D. GRATINGTHAI คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP

The properties of the fiber glass reinforced GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade.คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง

ไฟเบอร์กล๊าสคืออะไร | FibreGlass Definition

 

Fiberglass Products Is the translation of the word Fiberglass Reinforced Plastic or Glass Reinforced Composite or plastic materials input for added strength. (There are more than two kinds of materials coming together) materials used to make reinforced plastic is the “fiber”, which looks soft but sticky. High heat resistance The plastic used is beef. A species that is very much appreciated. Without reinforcement is fragile. So we choose the type of plastic. Polyester resin esters. Vinyl ester resins York. And epoxy resins Plastics such as liquid plastic, which after merging with. Help catalyst or hardener are chemical reactions. Heat occurs above 100? C. It is hard plastic and will never return again, which is called a process.
Thermostat Settings (Thermoseting) , thus creating a product by means of the above. It is known as the Plastic reinforced with fiberglass or FRP, known simply as fiberglass products or product F. RP.
Fiberglass or glass fibers can be divided into two categories according to the type of fiber. Continuous filament yarn is similar (see Figure 1) that can be woven into fabrics (fiberglass fabric) (Figure 2), the fabric will not absorb water intake prevents heat. Most are deployed in industries such as curtains Fire. The fiber is a type of short fibers that are not continuous. Often used as insulation and sound insulation, which is a thick sheet (see Figure 3),
the main ingredient for the production of optical fibers is Sai (silica sand) used as building material, glass, soda ash (soda.ash) and lime (limestone) of the latter two will reduce the melting point.  ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เป็นคำแปลมาจากคำว่า Fiberglass Reinforced Plastic หรือ Glass Reinforced Composite หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรง (มีวัสดุมากกว่า 2 ชนิดมาประสานกัน) วัสดุที่นำมาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ส่วนพลาสติกที่นำมาใช้เป็นเนื้อ ต้องเป็นชนิดที่มีความแข็งมาก ซึ่งถ้าไม่มีการเสริมแรงแล้วจะเปราะ ดังนั้นเราจึงเลือกเอาพลาสติกประเภท โพลิเอสเทอร์เรซิ่น ไวนิลเอสเทอร์เรซิ่น และอีพอกซี่เรซิ่น พลาสติกจำพวกนี้เป็นพลาสติกเหลวซึ่งภายหลังจากการผสมกับ ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา หรือ ตัวทำให้แข็ง แล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี มีความร้อนเกิดขึ้นสูงกว่า100?C. แล้วจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกแข็งและจะไม่คืนรูปอีกซึ่งเรียกว่ากระบวนการ เทอร์โมเซ็ตติ้ง(Thermoseting)
ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยวิธีการดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรง ด้วยใยแก้ว หรือ FRP ซึ่งเราเรียกง่ายๆ ว่า ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรือ ผลิตภัณฑ์เอฟอาร์พี
ไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยแก้วแบ่งได้เป็นสองประเภทตามลักษณะของเส้นใย คือเส้นใยต่อเนื่องคล้ายกับเส้นด้าย (ดังรูป 1) ที่สามารถนำมาถักทอให้เป็นผืนผ้า (fiberglass fabric) (ดังรูป 2) ผ้าที่ได้จะไม่ดูดซึมน้ำ ไม่หดตัว ป้องกันความร้อนได้ดี ส่วนมากจะนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม เช่น ทำเป็นผ้าม่านกันสะเก็ดไฟ ส่วนเส้นใยแก้วอีกประเภทหนึ่งจะเป็นเส้นใยที่สั้นไม่ต่อเนื่อง มักนำมาใช้ทำเป็นฉนวนกันความร้อน และ ฉนวนกันเสียง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหนานุ่ม (ดังรูป 3)
ส่วนผสมหลักที่ใช้ผลิตเส้นใยแก้วคือ ทรายแก้ว (silica sand) ใช้เป็นสารสร้างแก้ว โซดาแอช (soda ash)และ หินปูน (limestone) สารสองอย่างหลังจะช่วยลดจุดหลอมเหลว นอกจากส่วนผสมหลักทั้งสามแล้วอาจมีส่วนผสมอื่นๆที่ใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆของเส้นใยแก้วเช่น บอแรกซ์ (borax) ฟันหินม้า (feldspar) แคลไซน์อะลูมินา (calcined alumina) แมกนีไซต์ (magnesite) เนฟฟีลีนไซยาไนต์ (nepheline syenite) และ ดินขาวเคโอลิน (kaolin clay)

Definition of polyester resin 
any of various synthetic resins or plastics consisting of or made from polyesters: such as a resin that has the same chemical composition as the common polyester fiber but that is extruded as a film (as for use in packaging, as electrical insulation, or as a base for magnetic recording tapes) c : a thermosetting resin that is made from an unsaturated polyester (as one formed from a glycol and maleic acid or fumaric acid), cured by copolymerization (as with styrene), and often reinforced with fillers (as glass fibers) and that is used chiefly in impregnating and laminating and in making cast and molded products

For the thermal insulation material sometimes called fiberglass, see glass wool. For the glass fiber itself, also sometimes called fiberglass, see glass fiber. For similar composite materials in which the reinforcement fiber is carbon fibers, see carbon-fiber-reinforced polymer. Fiberglass (or fibreglass) is a type of fiber-reinforced plastic where the reinforcement fiber is specifically glass fiber. The glass fiber may be randomly arranged, flattened into a sheet (called a chopped strand mat), or woven into a fabric. The plastic matrix may be a thermosetting plastic – most often epoxy, polyester resin – or vinylester, or a thermoplastic.
The glass fibers are made of various types of glass depending upon the fiberglass use. These glasses all contain silica or silicate, with varying amounts of oxides of calcium, magnesium, and sometimes boron. To be used in fiberglass, glass fibers have to be made with very low levels of defects.
Fiberglass is a strong lightweight material and is used for many products. Although it is not as strong and stiff as composites based on carbon fiber, it is less brittle, and its raw materials are much cheaper. Its bulk strength and weight are also better than many metals, and it can be more readily molded into complex shapes. Applications of fiberglass include aircraft, boats, automobiles, bath tubs and enclosures, swimming pools, hot tubs, septic tanks, water tanks, roofing, pipes, cladding, casts, surfboards, and external door skins.
Other common names for fiberglass are glass-reinforced plastic (GRP),[1] glass-fiber reinforced plastic (GFRP)[2] or GFK (from German: Glasfaserverst?rkter Kunststoff). Because glass fiber itself is sometimes referred to as “fiberglass”, the composite is also called “fiberglass reinforced plastic.” This article will adopt the convention that “fiberglass” refers to the complete glass fiber reinforced composite material, rather than only to the glass fiber within it.
เกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frp grating

 

At about fiberglass | History of FRP FibreGlass.ที่มาเกี่ยวกับไฟเบอร์กลาส 

 

Some known “fiberglass” as a composite material. Or reinforced plastics Used to produce a car roof or bath. But in fact, “Fiberglass” is “fiber” means a direct translation fibers were used as materials to help reinforce the plastic resin and molded into products such as roofing pickup tub boat, aircraft parts, small tank size. large parts racing Glass fiber reinforced concrete products (Glass Reinforced Concrete,. GRC), etc. In addition, strength properties. I have very high tensile strength. Fiber also has properties As the heat insulation Was used as insulation in refrigerators or stoves, building materials addition, the fibers can be woven into fabric and sewn into the structure. Products made of A fiber padding The trap has retained the ability to block heat. Suitable fabric backing on the inside. A good insulation, as well as a refrigerator or a winter coat. No fabric fibers from water absorption. Use a waterproof fabric
No shrinkage and damage from water, fiber size and length sizes. Threadlike fibers may be long Very long to very short fibers so that I could not see with the naked eye. Made of glass fiber components of Sai limestone, feldspar, boric acid and other additives. Molten interior Electric furnace at temperatures up to 1370 ° C, which is a mixture of quality control as well as the purity. You do not need a crystal ball to elect good. The molten glass is then re-enters the rolling process a long fiber. The fiber was removed from the board. And was rolling at a speed greater than the speed of fiber. Pressed out of the extrusion head. This is the equivalent of pulling, stretching the fibers remain weak. The fiber size Smaller before solidification Long fibers are often used to make curtains. To be short fibers He was cut by the wind to a different length away. This popularity led to making the tape or fabric. Industrial To prevent noise Temperature and light
“Fiberglass” In the reinforcing material known. On the roof of car Or parts that require strength. The prototype is made of a piece with polished surface. The wax replica Place the fiberglass cloth on prototype parts. Painted with resin-hardener mix to the thickness required when the resin hardens, then pulled out a piece of fiberglass prototype parts were polished surface finish. Creating a piece of fiberglass, this approach lacks detail and beautifully different from the method used molds. It is ideal for parts, but there are a lot more complicated than the first method. We must build up of mold prototype parts first. When the mold Then create a piece fiberglass want. Parts made with the same aesthetics. Master all And can be reinforced in specific areas by increasing the thickness. The multi-layered glass fiber
, fiberglass and chemicals made from many materials. Which is harmful to health, such as the eyes.  บางคนรู้จัก”ไฟเบอร์กลาส”ว่าเป็นวัสดุผสม หรือพลาสติกเสริมแรง ใช้ผลิตเป็นหลังคา รถกระบะ หรืออ่างอาบน้ำ แต่แท้จริงแล้ว “ไฟเบอร์กลาส” ก็คือ “เส้นใยแก้ว” มีความหมาย ที่แปลตรงตัว เส้นใยแก้วถูกนำไปใช้เป็นวัสดุช่วยเสริมแรงให้กับพลาสติกเรซิน และขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาด ใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว(Glass Reinforced Concrete, GRC) เป็นต้น นอกจากสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูงมากแล้ว เส้นใยแก้วยังมีสมบัติด้าน การเป็นฉนวนความร้อน ถูกใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้าง นอกจากนั้น เส้นใยแก้วสามารถทอเป็นผืนผ้า เย็บเป็นชิ้น และด้วยโครงสร้างที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ทำจาก เส้นใยแก้วมีช่องว่างภายใน ที่ถูกดักเก็บไว้ทำให้มีความสามารถในการป้องกันความร้อนได้ดี เหมาะที่จะทำผ้าหนุนด้านใน เพื่อเป็นฉนวนที่ดีเช่นเดียวกับที่ใช้กับตู้เย็นหรือเสื้อหนาว ผ้าจากเส้นใยแก้วไม่มีการดูดซึมน้ำ ใช้เป็นผ้ากันน้ำ ไม่เกิดการหดตัวและไม่เกิดผลเสีย จากน้ำ
เส้นใยแก้วมีขนาดและความยาวหลากหลายขนาด เส้นใยอาจยาวเหมือนเส้นด้าย ยาวมากไปจนถึงเส้นใยที่สั้นมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เส้นใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบ ของทรายแก้ว หินปูน หินฟันม้า เติมกรดบอริกและสารเติมแต่งอื่นๆ ถูกหลอมเหลวภายใน เตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียส ซึ่งหากมีการควบคุมคุณภาพส่วนผสม เป็นอย่างดี ให้มีความบริสุทธิ์ ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นลูกแก้วเพื่อคัดเลือกลูกแก้วที่ดี มาหลอมเป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาว โดยเส้นใยถูกดึงออกจากหัวรีด และถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้ว ที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัว ได้เส้นใยขนาด เล็กลงก่อนการแข็งตัว เส้นใยยาวนี้มักนิยมใช้ทำผ้าม่าน หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้น ก็จะถูกตัดด้วยแรงลมให้มีความยาวแตกต่างกันออกไป ซึ่งนิยมนำไปทำผลิตภัณฑ์เทปหรือผ้า ในงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันเสียง อุณหภูมิและไฟ
“ไฟเบอร์กลาส” ในภาษาของวัสดุเสริมแรงที่รู้จักทั่วไป ในการทำหลังคารถกระบะ หรือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงนั้น ผลิตจากการนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วย ขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนา ตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัด แต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสจากวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและ ความสวยงาม แตกต่างจากวิธีที่ใช้แม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอน ยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับ ต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนา ของใยแก้วหลายๆ ชั้น
ไฟเบอร์กลาสผลิตขึ้นจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและใส่อุปกรณ์ป้องกัน ในขณะที่ทำ ชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส
Glass fibers have been produced for centuries, but mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when Games Slayter, a researcher at Owens-Illinois, directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and produced fibers. A patent for this method of producing glass wool was first applied for in 1933.Owens joined with the Corning company in 1935 and the method was adapted by Owens Corning to produce its patented “fibreglas” (one “s”) in 1936. Originally, fibreglas was a glass wool with fibers entrapping a great deal of gas, making it useful as an insulator, especially at high temperatures.
A suitable resin for combining the “fibreglass” with a plastic to produce a composite material was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s resin of 1942. Peroxide curing systems were used by then. With the combination of fiberglass and resin the gas content of the material was replaced by plastic. This reduced the insulation properties to values typical of the plastic, but now for the first time the composite showed great strength and promise as a structural and building material. Confusingly, many glass fiber composites continued to be called “fiberglass” (as a generic name) and the name was also used for the low-density glass wool product containing gas instead of plastic.
Ray Greene of Owens Corning is credited with producing the first composite boat in 1937, but did not proceed further at the time due to the brittle nature of the plastic used. In 1939 Russia was reported to have constructed a passenger boat of plastic materials, and the United States a fuselage and wings of an aircraft. The first car to have a fiber-glass body was a 1946 prototype of the Stout Scarab, but the model did not enter production.

 

 

The process of manufacturing fiber glass reinforced Fiber Glass

ขั้นตอนการผลิตไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง

Bring all ingredients in an electric melting at temperatures up to 1370 degrees Celsius in order to get a glass of water. It then rolled into a long fiber by fiber is pulled out from the board and was rolling at a speed greater than the speed of a fiber that is extruded from the extrusion head. This is the equivalent of pulling, stretching, while fiber can weaken the fibers, making them smaller before hardening. To make it short fibers made by cutting wind. The fibers can have different lengths away
, however, in the process of melting. If there is no quality control of ingredients, pure water and then it was necessary to melt glass into a crystal ball before auditioning for the fresh melt water into the glass again. If the quality of the ingredients. It can be rolled fiber glass of water on the stove at all.
The “Fiberglass” Within the meaning of the reinforcement material. Produced using either the first prototype parts polished surface with wax reproductions. Place the fiberglass cloth on prototype parts. Painted with resin-hardener mix to the thickness required. When the resin hardens, then pulled out a piece of fiberglass prototype parts. The polished surface finish. Creating a piece of fiberglass with this approach is the lack of detail and beautifully different from the second mold. This method is suitable for numerous parts. However, a cumbersome process than the first method. We must build up of mold prototype parts first. When the mold Then create a piece fiberglass want. Parts built as prototypes are beautiful and complete.
And can be reinforced in specific areas by increasing the thickness of multi-layered glass fiber The process of manufacturing fiberglass is called pultrusion .
นำส่วนผสมทั้งหมดหลอมในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียสเพื่อให้ได้น้ำแก้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาวโดยเส้นใยจะถูกดึงออกจากหัวรีดและถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้วที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัวทำให้ได้เส้นใยขนาดเล็กลงก่อนการแข็งตัว หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้นก็ทำได้โดยการตัดด้วยแรงลม สามารถทำให้เส้นใยมีความยาวแตกต่างกันออกไป
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหลอม ถ้าหากไม่มีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมให้บริสุทธิ์แล้วก็จำเป็นต้องหลอมและทำน้ำแก้วให้เป็นลูกแก้วก่อนเพื่อคัดลูกแก้วที่บริสุทธิ์มาหลอมให้เป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าหากมีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมแล้ว ก็สามารถรีดเส้นใยจากน้ำแก้วในเตาได้เลย
ส่วน”ไฟเบอร์กลาส”ในความหมายของวัสดุเสริมแรงนั้น ผลิตได้สองวิธี คือ วิธีแรกนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วยขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนาตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัดแต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสด้วยวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและความสวยงามแตกต่างจากวิธีที่สองที่ใช้แม่พิมพ์ วิธีนี้จะเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอนยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนาของใยแก้วหลายๆ ชั้น
The process of manufacturing fiberglass is called pultrusion.[citation needed] The manufacturing process for glass fibers suitable for reinforcement uses large furnaces to gradually melt the silica sand, limestone, kaolin clay, fluorspar, colemanite, dolomite and other minerals to liquid form. It is then extruded through bushings, which are bundles of very small orifices (typically 5–25 micrometres in diameter for E-Glass, 9 micrometres for S-Glass). These filaments are then sized (coated) with a chemical solution. The individual filaments are now bundled in large numbers to provide a roving. The diameter of the filaments, and the number of filaments in the roving, determine its weight, typically expressed in one of two measurement systems: yield, or yards per pound (the number of yards of fiber in one pound of material; thus a smaller number means a heavier roving). Examples of standard yields are 225yield, 450yield, 675yield. tex, or grams per km (how many grams 1 km of roving weighs, inverted from yield; thus a smaller number means a lighter roving). Examples of standard tex are 750tex, 1100tex, 2200tex.
These rovings are then either used directly in a composite application such as pultrusion, filament winding (pipe), gun roving (where an automated gun chops the glass into short lengths and drops it into a jet of resin, projected onto the surface of a mold), or in an intermediary step, to manufacture fabrics such as chopped strand mat (CSM) (made of randomly oriented small cut lengths of fiber all bonded together), woven fabrics, knit fabrics or uni-directional fabrics. Chopped strand mat
Chopped strand mat or CSM is a form of reinforcement used in fiberglass. It consists of glass fibers laid randomly across each other and held together by a binder.
It is typically processed using the hand lay-up technique, where sheets of material are placed in a mold and brushed with resin. Because the binder dissolves in resin, the material easily conforms to different shapes when wetted out. After the resin cures, the hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat gives a fiberglass with isotropic in-plane material properties.

 

Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.GratingThai.com

Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com


Product features fiberglass reinforcement คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง

1. Corrosion Resistance:Not rusty and resistant to corrosion. ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน
2. Temperature Resistance:ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทนความร้อนได้ดีมาก สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ -30ถึง +120 ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซิ่นที่เลือกใช้
3. Lightweight: Fiberglass products heat very well. Can withstand temperatures from -30 to +120, depending on the type of resin chosen. น้ำหนัก เบาประหยัดค่าก่อสร้าง ด้วยน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กถึง4เท่า ทำให้สะดวกต่อการยก ประกอบและติดตั้ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4. Flextural Strength:Strong structure Waterproofing or cracking โครงสร้างแข็งแรงให้ตัวได้ ป้องกันการรั่วซึมหรือร้าว
5. Long-lasting: Not perishable or corrosive, resistant to all environmental conditions. ไม่เน่าเปื่อยหรือผุกร่อนทนทุกสภาวะสิ่งแวดล้อมคงรูปเดิมได้ดี ไม่มีการหด
6. Low coefficient of friction:Smooth skin makes low friction. ผิวเรียบเนียนทำให้แรงเสียดทานต่ำ
7. Insulation:It is electrically insulated and does not bring heat. เป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่นำความร้อน
8. Repair:In extreme cases When the damage can be repaired. ในกรณีสุดวิสัย เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายสามารถซ่อมได้
9. Engineering Design:The design and calculation of the standard.ASTM ,JIS,BSและDIN การออกแบบและคำนวณตามมาตรฐานของ
10. UV-Resistance and Grossy:Bright colors, resistant to sunlight and UV light. สีสวยสดใส ทนต่อแสงแดดและแสงยูวี
An individual structural glass fiber is both stiff and strong in tension and compression—that is, along its axis. Although it might be assumed that the fiber is weak in compression, it is actually only the long aspect ratio of the fiber which makes it seem so; i.e., because a typical fiber is long and narrow, it buckles easily.[7] On the other hand, the glass fiber is weak in shear—that is, across its axis. Therefore, if a collection of fibers can be arranged permanently in a preferred direction within a material, and if they can be prevented from buckling in compression, the material will be preferentially strong in that direction.
Furthermore, by laying multiple layers of fiber on top of one another, with each layer oriented in various preferred directions, the material’s overall stiffness and strength can be efficiently controlled. In fiberglass, it is the plastic matrix which permanently constrains the structural glass fibers to directions chosen by the designer. With chopped strand mat, this directionality is essentially an entire two dimensional plane; with woven fabrics or unidirectional layers, directionality of stiffness and strength can be more precisely controlled within the plane.
A fiberglass component is typically of a thin “shell” construction, sometimes filled on the inside with structural foam, as in the case of surfboards. The component may be of nearly arbitrary shape, limited only by the complexity and tolerances of the mold used for manufacturing the shell.
The mechanical functionality of materials is heavily relied on the combined performances of both the resin (AKA matrix) and fibres. For example, in severe temperature condition (over 180 ?C) resin component of the composite may lose its functionality partially because of bond deterioration of resin and fibre.[8] However, GFRPs can show still significant residual strength after experiencing high temperature (200 ?C).


Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

 

 

Molded Fiberglass Grating เกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

Our molded fiberglass grating and pultruded fiberglass grating provide unmatched corrosion resistance properties, especially when compared to steel flooring products. Strength, long life and safety are also superior qualities of our fiberglass grating products, and their electrically non-conductive properties make them the ideal option for floor grating. We offer many types of fiberglass grating for all your different loading applications. Fiberglass grating applications range from architectural sun screening and fiberglass flooring to standard walkways and high load rolling applications. Grit surfaces and standard stock colors or custom colors are provided to suit your fiberglass application. Choose from our custom resin types for a fiberglass flooring product that is tailored to suit your corrosion resistance needs.
Molded fiberglass grating is a fiberglass-reinforced plastic (FRP) that combines fiberglass rovings with thermosetting resins to form a strong, one-piece molded panel. A 65%/35% resin to glass weight ratio provides high corrosion resistance. Meniscus surfaces or applied grit surfaces provide slip resistance when compared to steel flooring and other flooring products. This fiberglass grating product is better suited for corrosive environments. Pultruded Pultruded Fiberglass Grating
Pultruded fiberglass grating is made using premium grade isophthalic polyester, vinyl ester or phenolic resin systems with a synthetic surfacing veil, making it corrosion resistant, lightweight and durable. Pultruded fiberglass has a grit surface for safety and a greater strength to weight ratio than molded fiberglass grating. A 35%/65% resin to glass ratio provides greater strength and less corrosion resistance than molded fiberglass grating. This product is better suited for longer spans of fiberglass flooring.
Fiberglass Covered Grating Our fiberglass covered grating is a long-lasting, molded fiberglass flooring product that combines smooth, gritted or checker plate and molded grating manufactured with any of our resin systems. It is the ideal choice when floor grating needs to be 100% covered. Our fiberglass covered grating is often used in loading and storage areas with high foot and cart traffic, where a strong, level surface is ideal. It offers approximately 50% higher stiffness values than that of open mesh grating and its standard grit-top cover assures secure footing.
Bullet Resistant Fiberglass Plate Our bullet resistant fiberglass plate offers superior ballistic resistance at a weight less than 25% that of a comparable steel panel. Now available for commercial security fiberglass applications for your business, home or governmental facility, these fiberglass panels offer ballistic resistant security with the additional performance advantages of durability, corrosion resistance, electrical non-conductivity, low thermal conductivity and light weight.
Heavy Duty Fiberglass Grating Our heavy duty fiberglass grating is available in both molded and pultruded grating systems. Both types of heavy duty fiberglass grating are designed to carry forklift and tractor-trailer loads that traditional molded and pultruded FRP grating products are not designed to support. Heavy duty fiberglass grating provides greater durability for higher volume traffic areas as well. Additionally, Heavy Duty Fiberglass Grating can be used to free span longer distances than traditional fiberglass grating.
Fiberglass Stair Treads and Fiberglass Stair Tread Covers Lightweight and easy to install, fiberglass stair treads are available in both molded and pultruded types to match the fiberglass floor grating platforms. Fiberglass stair tread covers are made from a molded glass and resin system that is corrosion and impact resistant, fire retardant and non-conductive. They provide a cost effective, slip-resistant protective surface for concrete, metal and wood steps.
Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass handrail systems are fabricated from pultruded fiberglass components and molded thermoplastic connectors. Our modular fiberglass grating handrail systems are available in 2-inch square or 2-inch round configurations that are easy to grip, making them ideal for any high traffic area. Our fiberglass ladders and cages can be installed in a variety of applications from sump pumps to tanks, buildings, piers, portable equipment, etc., providing years of strength and dependability.
Fiberglass Attachments and Fiberglass Clips Our fiberglass grating attachments and clips are specially designed to secure fiberglass grating or plates to the supporting structures. Additionally, they are used to fasten together adjacent grating panels, which minimizes load-induced differential deflection. All fiberglass attachments and clips are made of Type 316 stainless steel and are available in 1-, 1-1/2- and 2-inch sizes.
Fiberglass plates feature a non-conductive surface that makes them an economical and safe solution to walking surfaces. In caustic and/or acidic conditions, fiberglass plates provide a level of corrosion resistance that is unequaled and more cost effective than stainless steel. Fiberglass plate is available with a non-grit surface or with a grit surface where anti-slip traction is needed.
Fiberglass Structural Shapes Our fiberglass structural shapes and pultruded fiberglass profiles are made from a combination of fiberglass and thermosetting resin systems. All shapes are lightweight, impact resistant, low maintenance, non-magnetic, low conductive and have dimensional stability, making them easy to install and ideal for several applications. Custom shapes are available upon request.

Composite (GFRP) Gratings : What is GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP is a composite material made of a polymer matrix reinforced with fiber, aiming to form better physical and chemical properties. GFRP is a production material such as metal, wood, glass, concrete. GFRP materials has important advantages as against other production materials, new features can be acquired according to requirements. What is GFRP Grating? Molded GFRP gratings are produced in special molds with wet lamination process, consist of glass fiber, resin, additives and pigment. After these raw materials harden, GFRP gratings are pressed out of the mold. Molded GFRP gratings are light, anti-corrosive, have high chemical and physical resistances and electrically non-conductive. Components: Resin, glass fiber, additives and pigment are the basic components of the GFRP materials. It can be produced any material which are proper for the requirements by changing these components. Resin: Chemical resistance, flexibility and UV resistance of the GFRP gratings are determined by the resin. Resins are chose according to the environment; orthophthalic resin for general usage, isophthalic resin for chemical environment and vinyl ester resin for extremely heavy chemical environment. Glass Fiber: Multi-layered continuous glass fibers are used in production. Molded GFRP gratings have high mechanical resistance due to glass fiber. Additives: Additives such as UV stabilizers, flame retardants and low smoke density retardants increase mechanical and chemical resistance and add new superior features. Pigment: Pigments make it possible to give the GFRP gratings any color. This makes it happen to use GFRP gratings in architectural projects.

Molded Grating Pedestals Fibergrate Adjustable Grating Pedestals are high quality components designed to support elevated grating applications. Infinitely adjustable within their specified range, standard pedestals raise grating platforms and custom pedestals with cross bracing can raise floors above the base elevation. Pedestals are available for 1″, 1-1/2″ and 2″ deep square mesh Fibergrate or Chemgrate molded fiberglass gratings. Pedestal heads are stocked in “single head” and “quad head” designs facilitating quick, safe and economical installation of elevated platforms. • ADJUSTABLE – Create level walking surfaces on sloping floors • VERSATILE – Available for all Fibergrate and Chemgrate square mesh gratings • COST EFFECTIVE – Low installation cost, easily relocated to other areas • LIGHTWEIGHT – Modular, adjustable components are lightweight and reduce lifting • CORROSION RESISTANT – Thermoplastic polyester and pultruded vinyl ester are resistant to most industrial wet-floor applications

Grating Pedestal Supports Fibreglass Grating ? Grating Pedestal Supports From time to time, FRP grating will need to be supported in walkway areas where using traditional support and framing methods either cannot be used or are unsuitable to the working environment. Areas, such as, Chemical bunds, Raised floor platforms & work stations, Chemical Treatment Dosing Plant Rooms, Raised non slip walkway access across drainage floors and work spaces, Suspended floor grating, cable ladder runs, concealing pipe work and electrical services underneath, Areas required to be non conductive. our FRPP pedestal supports that can raise our FRP floor grating, and link into the mesh pattern of our grating. The panels of our grating can be joined, on the one pedestal eliminating multiple pedestals in the same area. The wide based pedestals can be fixed to the floor if required, and also to the top of our grating, using our 316 s/s hold down clips to suit. This provides an extremely solid base, which can take high loads. Available in a range of heights, and completely adjustable to accommodate uneven floors, we can supply a pedestal to suit your application.

