់កញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការហោះហើរនេះ។ 

ផលិតផល, ក្មេងស្រីដែលពាក់ព័ន្ធ
  10 កេសស៊ុតនេះ, បន្ទះពិតានគ្របដណ្តប់មួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបាំងអេក្រង់បំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ តម្រងខ្យល់ខ្យល់
  11. ពិដានកន្លែងកើតហេតុដុតស្រមោល trellis ជញ្ជាំងវាំងននពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ awnings, blinds ក្នុងកំឡុង slats
  12 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍បន្ទះក្ដារ hooks ដាក់ជញ្ជាំងរន្ធឧបករណ៍ផ្ទុក Winnipeg ព្យួរ
  13 FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារគម្របបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះគែមការតុបតែងប័ណ្ណកញ្ចក់ជាតិសរសៃជណ្តើរ
  14 HDG ។ ដែកថែបសោឈុតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះក្តាប់ឈុតចាក់សោរឹមានការគៀបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ស័ង្កសីដែកអ៊ីណុក / ដែកថែប plated, ច្រែះធន់ទ្រាំ,
  15 FormWork ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង: TieRod / មមាញឹក ។ ដែកថែកម្លាំង tensile ខ្ពស់ធន់ទ្រាំ WingNut WaterStopper ។ 

# Grating ដែកថែប grating កញ្ចក់អុបទិកលើសចំណុះលូប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងបញ្ចប់ manholes # គម្រប, បោះគ្របជាតិដែក, លូ, # FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ, # ductile-ចោល-ដែក manholes ។ ក្រប, #Swimming ណលូ Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រឡាយ, ឈុត #Saddle មានការគៀចាក់សោរឹ, # ស៊ុតផ្សព្វផ្សាយសំណាញ់ crates ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, #Tree ឆ្មាំសុវត្ថិភាព grating, # Sieve បានកំទេចកំទីអន្ទាក់, សំរាមកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃបេតុង។ ផ្លូវនេះ # ។ សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ ផ្លូវដើរម៉ាត់ជាន់ខ្វាក់ # បន្ទះ slats ប្លុករបាំងសំណាញ់របាំងពន្លឺបានរារាំងពន្លឺ, គម្របគែមច្រមុះ # ជណ្តើរបន្ទះគ្របដណ្តប់ការតុបតែងគ្រូពេទ្យប្រហែលជា, ឈុត # ចាក់សោស្រេចចិត្តទប់ចាន Sieve បាន។

www.CHANCON.co.th ទូរស័ព្ទ: 02 4510780-1 #Grating អ្នកឯកទេសជំនាញ: 081 9327894 បន្ទាត់លេខសម្គាល់: iChancon GFRP ដែក Gully Scupper សមាសភាពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុតច្រកផ្លូវ, លូ Trench បំពង់លូប្រឡាយចូរទម្លាក់ ductile ដែក manholes ក្រឡាចត្រង្គគ្របដណ្តប់ចាប់អាងសុវត្ថិភាពពង្រីក ដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ក្តាប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ struts ប៉ុស្តិ៍ធ្លាយអាកាសដុតអាលុយមីញ៉ូលំហូរលើកឡើងការចូលដំណើរការជាន់ទីផ្លូវថ្មើរជើងទីលានក្រាលថ្ម, ទីធ្លាជម្រាលកៀរជើងទម្រ, កាបោនរបារ serrated ដែក, បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម៉ោនក្រោមកែបឃ្លីបចាក់សោមានការគៀរឹយុថ្កាตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks ស្មើ Rod វីងនុ, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮ นโฮล , ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, แผ่น ูร่องน้ำฝาปิดท่อทรงกลม – สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที ; ជប់ត្លិង, ក្រេតតឹង, ហ្វ្រង់ស័ង្កសី, ក្រាហ្វិច, ប្លង់បិទភ្ជាប់គំនូរាបស្មើ, បន្ទះក្តារបិទបាំងគំរបគំរបគិចកាំបិតបិទបាំងចំហៀងអុបទាន, វ៉ាយម៉ិច, វីជីអឹម, វ៉េលហ្វាយ, វ៉ិចឆ័ត្រ, រលោង, ជុសជ័រ, បាសខ្យល់, លាបអង្រួម, ខាត់ខ្ចី បុកគុនគីួយ, ប៊ីលអុិកផាប់ ងងភ្នំពេញ, តុបតែងគ្មានប៉ាគីស្ថាន, ពពកគ្រឿងម៉ាស៊ីនកែលម្អរ, DIY ការតុបតែងដោយខ្លួនឯង, កំប៉េះគូទ, ប្លាស្ទិចហ្វិកហាត់, បបូរមាត់, ផ្វុយទ្រីបពន្លឺរវរប្លង់ភាសាអង់គ្លេសក្លែងបន្លំតុបតែងភាសាអង់គ្លេសគំនួសង្វាក់បែកខ្ញែក ខ្យល់, ខ្យល់, ខ្យល់, ខ្យល់, ពាសពេញ, បន្ទប់ទឹក, ខ្យល់អាកាស, ខ្យល់អាកាស, ខ្យល់អាកាស, ខ្យល់អាកាស, ពាសពេញអាគារ / trellis ម្លប់, តុសសកុដិបន្ទះជញ្ជាំង, ចម្រុះភាគថាសអេក្រង់ទូទៅស៊ុនប្រឆាំងបក្សីត្រួតពិនិត្យការសម្រេច, កាត Mini តុបតែងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាំងនន, គម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកពិដានដៃរបស់កម្មវិធី: កន្លែងការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំ, ផ្សារទំនើប, សាលារៀន, ច្រករបៀង, បង្គន់, មន្ទីរពេទ្យ, ឡើងវិញ -decoration ការងារ, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้วราว แผงกั้นพาร์ทิชั่นหลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่ายบานพับเฟ ้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่อง แสงบังไฟฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาทดักฝุ่นผงตะกอนขยะเศษอาหารใบไม้กระดาษคันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำราง ยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาลกรม โยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทการเคหะแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย , អាង Trench scupper ចរាចរណ៍លូបង្ហូរទឹកម្ខាងផ្លូវអេក្រង់ធូលី grating ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវថ្នល់ចរាចរផ្លូវថ្នល់ដែលមានសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពកន្ត្រៃចំណីសុវត្ថិភាពតាមបណ្តោយផ្លូវហាយវេយានអាកាសភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាតជើងពោធិ៍ហុងទឹកអូរដែកប៉ូតាស្យូម PVC PE ABS ហែលទឹកប្លាស្ទិចប្រតិកម្ម, ប្លាស្ទិច, ប្លាស្ទិច, ប្លាស្ទិចអាឡុក, ហុមផ្សៀត, ភ្នំពេញ, ជើង, បំពង់បម្រុងទុកទំនិញពីដែនអាកាស, លើកលែងតែតំបន់បណ្តាញនិងសួនច្បារអតិសុខុមប្រយុទ្ធរួមបញ្ចូលភ្លើងបំភ្លឺបត់បែនតាមលំដាប់លំដោយ, ប្លុកបិទបាំង, ប្លង់ត្រាក់ទ័រ, ั่วหน้าบันไดกาแลฉากกั้น ห้องบานเพี้ยมและแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาดลวดชุบพลาสติกลายหลากหลายให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุผนังลายฉลุใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและ เป็นเอกลักษณ์อลูมิเนียมคอมโพ สิท , คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อนสนิมความร้อนไฟกรด ด่างเคมี , ประหยัดพลังงานไม่บวมน้ำปราศจากสารพิษไม่ ลาม ហ្វ្រេសក្លាសអូសឬចូវកាងហ្ស៊ិកស៊ុលហ្វ្រូសអ័រអេហ្វអ៊ីងអ៊ីហ្វុងស៊ីលអឹផុកឃ្លី, , โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ជីវបេតុង PU, ថ្នាំកូត, ថ្មរឹង, PE នៅปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอย แตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแ ទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺរណែតរតនគិរីរតនគិរីរតនគិរីរតនគិរីរតនគិរីរតនគិរីរតនគិរីរតនគិរី, បន្ទះដែកថែបលាបក្រដាសលាបក្រណាត់អង្កត់ផ្ចិតក្រាលកៅស៊ូគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃរាបស្មើក្រវិលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃក្រឡាចត្រង្គ (ហ្វ្រេសបិទបត់គប់ទ្រូង) ផាកហ្វាក់ហ្គោសក៍ងង นิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที) www.chancon.co.th និងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអ្នកឯកទេសដំណោះស្រាយរបៀបដំឡើង: គ្របដណ្តប់ក្រៅផ្ទះជុំទី manholes, ការេ, ចតុកោណកែង, រង្វង់សារាចរប្រឌិតលូទឹក Gully, ស្ទ្រីក្បឿងពិដានដៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្លូវចិញ្ចើមលេខសំងាត់វិធីបន្ទប់ក្រោមដីធម្មតា , បើកក្រឡាចត្រង្គប្លាស្ទិច, បិទជិត manholes, ដៃ lifters លើករន្ធ, Catch អាង, លំនៅដ្ឋានលូក្រឡា Trench, លាងសមាតចេញច្រកផ្លូវជាន់ទីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហូរផ្កាឈូក, លូ, ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគម្របបំពង់ស្ទះ ductile Casting ប្រផេះដែក, ជំនួសដែកអ៊ីណុក, ឈើឈើអាររយ WPC ស៊ីម៉ងត៍ជាតិសរសៃតំបន់ចានទាពិនិត្យ, បង្ហូរទឹក, អនាម័យ, ប្រអប់ញាស់, យកចេញ, អង្គភាពបើកកំបោរប្លុក, ម្ហូប drainer, បើកឆានែល, នាវា, ខ្យល់វ៉ាល់, តម្រង, អាងហែលទឹកបូមនាវាជំនួសកខ្វក់, ការប្រព្រឹត្ដស៊ុមភាពធន់ទ្រាំ corrosion, បណ្តាញដាប់ធ័រ, ទឹកបាញ់អ្នកបាញ់ទឹក, ធុងសំរាម, ស៊ុតឆ្អឹងបំបែកជណ្តើរបែងចែកភ្លើងបំភ្លឺបន្ទះអាងចិញ្ចឹមត្រី, តឹកក្ដាំងបិទឆ្អឹងខ្នង ឧបករណ៍អុបទ័រត្រចៀកទ្វារចិញ្ចឹមកូនមាន់ EggCrate ហ្វ្លង់វ៉េសសិនហ្វិកអេឡិចត្រិចចាំងពន្លឺតម្រងអេឡិចត្រូនិចឃោសនាមេឌីអេសអេសអេចជេរីខារីយូអេសធីអេសអាស្ព្រេសអាលុយមីញ៉ូមខ្យល់ត្រលប់មកវិញ / ទ្វេរដងក្រឡាចត្រង្គជញ្ជាំងត្រពាំងពេក។ ពីឡានអាន់អ៊ីឌី / ហ្វ្លូអ៊ុលស៍សុង (នាំមុខ / វចនានុក្រម) គំនូសព្រាងច្រាសផ្ទាំងក្រដាសក្រដាសកាំជណ្តើរផ្ទាំងក្រដាសប្លង់ហ្លូវដិនក្រដាសក្រដាសក្រដាសពណ៌ក្រហមដំបូលអាលុយមីញ៉ូម าใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิ เนียมระบายอากาศใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกบซาลาแมนเดอร์ ផលិតផល FRP, GFRPS, កញ្ចក់ជាតិសរសៃពង្រឹង rebar polymer, slab បំពេញបន្ថែមសំឡីកែវ, សមារៈសំណង់សមាសធាតុជ័រ ester ប្លាស្ទិច, bollards ដើមឫសឈើចម្លាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រណ្តៅនៅក្នុងការតុបតែង, ទេសភាពខាងក្រៅសួនច្បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើមឈើធំ, ដើមឈើក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាពឆ្មាំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver ថ្មើរជើងគម្របស៊ុម, ផ្លូវផ្លូវ molded pultrusion, ទម្រង់ pultuded, គ្របដណ្តប់ welded ដេលមនបរិវេណបរិវេណរបាំង, ជណ្តើរលូ, ជណ្ដើរឡើងជណ្តើរ, ជណ្តើរមិនរំលងជណ្តើរ, ជំហានទូលំទូលាយ, គ្របកៅស៊ូ, Handrail, S tructural រាងសមស្របសម្រាប់ការដើរបង្ហាញម៉ូត, កម្រាលឡានពីរដង, វេទិកា, គ្របឡាយ, ប្រឡាយ, spout, អេក្រង់ clad, ការគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, សំណាញ់ខ្យល់, ផ្លូវរថភ្លើង, វិធីដើរ, ក្រឡាចត្រង្គច្រើន, គ្របដណ្តប់, concave, gritted, minimesh, ជ័រ polyester មិនឆ្អែត, ក្ដារលាយ ទ្វារភាគថាសប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ, ការផ្ទុះជាន់ភស្តុតាង, គ្រឿងរចនាច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មី, សមាសភាគ, ស្ថាបត្យកម្មនិងនាវាឧស្សាហកម្ម, ប្រព័ន្ធស្ពានថ្មើរជើងកម្រិតចាប់ផ្ដើមទីធ្លាចត, របង, បំពង់ជុំ, សន្លឹកបំពង់, មុំ, លួសសំណាញ់, រណ្តៅ, បូមទឹក, ថ្នាំកូត បេតុង polyurethane, ប៉ូឡូញ, កម្រិត Epoxy ដោយខ្លួនឯង, ស្រទាប់ជាន់, ជាតិសរសៃកាបោន, រឹងជាន់, grout, ទឹក, ការព្យាបាលទឹកសំណល់, អគារត្រជាក់សើមសសរលើសចំណុះ, laminate, លោហធាតុ, អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព Rack, ចំហាយ, កញ្ចក់ពន្លឺតាមដំបូល, កាបូនប្លាស្ទិច acrylic, UPVC, ABS, PS, កុំព្យូទ័រ, PET កម្រនិងអសកម្ម, សន្លឹកផ្ទះល្វែង, រលោង, ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV មានស្ថេរភាព, សន្លឹកតុបតែងរឹងមាំ, ទឹកជ្រោះ, ប្រឡាយ, ធ្វើតាមសណ្តាប់ធ្នាប់ដោយអ្នកឯកទេសជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ក្តៅ Dip Electroforge Gal vanized, លង្ហិន, ស័ង្កសី, ផ្គត់ផ្គង់, អ្នកចែកចាយថ្នាក់ម្ហូបអាហារ, ឧស្សាហកម្ម, អ្នកផ្គត់ផ្គង់, ផលិតកម្ម, ផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA បានអនុម័ត, លក្ខណៈពិសេស, តម្លៃ, Infosoft FRP ។ មានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងសារធាតុគីមីភាគច្រើន•មិនប្រើកំដៅឬចរន្តអគ្គិសនីការពារខ្សែកាប (មានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធន់ទ្រាំនឹង) , រួចផុត•ផ្តល់បន្ថែមទៀតថាការការពារជំងឺវិកលចរិតភ្លើងទៅខ្សែក្នុងករណីនៃការឆេះខាងក្រៅ (ពន្លត់ដោយខ្លួនឯង) ប្រវត្តិ CHANCON / ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แชนคอนแชน คอนผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำแผ่นปูพื้นทางเดินทาง លាកសន្តិចត្រដាងដឹបខ្នែងខ ้างฟุตบาทตะแกรงขั้นบันไดแผ่นพื้น ยกระดับน้ำหนักเบาฝาบ่อชำระล้างฝาท่อปิดบ่อพักแผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรแผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสาร เคมีประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป / ជំនាញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ (5 ตะแกรง 2 ฝาบ่อ) 1. ភ្នំពេញ / ABS លើសចំណុះអាង GRATING ហែលตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติก PP / ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm ។ និង 30 សង់ទីម៉ែត្រ។ មាន 2 