FRP Stair Solutions – Stair Treads Fiberglass stair treads and stair covers are an essential complement to molded and pultruded grating installations. These corrosion and slip resistant treads are manufactured with a defined visible nosing and provide safe footing in the most challenging environments. Stair treads and covers can be supplied cut to precise customer specified sizes or in stock panels that are easily field fabricated.
stair tread covers are a convenient way to provide solid slip-resistant footing for existing treads that are still structurally sound. Stair tread covers may be installed over wood, concrete or metal treads. Standard industrial color is dark gray with a highly visible safety yellow nosing and light gray for architectural applications. An integral aluminum oxide grit-top surface provides secure footing for maximum safety and a highly durable tread. Reinforced with a woven glass mat for durability and impact resistance, these tread covers come in made to order widths. The standard thickness is various thick covers available for heavy duty applications. Standard long panels are easily cut to size during installation, or are available precut to custom lengths.
Phosphorescent Nosing :Fiber plate stair tread covers can be ordered with a special phosphorescent coating for the nosing area, causing it to glow even after the primary light source has been removed. The special nosing is perfect in stairways which serve as emergency exits during power outages, outdoor accessways where lighting is periodically dimmed as in arenas and concert halls or as a safety measure for nighttime operation in outdoor applications such as on passenger ships. This special nosing has been tested in accordance with ISO/TC Ships and Marine Technology – Low Location Lighting on Passenger Ships.
Fibreglass Grating > FRP Tread Covers > Tread Grip Some superior features of TreadGrip are. Durability: TreadGrip is a high quality composite of glass woven matting impregnated with isophthalic polyester resin. The energy absorption and flexibility of TreadGrip. ensures its long life, even in the busiest of environments. Slip Resistant: A compound of carbon and silicon grit is added in the final layer of laminate providing a superb slip resistant and hard wearing surface. Corrosion Resistant: TreadGrip is resistant to a wide range of chemicals and is perfectly suited for use even in the harshest of environments. Chemical resistance guides available on request. Simple to install: The versatility of TreadGrip. allows it to be applied to almost any surface such as concrete, steel or wood. The fact that it is supplied as a finished product means that it can be walked on straight away thus keeping disruption to a minimum.
supply FRP stair treads in both molded and pultruded grating profiles. Available in isopthalic, vinyl ester and phenolic fire retardant resin systems, to suit both industrial and domestic applications. Molded FRP stair treads come with a contrast nose edge as required by the Australian Standards for stairways to have a contrasting front edge (nosing) colour for ascending and descending stairs resulting in a safer stairway. Generally our stair treads colours are: Grey with yellow nosing. Other colours are available should you wish to match up with aesthetics and / or the environment. Available in our standard tread panels or we can cut to size, we welcome your enquiry. Our standard treads have an anti slip grit top surface, but we can also supply treads with a concave top which is also anti slip, but easy to clean, for example, for the food and beverage industry. Our treads are secured to the angle supports underneath using our 316 s/s Type M hold down clips – you can see those in the molded grating index on the “Installation Accessories” page.
If you own a building, run a business or manage a public space that has stairs then you are obliged to ensure that everyone using the stairs is safe. Anti Slip Stair Nosing is an excellent way to ensure that the stairs are as safe as possible. Anti Slip Stair Nosing can reduce the chances of accidents occurring dramatically. The leading edge of a stair can become slippery when wet and even internal stairs can become slippery during rain as people track the water inside. With high quality Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing from Monaco you can make sure that the leading edge of the stairs are not slippery even in the wettest conditions. These anti slip stair nosings can be fitted in many different situations, including the following, public spaces, commercial areas and industries: Railway stations , Public squares and parks, Milking sheds,Industrial tank stairs,Industrial and commercial sites,Schools,Ski fields,Fire escapes, Oil rigs Ports Our Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing comes in pre-formed robust fibreglass panels that are incredibly durable and the silicone carbon grit top finish provides a highly slip resistant surface. We offer two slip resistant surfaces, one light grit made for interior situations and the other heavier grit made for exterior uses. Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing has a patented featheredge meaning that it can be fitted to virtually every type of step without creating a trip hazard making it the safest all-round Anti Slip Stair Nosing.

 

Applications of Fibre Glass Grating ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

A cryostat made of fiberglass Fiberglass is an immensely versatile material due to its light weight, inherent strength, weather-resistant finish and variety of surface textures.
The development of fiber-reinforced plastic for commercial use was extensively researched in the 1930s. It was of particular interest to the aviation industry. A means of mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when a researcher at Owens-Illinois directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and produced fibers. After Owens merged with the Corning company in 1935, Owens Corning adapted the method to produce its patented “Fiberglas” (one “s”). A suitable resin for combining the “Fiberglas” with a plastic was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s of 1942. Peroxide curing systems were used by then. During World War II, fiberglass was developed as a replacement for the molded plywood used in aircraft radomes (fiberglass being transparent to microwaves). Its first main civilian application was for the building of boats and sports car bodies, where it gained acceptance in the 1950s. Its use has broadened to the automotive and sport equipment sectors. In production of some products, such as aircraft, carbon fiber is now used instead of fiberglass, which is stronger by volume and weight. Advanced manufacturing techniques such as pre-pregs and fiber rovings extend fiberglass’s applications and the tensile strength possible with fiber-reinforced plastics.
Fiberglass is also used in the telecommunications industry for shrouding antennas, due to its RF permeability and low signal attenuation properties. It may also be used to conceal other equipment where no signal permeability is required, such as equipment cabinets and steel support structures, due to the ease with which it can be molded and painted to blend with existing structures and surfaces. Other uses include sheet-form electrical insulators and structural components commonly found in power-industry products. Because of fiberglass’s light weight and durability, it is often used in protective equipment such as helmets. Many sports use fiberglass protective gear, such as goaltenders’ and catchers’ masks.
Storage tanks 
Several large fiberglass tanks at an airport Storage tanks can be made of fiberglass with capacities up to about 300 tonnes. Smaller tanks can be made with chopped strand mat cast over a thermoplastic inner tank which acts as a preform during construction. Much more reliable tanks are made using woven mat or filament wound fiber, with the fiber orientation at right angles to the hoop stress imposed in the side wall by the contents. Such tanks tend to be used for chemical storage because the plastic liner (often polypropylene) is resistant to a wide range of corrosive chemicals. Fiberglass is also used for septic tanks.
House building 
Glass-reinforced plastics are also used to produce house building components such as roofing laminate, door surrounds, over-door canopies, window canopies and dormers, chimneys, coping systems, and heads with keystones and sills. The material’s reduced weight and easier handling, compared to wood or metal, allows faster installation. Mass-produced fiberglass brick-effect panels can be used in the construction of composite housing, and can include insulation to reduce heat loss.

Protection of fiberglass.การป้องกันอันตรายจากไฟเบอร์กลาส

The fiberglass work is necessary for this type of work requires a knowledge of how to protect against dust or Fiberglass  ในการทำงานไฟเบอร์กลาสมีความจำเป็นที่ผู้ทำงานประเภทนี้ต้องมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากผงหรือเส้นใยไฟเบอร์กลาส
1.  inhalation powder into fiber. Use cloth or air filter mask while working การสูดผงใยแก้วเข้าไป ควรใช้ผ้าหรือหน้ากากกรองอากาศ ขณะทำงาน
2. Do not turn on the fan until dispersed. If you need to turn upwind  ไม่ควรเปิดพัดลมจนเกิดการฟุ้งกระจาย ถ้าจำเป็นต้องเปิดให้อยู่เหนือลม
3. Always use gloves while working to avoid direct contact with fiberglass  ควรใช้ถุงมือทุกครั้งขณะทำงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับใยแก้วโดยตรง
4. When the wheel. Or polished fiberglass Protective eyewear should be used for scrap fiberglass  เมื่อมีการเจียร หรือขัดงานไฟเบอร์กลาส ควรใช้แว่นตาสำหรับป้องกันเศษใยแก้ว
5. The event is itching to touch it. Using clay or wax cubes from the vehicle area. Use soap or detergent or bleach around the country. Then use a brush to scrub and spray water pressure or hot water may cause pores to expand.
กรณีที่มีการสัมผัสจนเกิดอาการคันแล้ว ให้ใช้ดินน้ำมันหรือก้อนขี้ผึ้งเตะที่บริเวณคัน หรือใช้สบู่หรือผงซักฟอกฟอกบริเวณที่คัน แล้วใช้แปรงถูและน้ำฉีดแรง ๆ หรืออาจใช้น้ำอุ่นทำให้รูขุมขนขยายตัว

 

Fiberglass (Fiberglass) ใยแก้ว 

Types of glass fiber used Main article: Glass fiber Composition: the most common types of glass fiber used in fiberglass is E-glass, which is alumino-borosilicate glass with less than 1% w/w alkali oxides, mainly used for glass-reinforced plastics. Other types of glass used are A-glass (Alkali-lime glass with little or no boron oxide), E-CR-glass (Electrical/Chemical Resistance; alumino-lime silicate with less than 1% w/w alkali oxides, with high acid resistance), C-glass (alkali-lime glass with high boron oxide content, used for glass staple fibers and insulation), D-glass (borosilicate glass, named for its low Dielectric constant), R-glass (alumino silicate glass without MgO and CaO with high mechanical requirements as Reinforcement), and S-glass (alumino silicate glass without CaO but with high MgO content with high tensile strength) Naming and use: pure silica (silicon dioxide), when cooled as fused quartz into a glass with no true melting point, can be used as a glass fiber for fiberglass, but has the drawback that it must be worked at very high temperatures. In order to lower the necessary work temperature, other materials are introduced as “fluxing agents” (i.e., components to lower the melting point). Ordinary A-glass (“A” for “alkali-lime”) or soda lime glass, crushed and ready to be remelted, as so-called cullet glass, was the first type of glass used for fiberglass. E-glass (“E” because of initial Electrical application), is alkali free, and was the first glass formulation used for continuous filament formation. It now makes up most of the fiberglass production in the world, and also is the single largest consumer of boron minerals globally. It is susceptible to chloride ion attack and is a poor choice for marine applications. S-glass (“S” for “stiff”) is used when tensile strength (high modulus) is important, and is thus an important building and aircraft epoxy composite (it is called R-glass, “R” for “reinforcement” in Europe). C-glass (“C” for “chemical resistance”) and T-glass (“T” is for “thermal insulator”—a North American variant of C-glass) are resistant to chemical attack; both are often found in insulation-grades of blown fiberglass. ใยแก้วหรือไฟบอร์กลาสเป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการขึ้นรูปงานไฟเบอร์กลาส โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทใยแก้วออกเป็นชนิต่างๆตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. ชนิด A glass ( Alkali ) Used for alkali-resistant work. ใช้สำหรับงานที่ต้องการทนสารเคมีที่เป็นด่าง
2. ชนิด C glass ( Chemical ) Used for chemical and acid resistant applications. ใช้สำหรับงานที่ต้องการทนสารเคมีที่เป้นกรดและกัดกร่อน
3. ชนิด E glass ( Electrical)  Used for power and electrical insulation. ใช้สำหรับงานที่ต้องการรับแรงและเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้ดี
4. ชนิด S glass ( High Strength ) For use in applications where higher strength requirements are required.  E glass ใช้สำหรับงานที่ต้องการรับแรงสูงที่สูงกว่าชนิด

Fiber is divided into various types.ใยแก้วแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

1. Chopped strands mat is a short, 1 to 2 inch long fiberglass spread on a scattered piece of binder. ใยแก้วชนิดผืนเส้นสั้น ( Chopped strands mat ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นยาวประมาณ 1-2 นิ้ว โปรยลงบนผืนแบบ กระจาย เกาะตัวโดยประสานกาว(binder) มีสองแบบคือ
• Emution is a smooth sheet for a job that requires consistency. Do not moveแบบEmution มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบแน่น เหมาะกับงาน ที่ต้องการ ความเรียบสมำเสมอ ไม่เคลื่อนตัว
• Powder is a loose woven fiber. Suitable for work in the niche. There are many corners and nooks. Dimensions measured in terms of weight per square meter are 100 200 300 450 600 and 900 g / m 2. Used for general lighting fixtures. แบบ Powder มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยทอแบบหลวม เหมาะกับงานที่ต้องเข้าซอก มีมุมและซอกมาก ขนาดเรียกตามน้ำหนักต่อ ตารางเมตร มีขนาด 100 200 300 450 600 และ900 กรัม/ตารางเมตร ใช้กับงานไฟบอร์กลาสทั่วไป
2. Woven roving is a short-fiber woven fabric with a mesh size of 400, 600, 800, 900 and 1,200 g / m². Reinforce In the direction of fiberglass (2 directions) ใยแก้วตาสาน ( Woven roving ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นทอเป็นผืน เป็นรูปตาสาน มีขนาด 400 600 800 900 1,000 และ 1,200 กรัม/ตารางเมตรช่วยรับแรง เสริมกำลังให้สูงขึ้น ในทิศทางของเส็นใยแก้ว(2 ทิศทาง)
3. Glass cloth is a fiberglass thread, woven into a fine fabric with a size of 30 60 90 100 160 200 and 300 g / square meter. Help get good. Can work a little thin. Strengthen the edge of the workpiece. And the upper and lower surfaces of the work. ใยแก้วผ้าทอ ( Glass cloth ) เป็นใยแก้วเส้นเหมือนด้ายนำมาทอเป็นผืนผ้า เนื้อแน่น มีขนาด 30 60 90 100 160 200 และ 300 กรัม/ตารางเมตร ช่วยรับแรงกำลังได้ดี สามารถทำชิ้นงานได้บางเบา ใช้เสริมความแข็งแรงบริเวณขอบชิ้นงาน และบริเวณผิวบนและล่างสุดของงาน
4. Stitch mat is a chopped strand mat filled with polyester fiber. Glass fiber will not move at all. It has 300 450 600 and 900 g / m
5. Surfacing mat is fiberglass thin tissue. It has a weight of 20 30 50 g / m 2. Strengthens the gel coat layer. And reduce the amount of bubbles of the gel coat layer with fiberglass. ใยสานแบบเย็บติด ( Stitch mat ) เป็นใยแก้วแบบผืน chopped strand mat เย็บด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั้งผืน เวลานำไปใช้งานแล้วใยแก้วจะไม่เคลื่อนตัว ทำให้ได้ชิ้นงานที่รับแรงและกำลังได้สมบูณณ์ขึ้น มีขนาด 300 450 600 และ 900 กรัม/ตารางเมตร
5. Glass tape (fiber tape) to be woven into a 2 inches wide 3 inches 4 inches to be used to seal the joint between the fiberglass. And strengthen the edge of the workpiece. ใยแก้วผิว ( Surfacing mat ) เป็นใยแก้วแบบผืนบางเหมือนกระดาษทิชชู มีขนาดน้ำหนัก 20 30 50 กรัม/ตารางเมตร ช่วยยึดเกาะผิวชั้นเจลโค๊ทให้แข็งแรงขึ้น และช่วยลดปริมาณฟองอากาศของชั้นเจลโค๊ทกับใยแก้วได้
6. Fiberglass yarn (Roving) is a long fiber throughout the roll. Called by the weight / length of 1 km, such as TEX1200 = length 1 km, weight 1 kg, the most commonly used size 1200 2200 2400 4800, etc., divided by the following characteristics:เทปไฟเบอร์ ( Glass tape ) เป็นเส้นใยแก้วนำมาทอเป็นผืน มีขนาดกว้าง 2นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว ไว้ใช้สำหรับเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นใยแก้ว และเสริมกำลังบริเวณขอบของชิ้นงาน
7. Fiberglass yarn (Roving) is a long fiber throughout the roll. Called by the weight / length of 1 km, such as TEX1200 = length 1 km, weight 1 kg, the most commonly used size 1200 2200 2400 4800, etc., divided by the following characteristics: ใยแก้วเส้นด้าย ( Roving ) เป็นเส้นใยแก้วยาวตลอดทั้งม้วน เรียกตามน้ำหนัก/ความยาว 1 กม. เช่น TEX1200 = ความยาว 1 กม. หนัก 1 กก. ที่นิยมใช้มีขนาด 1200 2200 2400 4800 เป็นต้น แบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
• Spray up roving for use with glass sprayer. แบบพ่น ( spray up roving ) ใช้กับเครื่องพ่นใยแก้วนิยมใช้เบอร์ 2400
• Filament roving is used to seal the water tank with the machine. Number 600 800 1100 2200 2400 4800 แบบพัน ( filament roving ) ใช้ในการพันท่อทำถังน้ำกับเครื่องพัน นิยมใช้เบอร์ 600 800 1100 2200 2400 4800
• Pulling (pultrution roving) used in the long pulling process. Used 2400 number 4800. แบบดึง ( pultrution roving ) ใช้ในกระบวนการผลิตแบบดึงยาว นิยมใช้เบอร์ 2400 4800
• SMC (sheet molding compound) used to make SMC sheet is used. Number 2400 แบบSMC ( sheet moulding compound ) ใช้ทำแผ่น SMC นิยมใช้เบอร์ 2400
• PANEL (corrugated sheet) used for roofing translucent use 2400 number. แบบ PANEL ( corrugated sheet ) ใช้ทำหลังคาโปร่งแสง นิยมใช้เบอร์ 2400
8. Chopped strand is a short fiber Line length 3 6 9 12 mm. Increase workpiece strength. ใยแก้วเส้นสั้น ( Chopped strand ) เป็นเส้นใยแก้วเส้นสั้น ขนาดความยาวเส้น 3 6 9 12 มิลลิเมตร ใช้เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน
9. Glass powder is a white glass fiber powder. Use strength. Prevents scratches and impact on the surface. ใยแก้วผง ( Glass powder ) เป็นผงใยแก้วสีขาว ใช้เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทกบนผิวงาน
10. Unidirection mat is a row of glass in the same row throughout the piece. Stitched together with polyester yarn, there are two lines: long and transverse. Strength and power are high in the longitudinal direction of the fiber. either way ใยแก้วแบบทิศทางเดียว ( Unidirection mat ) เป็นเส้นใยแก้วเรียงเป็นแถวในแนวเดียวกันตลอดทั้งผืน เย็บติดกันด้วยเส้นด้าย ( polyester yarn ) มีการเรียงเส้น 2 แบบ คือแบบแนวยาว และแบบแนวขวาง รับแรงและกำลังได้สูงในแนวยาวของเส้นใยแก้ว ทางใดทางหนึ่ง


Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover

 

Polyester Resin  โพลีเอสเตอร์เรซิ่น

A type of liquid plastic A similar oil discovery Funk hardens with heat. It is a kind of flammable material Has enacted a contraction of 2-8% after the set fully. Resin casting can have many variants. Resin casting for general foundry casting of the memorial. Handsome dolls, etc. Casting resins for fiberglass. And resins for coatings, such as coatings Frame science. While the cast Resin to release the chemical smell was pungent with the smell. The workplace should be well-ventilated space. Should not work in a place that is a solid. And no air circulation or ventilation is good enough. เป็นพลาสติกเหลวชนิดหนึ่ง มีลักษณะค้นคล้ายน้ำมันเครื่อง กลิ่นฉุนแข็งตัวด้วยความร้อนสูง เป็นวัตถุไวไฟชนิดหนึ่ง มีอตราการหดตัว 2-8% หลังเซทตัวเต็มที่ เรซิ่นสามารถหล่อขึ้นรูปได้มากมายหลากหลายรูปแบบ เรซิ่นสำหรับหล่องานทั่วไป หล่อพระ หล่อของที่ระลึก หล่อตุ๊กตาฯลฯ เรซิ่นสำหรับหล่องานไฟเบอร์กลาส และเรซิ่นสำหรับงานเคลือบ เช่น งานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ในขณะทำการหล่อ เรซิ่นจะปล่อยกลิ่นเคมีออกมาซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุน ดังนั้นสถานที่ทำงานควรเป็นที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรทำงานในสถานที่ที่เป็นห้องทึบตัน และไม่มีการไหลเวียนของอากาศหรือการระบายอากาศที่ดีพอ

Resin grades by the properties of the resin is drained. เรซิ่นแยกตามเกรดของคุณสมบัติของเนื้อเรซิ่นคือ

1. เกรด ortho-phthalic type is the type commonly used grade คือชนิดเกรดใช้งานได้ทั่วไป
2. เกรด isophthalic type  is resistant acid – base well  คือชนิดที่ทนกรด-ด่างได้ดี
3. เกรด bisphenol type is resistant acid – alkaline  คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูง
4. เกรด chlorendics type resistant Dr. – alkaline ชนิดทนดรก-ด่าง สูง
5. เกรด vinyl ester is resistant acid – base very strong, second only to qualified epoxy resin. คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูงมาก แข็งแรง มีคุณสมบัติที่เป็นรองแค่ epoxy resin

Resin separate the meat into 2 types. เรซิ่นแยกตามเนื้อเป็น 2 แบบ คือ

1. nonpromote Is a resin type that is not a catalyst. The appearance of the resin material is fluid-like, oil-like. Clear yellow The highlight is a 3-month shelf life (for Thailand, which is hot and humid, it should be used within one month, as it enters the second and third months. Resin will start to thicken more and more) and can also apply many recipes. To fit the various forms of work. Polyester resin of non-promote type คือเรซิ่นชนิดที่ยังไม่ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยา ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวค้นคล้ายน้ำมัน มีใสใสอมเหลือง จุดเด่นคือมีอายุการเก็บ 3 เดือน( สำหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนชื้นควรใช้ให้หมดภายใน 1เดือน เพราะเมื่อเข้าสู่เดือนที่2และ3 เรซิ่นจะเริ่มมีความหนดข้นขึ้นเรื่อยๆ) และยังสามารถประยุกต์สูตรได้อีกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบงานต่างๆ โพลีเอสเทอร์เรซิ่น ชนิด non promote
2. promote The type of resin that is accelerated mixture of the characteristics of the resin is a liquid like oil. But it’s pink because it’s a resin that has catalysts. When used, just add fuel to the accelerator. In the case of resin paint, some companies may use different accelerators, so some resin accelerators have the same color as the water. And for the type used for casting, the resin is colored. Transparent light blue. Highlights are simple and easy to use, but the disadvantage is the short shelf life. Shelf life of up to 2 months in actual use should be used up within 1 month. คือเรซิ่นชนิดที่ผสมสารช่วยเร่งฯ มาแล้ว ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวค้นคล้ายน้ำมันเครื่อง แต่มีสีชมพูบานเย็นเพราะเป็นเรซิ่นที่ได้ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยาแล้ว เมื่อนำมาใช้งานก็แค่เติมสารเร่งฯลงไป ในเรื่องของสีเรซิ่นนั้นบางบริษัทผู้ผลิดอาจมีการใช้สารช่วยเร่งที่แตกต่างดังนั้นเรซิ่นชนิดผสมสารช่วยเร่งบางตัวจะมีสีอล้ำคล้ายน้ำเฉาก๊วย และสำหรับชนิดที่ใช้กับงานหล่อใสแล้วเรซิ่นจะมีสี ใสอมน้ำเงินอ่อนๆ จุดเด่นคือใช้งานง่ายและคล่อง ไม่ยุ่งยาก แต่ข้อเสียคือมีอายุการเก็บสั้น อายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน ในการใช้งานจริงควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน


Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/GratingThai

Features of polyester thermoplastic resin. คุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น

Resin molded plastic that possesses the physical, chemical, electrical and
physical properties. Featuring a sleek, solid, clear, high temperature resistance than polyethylene thermoplastic (termoplastic) but less than metal. When reinforced with glass fiber It has a strong, growing a strong, lightweight, non-sticky brittle electrical properties. Resin has electrical properties intact. Can be used as a dielectric (insulator) has. เรซิ่นเป็นพลาสติกหล่อที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ ทางไฟฟ้า และทางเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพ มีคุณสมบัติให้เนื้อแข็ง ใส เงา ทนอุณหภูมิสูงดีกว่าพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก ( termoplastic ) แต่น้อยกว่าโลหะ เมื่อเสริมแรงด้วยใยแก้ว จะได้ความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น มีความเบา แข็งแรงเหนียว ไม่เปราะ คุณสมบัติทางไฟฟ้า เรซิ่นมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ครบถ้วน สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า ( insulator ) ได้

The use of polyester resin. ลักษณะการใช้งานของโพลีเอสเตอร์เรซิ่น

Resin used in many different workgroups. It is divided into three major groups commonly used in the US include  เรซิ่นนำไปใช้งานได้มากมายหลายกลุ่มงาน แต่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆที่นิยมใช้ในบ้านเรา ได้แก่
1. Casting (casting) cast as the handsome gift Dolly casting, casting, casting, glass buttons, harness, etc.  กลุ่มงานหล่อ ( casting ) เช่นหล่อพระ หล่อของชำร่วย หล่อตุกตา หล่อกระดุม หล่อแก้วเทียม ฯลฯ
2. coating (laminate) as coating. frame Science กลุ่มงานเคลือบ ( laminate ) เช่นงานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์
3. Division molding (molding) products, such as fiberglass or FRP (fiberglass reinforce plastic) plastic reinforced with fiberglass กลุ่มงานขึ้นรูปแบบ ( molding ) เช่นการผลิตงานไฟเบอร์กลาส หรือ FRP ( fiberglass reinforce plastic ) พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว

Hardening of the resin การแข็งตัวของเรซิ่น

Polyester thermoplastic resin can be cured in several ways: โพลีเอสเทอร์เรซิ่นสามารถแข็งตัวได้หลายวิธีดังนี้
1. By using a catalyst or a heat hardening + โดยใช้ตัว catalyst หรือตัวทำให้แข็ง + ความร้อน
2. by using a catalyst or hardener + Help catalyst. promote / accelerator At room temperature  โดยใช้ตัว catalyst หรือตัวทำให้แข็ง + ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา promote/accelerator ที่อุณหภูมิห้อง
3. Using light, ultra-violet  โดยใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต
4. Using Electron โดยใช้อิเลคตรอน
5. The sun  โดยให้แสงแดด
6. Using heat.  โดยใช้ความร้อน
Generally, the hardening of the resin is divided into two phases: 1. gel time is the period after the addition of a catalyst, and then the resin was captured during the jelly 2. cure time of the resin hardens, and a full range. Resin cooled down after the heat of the moment reaction.  โดยทั่วไปการแข็งตัวของเรซิ่นแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1. gel time คือช่วงหลังจากเติมตัว catalyst แล้วจนเรซิ่นจับตัวเป็นวุ้น ช่วงที่ 2. cure time คือช่วงที่เรซิ่นแข็งตัวเต็มที่และเป็นช่วงที่เรซิ่นเย็นตัวลงหลังจากที่มีความร้อนสูงในขณะทำปฏิกิริยา

Elements that affect the hardening of the resin. องค์ประกอบที่มีผลต่อการแข็งตัวของเรซิ่น

1. temperature, high temperature, low temperature, resin hardens faster than  อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงเรซิ่นแข็งตัวเร็วกว่าอุณหภูมิต่ำ
2. The amount of the catalyst and accelerate the solidification of a very small amount faster than  ปริมาณตัวเร่งฯ และ ตัวช่วยเร่งฯ ปริมาณที่มากแข็งตัวเร็วกว่าปริมาณที่น้อย
3. moisture or water. High humidity will slow down hardening of the resin. Finish up hazy Typically, the water content in the resin must be not more than 0.05%  ความชื้นหรือน้ำ ความชื้นสูงการแข็งตัวของเรซิ่นจะช้าลง ผิวงานขึ้นฝ้ามัว โดยปกติปริมาณน้ำที่อยู่ในเรซิ่นจะต้องมีค่าไม่เกิน 0.05%
4. oxygen. Oxygen is an anti-clotting resin. If the amount of oxygen Such resins are stirring up the hardening of the resin is slower. 9 F and oxygen useful in prolonging the shelf life of resins. If you start picking up the resin. Should create an oxygen tank in a year or crushed with tanks rolling by. The resin in the movement. Oxygen is born And to make the resin having collected a little more. ปริมาณออกซิเจน ออกซิเจนเป็นตัวป้องกันการแข็งตัวของเรซิ่น ถ้าปริมาณออกซิเจนสูง เช่นการกวนเรซิ่นมากๆ นานๆ การแข็งตัวของเรซิ่นจะช้าลง และออกซิเจนมีประโย๙น์มากในเรื่องการยืดอายุการเก็บของเรซิ่น หากเริ่มเก็บเรซิ่นไว้นานขึ้น ควรสร้างออกซิเจนให้เกิดในถังหรือปีบดว้ยการกลิ้งถังไปมา เพื่อให้เรซิ่นข้างในเกิดการเคลื่อนไหว จะเกิดออกซิเจน และจะทำให้เรซิ่นมีอายูการเก็บเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย


Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.youtube.com/mktchancon


นวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์

1. พลาสติก(Plastic) 2. คอมโพสิท(Composite) 3. เคฟล่าร์ “Kevlar” 4. คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fibers) 5. โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. Polypropylene (PP) Plastic

1. What is plastic? พลาสติกคืออะไร

Plastic is a kind of synthetic material. This has a very broad meaning. (Like the word organism. A wide range of) plastic is a synthetic material that has been known to man for more than 130 years and used instead of wood or other natural materials such as textiles, boats and packaging materials. Including many other equipment and appliances. Plastic is a synthetic material, natural raw materials such as petroleum. To separate into compounds Pure types When taking each compound. The type of reaction will be “plastic” plastic formed by different compounds will have different properties. พลาสติกคือวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความหมายกว้างมาก (เหมือนกับคำว่าสิ่งมีชีวิต ซึ่งหลากหลายมาก) พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์รู้จักมานานกว่า ๑๓๐ ปี และนำมาใช้ประโยชน์ แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เช่น สิ่งทอ เรือและวัสดุ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆอีกมาก พลาสติกเป็นวัสดุที่สังเคราะห์วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม มาแยกเป็นสารประกอบ บริสุทธิ์หลายชนิด เมื่อนำเอาสารประกอบแต่ละ ชนิดมาทำปฏิกิริยาก็จะได้ “พลาสติก” พลาสติกที่เกิดจากสารประกอบที่ต่างกันจะมีสมบัติแตกต่างกันไปด้วย

Type of plastic ประเภทของพลาสติก

1. Thermoplastic (Soft plastic) พลาสติกอ่อน
The soft plastic when heated will soften the melts. And in the cold, it is hard. This plastic can be melted back to use again. Therefore, scrap or used articles made of this kind of plastic can be re-milled, such as Polyethelene, Polypropylene, Polyvinyl Chloride. Polyvinyl Chloride พลาสติกอ่อนเมื่อถูกความร้อนแล้วจะอ่อนตัวหลอมละลาย และขณะเย็นตัวจะมีความแข็ง พลาสติกชนิดนี้สามารถนำไปหลอมละลายกลับไปใช้ใหม่อีกครั้งก็ได้ ดังนั้นเศษหรือของที่ใช้แล้วที่ทำจากพลาสติกชนิดนี้จึงสามารถนำไปบดแล้วหลอม ใช้ใหม่ได้ ได้แก่ โพลีเอทเทลีน(Polyethelene) โพลีโพรไพลีน( Polypropylene)โพลีไวนิลคลอไรด์(Polyvinyl Chloride) เป็นต้น
2. Thermoseting (hard plastic) พลาสติกแข็ง
Plastic hardened when heat is not weak. But to scorch Plastic products of this type. When extruded or mixed, it can not be used again. So the scrap or used to make this type of plastic. Can not be used again. Due to hardening, the plastic material changes chemically. This plastic is made of soft plastic. By adding a catalyst called a hardener into the soft plastic. It will harden immediately. It has a relatively high strength, such as Melamine Formaldehyde (Melamine Formaldehyde) Phenolic (Phenolic) ), Polyester (Polyester). Well known polyester in the form of fiberglass products. Urethane (epoxy) พลาสติกแข็งเมื่อถูกความร้อนแล้วไม่อ่อนตัว แต่จะไหม้เกรียมไป ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดนี้ เมื่ออัดขึ้นรูปหรือผสมใช้งานแล้วจะนำมาหลอมใช้อีกไม่ได้ ดังนั้นเศษหรือของที่ใช้แล้วที่จะทำพลาสติกประเภทนี้ จึงไม่สามารถนำมาบดหลอมใช้อีกได้ เนื่องจากแข็งตัวทำให้เนื้อพลาสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี พลาสติกชนิดนี้ทำมาจากพลาสติกอ่อน โดยการเติมตัวเร่งที่เรียก ว่า Hardener ลงไปในเนื้อพลาสติกอ่อน ก็จะทำให้เนื้อแข็งขึ้นทันที มีความแข็งแรงค่อนข้างสูง เช่น เมลามีนฟอร์มาเดลไฮด์ (Melamine Formaldehyde) ฟีโนลิค(Phenolic ),โพลีเยสเตอร์( Polyester )รู้จักโพลีเยสเตอร์ดีในรูปของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส ยูรีเทน(Urethane ) อีฟอกซี่ ( Epoxy )

2. composite (Composite) is. คอมโพสิท(Composite)คืออะไร

Composite is the name of the product that contains the material. Two or more types Compose or collaborate To use the outstanding features of each material. Examples of composite materials The tires are composed of two main materials: rubber and steel wire. The strength of the steel and the elasticity of the rubber to soften. Can not use one But not as good as the use of iron alone will not be gentle. Or use only tires, it will weight a lot. And unhealthy Reinforced concrete is another example that uses outstanding features. Concrete in terms of compressive strength and durable price, easy to find steel with both compression and tensile strength. High maintenance due to rust.
Many people know fiberglass. It is a composite or reinforced plastic. Plastic fiber reinforced (Fiber-reinforced plastic, FRP) or plastic reinforced with glass (Glass-reinforced plastic, GRP), but actually fiberglass is the fiber of the glass to spin into thin lines. To be used as reinforcement in various polymers. Including plastic resins that can be molded into various products such as roof, pickup truck, tub, boat, small aircraft parts. Big water tank Racing parts, etc., because the fiber is strong. High tensile strength, no corrosion and corrosion resistance. In addition, the fiber has good thermal insulation properties, which are suitable for insulating the furnace, refrigerator or building materials. Composite เป็นชื่อเรียกของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มาประกอบหรือร่วมมือกัน เพื่อใช้คุณสมบัติเด่นของแต่ละวัสดุ ตัวอย่างของวัสดุคอมโพสิท ที่เข้าใจได้ชัด ได้แก่ ยางรถยนต์ ซึ่งประกอบมาจากวัสดุหลักสองชนิดคือยางและเส้นลวดเหล็ก โดยใช้คุณสมบัติความแข็งแรงของเหล็กและการยืดหยุ่นของยางเพื่อความนุ่มนวล โดยใช้อย่างไดอย่างหนึ่งไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี เช่น ถ้าใช้เหล็กอย่างเดียวก็จะไม่นุ่มนวล หรือใช้ยางอย่างเดียวก็จะน้ำหนักเยอะ และไม่แข็งแรง คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอีก ตัวอย่างที่ใช้คุณสมบัติเด่น คอนกรีตในด้านการรับแรงอัดและราคาที่ถูกทนทาน หาง่าย กับเหล็กที่เด่นทั้งการรับแรงอัดและแรงดึงแต่ราคาสูงและ การซ่อมบำรุงสูงเนื่องจากเป็นสนิมได้ง่าย
หลายคนรู้จักไฟเบอร์กลาส ว่าเป็นวัสดุคอมโพสิตหรือพลาสติกเสริมแรง อย่างพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (fiber-reinforced plastic, FRP) หรือ พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว (glass-reinforced plastic, GRP) แต่แท้จริงแล้วไฟเบอร์กลาส คือ เส้นใยของแก้วที่ปั่นให้เป็นเส้นละเอียดบางๆ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์หลายประเภท รวมทั้งพลาสติกเรซินที่สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง เป็นต้น เพราะเส้นใยแก้วมีสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูง ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้เส้นใยแก้วยังมีสมบัติด้านการเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass

3.Kevlar “Kevlar”. เคฟล่าร์

Aramid fiber is found by Stephanie Kwolek DuPont year. 2514 (1971) by synthesis. By condensation reactions of the acid chloride terephthaloylchloride (TPC) with p-phenylene diamine (PDA) Kevlar fibers are oriented applications to industry. The case of Kevlar, a fiber used to make burlap tire hoses and belts in Kevlar 29 is the same in the form of long fibers are used to make cables, parachutes and tape reinforcement of Kevlar. Millar, 49, in the form of long fibers and short fibers are made into sheets. Mainly active in the field of fiber reinforced plastic hull and construction work on the space involved. Are resistant to high temperatures for a roast. Strong and Excellence The heat resistant up to 427 degrees Celsius more resistant than steel and up to seven times, but not resistant to abrasion. And inflexible Which makes it fragile When bent sharply. เป็นเส้นใยชนิด aramid ค้นพบโดย Stephanie Kwolek บริษัทดูปองท์ในปี 2514(ค.ศ.1971) ด้วยการสังเคราะห์ โดยอาศัยปฎิกิริยาควบแน่นจาก acid chloride ของ terephthaloylchloride(TPC) กับ p-phenylene diamine(PDA) เส้นใยเคฟล่าร์มักเน้นการใช้งานเพื่ออุตสาหกรรม กรณีของเคฟล่าร์ที่เป็นเส้นใยยาวใช้ในการทำผ้าใบยางรถยนต์ ท่อ และสายพานในอุตสาหกรรม เคฟลาร์ 29 ก็เช่นเดียวกันอยู่ในรูปของเส้นใยยาวใช้ทำสายเคเบิ้ล ร่มชูชีพ และเทปเสริมแรง ส่วน เคฟลาร์ 49 ในรูปของเส้นใยยาวและเส้นใยสั้นที่ทำเป็นแผ่น ใช้งานส่วนใหญ่ในด้านของพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย งานด้านอวกาศ ลำเรือ และงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้เป็นย่างดี และแข็งแกร่งเป็นเลิศ ซึ่งทนความร้อนได้ถึง 427 องศาเซลเซียส ทนกว่าเหล็กถึง 7 เท่า แต่ไม่ทนต่อแรงขูดขีด และไม่ยืดหยุ่น ซึ่งทำให้แตกหักได้ง่าย เมื่อถูกโค้งงออย่างแรง

4. Carbon Fiber (Carbon Fibers).คาร์บอนไฟเบอร์

Composite And it changes according to the nature of production. The infrastructure is a very small single filament. The strength in the fiber is very high. Higher than the same weight metal. When carbon fiber is arranged in the same direction. Using Epoxy resin adhesive as a binder. It will have the same material as the plank we can tear apart in the wood grain. But can not break the line of wood. The use of carbon fiber is required to be carried out in the same fiber or cross-section as the plywood board. It can maintain the strength. Design must be appropriate to the nature of the application and the force. For the introduction of carbon fiber. The production must take into account the nature of its use. The strength of carbon fiber materials such as pipes or legs is stronger than metal. They can be lowered by maintaining their strength than the metal of equal size. The life of carbon fiber is very durable. The strength or durability of carbon fiber is partly due to the epoxy resin that is the bond between the fibers and between layers. จัดอยู่ในกลุ่มของพวกcomposite และมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการผลิต โครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นเส้นใยเดี่ยวๆที่เล็กมาก ความแข็งแรงในแนวเส้นใยนั้นจะสูงมาก โดยสูงกว่าโลหะที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน เมื่อนำคาร์บอนไฟเบอร์มาเรียงแนวไฟเบอร์ในทิศเดียวกัน โดยใช้กาวในกลุ่มEpoxy resin เป็นตัวประสาน ก็จะได้วัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆกับไม้กระดานที่เราสามารถฉีกให้แยกจากกันได้ในแนวเสี้ยนไม้ แต่ไม่สามารถหักขวางแนวของไยไม้ได้ การนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้งานนั้นจึงจำเป็นต้องมีการนำมาสานกันในแนวที่เส้นใยขวางกัน หรือไขว้กัน คล้ายๆกับกระดานไม้อัด จึงทำให้สามารถรักษาแนวความแข็งแรงไว้ได้ การออกแบบจึงต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานและแนวการรับแรงเป็นสำคัญ สำหรับการนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้งาน การผลิตขึ้นมาจึงต้องคำนึงถึงลักษณะของการใช้งานเป็นสำคัญ ความแข็งแรงของวัสดุที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ เช่น ท่อ หรือ ขาจาน จะมีความแข็งแรงมากกว่าโลหะ จึงสามารถทำให้เบาลงได้โดยที่ยังคงความแข็งแรงได้มากกว่าโลหะที่มีขนาดเท่าๆกันนั้น อายุการใช้งานของคาร์บอนไฟเบอร์นั้นจัดว่าทนทานมาก ความแข็งแรงหรือความทนทานของคาร์บอนไฟเบอร์นั้นส่วนหนึ่งเกิดมาจากepoxy resin ที่เป็นตัวประสานระหว่างเส้นใยและระหว่างชั้น

5. Polyurethane foam (Polyurethane Foam) โพลียูรีเทนโฟม

Polyurethane foam (Polyurethane Foam)
Thermoplastic liquid plastic (Thermosetting) is used to create artificial imitation imitation wood. (The size of the foam pellets is very small.) Do car bumpers. Car interior components such as steering wheel and console panels, prosthetic and strengthened workpieces or molds (larger foam pads), as well as injection molding for cold room insulation. Two types of liquid.
Type 1 is yellow, resembling polyester resins called white or polyol foam.
Type 2 is brown, almost burns black, called black foam or diisocyanate. (Diisocyanate)
Polyurethane is a polymeric group. Widely used. As elastic material Soft to strong materials. And lightweight polyurethane is divided into three groups: เป็นพลาสติกเหลวชนิดทอร์โมเซ็ตติ้ง (Thermosetting) ที่นิยมนำมาใช้งานประดิษฐ์ เช่น ทำเลียนแบบไม้เทียม (ขนาดของเม็ดโฟมจะเล็กมาก) ทำกันชนรถยนต์ ส่วนประกอบภายในรถ เช่น พวงมาลัยและแผงคอนโซล การทำขาเทียม และการสร้างความแข็งแรงให้กับชิ้นงานหรือแม่พิมพ์(เม็ดโฟมมีขนาดใหญ่กว่า) ตลอดจนการนำมาฉีดเพื่อเป็นฉนวนของห้องเย็น มีลักษณะเป็นของเหลว 2 ชนิด
ชนิดที่ 1 มีสีเหลืองคล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น เรียกว่า โฟมขาว หรือ โพลิออล (polyol)
ชนิดที่ 2 มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ เรียกว่า โฟมดำ หรือ ไดไอโซไซยาเนต (diisocyanate)
โพลียูรีเทน เป็นกลุ่มโพลีเมอร์ ที่ใช้กันแพร่หลายเนื่องจาก เป็นวัสดุยืดหยุ่น อ่อนนุ่มจนถึงวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา โพลียูรีเทน แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันคือ
– (flexible polyurethane foam) โพลียูรีเทน โฟมชนิดยืดหยุ่น
– (rigid polyurethane foam) โพลียูรีเทน โฟมชนิดแข็ง
– (polyurethane elastomers) อิลาสโตเมอร์

 

6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

ABS is a low cost engineering plastic that is easy to machine and fabricate. ABS is an ideal material for structural applications when impact resistance, strength, and stiffness are required. It is widely used for machining pre-production prototypes since it has excellent dimensional stability and is easy to paint and glue. Natural (beige) ABS and black ABS are FDA compliant for use in food processing applications. The following physical property information is based on typical values of the base acrylonitrile-butadiene-styrene resin.
ABS is a terpolymer made by polymerizing styrene and acrylonitrile in the presence of polybutadiene. The proportions can vary from 15 to 35% acrylonitrile, 5 to 30% butadiene and 40 to 60% styrene. The result is a long chain of polybutadiene criss-crossed with shorter chains of poly(styrene-co-acrylonitrile). The nitrile groups from neighboring chains, being polar, attract each other and bind the chains together, making ABS stronger than pure polystyrene. The styrene gives the plastic a shiny, impervious surface. The polybutadiene, a rubbery substance, provides toughness even at low temperatures. For the majority of applications, ABS can be used between -20 and 80 C (-4 and 176 F) as its mechanical properties vary with temperature. The properties are created by rubber toughening, where fine particles of elastomer are distributed throughout the rigid matrix.
The most important mechanical properties of ABS are impact resistance and toughness. A variety of modifications can be made to improve impact resistance, toughness, and heat resistance. The impact resistance can be amplified by increasing the proportions of polybutadiene in relation to styrene and also acrylonitrile, although this causes changes in other properties. Impact resistance does not fall off rapidly at lower temperatures. Stability under load is excellent with limited loads. Thus, by changing the proportions of its components, ABS can be prepared in different grades. Two major categories could be ABS for extrusion and ABS for injection moulding, then high and medium impact resistance. Generally ABS would have useful characteristics within a temperature range from ?20 to 80 C (?4 to 176 F). Lego bricks are made from ABS.
The final properties will be influenced to some extent by the conditions under which the material is processed to the final product. For example, molding at a high temperature improves the gloss and heat resistance of the product whereas the highest impact resistance and strength are obtained by molding at low temperature. Fibers (usually glass fibers) and additives can be mixed in the resin pellets to make the final product strong and raise the operating range to as high as 80 C (176 F). Pigments can also be added, as the raw material original color is translucent ivory to white. The aging characteristics of the polymers are largely influenced by the polybutadiene content, and it is normal to include antioxidants in the composition. Other factors include exposure to ultraviolet radiation, for which additives are also available to protect against.
ABS polymers are resistant to aqueous acids, alkalis, concentrated hydrochloric and phosphoric acids, alcohols and animal, vegetable and mineral oils, but they are swollen by glacial acetic acid, carbon tetrachloride and aromatic hydrocarbons and are attacked by concentrated sulfuric and nitric acids. They are soluble in esters, ketones, ethylene dichloride and acetone. Even though ABS plastics are used largely for mechanical purposes, they also have electrical properties that are fairly constant over a wide range of frequencies. These properties are little affected by temperature and atmospheric humidity in the acceptable operating range of temperatures.
ABS is flammable when it is exposed to high temperatures, such as those of a wood fire. It will melt and then boil, at which point the vapors burst into intense, hot flames. Since pure ABS contains no halogens, its combustion does not typically produce any persistent organic pollutants, and the most toxic products of its combustion or pyrolysis are carbon monoxide and hydrogen cyanide. ABS is also damaged by sunlight. This caused one of the most widespread and expensive automobile recalls in US history due to the degradation of the seatbelt release buttons.
ABS can be recycled, although it is not accepted by all recycling facilities. Production
ABS is derived from acrylonitrile, butadiene, and styrene. Acrylonitrile is a synthetic monomer produced from propylene and ammonia; butadiene is a petroleum hydrocarbon obtained from the C4 fraction of steam cracking; styrene monomer is made by dehydrogenation of ethyl benzene — a hydrocarbon obtained in the reaction of ethylene and benzene.
ABS combines the strength and rigidity of acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of polybutadiene rubber. While the cost of producing ABS is roughly twice the cost of producing polystyrene, it is considered superior for its hardness, gloss, toughness, and electrical insulation properties.

 

7. Polypropylene (PP) Plastic

What is Polypropylene (PP), and What is it Used For? 
Polypropylene (PP) is a thermoplastic “addition polymer” made from the combination of propylene monomers. It is used in a variety of applications to include packaging for consumer products, plastic parts for various industries including the automotive industry, special devices like living hinges, and textiles. Polypropylene was first polymerized in 1951 by a pair of Phillips petroleum scientists named Paul Hogan and Robert Banks and later by Italian and German scientists Natta and Rehn. It became prominent extremely fast, as commercial production began barely three years after Italian chemist, Professor Giulio Natta, first polymerized it. Natta perfected and synthesized the first polypropylene resin in Spain in 1954, and the ability of polypropylene to crystallize created a lot of excitement. By 1957, its popularity had exploded and widespread commercial production began across Europe. Today it is one of the most commonly produced plastics in the world. CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid, CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid by Creative Mechanisms
According to some reports, the current global demand for the material generates an annual market of about 45 million metric tons and it is estimated that the demand will rise to approximately 62 million metric tons by 2020. The major end users of polypropylene are the packaging industry, which consumes about 30% of the total, followed by the electrical and equipment manufacturing, which uses about 13% each. Household appliances and automotive industries both consume 10% each and construction materials follows with 5% of the market. Other applications together make up the rest of the global polypropylene consumption.
Polypropylene has a relatively slippery surface which can make it a possible substitute for plastics like Acetal (POM) in low friction applications like gears or for use as a contact point for furniture. Perhaps a negative aspect of this quality is that it can be difficult to bond Polypropylene to other surfaces (i.e. it does not adhere well to certain glues that work fine with other plastics and sometimes has to be welded in the event that forming a joint is required). Although polypropylene is slippery at the molecular level, it does have a relatively high coefficient of friction – which is why acetal, nylon, or PTFE would be used instead. Polypropylene also has a low density relative to other common plastics which translates to weight savings for manufacturers and distributors of injection molded Polypropylene parts. It has exceptional resistance at room temperature to organic solvents like fats but is subject to oxidation at higher temperatures (a potential issue during injection molding).
One of the major benefits of Polypropylene is that it can be manufactured (either through CNC or injection molding, thermoforming, or crimping) into a living hinge. Living hinges are extremely thin pieces of plastic that bend without breaking (even over extreme ranges of motion nearing 360 degrees). They are not particularly useful for structural applications like holding up a heavy door but are exceptionally useful for non load-bearing applications such as the lid on a bottle of ketchup or shampoo. Polypropylene is uniquely adept for living hinges because it does not break when repeatedly bent. One of the other advantages is that polypropylene can be CNC machined to include a living hinge which allows for faster prototype development and is less expensive than other prototyping methods. Creative Mechanisms is unique in our ability to machine living hinges from a single piece of polypropylene.
Another advantage of Polypropylene is that it can be easily copolymerized (essentially combined into a composite plastic) with other polymers like polyethylene. Copolymerization changes the material properties significantly, allowing for more robust engineering applications than are possible with pure polypropylene (more of a commodity plastic on its own).
The characteristics mentioned above and below mean that polypropylene is used in a variety of applications: dishwasher safe plates, trays, cups, etc, opaque to-go containers, and many toys.

What are the Characteristics of Polypropylene? 
Some of the most significant properties of polypropylene are:
Chemical Resistance: Diluted bases and acids don’t react readily with polypropylene, which makes it a good choice for containers of such liquids, such as cleaning agents, first-aid products, and more.
Elasticity and Toughness: Polypropylene will act with elasticity over a certain range of deflection (like all materials), but it will also experience plastic deformation early on in the deformation process, so it is generally considered a “tough” material. Toughness is an engineering term which is defined as a material’s ability to deform (plastically, not elastically) without breaking..
Fatigue Resistance: Polypropylene retains its shape after a lot of torsion, bending, and/or flexing. This property is especially valuable for making living hinges.
Insulation: polypropylene has a very high resistance to electricity and is very useful for electronic components.
Transmissivity: Although Polypropylene can be made transparent, it is normally produced to be naturally opaque in color. Polypropylene can be used for applications where some transfer of light is important or where it is of aesthetic value. If high transmissivity is desired then plastics like Acrylic or Polycarbonate are better choices.
Polypropylene is classified as a “thermoplastic” (as opposed to “thermoset”) material which has to do with the way the plastic responds to heat. Thermoplastic materials become liquid at their melting point (roughly 130 degrees Celsius in the case of polypropylene). A major useful attribute about thermoplastics is that they can be heated to their melting point, cooled, and reheated again without significant degradation. Instead of burning, thermoplastics like polypropylene liquefy, which allows them to be easily injection molded and then subsequently recycled. By contrast, thermoset plastics can only be heated once (typically during the injection molding process). The first heating causes thermoset materials to set (similar to a 2-part epoxy) resulting in a chemical change that cannot be reversed. If you tried to heat a thermoset plastic to a high temperature a second time it would simply burn. This characteristic makes thermoset materials poor candidates for recycling.

Project Reference ดูข้อมูลเพิ่มเติม…..

 

Recommended screenings – modern stainless pond scum. แนะนำสินค้า ตะแกรง-ฝาบ่อ ทันสมัย ไร้สนิม

# Grating steel grating fiber glass, plastic sewer overflow around the edge of the pool finished, # cover manholes, cast iron covers, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE. COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter grating, #Saddle clip clamp lock Fastener, # optional locking clip secures the sieve plate, #Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Inlet grating Curb, # sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. the footpath, #Egg Crate grille diffuser divider lighting Aquarium panel # panel blinds slat grille separates the mask blocks the light shield power. But the aquarium, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector # Cover the nose and corner trim cover panel ladders slip, #Tree Guard Safety Grating Frame #-frame grille protects the base of the tree, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit,. # Billboard Winnipeg board perforated steel wall hung storage tools, sheet flooring and walkway.

#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Inlet Grating Curb, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #Tree Guard Safety Grating Frame #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ

www.CHANCON.co.th Tel: 02 4510780-1 Line iD: iChancon: #Grating Manhole Cover Expert Specialist
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Raised Access Floor Walkway Pavement, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Anchor Fastener ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, #โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard Tools Holder Rack Hard Board Store Organizing Display กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัว, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู อุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็ก Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway, storm curb with inlet grating and drain box ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำคสล. แบบเต็มครึ่งท่อนหัวมนเทเปอร์ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ รองพื้นปูร่องน้ำทดแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, แผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
อลูมิเนียมคอมโพสิทสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knack mch dos, SCG HOmepro Depot ไทวัสดุ, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี กาว,ไบโอ Bio, PE PU concrete, coating, stone hard, ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, ไม้เทียมสังเคราะห์, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอรูฟเดรน, พื้นกันสึก กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบบานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูพื้นรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท ถาดรอง ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้า, ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วาย ไวร์เมช, พร้อมเฟรมช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย , DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, ซื้อที่ใหน ราคาเท่าไร Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet bath room, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงด้านนอกบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง ตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ระเบียง หน้าบันได แผ่นลายฉลุหลายขนาด ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร
GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ฝาตะแกรงทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่น) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Square Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Hybrid Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, White Polystyrene Egg crate for air returns and venting. ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, trench covers, ditch, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, spout clad, media support, air mesh, railing, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, Laminate, Metallic, Aluminum Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dipped Tinplates Electro forge Galvanized, brass Zinc, supply, Food Grade, weight per m2, spacing dimension, load table cutting, Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification price catalogue, for sales Infosoft

Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.youtube.com/FRPGratingManhole

 

CHANCON PROFILE /product of Shannon Airport.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน

Chancon Content producers specialized. Drainage systems grill lid Floor Mat Corridor Sieve waste trap beside a footpath Ladder rack Elevated slabs, lightweight Cover the pond to purify Pipe cap off manholes Utility production slabs in the courtyard The crab pad machines Sheet walkway above the sewage system from rust and corrosion protection chemicals. Cover the grill and ready-made pond / Grating Specialist (5 sieve, cover 2 wells)  แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดิน ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมี ประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป/ Grating Specialist (5 ตะแกรง, 2 ฝาบ่อ)
1. the PP / GRATING the ABS overflow grate surrounding the pool. Plastic Grid PP / ABS with 2 standard width 25cm. And 30 cm. There are two quality grades for use lightweight, does not rust, but has been minimal. If the sun is up The issue has split the frame Cheapest price Suitable for use indoors Around the pool The area does not have a car ran over  PP/ABS GRATING ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติก PP/ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม แต่รับแรงได้น้อยที่สุด ถ้าโดนแดดนานๆ จะมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน
2. PVC / PP / PE Plastic GRATING plastic grille finished. Mesh plastic PVC / PP / PE with 2 full size 25x100cm. And 30x100cm. Lightweight been well for a person to walk through. If the sun or chemicals frequently. There may have been framed Cheaper than steel
Suitable for use indoors and gardening aisle Koi Pond Condominium housing around the plant PVC/PP/PE Plastic GRATING ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ตะแกรงพลาสติก PVC/PP/PE มี 2 ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. น้ำหนักเบา รับแรงได้ดีสำหรับให้คนเดินผ่าน ถ้าโดนแดดหรือสารเคมีบ่อยๆ อาจมีปัญหากรอบแตกได้ ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม งานจัดสวน ทางเดินบ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน
3. HDG. STEEL GRATING grille welded steel plating Galvanizing’s finished. Steel grating is Hot Dip Galvanized steel sheets. The interface is compatible with CO2 Robot makes the steel melt together more tightly linked hands and then plated HDG advantage of higher strength material. The disadvantage is rusting. And a stolen size 25x100cm. And 30x100cm.  HDG. STEEL GRATING ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กชุบ Hot Dip Galvanized ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 Robot ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมมือ แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกโขมย ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm.
4. GRATING the FRP grating fiber glass-reinforced composite resin “Sieve FRP”. Replace the grill, stainless steel / aluminum. Made from lightweight fiber composite resin has high strength, chemically resistant, rust resistant, UV sunlight does not corrode. Thieves do not want Easy Maintenance The useful life of 50-100 years, is the material of choice. Choose a color to the floor as needed. Standard sheet size 1.5x4M. Suitable elevated slabs.
Or can be ordered at any size according to customer requirements for 3-5 year warranty FRP GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนUV แสงแดด ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสีให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี
5. Ductile Side Drain Grating grating waste trap beside a sidewalk curb. Materials made of ductile cast iron grate (Casting Ductile Iron) is designed to serve. Split sieve trap debris trap leaves curb side along the sidewalk. By municipalities Department of Public Works and Town Planning Rural Road and Bangkok are standard size 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. And 25x50cm.  Ductile Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาท วัสดุตะแกรงผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Casting Ductile Iron) ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม. ขนาดมาตรฐานได้แก่ 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. และ 25x50cm.
6. Ductile Cast Iron Manhole Cover cap ductile cast iron. Made of ductile cast iron (Ductile Cast Iron) produced according to standard EN124 test results from a certified institution in Thailand. Choose from several quality grades 2-40 tonnes both versions have hinges and lock to prevent theft.
Installation and easy maintenance price 1 set contains a cap with the frame Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม
7. FRP Manhole Cover cover manholes, reinforced with fiberglass frames. Made of fiber reinforced plastic FRP standard EN124 not rust like cast iron, ductile strength. Choose from 2-40 tons beautifully with nature. Is not popular in the market have been stolen antiques. FRP Manhole Cover cover manholes, reinforced with fiberglass frames. Made of fiber reinforced plastic FRP standard EN124 not rust like cast iron, ductile strength. Choose from 2-40 tons beautifully with nature. Is not popular in the market have been stolen antiques. FRP Manhole Cover cover manholes, reinforced with fiberglass frames. Made of fiber reinforced plastic FRP standard EN124 not rust like cast iron, ductile strength. Choose from 2-40 tons beautifully with nature. Is not popular in the market have been stolen antiques. FRP Manhole Cover ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย

GRP / FRP / Fiberglass/ Composite for Grating and Manhole Covers

Materials technology Step process of manufacturing fiber composite resins have been lighter than cast iron, rust does not corrode. Thieves do not want to cover it completely prevent smells good. Choose a color to match the surface as needed. Designed for วัสดุเทคโนโลยีใหม่ กรรมวิธีขั้นตอนผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อ ไม่เป็นสนิม ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ ฝาปิดได้สนิท ป้องกันกลิ่นได้ดี เลือกสีให้เข้ากับพื้นผิวได้ตามต้องการ ถูกออกแบบสำหรับ

คุณสมบัติ ตะแกรง FRP (Fiberglass+Resin) .vs. Steel .vs. Plastic (PE/ABS/PVC)

1. No rust corrosion frame are resistant to heat and UV light resistant to corrosion from chemicals such as caustic soda, Borax, sulfuric acid, etc., can monitor temperature and chemical resistant table test  ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน ไม่กรอบแตก ทนความร้อนและแสง UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี เช่นโซดาไฟ, Borax, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ทนได้จากตารางผลการทดสอบ
2. the lifetime of over 30 years, depending on usage, eg frequency of exposure to chemicals near the sea or in high temperatures. (How to solve the problem of corrosion of iron rust. Effectively)  อายุการใช้งาน มากกว่า 30 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น ความถี่ของการสัมผัสสารเคมี ใกล้ทะเล หรือใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูง (ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาสนิม ผุกร่อน การกัดกร่อนเหล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
3. enrichment plant. Choose a color to match its surroundings. Or as the Safety Zone, notably by using color such as yellow, blue, gray, black, green, etc. Insulation Material: non-conductive dielectric media is not lightning. Prevent electrical shock  เสริมคุณค่าโรงงาน สามารถเลือกสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือทำเป็นเขต Safety Zone โดยใช้สีให้สะดุดตาได้ เช่น เหลือง,ฟ้า,เทา,ดำ เขียว ฯลฯ Insulation Material: เป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า ไม่เป็นสื่อล่อฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด
4. lighter than steel. But unlike high-strength steel. As a result of moving, installation and maintenance quicker and easier น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้สูงเหมือนเหล็กทั่วไป จึงทำให้การเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น
5. The price of cast iron Higher steel Galvanizing FRP’s, but not stolen.
The law does not sell in the market get old does not corrode the crack of sunlight, UV resistant cohesive strength lightweight steel cut to fit like a   ราคาใกล้เคียงกับเหล็กหล่อ สูงกว่าเหล็กชุบกัลวาไนซ์ แต่ FRP ไม่มีปัญหาโดนขโมย เนื่องจารขายไม่ได้ในตลาดรับซื้อของเก่า ไม่เป็นสนิม ไม่กรอบแตกจากแสงแดดรังสี UV เหนียวทนรับแรงได้เหมือนเหล็ก น้ำหนักเบา ตัดให้เข้ารูปได้
6.-fiber, high-resolution textures. Turned off completely tight A rubber seal on the virtual Defense, smell good No buckling Silent when the car ran over the top surface. Dielectric (non-conductive) resistant to heat and UV light plastic frame cracked like ABS, PVC, sheet The poly  เนื้อผิวไฟเบอร์มีความละเอียดสูง ปิดได้สนิทแน่น เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี ไม่มีปัญหาโก่งงอ เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว เป็นฉนวน(ไม่นำไฟฟ้า) ทนความร้อนและแสง UV ไม่กรอบแตกเหมือนพลาสติก ABS, PVC, แผ่น poly
7. stockpile of more than 5,000 sqm. Choose a color or cut of all sizes. Largest sheet size 1.5×4 meters Immediately สต๊อคมากกว่า 5,000 ตรม. เลือกสีได้ ผลิตหรือสั่งตัดได้ทุกขนาด แผ่นใหญ่สุดขนาด 1.5×4 เมตร พร้อมส่งได้ทันที
8. imported from Europe. This quality is recognized in the international market with EN124 standard warranty for 2-5 years, depending on the model and type. The case has now replaced  นำเข้าจากยุโรป ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล มาตรฐาน EN124 พร้อมรับประกันคุณภาพ 2-5 ปี ขึ้นอยู่กับรุ่นและแบบ กรณีมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันที

FRP Features: 
• Light weight, higher strength, easily installation and repaired work, cut and drilled on site
• Corrosion and weather resistant (UV resistant), Resistant to most chemicals
• Do not conduct heat or electricity also protects the cables (High temperature resistant)
• Gives added fire protection to the cables in case of external fire (Self extinguishable)
CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory. The majority of our products excel in value added engineering/architectural design for FRP products. บริษัทแชนคอน ผลิตและจำหน่าย FRP Grating, ตะแกรงรางระบายน้ำ, ตะแกรงทางเดิน โดยเฉพาะวัสดุไฟเบอร์ (FRP) เพื่อทดแทนงานโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กหล่อเหนียว เหล็กเกรด ทองเหลือง ชุบซิงค์ ชุบกัลวาไนซ์ สำหรับงานก่อสร้าง ห้องเย็น, คอกปศุสัตว์, ฟาร์มหมู เป็ด ไก่, กรงนก สุนัข, อุโมงค์, เขื่อน ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ ทางยกระดับ กรมทางหลวงชนบท ทางด่วน การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ โครงสร้าง กำแพง หน้าผา ภูเขา สนามบิน ตึกสูง สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ Cable laying in chemical and purification plants, Refineries, offshore plants, Oil & Gas sector, Tunnels
Head office | ขายส่ง ขายปลีก ต้องการตัวแทนจำหน่าย | รับสมัคร Sales Representative, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON COMPANY LIMITED www.chancon.co.th (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2 ซอยท่าข้าม 28/2) บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand #Grating Line: 081 9327894 Tel: 02 4510780-1, Fax: 02 4510786 E-mail: mkt@chancon.co.th
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass , http://www.youtube.com/FRPGratingManhole |
Grating Know-How: www.GratingThai.com , http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | http://FrpGratingThai.blogspot.com , http://hotdipgalvanized-steelgrating.blogspot.com , http://ChanconFiberGrating.wordpress.com | Twitter: https://twitter.com/GratingThai
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frp grating


GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information 
    A. Contact us : ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation : ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย

Gully Grating ตะแกรง 
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อ 
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) 
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ 
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที 

Related Products 
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


gFRP Fiberglass Steel Tree Guard Swimming Oveflow Grating Manhole cover steel grating fiber glass. Cap reservoir spillway. Sieve trap waste curbs Grating protects the base of the tree. gFRP Fiberglass Steel Tree Guard Swimming Oveflow Grating Manhole cover ตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าส ฝาปิดท่อบ่อพักระบายน้ำล้น ตะแกรงดักขยะคันหิน เกรตติ้งปกป้องรอบโคนต้นไม้

Experts plastic primer, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating , replacement glass barrier mask shops, buildings, walls, exterior cladding, sheet flooring, walkways, foot pavement, and Folk Park. Field stage contest, grass blocks, plates, decorative wall panels, exterior blinds, ceilings, walls, eaves, gabled front porch stairs Calais Partition doors Jew’s harp and the stencil sheet sizes. Plastic coated wire Designs to choose from Can be cut and additional decorative furniture, wall stencils, stencil decoration consists of beautiful and unique locations. Aluminum Composites, composites, F. RP, resistant to rust, corrosion, heat, fire, acid, alkali chemicals, saves energy. Termites, fungus, does not like edema, non-toxic non-fire retardant, fiberglass or glass fiber specialty is, Knack Siam SSG, American, USA , Asia Pacific, Fibergrate, Strongwell, Webforge, repairing flooring, laminate surfaces. , epoxy, E. Easy Pot, E c Easy Pot, epoxy flooring. Polyurethane, PVC, adhesives, Bio, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PE improve factory floor restaurant, hotel kitchen, coated wells, chemical-resistant, acrylic paint, flooring industry. , repairing cracks waterproofing, coating, waterproofing, deck, pool chemicals, gutter fiber glass, roof sheet metal, alternative materials, steel, stone, wood, artificial, synthetic, wpc plastic, bio. recycling equipment, Fla Drain, Drain Roof, flooring, wear, impact, overflow gutter around the request. The pool, sheets, shutters, sheet rubber floor coverings around the altar, machinery, pallets, trays, shelves, floors, buildings, block paving blocks, worm grass-finished flooring. Modifying Feng Shui
Drainage grating plastic prefabricated cast iron, aluminum, stainless steel, fiber glass, cover the pit cast iron cover sewers finished, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, sieve overflow around the edge of the pool. a fountain Swimming Overflow Drain Grilles,. Sieve trap debris, junk food curb beside the footpath, # manufacturer and distributor of frame grille protects the base of the tree. ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้น, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า, พื้นบ้านและสวน สนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ปลวกเห็ดราไม่ชอบ ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Knack Siam SSG, American, USA, Asia Pacific, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PEปรับปรุงพื้นโรงงานอาหาร, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, พื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ,บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท, ถาดรอง, ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย
ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูป เหล็กหล่อ อลูมิเนียม แสตนเลส ไฟเบอร์กล๊าส, ฝาบ่อเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำพุ Swimming Overflow Drain Grilles, ตะแกรงดักเศษอาหารขยะคันหินข้างฟุตบาท, #โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงไฟ/กรองลม/ระบายอากาศ

GFRP Composite Manhole Covers (ตะแกรงฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Manhole Covers, Square, Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack, Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver
GFRP Composite Steel Gully Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Fastener Clip locked Clamps Saddle ตัวล็อคเหล็กยืดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, ฝาปิดท่อทรงกลม สี่เหลี่ยมทึบไม่มีรู, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้ง; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, phenolic, common, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit, sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, overflow, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET, PETG, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dip Electroforge Galvanized, brass, Zinc, supply, Food Grade Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft
ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench drainage driveway grates, Dust screen driveway grating near footbath, Leaf trapper safe drain traffic grates

 

=============================================================================

 

Khmer (Language)

 

 

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់បំពេញបន្ថែម GFRP នេះជ័រអាហារប្លាស្ទិចសំឡីកែវថ្នាក់ទី។

និយមន័យសំឡីកែវ | ជាតិសរសៃកញ្ចក់គឺជាអ្វីដែល។

ផលិតផលសមលីកេវ តើការបកប្រែរបស់ពាក្យឬប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមសំឡីកែវកញ្ចក់បំពេញបន្ថែម Composite បានឬប្លាស្ទិចសម្រាប់បញ្ចូលសម្ភារបន្ថែមកម្លាំង។ សម្ភារប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យប្លាស្ទិចពង្រឹងជា«ជាតិសរសៃ “, ដែលមើលទៅទន់ប៉ុន្តែស្អិត (មានច្រើនជាងពីរប្រភេទសម្ភារខាងមុខជាមួយគ្នាមាន) ។ ធន់ទ្រាំនឹងកំដៅខ្ពស់ ប្លាស្ទិចដែលត្រូវបានប្រើគឺសាច់គោ។ ប្រភេទសត្វមួយដែលត្រូវបានកោតសរសើរចំពោះខ្លាំងណាស់។ បើគ្មានការពង្រឹងភាពផុយស្រួយ។ ដូច្នេះយើងជ្រើសរើសយកប្រភេទនៃការប្លាស្ទិច។ esters ជ័រ polyester ។ ester ប្លាស្ទិ resins វយ៉ក។ និងជ័រ epoxy បាស្ទិកដូចជាប្លាស្ទិចរាវដែលបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹង។ ជំនួយកាតាលីករឬរឹងមានប្រតិកម្មគីមី។ កំដៅបានកើតឡើងខ្ពស់ជាង 100? C. វាគឺជាប្លាស្ទិចរឹងនឹងមិនវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាថ្មីម្តងទៀតដែលត្រូវបានគេហៅថាដំណើរមួយ។ ការកំណត់កម្តៅ (thermosetting)
, ដូច្នេះការបង្កើតផលិតផលមួយដោយមធ្យោបាយនៃខាងលើ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ប្លាស្ទិចពង្រឹងជាមួយសមលីកេវឬ FRP, គ្រាន់តែជាផលិតផលដែលគេស្គាល់ឬផលិតផលអេហ្វសំឡីកែវរូពៀរ។
សរសៃកញ្ចក់ឬសំឡីកែវអាចត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទទៅតាមប្រភេទនៃជាតិសរសៃនេះ។ អំបោះសសៃឆ្មារជាបន្តគឺស្រដៀងគ្នា (មើលរូបភាពទី 1) ដែលអាចត្រូវបានត្បាញចូលទៅក្នុងក្រណាត់ (ក្រណាត់សមលីកេវ) (រូបភាពទី 2), ក្រណាត់នឹងមិនស្រូបយកការទទួលទានទឹកការពារកំដៅ។ ភាគច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចជាវាំងននអគ្គីភ័យ។ ជាតិសរសៃនេះគឺជាប្រភេទនៃសរសៃខ្លីដែលមិនបន្តបនទប់។ ប្រើជាញឹកញាប់ជាអ៊ីសូឡង់និងអ៊ីសូឡង់សំឡេងដែលជាក្រាស់ទន់ (ហ្វិក 3)
ធាតុផ្សំចម្បងសម្រាប់ការផលិតសរសៃអុបទិកនេះគឺសៃ (ខ្សាច់សុីលីកា) ត្រូវបានប្រើជាសូដាអគារកញ្ចក់ផេះ (ផេះ soda) និង។ ដែល calcareous (ថ្មកំបោរ) នៃការពីរក្រោយនឹងកាត់បន្ថយចំណុចរលាយនេះ។ ធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងការទាំងបីនិងអាចមានធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខណៈសម្បត្តិនៃជាតិសរសៃដូចជាការ borax (borax) ដុំថ្មធ្មេញ (feldspar) អាលុយ calcined (អាលុយ calcined) magnesite (magnesite) ឈ្មោះ Affi គ្មានខ្លាញ់។ ៉និត (syenite nepheline) និង kaolin kaolin (kaolin ដីឥដ្ឋ)

-Definition ការល័ polyester ជ័រ
ណាមួយនៃជ័រសំយោគនានាបានប្រើឬការបន្ថែមប្លាស្ទិកដែលមានឬបន្ថែមដែលធ្វើពី polyester ,: ដូចជាជ័រដែលមានត្រូវបានប្រើសមាសភាពគីមីដូចគ្នាដូចដែលជាតិសរសៃល័ polyester ទូទៅនេះប៉ុន្តែនោះមួយ។ ត្រូវបាន extruded ជាខ្សែភាពយន្តមួយ (ដូចជាសម្រាប់ការ ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវេចខ្ចប់, ជាអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីឬជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការថតម៉េញ៉ទិកមួយដែលវីដេអូ) គ: ជ័រ thermosetting មួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងពី polyester unsaturated (ទៅជាមួយបានបង្កើតឡើងពី AG ។ Lycol ហើយ Maleic ដោយទឹកអាស៊ីតឬបន្ថែម Fumaric ទឹកអាស៊ីត) ព្យាបាលដោយ copolymerization នៃ (ដូចជាជាមួយនឹង styrene,), ហើយជាញឹកញាប់តើបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងការធ្វើអោយស្បែក, (ក្នុងនាមជាសរសៃ terrarium កញ្ចក់) ហើយដែលត្រូវបាននៅលើដែលត្រូវបានប្រើ chiefly នៅក្នុង impregnating មួយហើយសុទ្ធក្នុងការធ្វើឱ្យ, តួហើយ molded ផលិតផល

: សម្រាប់កំដៅនេះបានផ្ដល់នូវអ៊ីសូឡង់សម្ភារៈពេលខ្លះខាងមុខនេះ គេហៅថាសមលីកេវសូមមើលរោមចៀមកញ្ចក់។ សម្រាប់ ជាតិសរសៃកញ្ចក់ដោយខ្លួនវាផងដែរពេលខ្លះបានហៅសមលីកេវសូមមើលជាតិសរសៃកញ្ចក់។ ចំពោះសម្ភារសមាសធាតុស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងការដែលមានជាតិសរសៃពង្រឹងនោះគឺសរសៃកាបោន, មើលឃើញវត្ថុធាតុ polymer កាបូនជាតិសរសៃពង្រឹង។ សំឡីកែវ (ឬសមលីកេវ) គឺមួយ។ ប្រភេទនៃប្លាស្ទិចដែលមានជាតិសរសៃ-បំពេញបន្ថែមដែលជាកន្លែងដែល ។ ជាតិសរសៃពង្រឹងជាពិសេសជាតិសរសៃកញ្ចក់ជាតិសរសៃកញ្ចក់នេះអាចត្រូវបានរៀបចំដោយចៃដន្យ, រុញភ្ជាប់ទៅក្នុងសន្លឹក (ដែលហៅកន្ទេលផ្នត់មួយ chopped) ឬត្បាញចូលទៅក្នុងក្រណាត់មួយម៉ាទ្រីសប្លាស្ទិចអាចជាប្លាស្ទិច thermosetting មួយ។ – ។ ជាញឹកញាប់ធ្វើ, epoxy បំផុតជ័រ Color polyester – Vinylester ឬការបន្ថែមឬការបន្ថែមមួយ, thermoplastic ។
នេះសរសៃ terrarium កញ្ចក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៃប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលបានប្រើកញ្ចក់ terrarium អាស្រ័យលើការប្រើសំឡីកែវវ៉ែនតាទាំងនេះមានផ្ទុក Sili ទាំងអស់។ ។ CA ឬបន្ថែមនៃ silicate, ជាមួយនឹងការខុសប្លែកគ្នាចំនួនទឹកប្រាក់នៃការកត់សុី, នៃជាតិកាល់ស្យូម, ម៉ាញ៉េស្យូម, ហើយពេលខ្លះធ្វើជាតិប័រ។ ដែលត្រូវបាននៅលើដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការសំឡីកែវ, សរសៃ terrarium កញ្ចក់មានត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកម្រិតទាបខ្លាំងពីកំណើត។
, សំឡីកែវគឺជាសម្ភារៈទំងន់ស្រាលយ៉ាងខ្លាំងហើយតើនៅលើដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតផលជាច្រើន។ ទោះបីជាវាមិនមែនជាខ្លាំងនិងរឹង ដែលជាសមាសធាតុដែលមានមូលដ្ឋានលើជាតិសរសៃកាបោន, វាគឺជាការផុយតិចនិងវត្ថុធាតុដើមរបស់វាគឺច្រើនមានតំលៃថោក។ កម្លាំងនិងទម្ងន់ភាគច្រើនរបស់វាគឺល្អប្រសើរជាងលោហៈជាច្រើនហើយវាអាចត្រូវបានបំពាក់បំប៉នបន្ថែមទៀតងាយស្រួលចូលទៅក្នុងរាងស្មុគ្រស្មាញ។ ។ កម្មវិធីនៃសំឡីកែវនេះរួមមានយន្តហោះពិសេស, ទូក, រថយន្ត, ការងូតទឹកធ្វើជាអាងទឹកពីរនិងឯករភជប់ ,, អាងហែលទឹក, ក្តៅងាយស្រួលធ្វើជាអាងទឹក, រាលដាលក្នុងឈាមធ្ងន់ធ្ងរនិងរថក្រោះទឹកស្អុយ, ធុងទឹក, ដំបូល, បំពង់, ពាក់, ការឆ្លុះបញ្ចាំង ,, Surfboards ហើយខាងក្រៅនៃទ្វារស្បែក។
•ឈ្មោះទូទៅផ្សេងទៀតសម្រាប់សំឡីកែវតើ terrarium កញ្ចក់។ ប្លាស្ទិច -reinforced (grp) [1 ] កញ្ចក់ជាតិសរសៃពង្រឹងប្លាស្ទិច (GFRP) [2] ឬក្រុមហ៊ុន GFK (ពីអាឡឺម៉ង់: Glasfaserverst rkter Kunststoff) ។ ដោយសារតែជាតិសរសៃកញ្ចក់ដោយខ្លួនវាគឺត្រូវពេលខ្លះសំដៅដល់ថាជា«សមលីកេវ “សមាសធាតុនេះគឺមានផងដែរ។ ដែលហៅថា “ខ្សែអុបទិក ពង្រឹងប្លាស្ទិច “។ អត្ថបទនេះនឹងអនុម័ត អនុសញ្ញាថា” សំឡីកែវ»សំដៅទៅជាតិសរសៃកញ្ចក់ពេញលេញពង្រឹងសម្ភារៈចងក្រងជាជាងតែមួយគត់ដើម្បីមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ក្នុងវា។

នៅម៉ោងប្រហែលសំឡីកែវ | ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃសមលីកេវ FRP ។

បានគេស្គាល់ថា “សំឡីកែវ” មួយចំនួនដូចជាសម្ភារៈសមាសធាតុ។ ឬពង្រឹងប្លាស្ទិច ប្រើដើម្បីផលិតដំបូលរថយន្តឬងូតទឹក។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិត, “សំឡីកែវ” គឺជា “ជាតិសរសៃ” មានន័យថាសរសៃកប្រែដោយផ្ទាល់ត្រូវបានគេប្រើជាសម្ភារៈដើម្បីជួយពង្រឹងជ័រប្លាស្ទិចហើយ molded ជាផលិតផលផ្សេងដូចជាទូកចាងឈើភីកអាប់ដំបូល, ផ្នែកយន្តហោះទំហំធុងតូច។ ប្រណាំងមួយផ្នែកធំ ជាតិសរសៃកញ្ចក់ពង្រឹងផលិតផលបេតុង (កញ្ចក់បំពេញបន្ថែមបេតុង GRC លោក) ជាដើមលើសពីនេះទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិកម្លាំង។ ខ្ញុំមានកម្លាំង tensile ខ្ពស់ណាស់។ ជាតិសរសៃមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ក្នុងនាមជាអ៊ីសូឡង់កំដៅ ត្រូវបានគេប្រើជាអ៊ីសូឡង់នៅក្នុងទូទឹកកកឬចង្រ្កាន, លើសពីនេះទៀតសមារៈសំណង់, សរសៃអាចត្រូវបានត្បាញចូលទៅក្នុងក្រណាត់និងដេរភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ។ ផលិតផលធ្វើពី ចន្លោះជាតិសរសៃមួយ អន្ទាក់នេះត្រូវបានរក្សាទុកនូវសមត្ថភាពក្នុងការបិទការកំដៅ។ ការគាំទ្រក្រណាត់សមរម្យនៅលើខាងក្នុង។ ការអ៊ីសូឡង់ល្អព្រមទាំងទូទឹកកកឬអាវរដូវរងារមួយ។ គ្មានសរសៃក្រណាត់ពីការស្រូបយកទឹក។ ប្រើក្រណាត់ជ្រាបទឹក មិនមានការរួញតូចនិងការខូចខាតពីទឹក,
ទំហំនិងប្រវែងទំហំជាតិសរសៃ។ សរសៃ threadlike អាចមានរយៈពេលយូរ ជាយូរខ្លាំងណាស់ក្នុងការសរសៃខ្លីណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបាន។ ធ្វើឡើងនៃសមាសភាគជាតិសរសៃកញ្ចក់នៃថ្មកំបោរសៃ, feldspar, អាស៊ីត boric និងការបន្ថែមផ្សេងទៀត។ ផ្នែកខាងក្នុងធ្វើពីលង្ហិន ឡដែលមានភ្លើងអគ្គិសនីនៅសីតុណ្ហភាពឡើងរហូតដល់ទៅ 1370 អង្សាសេដែលជាល្បាយមួយនៃការត្រួតពិនិត្យគុណភាពព្រមទាំងភាពបរិសុទ្ធនេះ។ អ្នកមិនត្រូវការគ្រាប់បាល់គ្រីស្តាល់មួយដើម្បីជ្រើសរើសល្អ។ កញ្ចក់ដែលធ្វើពីលង្ហិនគឺជាបន្ទាប់មកជាថ្មីចូលដំណើរការរំកិលនេះជាតិសរសៃវែង។ ជាតិសរសៃនេះត្រូវបានយកចេញពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ និងត្រូវបានរមៀលនៅក្នុងល្បឿនធំជាងល្បឿននៃជាតិសរសៃនេះ។ ចុចចេញពីក្បាលហូតបាន។ នេះគឺស្មើនៃការទាញលាតសន្ធឹងសរសៃនៅតែទន់ខ្សោយនោះទេ។ ទំហំជាតិសរសៃ តូចជាងមុនពេលការពង្រឹង សរសៃឡុងជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យវាំងនន។ ដើម្បីឱ្យមានសរសៃខ្លី លោកត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយខ្យល់ទៅប្រវែងខុសគ្នាឆ្ងាយ។ ប្រជាប្រិយភាពនេះបាននាំដល់ការធ្វើឱ្យកាសែតឬក្រណាត់។ ឧស្សាហកម្ម ដើម្បីបងា្កសំលេងរំខាន សីតុណ្ហាភាពនិងពន្លឺ
“សំឡីកែវ” នៅក្នុងភាសានៃសម្ភារៈពង្រឹងយល់ដឹង។ នៅលើដំបូលរថយន្ត ឬផ្នែកដែលតម្រូវឱ្យកម្លាំង។ គំរូនេះត្រូវបានធ្វើពីដុំជាមួយនឹងផ្ទៃរលោងមួយ។ ចម្លងក្រមួននេះ ដាក់ក្រណាត់សំឡីកែវនៅលើផ្នែកគំរូ។ ជាមួយនឹងការលាយជ័រលាបរឹងដើម្បីកម្រាស់-ដែលបានទាមទារពេលជ័ររឹង, បន្ទាប់មកដកចេញបំណែកមួយនៃផ្នែកគំរូមួយត្រូវបានគេដុះខាន់សំឡីកែវបញ្ចប់ផ្ទៃ។ ការបង្កើតបំណែកមួយនៃសមលីកេវមួយ, វិធីសាស្រ្តនេះខ្វះលម្អិតនិងខុសគ្នាពីវិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងស្អាតផ្សិតនេះ។ វាគឺជាការល្អសម្រាប់ផ្នែកនោះទេប៉ុន្តែមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងវិធីសាស្រ្តជាច្រើនទៀតជាលើកដំបូងនេះ។ យើងត្រូវតែកសាងឡើងនៃផ្នែកគំរូផ្សិតជាលើកដំបូង។ នៅពេលដែលផ្សិតនេះ បន្ទាប់មកបង្កើតដុំសំឡីកែវចង់បាន។ ផ្នែកធ្វើឡើងជាមួយសោភ័ណ្ឌដូចគ្នានេះ។ អនុបណ្ឌិតទាំងអស់ និងអាចត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ដោយបង្កើនកម្រាស់នេះ។ ជាតិសរសៃកញ្ចក់ច្រើនស្រទាប់
, សំឡីកែវនិងសារធាតុគីមីដែលធ្វើពីសមា្ភារៈជាច្រើន។ ដែលជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដូចជាភ្នែក, ស្បែក, ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម, ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងពាក់ឧបករណ៍ការពារខណៈពេលដែលការធ្វើបំណែកមួយនៃសំឡីកែវមួយ
សរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានគេផលិតឡើងសម្រាប់សតវត្ស, ប៉ុន្តែការផលិត strands កញ្ចក់ត្រូវបានគេរកឃើញដោយចៃដន្យនៅក្នុងឆ្នាំ 1932 នៅពេលដែល។ ហ្គេម Slayter អ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Owens- មួយ រដ្ឋ Illinois, បានដឹកនាំយន្តហោះនៃខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់មួយនៅស្ទ្រីមនៃកញ្ចក់ដែលធ្វើពីលង្ហិននិងសរសៃផលិតមួយ។ វិធីសាស្រ្តនៃការប៉ាតង់សម្រាប់ផលិតរោមចៀមកញ្ចក់នេះត្រូវបានអនុវត្តជាលើកដំបូងសម្រាប់នៅ 1933.Owens បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពោតនៅឆ្នាំ 1935 ។ និងវិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានប្រែប្រួលដោយ Owens អាយុពោត ដើម្បីផលិតប៉ាតង់ “fibreglas” របស់ខ្លួន (មួយ “s”) ក្នុងឆ្នាំ 1936 ដើម, fibreglas គឺរោមចៀមកញ្ចក់មួយជាមួយនឹងសរសៃ entrapping យ៉ាងនៃឧស្ម័នដែលធ្វើឱ្យវាមានប្រយោជន៍ជាអ៊ីសូឡង់មួយជាពិសេស។ Ecially នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
នេះជ័រសាកសមសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះ “សំឡីកែវ” ជាមួយនឹងប្លាស្ទិចមួយដើម្បីផលិតមួយនេះសម្ភារៈសមាសធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1936 ដោយលោកទូក្រុមហ៊ុន Pont នេះ។ នេះដូនតាដំបូងនៃជ័រល័ polyester សម័យទំនើប, តើជ័រ Cyanamid របស់នៃឆ្នាំ 1942 របស់ប្រព័ន្ធ peroxide-ការព្យាបាលត្រូវបានគេនៅលើដែលត្រូវបានប្រើដោយបន្ទាប់មក។ ។ ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសំឡីកែវនិងជ័រ មាតិកាឧស្ម័ននៃសម្ភារៈនេះត្រូវបានជំនួសដោយប្លាស្ទិច។ នេះជាការថយចុះលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់ទៅតម្លៃធម្មតានៃប្លាស្ទិច, ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាលើកដំបូងសមាសធាតុនេះបានបង្ហាញថាកម្លាំងខ្លាំងនិងការសន្យាជាមួយសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធនិងការកសាង។ ។ confusingly ,, terrarium កញ្ចក់ជាច្រើនជាតិសរសៃសមាសភាពនៅតែបានត្រូវហៅថា«សំឡីកែវ “(ជាឈ្មោះទូទៅ) ហើយឈ្មោះនេះត្រូវបានផងដែរនៅលើដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទាបដង់ស៊ីតេ terrarium កញ្ចក់រោមចៀមបរិសុទ្ធផលិតផលដែលមានផ្ទុកឧស្ម័នជំនួសឱ្យការប្លាស្ទិច។
កីឡាកររ៉េ conveyor បៃតងនៃ Owens អាយុពោតដែលត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងការផលិតនេះ។ ទូកសមាសធាតុដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1937 ប៉ុន្តែលោក មិនបានបន្តបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះដោយសារតែធម្មជាតិផុយប្លាស្ទិចដែលបានប្រើ។ ក្នុងឆ្នាំ 1939 ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសាងសង់ដឹកអ្នកដំណើរមួយ។ ទូកពីផ្លាស្ទិចនិងសហរដ្ឋ អាមេរិចតួជាមួយនិងស្លាបរបស់យន្តហោះ។ នេះជារថយន្តដំបូងដើម្បីឱ្យមានរាងកាយជាតិសរសៃកញ្ចក់ជា 1946 គំរូនៃឆ័ Scarab ទេប៉ុន្តែម៉ូដែលនេះមិនបានចូលផលិតកម្ម។