មុខវិជ្ជាមានគុណភាពល្អសំរាប់ជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទឹកបរិសុទ្ធបាសខ្យល់មិនឈប់ឈរទេតែទទួលបានកម្លាំងមានតិចតួចណាស់បើសិនជាអ្នកមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនបើសិនជាអ្នកមិនសូវមានតម្លៃថ្លៃនោះទេ។ แกนคู่สามารถใช้งานกับสระรูป ทรงโค้งวงรีได้ 2. PVC / PP / PE នៅប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูปตะแกรงพลาสติก PVC / PP / PE នៅมี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm ។ និង 30x100cm ។ ទឹកអាស៊ីតផ្តល់ឱ្យមានចំណីអាហារល្អសំរាប់អ្នកដែលដើរឆ្លងកាត់ដាក់ជាកដាសដាក់ដេញថ្លៃខាមាលញឹកញឹក ៗ អាហ្រ្វេកមានបរិយាកាសក្រោកឈរមានតម្លៃថ្លៃជាងមុន។ HDG ។ STEEL GRATING តឹកក្របីដែកថែបស៊ីជម្ពខុលវ៉ុលអ៊ីនសូលីស្ទ័រជាដែកក្រូចឆ្មាទឹកក្តៅឧណ្ហ ៗ ក្តៅហៀរឆ្អឹងខ្ចីស៊ីឡាំងស៊ីម៉ង់ត៍ជីកឧស្ម័នធ្វើឱ្យប្លាស្ទិចធ្វើឱ្យសាច់ដុំហ៊ុមព័ទ្ធកាបូនឌីជីថល CO2 រ៉ូបូតធ្វើឱ្យសាច់ដុំហ៊ុមព័ទ្ធលោហធាតុ HDG ពត៌មានឌីជីថល รับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้และมีโอกาสถูกโขมยขนาดมาตรฐาน 25x100cm ។ និង 30x100cm ។ 4. FRP Fiberglass Grilles / GRATING តម្លាចបហ្វ្រេកប៊ុកលុហ្កាសសឺរស័រហ្វ្រេសស៊ិចស៊ិន “ត្រចង់ FRP” ប្រើទីតាន៉ាត់ទ័រអេចស៊ុយអេសផលិតពីជើងគ្លេសអឹមអេច។ เป็นสนิมทนកាំរស្មី UV แสงแดดไม่แตกผุกร่อนขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่ายอายุการใช้งาน 50-100 ปีเป็นวัสดุทางเลือกใหม่เลือกสี ให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการแผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M ។ ល្អប្រសើរជាងមុនធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងរាល់ត្រីមាសទី 3 ។ 5 ។ បំពង់បង្ហូរទឹកចំហៀងផ្នែកទន់ Ductile ជូតចំហាយដែកធ្វើពីដែកក្រណាត់អង្កត់ផ្ចិត។ แยกเศษขยะดักใบไม้คันหินด้าน ข้างริมฟุตบาทตามมาตรฐานเทศบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทและกทม ។ ទំហំ 10×40 សង់ទីម៉ែត្រ។ 15x30cm ។ , 15x40cm ។ , 20x57cm ។ និង 25x50cm ។ 6. វង់ធ័រម៉ាសដេញទទឹកម៉ាស៊ូតគម្របបិទបើកបំពង់ធុងដែកជ័រកៅស៊ូផលិតពីលោហធាតុដែកលាយដែក (Ductile Cast Iron) ផលិតតាមលក្ខណៈស្តង់ដា EN124 មានវត្ថុបុរាណពីស្តង់ដាធានាគុណភាពក្នុងក្រុងថៃជ្រើសរើសច្រើនកន្លែងមានគុណភាពខ្ពស់មាន 2 – 40 តាន់មានទាំងស្រុង។ มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมยติด ตั้งและบำรุงรักษาง่ายราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม 7 FRP manholes គម្របฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้ 데ตाបន EN124 មិនមែនជាភាពល្បីល្បាញទទួលបានចំណេះធ្វើដូចជាម៉េលហុកឡឹកឡែនជឹងកែវងងឹតមិនគួរឱ្យជឿទុកចិត្តលើទីផ្សារ។ ม่านแผงกั้นพาร์ทิชั่นกันสาด ระแนงตาข่ายผลิตและออกแบบติดตั้งโดยสถาปนิกผู้เชียวชาญสำหรับงานตกแต่งสำนักงานคลังสินค้าโรงงานอาคารมีดีไซน์กลิ่นงานสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำซากจำเ ប្រដាប់ស្ទង់បង្ហាប់ប្រអប់ក្រដាស / ក្រឡាចត្រង្គ / ក្រណាត់សមាសធាតុសម្រាប់ក្រឡាចត្រង្គនិងគម្របខាត់ណាវ៉ាយស័រវុទ្ធៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់ក្រឡាចត្រង្គនិងគម្របខោញ៉ូវ។ ตอนผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบารับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อไม่เป็นสนิมไม่แตกผุกร่อนขโมยไม่ต้องการฝาปิดได้สนิทป้องกันกลิ่นได้ดีเลือกส ให้เข้ากับพื้นผิวได้ตามต้องการ ถูกออกแบบสำหรับคุณสมบัติตะแกรง FRP (+ + សំឡីកែវជ័រ) .vs ។ ដែក .VS ។ ប្លាស្ទិច (PE នៅ / ABS / PVC) 1. ไม่เป็นสนิมไม่ผุกร่อนไม่กรอบ แตกทนความร้อนและแสง កាំរស្មី UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีเช่นโซดาไฟ, បូ, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจ สอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ ទុនបានពីតារ៉ាងលទ្ធផលការសាកល្បង 2. អាយុការប្រើប្រាស់ច្រើនជាង 50 ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ល។ អាចធ្វើឱ្យមានភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងបរិវេណដែលអាចធ្វើទៅបាន។ กร่อนการกัดกร่ អុិនឈ័របានទទួលយកនូវការធានារ៉ាប់រង។ ) 3. បង្កើនគុណភាពអ្នកអាចធ្វើឱ្យមានភាពរឹងមាំក្នុងតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានភាពរឹងមាំ។ เป็นสื่อล่อฟ้าป้องกันไฟฟ้าดูด 4. น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้ สูงเหมือนเหล็กทั่วไปจึงทำให้การเคลื่อนย้ายติดตั้งและบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น 5. ราคาใกล้เคียงก ភេជុកហ្លេចឆ័ត្រពីភ័ណ្ណរតនៈគុជៈមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការជួញដូរគ្រឿងអលង្ការទេ។ ได้ 6. เนื้อผิวไฟเบอร์มีความละเอียดสูงปิด ได้สนิทแน่นเสมือนมีซีลยางในตัวป้องกันกลิ่นได้ดีไม่มีปัญหาโก่งงอเงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิวเป็นฉนวน (ไม่นำ អគ្គិសនី) ទានភាពក្តៅនិងពន្លឺ UV មិនបំពេញតម្រូវការប្លាស្ទិច ABS, PVC, សន្លឹក poly 8. នាំចូលពីអ៊ូបូអ៊ីមដែលមានគុណភាពជាលក្ខណៈស្តង់ដារពេញនិយម EN124 ជាមួយបដិវត្តន៍លក្ខណៈសម្បត្តិ 3-5 ឆ្នាំឡើងនៅជាមួយនិងគំរូ กรณีมีບັນหญ่เปลี่ยนให้ใหันทันที CHANCON: អ្នកចែកចាយនិងផលិតពីរោងចក្រផ្ទាល់។ ផលិតផលភាគច្រើនរបស់យើងពូកែខាងវិស្វកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែម / ការរចនាស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់ផលិតផល FRP ។ ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មនិងការផលិតផ្លេស្ទិច FRP Grating, តង្កៀបផ្លូវដង្ហើមដោយទឹកបរិសុទ្ធ (FRP) ដើម្បីធ្វើតេស្តការងារឡូនខឺរហ្វ្រេស (FRP) ដើម្បីជៀសវាងការបញ្ឈប់ទីផ្សារ។ ចង្កោមអញ្ចាញធ្មេញ, ក្អមម្អម, អុម៉ូរ៉ុក, គិលានុបដ្ឋាយិកា, ស្ពានថ្មអណ្តើក, ផ្លូវថ្នល់ជណ្តើរយន្ត, ផ្លូវថ្នល់ជក់បារី งค์การโทรศัพท์โครงสร้างสามมิติกำแพง หน้าผาภูเขาสนามบินตึกสูงสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ខ្សែដាក់នៅគីមីនិងបរិសុទ្ធរុក្ខជាតិចម្រាញ់រុក្ខជាតិនៅឈូងសមុទ្រ, ប្រេងនិងឧស្ម័នវិស័យ, ការិយាល័យផ្លូវរូងក្នុងដីប្រធាន | លក់ចែកចាយលក់ដោយខ្លួនឯងត្រូវការតំរុយ ទទួលបានការតំណាងអ្នកតំណាងផ្នែកលក់អ្នកចែកចាយភ្នាក់ងារនិងអ្នកចែកចាយ CHANCON COMPANY LIMITED www.chancon.co.th || GratingThai Co. , Ltd www.GratingThai.co.th (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม 21/1 แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครประเทศไทยទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ #Mobile (លក់): 081 932 7894, 061 647 0184-6 ទូរស័ព្ទ: 451 0780-1 02 ទូរសារ: 451 0786 02 E-mail: បន្ទាត់ mkt@chancon.co.th (ID): iCHANCON គេហទំព័រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដឹងពីរបៀប: http://GratingThai.com, http: // ตะแกรงไฟเบอร์ กลาส – ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ com & ‧សប៊ុក: ។ www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover ស្វែងរក Youtube: http://www.youtube.com / mktchancon, http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass, http://www.youtube.com/FRPGratingManhole | Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh បណ្តាញ

ធ្វើពីសរសៃធ្វើពីជ័រកៅស៊ូធ្វើពីជ័រកៅស៊ូផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំនឹងការកាត់បន្ថយមិនធម្មតាជាពិសេសនៅពេលប្រៀបធៀបនឹងផលិតផលដែកថែប។ កម្លាំងជីវិតនិងសុវត្ថិភាពយូរអង្វែងក៏មានគុណសម្បត្តិខ្ពស់នៃផលិតផលធ្វើពីសរសៃអំបិលហើយលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមិនមានចរន្តអគ្គីសនីរបស់ពួកគេធ្វើឱ្យពួកគេជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការកំរាលកំរាល។ យើងផ្តល់ជូននូវប្រភេទបណ្តាញសរសៃអុបទិកជាច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីផ្ទុកផ្សេងៗគ្នារបស់អ្នក។ កម្មវិធីធ្វើពីជញ្ជាំងភ្លើងមានចាប់ពីការត្រួតពិនិត្យព្រះអាទិត្យតាមបែបធម្មជាតិនិងកម្រាលធ្វើពីជ័រកៅស៊ូទៅនឹងផ្លូវដើរស្តង់ដារនិងកម្មវិធីរមៀលខ្ពស់។ ផ្ទៃក្រណាត់និងស្តង់ដារពណ៌ស្តង់ដារឬពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសមស្របនឹងកម្មវិធីធ្វើពីសរសៃរបស់អ្នក។ ជ្រើសរើសពីប្រភេទជ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់ផលិតផលធ្វើពីជ័រកៅស៊ូដែលត្រូវបានគេតំរូវទៅតាមការតស៊ូរបស់អ្នក។
ការតុបតែងសរសៃធ្វើពីជ័រធ្វើពីជ័រកៅស៊ូ គឺជាជ័រកៅស៊ូធ្វើពីជ័រកៅស៊ូមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសរសៃម៉ូល្លីកស្យូមជាមួយនឹងជ័រកំដៅដើម្បីបង្កើតជាបន្ទះរឹងមាំមួយ។ ជ័រ 65% / 35% ចំពោះសមាមាត្រកញ្ចក់ផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំនឹងការកាត់បន្ថយខ្ពស់។ ផ្ទៃ Meniscus ឬផ្ទៃក្រដាសដែលបានអនុវត្តផ្តល់ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរអិលនៅពេលប្រៀបធៀបនឹងកម្រាលដែកនិងផលិតផលកម្រាលឈើផ្សេងទៀត។ ផលិតផលធ្វើពីជ័រកៅស៊ូនេះសមស្របជាងមុនសម្រាប់បរិស្ថានកាត់ដេរ។ Pultruded Pultruded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ
សំឡីកែវ Pultruded grating ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងថ្នាក់ទី isophthalic polyester, ester ឬប្រព័ន្ធជ័រប្លាស្ទិចជាមួយនឹងស្បៃផ្ទៃ phenolic មួយសំយោគ, ធ្វើឱ្យវាច្រែះធន់នឹងទម្ងន់ស្រាលនិងប្រើប្រាស់បានយូរ។ សរសៃអំបោះដែលមានទ្រនាប់មានស្នាមប្រឡាក់សម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងមានទម្ងន់សមាមាត្រកាន់តែខ្លាំងជាងទម្ងន់ធៀបនឹងសរសៃហ្វាយប៊ើរឡាស។