ដំណើរការនៃការផលិតកញ្ចក់ជាតិសរសៃបំពេញបន្ថែមជាតិសរសៃកញ្ចក់។

នាំយកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នៅក្នុងការរលាយអគ្គិសនីនៅសីតុណ្ហភាពឡើងរហូតដល់ទៅ 1370 អង្សាសេដើម្បីទទួលបានទឹកមួយកែវ។ បន្ទាប់មកវាបាន rolled ទៅជាយូរមកហើយដោយជាតិសរសៃដែលមានជាតិសរសៃត្រូវបានទាញចេញពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងត្រូវបានរមៀលនៅក្នុងល្បឿនធំជាងល្បឿននៃជាតិសរសៃដែលត្រូវបាន extruded ពីក្បាលហូតមួយ។ នេះគឺជាការសមមូលនៃការទាញ, ពង្រីក, ខណៈពេលដែលជាតិសរសៃអាចចុះខ្សោយសរសៃដែលធ្វើឱ្យពួកគេតូចជាងមុនពេលឡើងរឹង។ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាសរសៃខ្លីដែលធ្វើឡើងដោយការកាត់ខ្យល់។ សរសៃនេះអាចមានប្រវែងខុសគ្នាឆ្ងាយ
, ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងដំណើរការនៃការរលាយនេះ។ ប្រសិនបើមិនមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃគ្រឿងផ្សំទឹកសុទ្ធនិងបន្ទាប់មកវាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីរលាយកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងបាល់គ្រីស្តាល់មួយមុនពេលសម្ដែងសាកល្បងសម្រាប់ទឹករលាយចូលទៅក្នុងស្រស់កញ្ចក់ម្តងទៀត។ ប្រសិនបើគុណភាពនៃគ្រឿងផ្សំនេះ។ វាអាចត្រូវបាន rolled កញ្ចក់ជាតិសរសៃនៃទឹកនៅលើចង្ក្រាននៅទាំងអស់។
“ការសំឡីកែវ” នៅក្នុងអត្ថន័យនៃសម្ភារៈជំនួយនេះ។ ផលិតដោយប្រើទាំងនេះជាលើកដំបូងផ្នែកដុះខាន់ជាមួយគំរូផ្ទៃ wax ការបន្តពូជ។ ដាក់ក្រណាត់សំឡីកែវនៅលើផ្នែកគំរូ។ ជាមួយនឹងការលាយជ័រលាបរឹងដើម្បីកម្រាស់-ដែលបានទាមទារ។ នៅពេលជ័ររឹង, បន្ទាប់មកដកចេញបំណែកមួយនៃផ្នែកគំរូសំឡីកែវមួយ។ បញ្ចប់ផ្ទៃរលោង។ បង្កើតផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តនេះ fiberglass ជាមួយគឺកង្វះនៃការលម្អិតនិងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតពីផ្សិតទីពីរ។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺសមរម្យសម្រាប់ផ្នែកច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាវិធីសាស្រ្តដំណើរការទទើសទទែងជាងជាលើកដំបូង។ យើងត្រូវតែកសាងឡើងនៃផ្នែកគំរូផ្សិតជាលើកដំបូង។ នៅពេលដែលផ្សិតនេះ បន្ទាប់មកបង្កើតដុំសំឡីកែវចង់បាន។ ផ្នែកកសាងឡើងជាគំរូគឺមានភាពស្រស់ស្អាតនិងពេញលេញ។ និងអាចត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ដោយបង្កើនកម្រាស់នៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ពហុស្រទាប់
ដំណើរការនៃការសមលីកេវការផលិតនេះត្រូវបានគេហៅថា pultrusion ។ [ត្រូវការអំណះអំណាង] ដំណើរការផលិតសម្រាប់ការសរសៃកញ្ចក់សមរម្យសម្រាប់ការពង្រឹងប្រើឡភ្លើងធំដើម្បីរលាយបន្តិចម្តងខ្សាច់សុីលីកានេះ។ ថ្មកំបោរដីឥដ្ឋ kaolin, fluorspar, colemanite, dolomite និងរ៉ែផ្សេងទៀតដើម្បីទម្រង់បែបបទរាវ។ វាត្រូវបានគេបន្ទាប់មកបាន extruded តាមរយៈព្រៃ, ដែលមានជាបាច់នៃការ orifices តូចខ្លាំងណាស់ (ជាធម្មតា 5-25 micrometres មានអង្កត់ផ្ចិតសម្រាប់អ៊ីក្នុងកញ្ចក់ 9 micrometres សម្រាប់ s- ។ កញ្ចក់) ។ បន្ទាប់មក filaments ទាំងនេះត្រូវមានទំហំ (coated) ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយគីមីមួយ។ ឥឡូវនេះ filaments បុគ្គលត្រូវបានកញ្ចប់នៅក្នុងលេខដែលមានទំហំធំដើម្បីផ្តល់នូវ roving មួយ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃ filaments, និងចំនួននៃ filaments ក្នុង roving នេះបានកំណត់ទម្ងន់របស់ខ្លួន, ជាធម្មតា។ សម្តែងនៅក្នុងមួយនៃប្រព័ន្ធពីរវាស់វែង: ទិន្នផលឬហត្ថទំ។ ពោះម៉ាយផោន (ចំនួនហត្ថនៃ ។ ។ ជាតិសរសៃក្នុងមួយផោននៃសម្ភារៈដូច្នេះមួយចំនួនមានទំហំតូចមានន័យថា roving ធ្ងន់) ឧទាហរណ៍នៃទិន្នផលស្ដង់ដាត្រូវបាន 225yield, 450yield, 675yield TeX, ឬក្រាមក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ (របៀបជាច្រើនក្រាម 1 គីឡូម៉ែត្រចល័តទេ។ ទំងន់, ដាក់បញ្ច្រាសពីទិន្នផល។ ដូច្នេះមួយចំនួនតូចមានន័យថា roving ស្រាលជាង) ជាឧទាហរណ៍នៃការតិចស្តង់ដា, តើ 750tex, 1100tex, 2200tex ។
roving ទាំងនេះត្រូវមានបន្ទាប់មកទាំងនៅលើដែលត្រូវបានប្រើដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមួយពាក្យសមាសធាតុដូចជា pultrusion នេះ filament ខ្យល់ (បំពង់), កាំភ្លើង roving ។ (ដែលជាកន្លែងដែលកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ chops កញ្ចក់ ចូលទៅក្នុងប្រវែងខ្លីនិងធ្លាក់ចុះវាទៅក្នុងយន្តហោះនៃជ័រ, បញ្ចាំងលើផ្ទៃនៃផ្សិតមួយ) ឬក្នុងជំហានអន្តរការីដើម្បីផលិតក្រណាត់ដូចជារតនាប់ chopped ផ្នត់ (CSM) (ធ្វើពីចៃដន្យ។ តម្រង់ទិសខ្នាតតូចកាត់ប្រវែងនៃជាតិសរសៃទាំងអស់, មានទំនាក់ទំនងគ្នាបានរួមគ្នា), ត្បាញក្រណាត់នៃក្រណាត់ប៉ាក់ឬបន្ថែមតែមួយគត់។ – ដោយផ្ទាល់ក្រណាត់កន្ទេល Chopped-ផ្នត់ត្រូវបាន
Chopped-ផ្នត់កម្រាលត្រូវឬការបន្ថែម CSM នេះជាទម្រង់នៃការពង្រឹងប្រឌិតក្នុងស្រុកមួយនៅលើដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការសំឡីកែវវា JobsDB.com មានសរសៃ terrarium កញ្ចក់ដាក់ដោយចៃដន្យនៅទូទាំងនីមួយត្រូវបានប្រើផ្សេងទៀតហើយ។ ។ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងរួមគ្នា R ដោយចងមួយនេះ ,.
វា JobsDB.com ត្រូវបានដំណើរការជាធម្មតាការប្រើដៃឡាយ-ឡើងបច្ចេកទេស, ដែលជាកន្លែងដែលសន្លឹកនៃសម្ភារៈត្រូវបានដាក់ក្នុងផ្សិតនិងបានច្រានដោយមានជ័រ។ យ៉ូហានពីព្រោះចង, ការរលាយក្នុងជ័រ, សម្ភារៈនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលស្របតាមរាងផ្សេងគ្នានៅពេលដែល wetted ចេញ។ សម្រាប់ការបន្ទាប់ពី។ ការព្យាបាលជ័រ, ផលិតផលរឹងអាច ត្រូវបានយកមកពីផ្សិតនិងបានបញ្ចប់។ ការប្រើប្រាស់កម្រាលផ្នត់ chopped ផ្តល់ឱ្យ fiberglass ជាមួយ isotropic លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈនៅក្នុងយន្តហោះមួយ។

Grating ដឹងពីរបៀបថែមទៀត។ www.GratingThai.com

Grating ដឹងពីរបៀបថែមទៀត។ http: // សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ – រវាងមួកដែកថែបបំពង់ CAP បាន com & ‧; ។ ។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ molded កញ្ចក់ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating ។

សំឡីកែវ molded របស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសំឡីកែវ pultruded grating បានផ្តល់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិធន់ទ្រាំ corrosion ដែលមិនផ្គូផ្គងជាពិសេសនៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលកម្រាលដែកថែប។ កម្លាំង, ជីវិតវែងនិងសុវត្ថិភាពផងដែរគឺ មានគុណសម្បត្ដិខ្ពស់នៃផលិតផលរបស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវនិងលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីរបស់ពួកគេមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដធ្វើឱ្យពួកគេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជាន់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ យើងផ្តល់ជូននូវប្រភេទជាច្រើននៃសមលីកេវ grating សម្រាប់ កម្មវិធីផ្ទុកផ្សេងគ្នារបស់អ្នកទាំងអស់។ កម្មវិធីរាប់សំឡីកែវ grating ព្រះអាទិត្យស្ថាបត្យកម្មពីអេក្រង់ និងកម្រាលសំឡីកែវទៅផ្លូវស្ដង់ដារនិងកម្មវិធីរំកិលផ្ទុកខ្ពស់។ ផ្ទៃគ្រើមនិងស្ដង់ដារឬការណ៍ភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន ណ៍ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសមនឹងកម្មវិធី fiberglass របស់អ្នក។ ជ្រើសពីប្រភេទជ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់ ផលិតផលកម្រាលសំឡីកែវដែលបានរៀបចំដើម្បីបំពេញតម្រូវការធន់ទ្រាំ corrosion របស់អ្នក។
molded Grating សំឡីកែវ គឺជាការសមលីកេវ-បំពេញបន្ថែមប្លាស្ទិច (FRP នេះ) ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការ roving ជ័រសំឡីកែវត្រូវបាន Thermosetting, ខ្លាំងដើម្បីបង្កើត, មួយដុំបន្ទះ molded ។ ការ 65% / 35% ជ័រដើម្បី សមាមាត្រទម្ងន់កញ្ចក់ផ្ដល់នូវភាពធន់ទ្រាំ corrosion ខ្ពស់។ ផ្ទៃ meniscus ឬផ្ទៃគ្រើមតែអនុវត្តការផ្តល់ប័ណ្ណ ធន់ទ្រាំនឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រាលដែកថែបនិងផលិតផលកម្រាលផ្សេងទៀត។ សំឡីកែវផលិតផលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅត្រូវបានសមល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ បរិស្ថាន corrosive ។ Pultruded, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ pultruded
pultruded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើ polyester Isophthalic ល័ពិសេសថ្នាក់មួយដែលធ្វើឱ្យប្លាស្ទិចឬ phenolic មួយរបស់ប្រព័ន្ធបន្ថែមជ័រ ester ជាមួយនឹងការសំយោគផ្ទៃពាក់ស្បៃមុខដែលធ្វើឱ្យវាស៊ាំនឹងធ្វើ corrosive, ទំងន់ស្រាលនិងយូរអង្វែង។ សំឡីកែវ Pultruded មានផ្ទៃគ្រើមតែមួយសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងកម្លាំងកាន់តែច្រើនដើម្បីឱ្យសមាមាត្រទម្ងន់ជាងសំឡីកែវ molded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ការ 35% / 65% ជ័រដើម្បី សមាមាត្រកញ្ចក់ផ្ដល់កម្លាំងកាន់តែច្រើននិងមានភាពធន់ទ្រាំ corrosion តិចជាងសំឡីកែវ molded grating ។ ផលិតផលនេះត្រូវបានសមល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការយូរជាងទទឹក នៃកម្រាល fiberglass ។
ដើម្បីគ្របដណ្តប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃសំឡីកែវ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវរបស់យើងគឺការគ្របដណ្តប់មួយយូរអង្វែង, molded កម្រាលសំឡីកែវផលិតផលដែលផ្សំដោយរលូនហើយគ្រើមឬបន្ថែមពិនិត្យសន្លឹកដែក molded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផលិតជ័រណារបស់ប្រព័ន្ធរបស់យើង។ វាគឺជាជម្រើសល្អបំផុតនៅពេលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាន់ ត្រូវការឱ្យត្រូវបានគ្របដណ្តប់ 100% ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវគ្របដណ្តប់របស់យើងគឺត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុង តំបន់ការផ្ទុកនិងការផ្ទុកជាមួយនឹងជើងខ្ពស់និងចរាចររទេះ, ដែលជាកន្លែងដែលខ្លាំងលើដីកម្រិតគឺជាការល្អបំផុត។ វាផ្តល់នូវគុណតម្លៃការឡើងរឹងខ្ពស់ជាងប្រមាណ 50% ជាងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការបើកចំហគម្របសំណាញ់កំពូលស្តង់ដាសោកខឹងធានាគោលជំហររបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាព។
ទំនាក់ទំនងភាពធន់ទ្រាំ, សន្លឹកសំឡីកែវ: គ្រាប់កាំភ្លើង ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងរបស់យើងផ្តល់នូវគ្រាប់ធន់ទ្រាំសន្លឹកសំឡីកែវដែកផ្លោង-, ទំងន់តិចជាង 25% តស៊ូខ្ពស់ជាងនៅថាការប្រៀបធៀបមួយបន្ទះមួយដែក។ ឥឡូវនេះអាចប្រើបានសម្រាប់កម្មវិធីសំឡីកែវសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ អាជីវកម្មរបស់អ្នក, ផ្ទះឬកន្លែងរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានផ្តល់ជូននូវបន្ទះសំឡីកែវធន់នឹងស៊ីលឆ្លងទ្វីបជាមួយនឹងការសន្ដិសុខអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតនៃការសម្តែងរយៈកាលប្រើប្រាស់ភាពធន់ទ្រាំ corrosion, អគ្គិសនីដែលមិនមែនជាលទំនាក់ទំនងកម្ដៅទាបនិងមានទំងន់ស្រាល។
, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចនេះធ្ងន់ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំធុនធ្ងន់របស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចគឺមាននៅក្នុងទាំងពីររបស់ប្រព័ន្ធហើយបំពាក់បំប៉នសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Pultruded ។ ប្រភេទនៃសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចធ្ងន់ទាំងពីរ grating ត្រូវបាន រចនាឡើងដើម្បីអនុវត្តផ្ទុករថយន្តលើកដាក់ទំនិញនិងត្រាក់ទ័រភាពយន្តដែលបានបំពាក់បំប៉ននិងផលិតផលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP pultruded ប្រពៃណីមិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចធ្ងន់ផ្ដល់នូវការប្រើប្រាស់បានយូរកាន់តែច្រើនសម្រាប់ តំបន់ចរាចរបរិមាណខ្ពស់ជាងមុនផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវកាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់ដែលអាចត្រូវ បានប្រើដើម្បីរយៈពេលយូរជាងចម្ងាយជាងគិតថ្លៃប្រពៃណី grating fiberglass ។
ហើយជណ្ដើរសង្កត់, គ្របដណ្តប់ជណ្ដើរជោគជ័យក្នុងការសមលីកេវ, សំឡីកែវ នេះមានភាពងាយស្រួលនិងទម្ងន់ស្រាលដើម្បីដំឡើង, សង្កត់, ការជណ្តើរសំឡីកែវនិង Pultruded តើ molded ដែលអាចប្រើបាននៅក្នុងប្រភេទទាំងពីរនេះដើម្បីផ្គូផ្គងជាន់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់វេទិកាសំឡីកែវ។ គ្របសង្កត់ជណ្តើរសំឡីកែវត្រូវបានធ្វើឡើងពី ប្រព័ន្ធកញ្ចក់និងជ័រ molded ដែលជាផលប៉ះពាល់និងមានភាពធន់ទ្រាំ corrosion, ជំងឺវិកលចរិតភ្លើងមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដហើយ។ ពួកគេបានផ្តល់នូវប្រសិទ្ធិភាព, slip- ការចំណាយ ផ្ទៃការពារធន់ទ្រាំនឹងសម្រាប់ជំហានបេតុងដែកនិងឈើ។
និងកាំជណ្ដើរ Handrail, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ, សំឡីកែវ , សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការ Handrail សំឡីកែវ, សំឡីកែវ, ជណ្ដើរតើប្រឌិតសំឡីកែវពី Pultruded សមាសភាគសំឡីកែវរបស់ប្រព័ន្ធ Handrail ហើយឧបករណ៍ភ្ជាប់ thermoplastic molded ។ សំឡីកែវម៉ូឌុលរបស់យើង grating ប្រព័ន្ធ Handrail អាចរកបាន នៅក្នុងការការ៉េឬជុំទី 2 អ៊ីញការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 2 អ៊ីញដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការក្តាប់ធ្វើឱ្យពួកវាល្អសម្រាប់តំបន់ដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ណាមួយឡើយ។ ជណ្តើរសំឡីកែវនិងទ្រុងរបស់យើងអាចត្រូវបានដំឡើង នៅក្នុងពពួកនៃកម្មវិធីពីម៉ាស៊ីនបូមទឹករថក្រោះ, អគារ, Piers, ឧបករណ៍ចល័តលមួយឆ្នាំនៃការផ្តល់កម្លាំងនិងភាព។
ហើយក្លី: ឯកសារភ្ជាប់, សំឡីកែវ, សំឡីកែវ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវសកម្មភាពរបស់យើងឈុតស្លាកនិងឯកសារភ្ជាប់តើពិសេសរចនាឡើងដើម្បី securefux សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវចានឬបន្ថែមដើម្បីគាំទ្ររចនាសម្ព័ន្ធនេះ។ លើសពីនេះទៀតពួកគេត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់រនុករួមគ្នាជា បន្ទះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលនៅជិតគ្នាដែលបានបង្រួមអប្បបរមាផ្លាតដែលបណ្ដាលមកផ្ទុកឌីផេរ៉ង់ស្យែល។ ឯកសារភ្ជាប់សំឡីកែវទាំងអស់និងឈុតត្រូវបានធ្វើឡើងនៃ ប្រភេទ 316 អ៊ីណុកនិងមាននៅក្នុង 1-, 1-1 / 2 និង 2 អ៊ីញទំហំ។
ចាននៃសមលីកេវ លក្ខណៈពិសេសដែលមិនមែនជាអនុគមន៍ផ្ទៃប្រព្រឹត្ដនោះហើយធ្វើឱ្យពួកគេជាដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពនិងសន្សំសំចៃទៅលើផ្ទៃដើរមួយ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ caustic និង / ឬអាស៊ីត ចានសំឡីកែវផ្ដល់នូវកម្រិតនៃភាពធន់ទ្រាំ corrosion នោះគឺគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាននិងការចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាពជាងដែកអ៊ីណុកមួយ។ ចានគឺមានជាមួយសំឡីកែវមួយដែលមិនមែនជា ផ្ទៃគ្រើមឬជាមួយនឹងផ្ទៃគ្រើមតែមួយដែលជាកន្លែងដែលការចាប់អារម្មណ៍ប័ណ្ណត្រូវបានប្រឆាំងនឹងការចាំបាច់។
រាងរចនាសម្ព័ន្ធនេះរបស់សំឡីកែវ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំរបស់យើងនិងរចនាសម្ព័ន្ធរាងសំឡីកែវទម្រង់ Pultruded ត្រូវបានធ្វើពីសំឡីកែវរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រព័ន្ធរបស់ជ័រ thermosetting និងសំឡីកែវមួយ។ រាងទាំងអស់គឺមានទម្ងន់ស្រាល, ផលប៉ះពាល់ធន់នឹង ការថែទាំទាប, ដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិក, ទាបនិងមានការប្រព្រឹត្ដស្ថិរភាពវិមាត្រ, ធ្វើឱ្យពួកវាងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនិងល្អសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើន។ រាងផ្ទាល់ខ្លួនអាចរកបានតាមការស្នើសុំ។

សមាសធាតុ (GFRP) សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: តើអ្វី GFRP (កញ្ចក់ជាតិសរសៃបំពេញបន្ថែមប្លាស្ទិច)? 

GFRP គឺជាសម្ភារៈសមាសធាតុបានធ្វើឡើងនៃ ម៉ាទ្រីសវត្ថុធាតុ polymer បំពេញបន្ថែមជាតិសរសៃក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតលក្ខណៈសម្បត្តិរាងកាយល្អប្រសើរជាងមុននិងគីមី។ GFRP គឺជាសម្ភារៈផលិតដូចជាដែក , ឈើ, កញ្ចក់, បេតុង។ សម្ភារ GFRP មានគុណសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការផ្សេងទៀតដែលជាសំខាន់ សម្ភារផលិត, លក្ខណៈពិសេសថ្មីអាចត្រូវបានទទួលនេះបើយោងតាមតម្រូវការ។ GFRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាអ្វី? សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP molded ត្រូវបានផលិតក្នុងផ្សិតពិសេស ជាមួយដំណើរអ៊ុតប្លាស្ទិកសើមមានជាតិសរសៃកញ្ចក់, ជ័រ, បន្ថែមទៀតនិងសារធាតុ។ បន្ទាប់ពីការវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះរឹង, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP ត្រូវបានចុចចេញពីផ្សិតនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP molded មានពន្លឺប្រឆាំងនឹង corrosive, មានកម្រិតខ្ពស់និងការតស៊ូគីមីផ្លូវកាយនិងមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដអគ្គិសនី។ សមាសភាគ: ជ័រ, ជាតិសរសៃកញ្ចក់, បន្ថែមទៀត និងមានសមាសភាគសារធាតុសម្ភារ GFRP មូលដ្ឋាននេះ។ វាអាចត្រូវបានផលិតសម្ភារៈណាមួយដែលជា ការត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការដោយផ្លាស់ប្តូរសមាសភាគទាំងនេះ។ ជ័រ: ការតស៊ូគីមី, ភាពបត់បែននិងកាំរស្មី UV តស៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP ត្រូវបានកំណត់ដោយជ័រ។ ជ័រត្រូវបានគេជ្រើសរើសបើយោងតាមបរិស្ថាន; ជ័រ orthophthalic សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅជ័រ isophthalic សម្រាប់បរិស្ថានគីមីនិងជ័រ ester ប្លាស្ទិសម្រាប់បរិស្ថានគីមីធ្ងន់ខ្លាំងណាស់។ កញ្ចក់ជាតិសរសៃ: ពហុស្រទាប់កញ្ចក់បន្ត សរសៃត្រូវបានប្រើក្នុងការផលិត។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP molded មានភាពធន់ទ្រាំមេកានិចខ្ពស់ដោយសារ ដើម្បីជាតិសរសៃកញ្ចក់។ បន្ថែមទៀត: បន្ថែមទៀតដូចជាស្ថិរភាពកាំរស្មី UV ពន្យឺតអណានិងដង់ស៊ីតេផ្សែងទាបពន្យឺតភាពធន់នឹងការកើនឡើងមេកានិចនិងគីមីនិងបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសល្អជាងថ្មី។ ឆ្លុះ: សារធាតុធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្តល់ឱ្យ GFRP នេះ gratings ណ៍ណាមួយឡើយ។ នេះធ្វើឱ្យវាកើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ GFRP ក្នុងគម្រោងស្ថាបត្យកម្ម។

molded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជើងទម្រ Fibergrate ជើងទម្រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលៃតម្រូវការគឺមាន សមាសភាគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកើនឡើង។ លៃតម្រូវការនៅក្នុងជួរក្រុម Infinite បញ្ជាក់របស់ពួកគេស្ដង់ដារ ជើងទម្រវេទិកាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការលើកឡើងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានវង់ក្រចកជើងទម្រអាចបង្កើនជាន់ឈើឆ្កាងនៅខាងលើការកាត់បន្ថយមូលដ្ឋាន។ ជើងទម្រអាចរកបានសម្រាប់ 1 “, 1-1 / 2” និង 2 “ការ៉េជ្រៅស្រមុងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ Fibergrate ឬ Chemgrate molded ។ ក្បាលជើងទម្រត្រូវបាន stocked ក្នុង” ក្បាលតែមួយ»ហើយ«ប្រមុខបំពាក់ quad “ដំឡើងរហ័សឌីស្សាញការជួយសម្រួលដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្សំសំចៃនៃការកើនឡើង។ វេទិកា•លៃតម្រូវបាន។ – បង្កើតកម្រិតដើរ ផ្ទៃលើ sloping ជាន់• versatility – អាចប្រើបានសម្រាប់ការដឹងគុណសំណាញ់ការ៉េ Fibergrate និង Chemgrate ទាំងអស់•ចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាព – ការចំណាយការដំឡើងទាប, ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបានយ៉ាងងាយទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀត•ទំងន់ស្រាល – ម៉ូឌុលសមាសភាគលៃតម្រូវបានគឺមានទម្ងន់ស្រាលនិងកាត់បន្ថយការលើក•។ corrosion ធន់ទ្រាំនឹង – ល័ polyester លំនៅឋានសម្ភារៈ Thermoplastic ហើយ Pultruded ធ្វើឱ្យប្លាស្ទិ ester មួយដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងឧស្សាហកម្មសើមជាន់ច្រើនបំផុតទៅកម្មវិធី

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជើងទម្រគាំទ្រ សំឡីកែវសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជើងទម្រគាំទ្រពីពេលមួយទៅពេលនេះ FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងតំបន់ផ្លូវថ្មើរជើងដែលជាកន្លែងដែលការប្រើប្រាស់ការគាំទ្រប្រពៃណីនិងស៊ុមវិធីសាស្រ្តណា? ។ មិនអាចត្រូវបានប្រើឬមានសមស្របទៅនឹង បរិស្ថានធ្វើការនេះ។ តំបន់ដូចជា, Bund គីមី, បង្កើន។ ឃវេទិកាជាន់និងស្ថានីយ៍ការងារ, គីមី បន្ទប់ព្យាបាលអោយមានការកម្រិតថ្នាំរុក្ខជាតិ, ការចូលដំណើរការផ្លូវដើរប័ណ្ណកើនឡើងដែលមិនមែននៅទូទាំងជាន់បង្ហូរទឹកនិងចន្លោះការងារជាន់ព្យួរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, រត់កាំជណ្ដើរខ្សែ, concealing និងសេវាកម្មការងារបំពង់ក្រោមអគ្គិសនី, តំបន់បានទាមទារឱ្យមានការមិនមែនជារបស់ប្រព្រឹត្ដ។ ជើងទម្រ FRPP របស់យើងគាំទ្រដែលអាចបង្កើនរបស់យើង ជាន់ FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងលំនាំដើមប្រទាក់នៃការដឹងគុណរបស់យើង។ បន្ទះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់យើងអាចត្រូវបានចូលរួម , នៅលើជើងទម្រលុបបំបាត់ជើងទម្រច្រើននៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នានេះ។ មានមូលដ្ឋានធំទូលាយនេះមានជើងទម្របានជួសជុលដើម្បីអាចត្រូវបាន ជាន់ប្រសិនបើបានទាមទារ, និងការផងដែរទៅកំពូលនៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់យើងដោយប្រើ 316 S / S របស់យើងសង្កត់ឈុតដើម្បីបំពេញ។ នេះផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានរឹងខ្លាំងណាស់ដែល អាចទទួលយកបានផ្ទុកខ្ពស់។ ដែលអាចប្រើបាននៅក្នុងជួរនៃកម្ពស់មួយ, និង ការលៃតម្រូវទាំងស្រុងដើម្បីសម្រុះសម្រួលជាន់មិនស្មើគ្នា, យើងអាចផ្គត់ផ្គង់ជើងទម្រដើម្បីឱ្យសមនឹងកម្មវិធីរបស់អ្នក។

 ជណ្ដើរដំណោះស្រាយបកប្រែ FRP នេះ -, ជណ្ដើរជាន់ , សង្កត់និងសំឡីកែវ, ជណ្តើរ, គ្របដណ្តប់ជណ្តើរសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនេះ molded និងការដំឡើង Pultruded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយ។ សង្កត់ corrosion និងប័ណ្ណទាំងនេះត្រូវបានផលិតធន់ទ្រាំ ជាមួយនឹងច្រមុះដែលអាចមើលឃើញបានកំណត់និងផ្តល់គោលជំហរមានសុវត្ថិភាពក្នុងបរិស្ថានប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនបំផុត។ ជាន់ជណ្តើរនិងការគ្របអាចត្រូវបានផ្តល់ការកាត់បន្ថយ ទំហំរបស់អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឬក្នុងបន្ទះភាគហ៊ុនដែលកំពុងវាលប្រឌិតយ៉ាងងាយស្រួល។
គ្របសង្កត់ជណ្តើរគឺជាវិធីងាយស្រួលក្នុងការ ផ្តល់ជូននូវគោលជំហរដែលធន់ទ្រាំនឹងរឹងប័ណ្ណជាន់ដែលមានស្រាប់ដែលសំរាប់តែមានសំឡេងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមាន។ គ្របសង្កត់ជណ្តើរអាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើឈើ , បេតុងឬដែកសង្កត់។ ប៍នឧស្សាហកម្មស្តង់ដាគឺជាងងឹតប្រផេះមួយដែលមាន ច្រមុះលឿងសុវត្ថិភាពដែលអាចមើលឃើញពន្លឺខ្ពស់និងប្រផេះសម្រាប់កម្មវិធីស្ថាបត្យកម្ម។ អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូកំពូលផ្ទៃគ្រើមតែមួយដែលសំខាន់ ផ្ដល់នូវគោលជំហរដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុវត្ថិភាពអតិបរមានិងសង្កត់ប្រើប្រាស់បានយូរខ្ពស់។ បំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងការត្បាញរតនាកញ្ចក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បានយូរ និងធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះបានគ្របដណ្តប់មកសង្កត់បានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជានៅទទឹង។ ស្ដង់ដារគឺមានកម្រាស់ក្រាស់ជាច្រើនដែលអាចប្រើបានគ្រប សម្រាប់កម្មវិធីកាតព្វកិច្ចធ្ងន់។ បន្ទះត្រូវបានកាត់បន្ថយជាយូរស្តង់ដាមានទំហំយ៉ាងងាយស្រួល ក្នុងអំឡុងពេលដំឡើងឬមាន precut អាចរកបានដើម្បីប្រវែងផ្ទាល់ខ្លួន។
phosphorescence ច្រមុះ: គ្របសង្កត់ចានជាតិសរសៃមានជណ្តើរ អាចត្រូវបានបញ្ជាឱ្យជាមួយនឹងថ្នាំកូតពិសេសសម្រាប់តំបន់ phosphorescence ច្រមុះ, ធ្វើឱ្យវាបញ្ចេញពន្លឺសូម្បីតែបន្ទាប់ពីប្រភពពន្លឺបឋមសិក្សាត្រូវបានយកចេញ។ ច្រមុះពិសេសគឺល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងការជណ្តើរដែលមាន បម្រើជាច្រកចេញគ្រាអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលដាច់ភ្លើង, ដែលជាកន្លែងដែលមានភ្លើងបំភ្លឺក្រៅ accessways ស្រអាប់ទៀងទាត់ថាជាត្រូវនៅសាលប្រគុំតន្ត្រីសង្វៀននិងវិធានការសុវត្ថិភាពឬជាអ្នកប្រតិបត្ដិការមួយសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីក្រៅពេលយប់ដូចជាការលើនាវាដឹកអ្នកដំណើរ។ ច្រមុះពិសេសនេះត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងការអនុលោម ជាមួយនាវា ISO / សម្រាប់ TC និងបច្ចេកកងម៉ារីន – ភ្លើងបំភ្លឺទីតាំងទាបលើនាវាដឹកអ្នកដំណើរ។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ> ការ FRP Tread គ្របដណ្តប់> សង្កត់ក្តាប់មួយ : មួយចំនួននៃលក្ខណៈពិសេសរបស់ល្អគ្មានគូប្រៀបគឺមាន TreadGrip ។ ប្រើប្រាស់បានយូរ: TreadGrip គឺជាសមាសធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់ នៃ matting កញ្ចក់ត្បាញ impregnated ជាមួយជ័រ polyester isophthalic ។ ការស្រូបយកថាមពលនិងភាពបត់បែននៃ TreadGrip ។ ធានាជីវិតជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនសូម្បីតែនៅក្នុង មមាញឹកបំផុតនៃបរិស្ថាន។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាអាចមានភាពធន់ទ្រាំ: បរិវេណនៃកាបូននិង A ស៊ីលីគ្រើមតែត្រូវបានបន្ថែមក្នុងស្រទាប់ចុងក្រោយនៃ laminate ផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំនិងប័ណ្ណល្អការលំបាកពាក់ផ្ទៃ។ corrosion ធន់: TreadGrip មានភាពធន់ទ្រាំទៅជា ជួរធំទូលាយមួយនៃសារធាតុគីមីនិងត្រូវបានសមឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សូម្បីតែនៅក្នុង harshest នៃបរិស្ថាន។ ការតស៊ូគីមីដែលមាននៅលើការស្នើរសុំមគ្គុទេសក៍។ សាមញ្ញដើម្បីដំឡើង: versatile នៃ TreadGrip នេះ ។ អនុញ្ញាតឱ្យវាត្រូវបានអនុវត្តទៅស្ទើរតែទាំង ផ្ទៃដូចជាបេតុងដែកឬឈើ។ ការពិតដែលថាវាត្រូវបានផ្ដល់ជាមួយ ផលិតផលបានបញ្ចប់មានន័យថាវាអាចត្រូវបានដើរនៅលើដូច្នេះត្រង់ឆ្ងាយរក្សាការរំខានដល់កម្រិតអប្បបរមា។
ជាន់ជណ្តើរទាំងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ FRP molded និង ទម្រង់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ pultruded ។ មាននៅក្នុង isopthalic, ester ប្លាស្ទិចនិង phenolic ប្រព័ន្ធជ័រជំងឺវិកលចរិតភ្លើងដើម្បីឱ្យសមទាំងពីរនិងឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកកម្មវិធី។ molded សង្កត់មកជាមួយជណ្តើរ FRP មួយផ្ទុយ គែមច្រមុះដូចដែលតម្រូវដោយមានកាំជណ្ដើរស្តង់ដារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការមានគែមខាងមុខផ្ទុយ (nosing) ណ៍សម្រាប់ការចុះជណ្តើរឡើងនៅក្នុងជណ្តើរលទ្ធផលមានសុវត្ថិភាព។ ជាទូទៅជាន់ជណ្តើរណ៍របស់យើងគឺ: ប្រផេះ ជាមួយច្រមុះលឿង។ ដែលអាចប្រើបានណ៍ផ្សេងទៀតដែលអ្នកគួរតែមានបំណងចង់ ផ្គូផ្គងឡើងជាមួយនឹងសោភ័ណ្ឌនិង / ឬបរិស្ថាន។ មាននៅក្នុងស្ដង់ដាររបស់យើងបន្ទះសង្កត់ឬយើង អាចកាត់បន្ថយទំហំយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះសំណួររបស់អ្នក។ ស្ដង់ដាររបស់យើងមានជាន់ប័ណ្ណប្រឆាំងគ្រើម ផ្ទៃកំពូល, ប៉ុន្តែយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ជាន់ជាមួយកំពូល concave មួយដែលមានប័ណ្ណប្រឆាំងប៉ុន្តែការងាយស្រួលក្នុងការសមាត, ឧទាហរណ៍, សម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាហារនិងភេសជ្ជៈផងដែរ។ សង្កត់របស់យើងត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពទៅមុំគាំទ្រ ក្រោមការប្រើប្រាស់របស់យើង 316 S / ប្រភេទ M បានសង្កត់ឃ្លីបរបស់ – អ្នកអាចមើលឃើញទាំងនោះនៅក្នុងសន្ទស្សន៍សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបាន molded នៅលើទំព័រ “េ្រគងបនដំឡើង” ។
ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អគារមួយរត់ អាជីវកម្មឬគ្រប់គ្រងកន្លែងសាធារណៈដែលមានជណ្តើរបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធានាឱ្យបានថាមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់ជណ្តើរនេះគឺមានសុវត្ថិភាព។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាប្រឆាំងជណ្ដើរច្រមុះគឺជាវិធីល្អបំផុត ដើម្បីធានាថាជណ្តើរនេះមានដូចជាការមានសុវត្ថិភាពដែលអាចធ្វើបាន។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាអាចប្រឆាំងជណ្ដើរច្រមុះឱកាសការកាត់បន្ថយ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ គែមឈានមុខគេនៃជណ្តើរមួយដែលអាចក្លាយទៅជា រអិលនៅពេលដែលជណ្តើរសើមនិងផ្ទៃក្នុងសូម្បីតែអាចក្លាយទៅជារអិលក្នុងអំឡុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមនុស្សដែលមានទឹកនៅខាងក្នុងតាមដាន។ ជាមួយនឹងការក្តាប់គែមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ FRP ប្រឆាំងគ្រូពេទ្យប្រហែលជា ជណ្ដើរច្រមុះពីក្លិប Monaco អ្នកអាចធ្វើឱ្យប្រាកដថាគែមឈានមុខគេនៃជណ្តើរនេះគឺមិនរអិលសូម្បីតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាព wettest នេះ។ ច្រមុះជណ្តើរប្រឆាំងប័ណ្ណទាំងនេះអាចត្រូវបានបំពាក់ ក្នុងស្ថានភាពមួយជាច្រើនផ្សេងគ្នារួមមានដូចខាងក្រោម, សាធារណៈវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម: ស្ថានីយ៍រថភ្លើង, ការេសាធារណៈនិងសួនច្បារស្រក់ milking, ជណ្តើរធុងឧស្សាហកម្ម, តំបន់ឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម, សាលារៀន, វាលជិះស្គី ,. រួចផុតភ្លើងប្រេងមា៉សុីនច្រកគែមរបស់យើងបាន ប័ណ្ណប្រឆាំង FRP ក្តាប់មកនៅក្នុងច្រមុះជណ្ដើរបន្ទះសំឡីកែវរឹងមាំមុនបានបង្កើតឡើងដែលមានប្រើប្រាស់បានយូរមិនគួរឱ្យជឿនិងបញ្ហាគ្រើមនេះឬកាបូនស៊ីលីកូនបញ្ចប់ផ្នែកខាងលើផ្តល់នូវភាពធន់ភ្លាត់រអិលខ្ពស់ផ្ទៃ។ យើងផ្តល់ជូននូវប័ណ្ណធន់ផ្ទៃពីរគឺមួយ គ្រើមពន្លឺបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្ថានភាពមហាផ្ទៃនិងសោកខឹងធ្ងន់ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើសម្រាប់ការប្រើផ្នែកខាងក្រៅ។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាគែម FRP ក្តាប់ច្រមុះមានប្រឆាំងជណ្ដើរ មួយ featheredge ប៉ាតង់មានន័យថាវាអាចត្រូវបានបំពាក់ទៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៃជំហានដោយមិនបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ការធ្វើដំណើរមួយធ្វើឱ្យវាទាំងអស់ជុំដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតប័ណ្ណប្រឆាំងជណ្ដើរច្រមុះ។

កម្មវិធីនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់កញ្ចក់ grating ជាតិសរសៃដឹងគុណ។

cryostat ធ្វើពីសំឡីកែវមួយសំឡីកែវគឺជា សម្ភារៈល្អផងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការទំងន់ស្រាលរបស់ខ្លួនកម្លាំង inherent នៅ, បញ្ចប់ធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុនិងប្រភេទនៃវាយនភាពផ្ទៃ។
ការអភិវឌ្ឍនៃជាតិសរសៃពង្រឹងប្លាស្ទិចសម្រាប់ ការប្រើជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឆ្នាំ 1930 នេះ។ វាគឺជាការចាប់អារម្មណ៍អាកាសចរណ៍ ឧស្សាហកម្ម។ មធ្យោបាយនៃការផលិត strands កែវ ត្រូវបានរកឃើញដោយចៃដន្យនៅក្នុងឆ្នាំ 1932 នៅពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Owens អាយុ-រដ្ឋ Illinois ដែលបានដឹកនាំយន្តហោះនៃខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់មួយនៅស្ទ្រីមនៃកញ្ចក់ដែលធ្វើពីលង្ហិននិងសរសៃផលិត។ បន្ទាប់ពី Owens អាយុបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនពោតក្នុង ឆ្នាំ 1935 Owens អាយុពោតដើម្បីផលិតជាវិធីសាស្រ្តប្រែប្រួលប៉ាតង់ “Fiberglas” របស់ខ្លួន (មួយ “s”) ផងដែរ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងជ័រសមរម្យសម្រាប់ “ការ Fiberglas ” ជាមួយប្លាស្ទិចមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1936 ដោយ du Pont ។ នេះជាបុព្វបុរសដំបូងនៃសម័យទំនើបគឺជ័រ polyester Cyanamid នៃឆ្នាំ 1942 ប្រព័ន្ធព្យាបាល peroxide ត្រូវបានប្រើដោយពេលនោះមក។ ក្នុងអំឡុងសង្រ្គាមលោកលើកទី II, ខ្សែអុបទិកត្រូវបានបង្កើត ជាការជំនួសសម្រាប់ក្តារបន្ទះផ្សិតត្រូវបានប្រើក្នុង radomes យន្តហោះ (សំឡីកែវត្រូវបានតម្លាភាពដើម្បី microwaves) មួយ។ កម្មវិធីស៊ីវិលដំបូងរបស់ខ្លួនគឺជាការសំខាន់សម្រាប់ ការកសាងទូកនិងកីឡាសាកសពរថយន្ត, ដែលជាកន្លែងដែលវាទទួលបានការទទួលយកក្នុងឆ្នាំ 1950 ។ ប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនបានពង្រីកទៅរថយន្តនិង វិស័យឧបករណ៍កីឡា។ នៅក្នុងការផលិតផលិតផលមួយចំនួនដូចជា យន្តហោះសរសៃកាបូនឥឡូវនេះត្រូវបានប្រើជំនួសឱ្យសមលីកេវ, ដែលជាការកាន់តែខ្លាំងដោយទំហំនិងទំងន់។ បច្ចេកទេសផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់ដូចជា pregs-មុន និងជាតិសរសៃពង្រីកកម្មវិធី roving និង fiberglass ដែលអាចធ្វើបានកម្លាំង tensile ជាតិសរសៃប្លាស្ទិចជាមួយនឹងការពង្រឹង។
fiberglass ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់ការគ្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់អង់តែនដោយសារតែ permeability RF របស់ខ្លួននិងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលស្ថិតនៅជុំវិញដើមសញ្ញាទាប។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីលាក់ផ្សេងទៀត ឧបករណ៍ដែលជាកន្លែងដែលគ្មាន permeability សញ្ញាគឺត្រូវបានទាមទារ, ដូចជាទូឧបករណ៍និងរចនាសម្ព័ន្ធការគាំទ្រដែកថែប, ដោយសារតែភាពងាយស្រួលដែលវាអាចត្រូវបានបំពាក់បំប៉ននិងលាបដើម្បីបញ្ចូលជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់និងផ្ទៃ។ ការប្រើផ្សេងទៀតរួមមានអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីសន្លឹកទម្រង់- និងសមាសភាគរចនាសម្ព័ន្ធរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងផលិតផលថាមពលឧស្សាហកម្ម។ ដោយសារតែទំងន់និងយូរអង្វែងរបស់ពន្លឺសមលីកេវ , វាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងឧបករណ៍ការពារដូចជាមួកសុវត្ថិភាព។ កីឡាជាច្រើនការប្រើសំឡីកែវឧបករណ៍ការពារដូច ជាការ goaltender “និងកម្មវិធីចាប់” របាំង។
រថក្រោះកំសាន្តផ្ទុក
រថក្រោះមួយចំនួនធំសំឡីកែវត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអាចរថក្រោះមួយការផ្ទុកនៃព្រលានយន្តហោះកំសាន្តដោយមានសំឡីកែវឡើងសមត្ថភាពប្រហែល 300 តោន។ រថក្រោះមានទំហំតូចអាចត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយ chopped ផ្នត់ សម្ដែងគ្រែជាងមួយធុងខាងក្នុង thermoplastic ដែលដើរតួនាទីជា preform ក្នុងអំឡុងពេលសំណង់។ រថក្រោះជាច្រើនទៀតដែលអាចជឿទុកចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការប្រើ woven ជាតិសរសៃកម្រាលឬ filament របួស, ជាមួយនឹងការតំរង់ទិសជាតិសរសៃនៅមុំខាងស្តាំដើម្បីភាពតានតឹងដែលបានដាក់ក្នុងការ hoop ជញ្ជាំងចំហៀងដែលបានមាតិកា។ រថក្រោះបែបនេះមាននិន្នាការទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់គីមី ផ្ទុកដោយសារតែការ liner ប្លាស្ទិចនេះ (ជាញឹកញាប់ polypropylene) មានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងជួរធំទូលាយមួយនៃសារធាតុគីមី corrosive ។ ផងដែរសំឡីកែវត្រូវបានប្រើសម្រាប់អាងផ្ទុកទឹកស្អុយ។
ការសាងសង់ផ្ទះនេះ
បានកញ្ចក់-បំពេញបន្ថែមប្លាស្ទិចដើម្បីផលិតផងដែរនៅលើផ្ទះដែលបានប្រើអគារសមាសភាគនេះដូចជាកម្រាលឡាមីណេដំបូល, ជុំវិញនៃទ្វារ, ជាងនៃទ្វារ canopy, canopy ហើយ Dormer បង្អួចដ្បិតបំពង់ផ្សែងដែលជាដំណោះស្រាយរបស់ប្រព័ន្ធនិងក្បាលហើយ sills នៃ Keystone ។ ការថយចុះការគ្រប់គ្រងទំងន់និងមានភាពងាយស្រួលសម្ភារៈនេះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឈើឬដែក, អនុញ្ញាតឱ្យការដំឡើងបានលឿនជាងមុន។ សំឡីកែវបន្ទះឥដ្ឋផលអភិបូជាផលិត អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានសមាសធាតុនេះហើយអាចរួមបញ្ចូលការបាត់បង់ការដើម្បីកាត់បន្ថយការអ៊ីសូឡង់កំដៅ។

ការការពារ fiberglass ។

ការងារសំឡីកែវគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ប្រភេទនៃការងារនេះតម្រូវឱ្យមានចំណេះដឹងអំពីរបៀបនៃការការពារប្រឆាំងនឹងធូលីដីឬមួយសំឡីកែវ
1. ដង្ហើមចូលទៅក្នុងម្សៅជាតិសរសៃ។ ប្រើរបាំងការណាត់ឬតម្រងខ្យល់ខណៈពេលកំពុងធ្វើការ
2. កុំបើកកង្ហាររហូតដល់បំបែក។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបើក upwind
3. តែងតែប្រើស្រោមដៃខណៈពេលកំពុងធ្វើការដើម្បីជៀសវាងការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយសមលីកេវ
4. ពេលដែលកង់។ ឬសមលីកេវរលោង វ៉ែនតាការពារដែលគួរត្រូវបានប្រើសម្រាប់សំឡីកែវសំណល់អេតចាយ
5. ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរមាស់ដើម្បីប៉ះវា។ ការប្រើដីឥដ្ឋឬ wax គូបពីតំបន់រថយន្ត។ ប្រើសាប៊ូឬ detergent ឬ្នាំធ្វើនៅទូទាំងប្រទេស។ បន្ទាប់មកប្រើជក់មួយដើម្បីកេះហើយបាញ់សម្ពាធទឹកក្តៅទឹកឬទឹកអាចបង្កឱ្យរន្ធដើម្បីពង្រីក។

fiberglass (fiberglass)

ប្រភេទនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានគេប្រើអត្ថបទដើមចម្បង: ការតែងនិពន្ធដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់: ប្រភេទទូទៅបំផុតនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ដែលបានប្រើក្នុងខ្សែអុបទិកគឺអ៊ីកញ្ចក់ដែលជាកញ្ចក់ alumino-borosilicate ជាមួយនឹងតិចជាង 1% W / w កត់សុី alkali, ដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់កញ្ចក់ពង្រឹង។ ។ ផ្លាស្ទិចប្រភេទផ្សេងទៀតនៃកញ្ចក់ត្រូវបានប្រើ មួយកញ្ចក់ (កញ្ចក់ alkali-ការ lime ដោយគ្មានអុកស៊ីដ boron ដែលតិចតួចឬ), អ៊ី CR-កញ្ចក់ (អគ្គីសនី / គីមីតស៊ូ; silicate alumino-កំបោរជាមួយនឹងតិចជាង 1% W / w កត់សុីអាល់កាឡាំង ,. ជាមួយនឹងការធន់ទ្រាំនឹងទឹកអាស៊ីតខ្ពស់), C- កញ្ចក់ (កញ្ចក់ alkali-កំបោរជាមួយនឹងមាតិកាអុកស៊ីដ boron ដែលខ្ពស់, ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសរសៃអាហារកញ្ចក់និងអ៊ីសូឡង់), D-កញ្ចក់ (កញ្ចក់ borosilicate, ដែលមានឈ្មោះសម្រាប់ថេរ dielectric ទាបរបស់ខ្លួន), ៛កញ្ចក់ (silicate alumino ។ កញ្ចក់ដោយគ្មាន MgO និង Cao ជាមួយមេកានិចខ្ពស់ តម្រូវការដែលជាការពង្រឹង), និង S-កញ្ចក់ (កញ្ចក់ silicate alumino ដោយគ្មាន Cao ប៉ុន្តែជាមួយនឹងមាតិកា MgO ខ្ពស់ជាមួយនឹងកម្លាំង tensile ខ្ពស់) ការដាក់ឈ្មោះនិងការប្រើប្រាស់: សុីលីកាសុទ្ធ (ស៊ីលីកុនឌីអុកស៊ីត), នៅពេលត្រជាក់ដែលជារ៉ែថ្មខៀវបាន fused ចូលទៅក្នុង។ កញ្ចក់ដែលមិនមានចំណុចរលាយពិត ដែលអាចត្រូវបានប្រើជាជាតិសរសៃកញ្ចក់មួយសម្រាប់ Fi ។ berglass ទេប៉ុន្តែមានគុណវិបត្តិដែលវា ត្រូវតែត្រូវបានធ្វើការនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំងណាស់។ នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្ថយសីតុណ្ហភាពការងារចាំបាច់, សម្ភារផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានណែនាំជា “ភ្នាក់ងារមានលក្ខណៈប្រែប្រួល” (ពោលគឺសមាសភាគដើម្បីកាត់បន្ថយចំណុចរលាយនេះ) ។ សាមញ្ញមួយកញ្ចក់ (។ “មួយ” សម្រាប់ “alkali-កំបោរ “) ឬកញ្ចក់កំបោរសូដា, ផលប៉ះពាល់និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដែលនឹងត្រូវបាន remelted, ជាការដែលគេហៅថាកញ្ចក់ cullet គឺជាប្រភេទដំបូងនៃកញ្ចក់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ fiberglass ។ E-កញ្ចក់ ( “E” ដោយសារតែការដំបូងអគ្គិសនី។ កម្មវិធី) គឺអាល់កាឡាំងដោយឥតគិតថ្លៃនិង ជាអ្នកបង្កើតកញ្ចក់ជាលើកដំបូងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបង្កើតសសៃឆ្មារបន្ត។ ឥឡូវនេះវាធ្វើឱ្យមានឡើងភាគច្រើនបំផុតនៃការផលិតខ្សែអុបទិកនៅលើពិភពលោកនិងជាការប្រើប្រាស់ធំជាងគេតែមួយនៃការជីកយករ៉ែ boron ទូទាំងពិភពលោក។ វាជាការងាយនឹងអ៊ីយ៉ុងក្លរួ។ ការវាយប្រហារនិងជាជម្រើសសម្រាប់សមុទ្រក្រីក្រ កម្មវិធី។ S-កញ្ចក់ ( “S” សម្រាប់ “រឹង”) ត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលកម្លាំង tensile (ម៉ូឌីលខ្ពស់) គឺមានសារៈសំខាន់និងជាដូច្នេះសមាសធាតុកសាងនិងយន្តហោះ epoxy សំខាន់ (វាត្រូវបានគេហៅថា r- ។ កញ្ចក់, “៛” សម្រាប់ “ការពង្រឹង ” នៅអឺរ៉ុប) ។ C-កញ្ចក់ ( “គ” សម្រាប់ “គីមី។ ការតស៊ូ “) និងក្រុមហ៊ុន T-កញ្ចក់ ( ” T “គឺសម្រាប់” អ៊ីសូឡង់កម្ដៅ “-a វ៉ារ្យ៉ង់អាមេរិកខាងជើងនៃ C-កញ្ចក់) គឺមានភាពធន់ទៅនឹងការវាយប្រហារគីមី; ទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងអ៊ីសូឡង់ថ្នាក់នៃសមលីកេវផ្លុំ។ សំឡីកែវឬរណ្តៅភ្លើង។ អ្នកជំនួញគឺជាការសំយោគមួយ។ វត្ថុធាតុដើមសំខាន់ត្រូវបានប្រើក្នុងខ្សែអុបទិក molded ។ ជាតិសរសៃជាទូទៅត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ចូលទៅ Chanin ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម:
1. ប្រភេទកញ្ចក់ (Alkali) មួយដែលប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលតម្រូវឱ្យមានភាពធន់ទ្រាំទៅអាល់កាឡាំងគីមី
2. កញ្ចក់ប្រភេទ C, (គីមី) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលតម្រូវឱ្យមានការតស៊ូគីមី។ មាន pH ហើយច្រែះ
3 ប្រភេទកញ្ចក់អ៊ី (អគ្គិសនីឬប្រើសម្រាប់ភារកិច្ចដែលបានទាមទារឱ្យមានកម្លាំងនិងអគ្គិសនីអ៊ីសូឡង់ល្អ
4. កញ្ចក់ប្រភេទ S (កម្លាំងខ្ពស់) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលតម្រូវឱ្យកម្លាំងខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រភេទខ្ពស់ជាងអ៊ី កញ្ចក់

ជាតិសរសៃត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទផ្សេងគ្នា។

1. ខិត្ដប័ណ្ណដែលមានជាតិសរសៃបន្ទាត់ខ្លី (chopped ធ្លុងគ្រែ) គឺជាប្រវែងបន្ទាត់ខ្សែកាបអុបទិ 1-2 អ៊ីញ adhesion បាន spatter លើក្បាលដីចែកចាយដោយ solder, ដេលចាប់ (ចង) មានពីរប្រភេទ
: •ប្រភេទ Emution មើលទៅផ្ទះ។ កម្មវិធីសមតឹងតម្រូវឱ្យមានការសូម្បីតែរលូន។ កុំផ្លាស់ទី
•ម្សៅផ្ទាល់ខ្លួនជាសន្លឹករលុងនៃសរសៃត្បាញ។ វាសមនឹងទីផ្សារពិសេសនេះ។ មានច្រើននៃជ្រុងនិងពិសេសមួយដែលមាន ដោយវាស់ទំងន់ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 100 200 300 450 600 និង 900 ក្រាម / មការ៉េ។ Bourne មួយដែលមានកញ្ចក់អំណាចទូទៅ
2. ផ្លែប៉ោមមានជាតិសរសៃត្បាញ (roving ត្បាញ) ដែលជាធ្លុងជាតិសរសៃកញ្ចក់ខ្លីត្បាញចូលទៅក្នុងកណាត់ត្បាញ 600 ដែលមានទំហំ 400 900 1000 និង 800 ក្រាម 1200 / ម៉ែត្រទៅកម្លាំង។ ការពង្រឹងខ្ពស់ ដោះស្រាយដើម្បីអនុម័តទិសដៅនៃជាតិសរសៃ (2 ផ្លូវ)
3. ក្រណាត់សំឡីកែវ (ក្រណាត់កញ្ចក់) គឺជាខ្សែស្រឡាយធ្លុងជាតិសរសៃដូចជាត្រូវបានត្បាញចូលទៅក្នុងក្រណាត់មួយវាយនភាព, ទំហំ 30, 60, 90.100.160.200 និង 300 ក្រាម / មការ៉េ។ ជំនួយបានបន្តយ៉ាងល្អ កម្រធ្វើការងារ ដើម្បីពង្រឹងគែម។ ផ្ទៃនិងចុងខាងលើនិងនៅខាងក្រោមនៃ
ត្បាញ

4-ជាតិសរសៃត្រូវបានដេរភ្ជាប់ (កន្ទេលភ្ជាប់) គឺជាបំណែកនៃសំឡីកែវរតនាផ្នត់ភ្គួ chopped ជាមួយនឹងដុំ polyester ជាតិសរសៃ។ ពេលវេលាដើម្បីប្រើសរសៃកញ្ចក់នឹងមិនផ្លាស់ប្តូរ។ គំរូត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេស 300 មានទំហំ 450 ទីក្រុង Abu 600 និង 900 ក្រាម / m,
5. សំឡីកែវស្បែក (surfacing លេគងស្រ) គឺជាផ្នែកមួយនៃជាលិកាជាតិសរសៃកញ្ចក់ស្តើង។ ទំហំ 20 30 ទម្ងន់ 50 ក្រាម / មការ៉េ។ ភ្ជាប់ចូលគ្នា, ស្រទាប់ផ្ទៃនៃកោសិកាអាវជែល។ និងការកាត់បន្ថយចំនួននៃស្រទាប់ពពុះអាវជែលនេះជាមួយនឹងកញ្ចក់ជាតិសរសៃ
6. ជាតិសរសៃកាសែត (កាសែតកញ្ចក់), ជាតិសរសៃមួយដុំត្បាញវាស់ 2 អ៊ីញ, 3 អ៊ីញ, 4 អ៊ីញនិងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងសន្លឹកនៃកញ្ចក់។ និងពង្រឹងគែមនៃ workpiece ដែល
7. អំបោះសំឡីកែវ (roving) ដែលវែងដូចដែលរមៀលជាតិសរសៃនោះទេ។ ទំងន់ / ប្រវែង 1 គីឡូម៉ែត្រដែលជា TEX1200 = 1 គីឡូម៉ែត្ររយៈពេលនៃការមានទំងន់ 1 គីឡូក្រាម, វិធានការដែលបានប្រើជាទូទៅ 1200 2200 2400 4800 ឬដោយការប្រើប្រាស់នៃការដូចខាងក្រោម
បាញ់• (បាញ់ឡើងដើរចុះឡើង) ជាមួយ sprayer មួយ។ សរសៃកញ្ចក់លេខ 2400 បានប្រើជាទូទៅ
•មួយ (roving filament) បំពង់ពាន់នាក់នៅការងារនោះរថក្រោះទឹកជាមួយនឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៃទូរស័ព្ទដែលប្រើជាទូទៅ 600 800 1100 2200 2400 4800
•ទាញ (pultrution ដើរចុះឡើង) ត្រូវបានប្រើក្នុងការទាញរយៈពេលផលិតជាទូទៅចំនួនដែលបានប្រើ។ 2400 4800
• SMC មួយ (សន្លឹកបរិវេណផ្សិត) ដែលបានប្រើសន្លឹក SMC លេខ 2400
• Blackburn បាន។ បន្ទះនេះ (សន្លឹក corrugated) ដោយប្រើដំបូលល្អក់ប្រើប្រាស់ 2400 តួលេខ
8 ធ្លុងជាតិសរសៃកញ្ចក់ខ្លី (ផ្នត់ chopped) បន្ទាត់ជាតិសរសៃគឺមានរយៈពេលខ្លី។ ប្រវែងនៃបន្ទាត់ 3, 6, 9, 12 មមបង្កើនកម្លាំងនៃ workpiece
9. ជាតិសរសៃម្សៅ (ម្សៅកញ្ចក់) ជាម្សៅដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ស។ កម្លាំងកើនឡើង បងា្ករកោសនៅលើផ្ទៃនិងឆក់នេះ
10 ជាតិសរសៃផ្ទាល់តែមួយ (កន្ទេលផ្ទាល់តែមួយ) សរសៃត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងជួរដេកមួយនៅក្នុងបន្ទាត់នៅទូទាំងដុំនេះ។ ដេរភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងអំបោះ (អំបោះ polyester) គឺអាចរកបាននៅលើបន្ទាត់ 2 គឺជាបណ្តោយនិងផ្ដេក។ និងបានក្លាយជាកម្លាំងរឹងមាំនៅក្នុងអ័ក្សវែងនៃជាតិសរសៃនេះ។ តាមមធ្យោបាយណាមួយ

Grating ដឹងពីរបៀបថែមទៀត។ www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover


polyester ជ័រ

ប្រភេទនៃប្លាស្ទិចរាវមួយ ការរកឃើញប្រេងស្រដៀង ហ្វាំងរឹងកំដៅ។ វាជាប្រភេទមួយនៃសម្ភារៈ flammable បានធ្លាក់ចុះ 2-8 អនុម័តបន្ទាប់ពីសំណុំ% បានពេញលេញ។ ជ័រការសម្ដែងអាចមានវ៉ារ្យ៉ង់ជាច្រើន។ ការសម្ដែងជ័រសម្រាប់ការសម្ដែងរោងស្មិតទូទៅនៃអនុស្សាវរីយ៍។ តុក្កតាសង្ហាល ការបោះជ័រសម្រាប់ fiberglass ។ និងជ័រសម្រាប់ថ្នាំកូតដូចជាថ្នាំកូតស៊ុមវិទ្យាសាស្រ្ត។ ខណៈពេលដែលតួសម្ដែង ជ័រដើម្បីបញ្ចេញក្លិនសារធាតុគីមីនេះគឺបន្លែបៃតងជាមួយក្លិននេះ។ កន្លែងធ្វើការគួរតែមានចន្លោះផងដែរ -ventilated ។ មិនគួរធ្វើការនៅកន្លែងមួយដែលមានភាពរឹងមាំមួយ។ និងគ្មានឈាមរត់ខ្យល់ឬខ្យល់គឺល្អគ្រប់គ្រាន់។

ថ្នាក់ជ័រដោយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃជ័រត្រូវបាន drained ។

ប្រភេទ 1. ថ្នាក់ទី Ortho-phthalic ជាប្រភេទប្រើជាទូទៅថ្នាក់ទី
ប្រភេទ isophthalic 2 ថ្នាក់ទីគឺជាទឹកអាស៊ីធន់ទ្រាំនឹង – ល្អមូលដ្ឋាន
ប្រភេទ Bisphenol 3. អាស៊ីតថ្នាក់ទីធន់នឹង – អាល់កាឡាំង
ប្រភេទ chlorendics ថ្នាក់ទី 4 ធន់នឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត – អាល់កាឡាំង
ester ប្លាស្ទិ 5. អាស៊ីតថ្នាក់ទីធន់នឹង – មូលដ្ឋានយ៉ាងខ្លាំងជាលើកទីពីរតែមួយគត់ដើម្បីជ័រ epoxy លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ជ័របំបែកសាច់ចូលទៅក្នុង 2 ប្រភេទ។

1. nonpromote លាយជ័រដែលមិនបានបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្ម។ លក្ខណៈនៃសាច់ដើម្បីរកឃើញប្រេងស្រដៀងគ្នានេះដែរជ័រដែលរាវនេះ។ មួយយ៉ាងច្បាស់លាស់លឿងតម្លាភាព បន្លិចគឺជាជីវិតធ្នើមួយនៃ 3 ខែ (សម្រាប់ប្រទេសថៃដែលមានអាកាសធាតុត្រូពិចគួរប្រើវាក្នុងរយៈពេលមួយខែដោយសារតែពេលចូលខែនៅ 2 និង 3 ។ ជ័រនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងក្រាស់និងច្រើនទៀត) ហើយអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅរូបមន្តជាច្រើន។ ឱ្យសមទៅនឹងទ្រង់ទ្រាយផ្សេង។ polyester ជ័រ thermoplastic លើកកំពស់ការមិនមែន
2. ការលើកកម្ពស់ការលាយជ័រដែលបង្កើនល្បឿនរូបរាងនៃសាច់, បន្ទាប់មកការរកឃើញជ័រគឺ resembling ប្រេងរាវ។ Fuchsia ផ្កាឈូក, ប៉ុន្តែមិនមានការលាយជ័រមួយដែលបានជួយកាតាលីកររួចទៅហើយ។ ពេលអនុវត្តនោះវាគ្រាន់តែបន្ថែមទៅក្នុងកាតាលីករ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផលិតណ៍និងជ័រក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សារធាតុផ្សេងគ្នាដែលបង្កើនល្បឿនការលាយជ័រដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការណ៍កម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនដូចជាទឹកចាហួយខ្មៅ។ និងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជ័រការសម្ដែងនេះគឺមានតម្លាភាពនិងព័រ។ tint bluish តម្លាភាព ការបន្លិចគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងការរំខានដោយឥតគិតថ្លៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទេប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះគឺជាជីវិតធ្នើខ្លី។ ជីវិតធ្នើនៃការរហូតដល់ទៅ 2 ខែនៃការប្រើប្រាស់ពិតជាគួរតែប្រើវាក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

លក្ខណៈពិសេសនៃការជ័រ thermoplastic polyester ។

ជ័រប្លាស្ទិចដែលមាន molded នេះរាងកាយ, គីមី, អគ្គិសនីនិង
លក្ខណៈសម្បត្តិរាងកាយ។ លក្ខណៈរលោង, រឹង, ច្បាស់លាស់, ធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង thermoplastic មួយជ័រ (termoplastic) ប៉ុន្តែតិចជាងដែក។ នៅពេលដែលការបំពេញបន្ថែមជាតិសរសៃកញ្ចក់ វាមានខ្លាំងមួយ, ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង, ទំងន់ស្រាល, លក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីផុយមួយដែលមិនស្អិត។ ជ័រមានលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីដដែល។ អាចត្រូវបានប្រើជាការ dielectric (អ៊ីសូឡង់) មាន។

ការប្រើប្រាស់នៃជ័រ polyester នេះ។

ជ័របានប្រើនៅក្នុងក្រុមការងារផ្សេងគ្នាជាច្រើន។ វាត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមចំនួនបីគេប្រើជាទូទៅនៅអាមេរិករួមមាន
: 1. Casting (សម្ដែង) បោះជាអំណោយសង្ហានេះ Dolly ការបោះ, casting, ការបោះប៊ូតុងកញ្ចក់, harness ល
2. ថ្នាំកូត (ឡាមីណេត) ជាថ្នាំកូត។ វិទ្យាសាស្រ្តស៊ុម
3. ផ្សិតផ្នែក (ផ្សិត) ផលិតផលដូចជាសំឡីកែវឬ FRP (សំឡីកែវពង្រឹងប្លាស្ទិច) ប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមជាមួយ fiberglass ។

រឹងនៃជ័រ

ជ័រ thermoplastic polyester អាចត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងវិធីជាច្រើន:
1. ដោយប្រើកាតាលីករមួយឬរឹងកំដៅមួយ + +
2 ដោយប្រើកាតាលីករមួយឬរឹង + កាតាលីករជំនួយ។ លើកកម្ពស់ / បង្កើនល្បឿន នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់
3. ការប្រើពន្លឺជ្រុលហ្ស
4. ការប្រើប្រាស់អេឡិច
5. ព្រះអាទិត្យ
6. ការប្រើកំដៅ។
ជាទូទៅការឡើងរឹងនៃជ័រនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល: 1. ពេលជែលគឺជារយៈពេលបន្ទាប់ពីការបន្ថែមនៃកាតាលីករមួយនិងបន្ទាប់មកត្រូវបានគេយកជ័រក្នុងអំឡុងពេលនៃការព្យាបាលចាហួយ 2. ជ័ររឹងនិងជួរពេញលេញ។ ជ័រត្រជាក់ធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានកំដៅនៃប្រតិកម្មពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់ការឡើងរឹងនៃជ័រនេះ។

1. សីតុណ្ហភាពសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, សីតុណ្ហភាពទាប, ជ័ររឹងលឿនជាង
2 ចំនួននៃកាតាលីកររឹងមាំនិងបង្កើនល្បឿនតូចណាស់នៃចំនួនទឹកប្រាក់មួយលឿនជាង
3 សំណើមឬទឹក។ សំណើមខ្ពស់នឹងថយចុះការឡើងរឹងនៃជ័រនេះ។ បញ្ចប់ស្រពេចស្រពិល ជាធម្មតា, មាតិកាទឹកក្នុងជ័រត្រូវតែមានមិនលើសពី 0,05%
4 អុកស៊ីសែន។ អុកស៊ីសែនគឺជាជ័រប្រឆាំងនឹងកំណកឈាម។ ប្រសិនបើមានចំនួននៃអុកស៊ីសែន ជ័របែបនេះត្រូវបានបង្កើតឱ្យមានការឡើងរឹងនៃជ័រគឺយឺត។ 9 F និងអុកស៊ីសែនដែលមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការពន្យារជីវិតធ្នើនៃជ័រ។ ប្រសិនបើអ្នកបានចាប់ផ្តើមកើនឡើងជ័រ។ គួរតែបង្កើតអុកស៊ីសែននៅក្នុងធុងមួយឆ្នាំឬកំទេចជាមួយរថក្រោះរំកិលដោយ។ ជ័រនៅក្នុងចលនានេះ។ អុកស៊ីសែនត្រូវបានកើត និងដើម្បីធ្វើឱ្យជ័របានប្រមូលបានច្រើនជាងបន្តិច។


Grating ដឹងពីរបៀបថែមទៀត។ http://www.youtube.com/mktchancon


សម្ភារៈសំយោគប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត

1. ប្លាស្ទិច (ប្លាស្ទិច) 2. សមាសធាតុ (Composite បាន) 3. Kevlar “Kevlar” 4. ការបោនជាតិសរសៃ (សរសៃកាបូន) ស្នោ 5. polyurethane ។ (polyurethane ស្នោ) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. Polypropylene (PP,) ប្លាស្ទិច។

តើអ្វីជាប្លាស្ទិច 1

បាស្ទិកគឺជាប្រភេទនៃសម្ភារៈសំយោគមួយ ដែលមានអត្ថន័យទូលំទូលាយច្រើន (ជាបុគ្គលនោះ។ ភាពខុសគ្នាធំ) គឺជាសម្ភារៈប្លាស្ទិចមួយដែលបុរសម្នាក់នេះគេស្គាល់ថាសម្រាប់ឆ្នាំនិងជាង 130 ត្រូវបានប្រើជំនួសឱ្យលោហៈឈើឬសមារៈធម្មជាតិផ្សេងទៀតដូចជាវាយនភណ្ឌនាវានិងសម្ភារវេចខ្ចប់នានា។ រួមទាំងឧបករណ៍និងច្រើនទៀត។ សមា្ភារៈប្លាស្ទិចសំយោគចេញមកគឺមានសមា្ភារៈប្រេងធម្មជាតិពី។ បរិវេណដាច់ដោយឡែកមួយ មនុស្សជាច្រើនដែលគ្មានកំហុស នៅពេលដែលការទទួលយកបរិវេណគ្នា ប្រភេទប្រតិកម្មនឹងជាប្លាស្ទិច “ប្លាស្ទិច” នៃសមាសធាតុផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងគ្នាផងដែរ។

ប្រភេទនៃការបាស្ទិក

1. Thermoplastic (ប្លាស្ទិចទន់)
ប្លាស្ទិចទន់នៅពេលដែលកំដៅនិងបន្ទាប់មកបានរលាយចុះខ្សោយ។ ហើយខណៈពេលដែលវា cools ទៅរឹងមាំមួយ។ ប្រភេទនៃការប្លាស្ទិចនេះអាចត្រូវបានរលាយត្រឡប់ទៅថ្មីម្តងទៀត។ ដូច្នេះលុបចោលឬត្រូវបានគេប្រើ, ធ្វើពីប្លាស្ទិច, វាអាចត្រូវបានកំទេចនិងរលាយប្រើឡើងវិញរួមមានពហុចាក់ខ្លាញ់ (Polyethelene) រសៀលពហុ propylene (Polypropylene) polyvinyl ក្លរួ។ មាត់ទន្លេ (polyvinyl ក្ល) ជាដើម
2 thermosetting (ប្លាស្ទិចរឹង),
ប្លាស្ទិចរឹងនៅពេលដែលគេឱ្យឈ្មោះថា, មិនមានភាពទន់ខ្សោយ។ ប៉ុន្តែត្រូវបានដុត ផលិតផលប្រភេទនេះ ហូតឬការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលបានលាយបញ្ចូលនឹងត្រូវរលាយទៅមួយផ្សេងទៀតមិនមាន។ ដូច្នេះលុបចោលឬត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើប្រភេទនៃការប្លាស្ទិចនេះ។ វាមិនអាចត្រូវបានរលាយ, ផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត។ ប្លាស្ទិចរឹង, ការធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរគីមីសាស្ត្ររាងកាយ។ ប្លាស្ទិចត្រូវបានធ្វើពីប្លាស្ទិចទន់។ ការបន្ថែមនៃសារធាតុមួយដែលគេហៅថាការឡើងរឹងទៅប្លាស្ទិចទន់សាច់។ វានឹងធ្វើឱ្យវារឹងមាំបន្ថែមទៀត។ កម្លាំងខ្ពស់, ដូចជាមានតំលៃលើសគេ-formaldehyde, formalin, ដេល (មានតំលៃលើសគេ formaldehyde) Phenolic (Phenolic ។ ), លោក Peter Hayes ពហុ (Polyester) គេស្គាល់ថាជាពហុ Hayes បានផលិតផលដែលប្រសើរមួយនៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃកញ្ចក់ជាតិសរសៃ។ urethane (urethane) Fokker អ៊ី (Epoxy) ។

 សមាសធាតុ (Composite បាន) គឺ។

សមាសធាតុគឺជាឈ្មោះនៃផលិតផលដែលមានសមា្ភារៈមួយ។ ចាប់តាំងពីពីរឬច្រើន ឬសន្មតថាការសហការ ចំណុចសំខាន់បំផុតនៃសម្ភារៈគ្នា។ ឧទាហរណ៍នៃសមាសធាតុសម្ភារៈ។ សំបកកង់មានការយល់ជាក់ស្តែង, ដែលមានសម្ភារៈពីពីរប្រភេទសំខាន់នៃកៅស៊ូនិងលួសដែក។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃការដែកថែបនិងកម្លាំងកៅស៊ូដល់ស្បែកបត់បែនបាន។ ដោយប្រើមួយមិនបាន។ ឬល្អ, ប៉ុន្តែមិនដូចជាប្រសិនបើដែកថែបតែម្នាក់ឯងគឺមិនទន់។ ឬបានប្រើសំបកកង់ខណៈដែលវាមានទំងន់ច្រើន។ និងមានសុខភាពល្អ បេតុងគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃលក្ខណៈពិសេសល្អ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាប់បេតុងកម្លាំងនិងតម្លៃគឺងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការដែកថែបនិងកម្លាំងបង្ហាប់ប្រើប្រាស់បានយូរខ្ពស់និងកម្លាំង tensile ប៉ុន្តែខ្ពស់។ ការថែរក្សាដោយសារការច្រែះយ៉ាងងាយស្រួល។
មនុស្សជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ខ្សែអុបទិក មួយសម្ភារៈសមាសធាតុឬប្លាស្ទិចពង្រឹង។ ជាតិសរសៃពង្រឹងប្លាស្ទិចមួយ (ជាតិសរសៃពង្រឹងប្លាស្ទិច, FRP) ឬកញ្ចក់ពង្រឹងប្លាស្ទិច។ (ប្លាស្ទិចកញ្ចក់បំពេញបន្ថែម, grp) ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិត, សរសៃសំឡីកែវនៃកញ្ចក់ដែលត្រូវបានវិលចូលទៅក្នុងបន្ទាត់ស្តើងល្អ។ ត្រូវបានប្រើជាសម្ភារៈការពង្រឹងនៅក្នុងប្រភេទវត្ថុធាតុ polymer ។ ជ័រប្លាស្ទិចដែលរួមមានអាចត្រូវបាន molded ចូលទៅក្នុងផលិតផលដូចជាភីកអាប់ដំបូលយន្តហោះកប៉ាល់ធុងមួយផ្នែក, តូច។ ធុងទឹកធំមួយ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាដើមនោះទេព្រោះលក្ខណៈសម្បត្តិកម្លាំងជាតិសរសៃ។ កម្លាំង tensile ខ្ពស់គឺច្រែះហើយច្រែះធន់ទ្រាំ។ លើសពីនេះទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិជាតិសរសៃនៃការញែកកំដៅដែលគឺល្អត្រូវបានប្រើជាអ៊ីសូឡង់នៅក្នុងទូរទឹកកក, ចង្ក្រាននិងសម្ភារផ្សេងទៀត។

3. Kevlar “Kevlar” ។

ជាតិសរសៃ Aramid ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមហ៊ុន DuPont Stephanie Kwolek ។ 2514 (1971) ដោយការសំយោគ។ ដោយមានប្រតិកម្ម condensation នៃ terephthaloylchloride អាស៊ីតក្លរ (ធនាគារភូមិ) ជាមួយ diamine ទំ-phenylene សរសៃ (PDA) Kevlar ត្រូវបានតម្រង់ទិសកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម។ ករណីនៃការ Kevlar, ជាតិសរសៃត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យបំពង់សំបកកង់និងខ្សែក្រវាត់ក្នុងបាវ Kevlar 29 មួយនេះគឺដូចគ្នានៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃសរសៃជាយូរមកហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យខ្សែ, កាសែតឆត្រយោងនិងការពង្រឹងនៃការ Kevlar ។ Millar 49 ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃសរសៃវែងនិងសរសៃខ្លីត្រូវបានធ្វើឡើងចូលទៅក្នុងសន្លឹក។ សកម្មយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវាលនៃជាតិសរសៃពង្រឹងនិងសាងសង់ប្លាស្ទិចគ្រោងធ្វើការងារលើចន្លោះដែលពាក់ព័ន្ធ។ តើធន់ទ្រាំទៅនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់សម្រាប់អាំងមួយ។ រឹងមាំនិងឧត្តមភាព កំដៅឡើងទៅ 427 ធន់ទ្រាំអង្សាសេបានច្រើនជាងដែកនិងធន់ទ្រាំបានរហូតដល់

4. កាបូនជាតិសរសៃ (សរសៃកាបូន) ។

គឺនៅក្នុងសមាសធាតុរបស់ពួកគេ។ និងបានផ្លាស់ប្តូរធម្មជាតិនៃការផលិតនេះ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងមានជាតិសរសៃតែមួយតូចណាស់។ កម្លាំងជាតិសរសៃនេះគឺខ្ពស់ណាស់។ ខ្ពស់ជាងដែកដែលមានទម្ងន់រាបស្មើនេះ។ នៅពេលដែលសរសៃកាបូនដែលត្រូវបានរៀបចំបញ្ឈរនៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នា។ ជ័រ Epoxy គឺត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការចងដេលចាប់។ វាគឺជាសម្ភារៈមួយដែលមើលទៅដូចជាចំណុចដែលយើងអាចហែកដាច់ពីគ្នានៅក្នុងឈើស្រូវបញ្ឈរ។ វាមិនអាចត្រូវបានខូចនៅទូទាំងបន្ទាត់នៃជាតិសរសៃឈើ។ សរសៃកាបូនត្រូវបានប្រើ, វាត្រូវតែត្រូវបានត្បាញជាមួយគ្នានៅក្នុងមួយសរសៃបញ្ឈរឬការពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងការឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាក្តារបន្ទះ។ អ្នកអាចរក្សាបាននូវការឡើងរឹងបញ្ឈរសង្គ្រោះ។ ការរចនាត្រូវតែសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈនៃកម្មវិធីនេះនិងកម្លាំងការទទួលស្វាគមន៍នេះគឺមានសារៈសំខាន់។ សម្រាប់កម្មវិធីជាតិសរសៃកាបូន។ ក្រុមហ៊ុនផលិតត្រូវតែយកទៅក្នុងគណនីធម្មជាតិនៃការងារនេះគឺមានសារៈសំខាន់។ កម្លាំងនៃសម្ភារៈធ្វើពីសរសៃកាបូនដូចជាបំពង់ឬចានគឺខ្លាំងជាងដែក។ វាអាចជាស្រាលជាងមុនដោយគ្មានការលះបង់កម្លាំងជាងដែកនោះគឺជាការស្មើភាពគ្នាដូច្នេះ។ ពេញមួយជីវិតនៃសរសៃកាបូននេះត្រូវបានចាត់ទុកប្រើប្រាស់បានយូរណាស់។ កម្លាំងឬប្រើប្រាស់បានយូរពីសរសៃកាបូនគឺជាផ្នែកមួយនៃជ័រ epoxy ដែលជាអ្នកចងរវាងសរសៃនិងរវាងស្រទាប់មួយ។

5. ស្នោ polyurethane នេះ។ (polyurethane ស្នោ)

ការប្លាស្ទិចរាវត្បាញការកំណត់ thermoplastic ។ (thermosetting) ប្រើជាទូទៅមានទម្ងន់ស្រាលសិប្បនិម្មិតដូចជាឈើក្លែងក្លាយ។ (ទំហំនៃ Foam នេះគឺតូចណាស់) ធ្វើរថយន្តកាង។ នៅខាងក្នុងរថយន្តនេះដូចជាដៃចង្កូតនិងការបង្កើតផ្ទៃតាប្លូនៃការជួសនិងកម្លាំងដើម្បី workpiece ឬផ្សិត (granules ប៉ូលីស្ទីរ៉ែគឺមានទំហំធំ) ព្រមទាំងការចាក់សម្រាប់អ៊ីសូឡង់នៃការផ្ទុកផ្តាសាយ។ រាវ flammable 2
ប្រភេទ 1 ដូចជ័រ thermoplastic លឿងបានគេហៅថាស្នោ polyester សឬ polyol (polyol)
វាយ 2 umber ខ្មៅស្ទើរតែ, ដែលហៅថាពពុះខ្មៅឬលេខ ISBN ។ ដូច្នេះ cyanate (diisocyanates)
សារធាតុប៉ូលីម៊ែរ polyurethane នៅក្នុងបន្ទុកដែ។ ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែ មួយសម្ភារៈដែលអាចបត់បែនបាន សម្ភារៈនេះគឺជាទន់ខ្លាំង។ និង polyurethane ទម្ងន់ស្រាលចែកចេញជាបីក្រុមគឺ
– ស្នោ polyurethane (Foam អាចបត់បែនបាន polyurethane) អាចបត់បែនបាន
– ស្នោ polyurethane, រឹង (Foam រឹង polyurethane)
– អេ។ ទីក្រុង Las រថយន្ត Mercedes (elastomers polyurethane) ។

6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ។

ABS គឺជាប្លាស្ទិចវិស្វកម្មតម្លៃទាបដែល ជាការងាយស្រួលក្នុងការម៉ាស៊ីននិងការប្រឌិត។ ABS គឺជាសម្ភារៈល្អបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីរចនាសម្ព័ន្ធ នៅពេលដែលធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់កម្លាំងនិងរឹងត្រូវបានទាមទារ។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់ការមុនម៉ាស៊ីន គំរូផលិតចាប់តាំងពីវាមានស្ថិរភាពល្អនិងវិមាត្រគូរមានភាពងាយស្រួលនិងកាវបិទ។ ធម្មជាតិ (ត្នោត) ABS និង ABS ខ្មៅ ត្រូវបានត្អូញត្អែរបស់ FDA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីកែច្នៃអាហារ។ ព័តមានទ្រព្យសម្បត្តិរាងកាយដូចខាងក្រោមនេះត្រូវបានផ្អែកលើ តម្លៃធម្មតានៃជ័រមូលដ្ឋាន acrylonitrile-butadiene-styrene ។
ABS គឺ terpolymer ធ្វើឡើងដោយ polymerizing styrene មួយ និង acrylonitrile នៅក្នុងវត្តមាននៃ polybutadiene នេះ។ សមាមាត្រនេះអាចប្រែប្រួលពី 15 ទៅ 35 % acrylonitrile, 5 ទៅ 30% butadiene និង 40 ទៅ 60% styrene ។ លទ្ធផលនេះគឺជាខ្សែសង្វាក់វែងនៃ polybutadiene ប្រមែដោយច្រវាក់ខ្លីនៃពហុ (styrene-សហ acrylonitrile) ។ ក្រុម nitrile ពីច្រវាក់ជិតខាងត្រូវបាន រាងជាប៉ូល, ទាក់ទាញគ្នានិងចងច្រវាក់រួមគ្នាបង្កើតរបស់ ABS ខ្លាំងជាងប៉ូលីស្ទីរ៉ែសុទ្ធ។ styrene នេះបានផ្តល់នូវភ្លឺចាំងប្លាស្ទិចដែលជា ផ្ទៃមិនអាច។ polybutadiene ដែលជាសារធាតុយឺតផ្ដល់នូវការ របឹងសូម្បីតែនៅសីតុណ្ហភាពទាប។ សម្រាប់ភាគច្រើននៃកម្មវិធីនេះ ABS ដែលអាច ត្រូវបានប្រើរវាង -20 និង 80 C (-4 និង 176 F) ដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចរបស់វាខុសគ្នាជាមួយសីតុណ្ហភាព។ លក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពង្រឹងកៅស៊ូ, ដែលជាកន្លែងដែលភាគល្អិតពិន័យត្រូវបានចែកចាយនៅទូទាំង elastomers ម៉ាទ្រីសរឹងនេះ។
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចសំខាន់បំផុតរបស់ ABS គឺមាន ភាពធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់និងការរបឹង។ ភាពខុសគ្នានៃការកែប្រែអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បី កែលម្អការតស៊ូផលប៉ះពាល់, របឹង, និងការតស៊ូកំដៅ។ ធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់នេះអាចត្រូវបានពង្រីកឱ្យធំដោយបង្កើន សមាមាត្រនៃ polybutadiene ដែលទាក់ទងទៅ styrene ផងដែរនិង acrylonitrile ទោះបីជានេះបណ្ដាលឱ្យផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងទៀត។ ធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់មិនបានធ្លាក់ចុះបិទយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅ សីតុណ្ហភាពទាបជាង។ ស្ថេរភាពក្រោមការផ្ទុកគឺល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការផ្ទុកបានកំណត់ ។ ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្រនៃការដោយមានការរបស់ខ្លួន សមាសភាគ, របស់ ABS អាចត្រូវបានរៀបចំនៅថ្នាក់ផ្សេងគ្នា។ ប្រភេទចម្បងពីរដែលអាចជារបស់ ABS សម្រាប់ហូត និងរបស់ ABS សម្រាប់ផ្សិតចាក់បន្ទាប់មកធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់និងមធ្យម។ ជាទូទៅ ABS នឹងមានលក្ខណៈជាការមានប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលមួយ ជួរសីតុណ្ហាពី 20? ទៅ 80 អង្សាសេ (? 4 ទៅ 176 F) ។ ឥដ្ឋ Lego ត្រូវបានធ្វើពី ABS ។
លក្ខណៈសម្បត្តិនៃការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនឹងត្រូវបានរងឥទ្ធិពលមួយចំនួន វិសាលភាពដោយលក្ខខណ្ឌក្រោមដែលសម្ភារៈត្រូវបានដំណើរការទៅជាផលិតផលចុងក្រោយ។ ឧទាហរណ៍ផ្សិតនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មួយដែល ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការលាក់បាំងនិងកំដៅភាពធន់នៃផលិតផលដែលធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ខណៈដែលកម្លាំងខ្ពស់បំផុតនិងទទួលបានដោយ molding ត្រូវបាននៅសីតុណ្ហភាពទាប។ សរសៃ (ជាធម្មតាសរសៃកញ្ចក់) និងការបន្ថែមទៀត អាចត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាក្នុងគ្រាប់ជ័រដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលចុងក្រោយខ្លាំងនិងបង្កើនជួរប្រតិបត្តិការឱ្យបានខ្ពស់ដូចជា 80 C, (176 F) ។ សារធាតុផងដែរអាចត្រូវបានបន្ថែមដែលជា ប៍នដើមវត្ថុធាតុដើមគឺភ្លុកល្អក់ដើម្បីស។ លក្ខណៈភាពចាស់នៃសារធាតុប៉ូលីម៊ែរត្រូវបានភាគច្រើន បានរងឥទ្ធិពលដោយមាតិកា polybutadiene ហើយវាជារឿងធម្មតាដើម្បីរួមបញ្ចូលក្នុងការតែងនិពន្ធនេះប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម។ កត្តាផ្សេងទៀតដែលរួមមានការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រា UV, ដែលអាចប្រើបានផងដែរបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹង។
សារធាតុប៉ូលីម៊ែរ ABS មានភាពធន់ទៅនឹងអាស៊ីតដែល aqueous, alkalis, អាស៊ីត hydrochloric និង phosphoric ការផ្តោតអារម្មណ៍, ការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងសត្វ, ប្រេងបន្លែនិងរ៉ែ, ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានគេហើមដោយទឹកអាស៊ីត acetic ទីតាំងផែនទឹកកក, កាបោននិងអ៊ីដ្រូកាបូន tetrachloride ក្រអូបនិងត្រូវបានវាយប្រហារដោយ sulfuric កំហាប់និងអាស៊ីតនីទ្រីដ។ ពួកគេគឺជារលាយក្នុង esters, ketones, dichloride អេទីឡែននិងអាសេតូន។ ទោះបីជាត្រូវបានប្រើប្លាស្ទិចរបស់ ABS ភាគច្រើនសម្រាប់ គោលបំណងមេកានិច, ពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីដែលមានថេរដោយស្មើភាពលើជួរធំទូលាយនៃប្រេកង់។ លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់តិចតួចដោយសីតុណ្ហភាពនិង សំណើមបរិយាកាសនៅក្នុងជួរប្រតិបត្តិការទទួលយកបាននៃសីតុណ្ហភាព។
ABS គឺ flammable ពេលដែលវាត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹង សីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ដូចជាអ្នកដែលនៃភ្លើងឈើមួយ។ វានឹងរលាយហើយបន្ទាប់មករំពុះនៅ ត្រង់ចំណុចចំហាយដែលផ្ទុះខ្លាំង, អណ្តាតភ្លើងក្តៅ។ ចាប់តាំងពីពេល ABS សុទ្ធមាន Halogen នោះទេ, របស់ខ្លួន ្រំមហះមិនជាធម្មតាផលិតបំពុលសរីរាង្គតស៊ូណាមួយនិងផលិតផលពុលច្រើនបំផុតនៃចំហេះឬ pyrolysis របស់ខ្លួនគឺ monoxide កាបូននិង៉និតអ៊ីដ្រូសែន។ ABS ត្រូវបានខូចខាតផងដែរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ នេះបណ្តាលឱ្យមួយនៃការរីករាលដាលច្រើនបំផុតនិង ការប្រមូលរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តអាមេរិកដោយសារការរិចរិលនៃប៊ូតុងចេញផ្សាយនេះពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាពនេះ។
ត្រូវ ABS អាចកែច្នៃបាន, ទោះបីជាវា មិនត្រូវបានទទួលយកដោយគ្រឿងបរិក្ខារការកែឆ្នៃទាំងអស់។ ផលិតកម្ម
របស់ ABS នេះបានមកពី Acrylonitrile, butadiene នេះ styrene, ហើយ។ Acrylonitrile ជា monomers សំយោគផលិតពី propylene និងអាម៉ូញាក់; butadiene គឺអ៊ីដ្រូកាបោប្រេងដែលទទួលបានពីការ ប្រភាគនៃការបំបែកចំហាយ C4; monomers styrene ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ dehydrogenation នៃ ethyl បង់ – អ៊ីដ្រូកាបោទទួលបាននៅក្នុងប្រតិកម្មនៃអេទីឡែននិងបង់មួយ។
ABS បានរួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពខ្លាំងនិងភាពរឹងនៃ acrylonitrile និង styrene សារធាតុប៉ូលីម៊ែរជាមួយកៅស៊ូ polybutadiene របឹងនេះ។ ខណៈពេលដែលការចំណាយលើការផលិត ABS បានគឺប្រហែល ពីរដងក្នុងការចំណាយនៃការផលិតប៉ូលីស្ទីរ៉ែ, វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្ពស់ជាងសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរឹង, មានលាក់បាំង, របឹងនិងអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីរបស់ខ្លួន។

7. Polypropylene (ភ្នំពេញ) ប្លាស្ទិច

តើអ្វីជា Polypropylene (ភ្នំពេញ) ហើយ វាគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់? 
polypropylene (PP,) ជា thermoplastic ” វត្ថុធាតុ polymer បន្ថែមពីលើ” ធ្វើពីការបញ្ចូលគ្នានៃ monomers propylene នេះ។ វាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងភាពខុសគ្នានៃកម្មវិធីមួយ ដើម្បីរួមបញ្ចូលការវេចខ្ចប់សម្រាប់ផលិតផលអតិថិជន, ផ្នែកប្លាស្ទិចសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាច្រើនដូចជាឧស្សាហកម្មរថយន្ត, ឧបករណ៍ពិសេសដូចជាត្រចៀកដែលរស់នៅនិងវាយនភណ្ឌ។ polypropylene គឺ polymerization ដំបូងនៅឆ្នាំ 1951 ដោយ គូរបស់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រេង Phillips បានដាក់ឈ្មោះលោកប៉ូលលោកហូហ្គាននិងលោក Robert ធនាគារហើយក្រោយមកដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ Natta និង Rehn ។ វាបានក្លាយជាលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងដែលមានល្បឿនលឿន, ជាការពាណិជ្ជកម្ម ផលិតបានចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីរយៈពេលបីឆ្នាំទទេគីមីអ៊ីតាលី, សាស្រ្តាចារ្យបងប្រុស Natta, polymerized វាជាមុនសិន។ Natta បានឥតខ្ចោះនិងការសំយោគនេះជ័រ polypropylene ដំបូង នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ 1954 និងសមត្ថភាពរបស់ polypropylene ដើម្បី crystallize បានបង្កើតឡើងច្រើននៃការរំភើបមួយ។ ដោយឆ្នាំ 1957 របស់ខ្លួនដែលបានផ្ទុះនូវប្រជាប្រិយភាពនិង ផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មបានចាប់ផ្តើមរីករាលដាលនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប។ សព្វថ្ងៃនេះវាជាផ្នែកមួយនៃភាគច្រើនជាទូទៅ ប្លាស្ទិកដែលផលិតនៅក្នុងពិភពលោក។ នេះម្យ៉ាងវិញទៀត CNC កាត់សរសៃ Polypropylene ច្ចេកវិទ្យាដើម្បីការរស់នៅហ៊ីងលេខគំរូព័តមានកុមារដែលជាគម្របដែលមានសុវត្ថិភាព, ការ CNC កាត់សរសៃ Polypropylene ច្ចេកវិទ្យាដើម្បីការរស់នៅហ៊ីងលេខគំរូព័តមានកុមារដែលជាគម្របដែលមានសុវត្ថិភាពដោយការច្នៃប្រឌិតយន្តការ
សន្លឹកនេះបើយោងតាមម៉ឺនុយរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលតម្រូវការបច្ចុប្បន្នឈុតសកលសម្រាប់សម្ភារៈការបង្កើតទីផ្សារប្រចាំឆ្នាំតោនដែលជាប់ទាក់ទងកាលប្រហែល 45 លានដុល្លារហើយវាបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាបាន។ តម្រូវការនឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណជា 62 លានតោន តោននៅឆ្នាំ 2020 នេះអ្នកប្រើប្រាស់ចុងធំមួយនៃ polypropylene ការវេចខ្ចប់ឧស្សាហកម្មគឺមានដែលប្រើប្រាស់ប្រហែល 30% នៃចំនួនសរុប, តាមពីក្រោយដោយអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍ផលិតកម្មដែលប្រើប្រាស់គ្នាប្រហែល 13% ។ របស់ប្រើប្រាស់និងឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តទាំងពីរបានប្រើប្រាស់ 10 ជារៀងរាល់% និងសម្ភារសំណង់មានចំនួន 5% នៃទីផ្សារ។ កម្មវិធីផ្សេងទៀតការរួមគ្នាធ្វើឱ្យកើនឡើងដែលនៅសល់នៃ ការប្រើប្រាស់ polypropylene ពិភពលោក។
polypropylene មានផ្ទៃរអិលទាក់ទងដែលអាច ធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់មួយជំនួសដូច acetate ប្លាស្ទិច (pom) ក្នុងកម្មវិធីដូចការប្រើឧបករណ៍នេសាទទាបកកិតឬប្រើជាចំណុចសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមួយសម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹម។ ប្រហែលជាទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមាននៃគុណភាពនេះគឺ ថាវាអាចជាការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនង Polypropylene ទៅផ្ទៃផ្សេងទៀត (ពោលគឺវាមិនប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងល្អទៅនឹងកាវបិទមួយចំនួនដែលធ្វើការយ៉ាងល្អជាមួយប្លាស្ទិចផ្សេងទៀតនិងពេលខ្លះត្រូវបាន welded នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបង្កើតរួមគ្នាមួយដែលត្រូវបានទាមទារ។ ) ។ ទោះបីជាមានភាពរអិលនៅ polypropylene កម្រិតអណូ , វាមានមេគុណកកិតខ្ពស់នៃការ – ដែលជាមូលហេតុ acetate, nylon ឬ PTFE នឹងត្រូវបានប្រើជំនួសវិញ។ polypropylene មានដង់ស៊ីតេទាបដែលទាក់ទងនឹង ផ្លាស្ទិចជារឿងធម្មតាផ្សេងទៀតដែលបកប្រែទម្ងន់សម្រាប់អ្នកផលិតនិងសន្សំចែកចាយនៃការចាក់បំពាក់បំប៉នផ្នែក polypropylene ។ វាមានភាពធន់ទ្រាំពិសេសនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ដើម្បី សារធាតុរំលាយសរីរាង្គដូចខ្លាញ់ប៉ុន្តែគឺជាប្រធានបទកត់សុីនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង (ជាបញ្ហាមានសក្តានុពលក្នុងអំឡុងពេលផ្សិតចាក់) ។
មួយនៃអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃការ Polypropylene គឺ ថាវាអាចត្រូវបានផលិត (ទាំងតាមរយៈការចាក់ថ្នាំផ្សិតឬម្យ៉ាងវិញទៀត CNC, thermoforming ឬ crimp) ចូលទៅក្នុង hinge រស់នៅជាមួយ។ ត្រចៀកដែលរស់នៅគឺជាបំណែកស្តើងខ្លាំងណាស់នៃប្លាស្ទិច ដែលពត់ដោយគ្មានការបំបែក (សូម្បីតែនៅលើជួរនៃចលនាជិតដល់ធ្ងន់ធ្ងរ 360 ដឺក្រេ) ។ ពួកគេគឺមិនមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីរចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាការកាន់ទ្វារធ្ងន់ប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ពិសេសកម្មវិធីដែលមិនមែនផ្ទុកដេលមនដូចជានៅលើគំរបដបទឹកប៉េងប៉ោះឬសាប៊ូនៃការមួយ។ polypropylene គឺ Adept តែមួយគត់សម្រាប់ការរស់នៅពឹងអាស្រ័យដោយសារតែ វាមិនខូចនៅពេលងម្តងហើយម្តងទៀត។ មួយនៃគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតគឺថា polypropylene អាចត្រូវដើម្បីរួមបញ្ចូលម្យ៉ាងវិញទៀត CNC machined hinge ការរស់នៅមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការអភិវឌ្ឍលឿនជាងមុននិងជាគំរូថ្លៃតិចជាងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតជាគំរូ។ គំនិតច្នៃប្រឌិតគឺតែមួយនៅក្នុងយន្តការរបស់យើងដើម្បីមានសមត្ថភាព ម៉ាស៊ីនជីវិតរស់ពឹងអាស្រ័យពីមួយដុំតែមួយនៃ polypropylene ។
អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺថាការ Polypropylene វាអាច ត្រូវបាន copolymerized យ៉ាងងាយស្រួល (រួមបញ្ចូលគ្នាទៅជាប្លាស្ទិចជាសំខាន់សមាសធាតុ) ជាមួយសារធាតុប៉ូលីម៊ែរផ្សេងទៀតដូចជាប៉ូលី។ ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ Copolymerization យ៉ាងសំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ សម្រាប់កម្មវិធីវិស្វកម្មរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាងគឺអាចធ្វើបានជាមួយ polypropylene សុទ្ធ (ច្រើនទៀតនៃប្លាស្ទិចមួយដែលនៅលើខ្លួនរបស់ទំនិញរបស់ខ្លួន) ។
លក្ខណៈដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនិងខាងក្រោមមានន័យថា polypropylene ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងភាពខុសគ្នានៃកម្មវិធីមួយ: ចានដែលមានសុវត្ថិភាព dishwasher, ថាស, ពែង, ល, ស្រអាប់ទៅទៅធុងនិងប្រដាប់ក្មេងលេងជាច្រើន។

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈនៃ Polypropylene មានអ្វីខ្លះ? 
ការថតលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់បំផុត, polypropylene នៃម៉ឺនុយមួយចំនួន:
គីមីដើម្បីការតស៊ូនេះ: មូលដ្ឋានអាស៊ីដពនឺហើយតើមិនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងការងាយស្រួល, polypropylene ដែលធ្វើឱ្យវាធ្វើជាជម្រើសល្អសម្រាប់ធុងនៃអង្គធាតុរាវនោះដូចជាភ្នាក់ងារសំអាត, ជាដំបូង-ជំនួយផលិតផល, និងច្រើនទៀត។
ការបត់បែននិងភាពរឹងមាំ: Polypropylene នឹងប្រព្រឹត្ដដោយមាន ការបត់បែនលើជួរជាក់លាក់មួយនៃការផ្លាត (ដូចជាសមា្ភារៈទាំងអស់), ប៉ុន្តែវានឹងជួបប្រទះការខូចទ្រង់ទ្រាយប្លាស្ទិចនៅលើដើមនៅក្នុងដំណើរខូចទ្រង់ទ្រាយដូច្នេះវាជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសម្ភារៈដែល “លំបាក” ។ ដែលជាវិស្វកម្មរយៈពេលត្រូវបានកំណត់របឹងខណៈពេលដែលសមត្ថភាពសម្ភារៈនៅនឹងបំផ្លាញ (ប្លាស្ទិច, មិនយឺត) .. បើគ្មានការបំបែកព្រៀង
អស់កម្លាំងក្នុងការតស៊ូនេះ: សរសៃ Polypropylene រក្សាតើជាច្រើនបន្ទាប់ពីការសន្សំរាងរបស់ខ្លួននៃការរមួល, ពត់, និង / ឬបន្ថែមការបង្ហាញនេះ។ អចលនទ្រព្យនេះមានតម្លៃជាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើឱ្យការរស់នៅ ត្រចៀក។
អ៊ីសូឡង់: polypropylene មានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ណាស់ អគ្គិសនីនិងជាការមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សមាសភាគអេឡិចត្រូនិ។
ការឆ្លង: ទោះបីជា Polypropylene អាចត្រូវបានធ្វើមានតម្លាភាព , វាជាធម្មតាត្រូវបានផលិតដើម្បីជាលក្ខណៈធម្មជាតិស្រអាប់នៅណ៍។ polypropylene អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលជាកន្លែងដែលមួយចំនួន ផ្លាស់ប្តូរនៃពន្លឺគឺមានសារៈសំខាន់ឬកន្លែងដែលវាមានតម្លៃសាភ័ណភ្ព។ ប្រសិនបើមានការឆ្លងខ្ពស់ត្រូវបានចង់បានបន្ទាប់មកបា្លស្ទិចដូច acrylic ឬ Polycarbonate មានជម្រើសល្អប្រសើរជាងមុន។
polypropylene ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជា« thermoplastic ” (ជាការប្រឆាំងទៅនឹង” thermosetting “) សម្ភារៈដែលមានដើម្បីធ្វើជាមួយវិធីប្លាស្ទិចឆ្លើយតបទៅនឹងកំដៅនេះ។ សម្ភារ thermoplastic ក្លាយទៅជារាវនៅចំណុចរលាយរបស់ខ្លួន (ប្រហែល 130 អង្សាសេនៅក្នុងករណីនៃ polypropylene នេះ) ។ គុណលក្ខណៈមានប្រយោជន៍សំខាន់មួយ Thermoplastic គឺថាប្រហែលជា ពួកគេអាចត្រូវបាន heated ទៅចំណុចរលាយរបស់ខ្លួន, ត្រជាក់, និងការរិចរិលម្តងទៀតដោយគ្មាន reheated យ៉ាងសំខាន់។ ជំនួសឱ្យការដុត, Thermoplastic ដូច polypropylene liquefy ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេក្លាយទៅចាក់ថ្នាំយ៉ាងងាយស្រួលហើយបន្ទាប់មកបំពាក់បំប៉នកែច្នៃបានជាបន្តបន្ទាប់។ ផ្ទុយបា្លស្ទិច thermosetting អាចតែ បាន heated ម្តង (ជាធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្សិតនេះចាក់) ។ កំដៅដំបូងបណ្តាលឱ្យសម្ភារ thermosetting ដើម្បីកំណត់ (ស្រដៀងទៅនឹង epoxy 2 ផ្នែក) ជាលទ្ធផលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគីមីមួយដែលមិនអាចត្រូវបានត្រលប់ក្រោយ។ ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមដើម្បីកំដៅប្លាស្ទិច thermosetting មួយ ដើម្បីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាលើកទីពីរវានឹងគ្រាន់តែដុតចោល។ លក្ខណៈនេះធ្វើឱ្យសមា្ភារៈ thermosetting បេក្ខជនក្រីក្រសម្រាប់ ការកែឆ្នៃ។

ការចាក់បញ្ចាំងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ – សម័យទំនើបប់ធ្វើអ៊ីណុក។

# Grating ដែកថែប grating កញ្ចក់អុបទិកលើសចំណុះលូប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងបញ្ចប់ manholes # គម្រប, បោះគ្របជាតិដែក, លូ, # FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ, # ductile-ចោល-ដែក manholes ។ ក្រប, #Swimming ណលូ Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រឡាយ, #Saddle សោរឹឃ្លីបមានការគៀប, # ឈុតចាក់សោស្រេចចិត្តទប់ចាន Sieve បាន #Leaf ជំនួញឈើក្បែរផ្លូវ Scupper លូដៃសមុទ្រទប់ស្កាត់ grating, # Sieve បានកំទេចកំទីអន្ទាក់, សំរាមកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃបេតុង។ ផ្លូវនេះ #Egg សំណាញ់ crates មានភ្លើងបំភ្លឺបែងចែកផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាពិការភ្នែក # បន្ទះ slats សំណាញ់បំបែកប្លុករបាំងអំណាចខែលពន្លឺ។ ប៉ុន្តែអាងចិញ្ចឹមត្រីនេះ #Stair Tread គម្របការពារច្រមុះជំហានគម្របច្រមុះនិង # បន្ទះគម្របប្រភេទជ្រុងជណ្តើរគ្រូពេទ្យប្រហែលជាបាន, សំណាញ់ #Tree ឆ្មាំសុវត្ថិភាពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅស៊ុម # -frame ការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ #Perforated Pegboard ដាក់ស្ដុកផ្ទុកកញ្ចប់ Hook DIY ការ ,. ឧបករណ៍ # កម្មវិធី Billboard Winnipeg ជញ្ជាំងក្តារដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុកធ្លាយព្យួរ, កម្រាលសន្លឹកនិងផ្លូវដើរ។

នេះទូរស័ព្ទ Www.CHANCON.co.th: 02 4510780-1 លេខសម្គាល់បន្ទាត់នេះ: IChancon: manholes #Grating គម្របមួយអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញរបស់
GFRP តែងនិពន្ធគឺជាដែកថែបរបស់ Scupper នៃ Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុត, driveways, ប្រឡាយលូទឹកនេះ Trench លូ, conduit នេះចោលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការដែក, ductile manholes គ្របដណ្តប់នៅលើក្រឡាចត្រង្គចាប់អាង, ការចូលដំណើរការបានលើកឡើង។ ជាន់ទីផ្លូវថ្មើរជើងទីលានក្រាលថ្មរបារម៉ោនរាងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ មានការគៀបរឹយុថ្កាខ្ទាស់សោរឹ ដែកថែបក្នុងការចាក់សោម៉ោនសំណាញ់បន្ទះ, Formworks ជួយណែនាំមមាញឹក WaterStopper ផ្សារភ្ជាប់ Anchorage WingNut , បង្ហូរ ductile CAP បានបោះដែកបំពង់ជ័រសមាសធាតុ CAP បានជាតិសរសៃ, គំរបបិទធុងរន្ធបុរស។ ដៃ-Holstein, គ្របដណ្តប់ទៅគ្របដណ្តប់ manholes បំពង់, តម្រងទឹកស្អុយ, ទឹក, គ្របដណ្តប់ manholes លូម៉ាត់ raceway ។ Cap ជុំ – ចតុកោណស៊ីម៉ងត៍ដែកពង្រឹងបេតុង, គ្របខ្លួន, គ្របដណ្តប់សម្រាប់ការព្យាបាលនៃការប្រមូលទឹកសំណល់បានចាកចេញពីការកាត់បន្ថយការភ្លាម សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, មហាភ្លក់រសជាតិគ្របដណ្តប់ចានដែក welded ដុត, បានបញ្ចប់, សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋាននៃគម្របដើមឈើ, គែមច្រមុះប្រភេទបន្ទះគ្របដណ្តប់ប័ណ្ណជណ្ដើរធ្លាយ Pegboard ដាក់ស្ដុកផ្ទុកឧបករណ៍ Hook DIY ការ កញ្ចប់ ចំណុចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ដែកថែប perforated ។ ឧបករណ៍ដែលមានផ្ទុកជញ្ជាំងព្យួរបន្ទប់ Rack រោងចក្រផលិតឧបករណ៍អ្នកកាន់ហាង # pegboard រៀបចំរឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បង្ហាញ សន្លឹកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, អាលុយមីញ៉ូ, ដែក, ឈើ។ ប្រហោងនៅក្នុងការតុបតែងជញ្ជាំង, ផ្ទះបាយ, រន្ធបន្ទះដែកថែបការបង្កើតសន្លឹក # ឈើ។ បំពាក់ជាមួយនឹងការដាក់អាងដែក Trench scupper លូបង្ហូរទឹកម្ខាងផ្លូវអេក្រង់ធូលី grating ផ្លូវធំផ្លូវចរាចរណ៍ស្លឹក scupper មានសុវត្ថិភាពដាក់អន្ទាក់ចរាចរណ៍លូបង្ហូរទឹកតាមបណ្តោយសហប្រជាជាតិម្ខាងនៃផ្លូវ, ទប់ស្កាត់ព្យុះដៃសមុទ្រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការបង្ហូរប្រអប់ Weir សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអន្ទាក់សិតសក់កំទេចកំទីដាច់ដោយឡែកអណ្តែតទឹកនៅក្នុងចន្លោះ។ បង្ហូរនៅគែមនៃផ្លូវនេះ អន្ទាក់ដីល្បាប់ធូលីដី, ស្លឹក, ក្រដាស, កាកសំណល់ចំណីអាហារប្រអប់ទប់ស្កាត់, សំណាញ់, បំពេញបន្ថែមទឹកបេតុង។ ពាក់កណ្តាលមានរាងមូលប្រធានពន្លឿន។ ចំហៀង rails នៅតាមបណ្តោយផ្លូវនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ស្តង់ដានៃក្រុងនោះ។ មន្ទីរសាធារណៈការនិងនគរូបនីយកម្ម នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ អាជ្ញាធរជាតិលំនៅដ្ឋាន ETA ក្រុមអ្នកជំនាញប្លាស្ទិចលើសចំណុះបង្ហូរអាងទឹកនេះ។ មូលនិធិការដាក់ជំនួសលូទឹកស្អុយដែកថែប, PP, PE នៅ ABS ហែលទឹកជ័រ PVC ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ , ហាងរបាំងរបាំងកញ្ចក់, អគារ, ជញ្ជាំង, ខិតខំផ្នែកខាងក្រៅ, បំពង់សន្លឹកកម្រាល។ កំរាលជើងត្រួសត្រាយផលិតផលឆបគ្នាចេញពីខ្សែក្រវ៉ាត់ conveyor, និងបង្កើនសួនច្បារក្នុងស្រុក។ វាលសុខាភិបាលស្រុកអគ្គិសនី, ការបង្ហាញឆាកការប្រកួត, ស្មៅដាំប្លុក។ លួសថ្នាំកូតប្លាស្ទិច ការរចនាម៉ូដដើម្បីជ្រើសពី អាចត្រូវបានកាត់និងគ្រឿងសង្ហារឹមតុបតែងបន្ថែម‧; ជញ្ជាំងតុបតែងស្តិនស៊ីលមានទីតាំងស្រស់ស្អាតនិងមានតែមួយគត់។
សមា្ភារៈសមាសធាតុអាលុយមីញ៉ូមអេហ្វរូពៀរ, ច្រែះធន់នឹងច្រែះ, កំដៅ, ពន្លឺ, អាស៊ីត, alkalis, សារធាតុគីមី, ការសន្សំថាមពលការហើមនោះទេ, ជំងឺវិកលចរិតភ្លើងដែលមិនមែនពុលដែលមិនមែន, សំឡីកែវឬជំនាញជាតិសរសៃកញ្ចក់គឺ, Pantip ។ សៀមដែក, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, ទេពកោសល្យការងារដែលត្រូវធ្វើសុខភាពមាតានិងទារកអេសស៊ីជី hOmepro ដេប៉ូ Watsadu, ជួសជុលកម្រាលសម្ភារ, ថ្នាំកូតផ្ទៃ, epoxy, អ៊ីងាយស្រួលពតមានភាពងាយស្រួលពតអ៊ី C, epoxy ជាន់។ polyurethane, កាវបិទ PVC, ជីវជីវបេតុង PE នៅ PU, ថ្នាំកូត, ដុំថ្មជាការលំបាក, ភាពប្រសើរឡើងដល់ជាន់ឧស្សាហកម្ម។ សណ្ឋាគារផ្ទះបាយ, អណ្តូង coated, គីមីដែលធន់ទ្រាំនឹង, ថ្នាំលាប acrylic ជួសជុលបំបែកការផ្សាភ្ជាប់, ថ្នាំកូតការពារទឹកជ្រាប, នាវា, សារធាតុគីមីអាងហែលទឹកកញ្ចក់ជាតិសរសៃលូទឹកស្អុយ, សន្លឹកដំបូលដែកដែកថែបសម្ភារៈកើតឡើងវិញ។ , សិប្បនិម្មិត, សំយោគសរីរាង្គកែច្នៃឧបករណ៍លូដំបូល Fla ការពារពាក់ផ្ទៃ, ហៀរហូរលូទឹកស្អុយនៅជុំវិញគែមនៃអាងនេះ slats ផ្ទះ, កម្រាលជាន់កម្រាលកៅស៊ូនៅជុំវិញម៉ាស៊ីនវេទិកា, ថាសបន្ទះឈើដែល។ ដាក់ផ្ទះជាន់លើជាច្រើនផងដែរ។ ប្លុកដង្កូវត្រួសត្រាយម៉ូដតុបតែង, walkways ការផ្លាស់ដំបងអ៊ូប្រឡាយបង្ហូរទឹកនៅតាមគែមនៃចិញ្ចើមផ្លូវ, ការបរាជ័យម៉ាទ្រីស, ការបរាជ័យ, លួសសំណាញ់, ជាមួយនឹងស៊ុម, របហោង, ទឹក, ដែកថែប, រហែក, បត់រន្ធធ្លាយតម្រង់ជាតិដែក, ជាតិសរសៃកាបូន។ ទាឆ្នូត, មាន់, បង្ហូរទឹកភ្លៀង, ឈានជើងរអិល, ផ្លូវរថភ្លើង, សុទ្ធខ្នាតតូចដែលមានក្លិ, ប្លុកបើក, ផ្នែកខាងក្រៅស្រះ koi តុបតែង, ទេសភាព, ក្បឿង, កម្រាល, ការកសាងការកាត់បន្ថយ។ កែប្រែសមត្ថភាពហ្វេង ហែលទឹក DIY ការងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងដោយខ្លួនឯង, ទិញក្នុងតម្លៃដុតខ្យល់ជាច្រើនបានផ្អាកវាយនភាពពិដាន, Splashboard / ពិការភ្នែក Weatherboard / slats / ម្លប់ trellis, គណៈកម្មាការតុសសកុដិជញ្ជាំង, ភាគថាសអេក្រង់ទូទៅស៊ុនចម្រុះ, ការត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងនឹងការស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីបក្សី, កាត Mini តុបតែង។ វាំងននសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់កោសិកាក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើក កម្មវិធីពិដាន: កន្លែងការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំ, ផ្សារទំនើប, សាលារៀន, ច្រករបៀង, បន្ទប់ងូតទឹកបង្គន់, មន្ទីរពេទ្យ, ការប្រព្រឹត្ដឡើងវិញការតុបតែង, ជញ្ជាំងវាំងនន, ក្បឿងពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ ពិការភ្នែក slat canopy សុទ្ធ បត់បន្ទះជញ្ជាំង pergola hinge ខ្វាក់ផ្នែកខាងក្រៅ slats សំណាញ់បំបែកប្លុករបាំងភ្លើងម្លប់ពន្លឺបង្ហូរចេញដែលបានម៉ោន, ពិដានក្រុមហ៊ុន T-របារ, ក្បឿងពិដាននៅលើជញ្ជាំងកំពែងវាំងននពន្លឺស្រអាប់ gauzy ។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ awnings តុបតែង, blinds ក្នុងកំឡុង slats pergola តាត្រៅក្រុមហ៊ុន Fiat អាស្រ័យខ្យល់, សត្វស្លាបការពារគម្របសំណាញ់, ពស់, សត្វបក្សីសត្វកំប្រុក baffles បណ្តេញចេញ, សភាបន្ទះភាគថាស។ រីករាយ, កាបូនប្លាស្ទិច, ប្លុកការិយាល័យ, ការិយាល័យ, បន្ទប់ទឺកមួយ, យ៉រទំហំស្តិនស៊ីជណ្តើរមួយចាន។ ការតុបតែងបិទប្រព័ន្ធបន្ទះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្សែភ្លើងបែងចែកបន្ទប់មួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ Deeside រចនាឆើតឆាយនៅលើ
GFRP Composite បានគ្របដណ្តប់ពេជ្រកំពូល manholes សន្លឹកឧបករណ៍ពិនិត្យ ផ្ទៃ ( គំរបដុតនៅកន្លែងចាក់សំរាមបំពង់ក្រាស់បានបិទគម្របជាតិសរសៃកញ្ចក់ម៉ាត់) www.chancon.co.th និងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអ្នកឯកទេសដំណោះស្រាយរបៀប ដំឡើង: ក្រៅផ្ទះជុំទីការេ។ ចតុកោណកែង, រង្វង់សារាចរប្រឌិតសាមញ្ញលូទឹក Gully, ស្ទ្រីក្បឿងក្រឡាពិដានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, លេខសំងាត់វិធីផ្លូវចិញ្ចើមបន្ទប់ក្រោមដី, បើកក្រឡាចត្រង្គប្លាស្ទិច, បិទជិត manholes, ដៃ lifters លើករន្ធ, Catch អាង, លំនៅដ្ឋានលូក្រឡា Trench, លាងសមាតចេញច្រកផ្លូវជាន់ទីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហូរផ្កាឈូក ,. លូ, ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគម្របបំពង់ស្ទះ ductile Casting ប្រផេះដែក, ជំនួសដែកអ៊ីណុក, កូនកាត់ស៊ីម៉ងត៍ដែលមានជាតិសរសៃឈើឈើអាររយ WPC, ចានទាពិនិត្យ, បង្ហូរទឹក, អនាម័យ, ប្រអប់ញាស់, យកចេញ, អង្គភាពបើកកំបោរប្លុក, ម្ហូប drainer, បើកឆានែល, នាវា ,. វ៉ាល់ខ្យល់, តម្រង, អាងហែលទឹកបូម , នាវា, ការដាក់តំបន់កខ្វក់, ការប្រព្រឹត្ដដែលជា res corrosive ។ ស៊ុម istance, បន្ទះឈើ, បាញ់ប្រហារទឹកភ្លៀង , ធុងសំរាម crates ស៊ុតបង្ហូរចេញដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, crate ស Polystyrene ស៊ុតសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញខ្យល់និងរបហោង។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ ប្រអប់ពិដានតុបតែងលម្អ fluorescent ដុតត្រី EggCrate ភ្លើងបំភ្លឺតម្រងអេក្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សព្វផ្សាយបន្ទះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈប្លាស្ទិចអរូបី DIY ការស្រះទឹកកងម៉ារីនអាងចិញ្ចឹមមច្ឆា, HVAC វ៉ិចទ័រខ្យល់ acrylic ការវិលត្រឡប់ / ក្រឡាចត្រង្គ Louver ផ្លាតទ្វេរដង, Vivarium, terrarium សម្រាប់ការបង្កើតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះមួយសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ពន្លឺគម្លាត។ ចង្កៀង LED / fluorescent ផ្លូវ (ដឹកនាំ / fluorescent) បន្ទះជញ្ជាំងវាំងននបន្ទះ, ពិដានពិការភ្នែក slat ផ្លូវដង្ហើមផ្លូវដង្ហើម។ ចាន louver ខ្យល់ គម្របប៉ះពាល់ការងារអគ្គិសនីតាក់តេអគារ។ Kagnbag បន្ទះតុបតែងបង្ហាញ។ ជំនួសខ្យល់អាលុយមីញ៉ូមពិដាន។ ត្រូវបានប្រើដូចជាការតុបតែងសម្រាប់ត្រី។ មួយបន្ទប់បន្ទះប្រអប់រណ្ដៅរចនាសម្ព័នជញ្ជាំងបែងចែកធុង, ជលផល, បង្គា, កង្កែប, Salamander
ផលិតផល FRP, GFRPS, កញ្ចក់ជាតិសរសៃពង្រឹង rebar polymer, slab បំពេញបន្ថែមសំឡីកែវ, សមារៈសំណង់សមាសធាតុជ័រ ester ប្លាស្ទិច, bollards ដើមជា Root រណ្តៅដើមឈើ។ ចម្លាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងការតុបតែង, ទេសភាពខាងក្រៅ សួនច្បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើមឈើធំ, ឆ្មាំសុវត្ថិភាពការពារក្រវ៉ាត់ដើមឈើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver ថ្មើរជើងគម្របស៊ុម, ផ្លូវផ្លូវ molded, pultrusion ទម្រង់ pultuded, គ្របដណ្តប់ welded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបរិវេណរបារសត្វខ្លាឃ្មុំ, ទ្រុងកាំជណ្ដើរ, tread Staircase nosing, ដែលមិនមែនប្រឆាំង។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាមានកាំជណ្ដើរ skid, ជំហានទូលាយសង្កត់ គ្រប Handrail, រចនាសម្ព័ន្ធរាងសមស្របសម្រាប់ការដើរបង្ហាញម៉ូត, កម្រាលឡានពីរដង, គ្របឡាយ, ប្រឡាយ, សុវត្ថិភាពពង្រីកដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ក្តាប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ struts ប៉ុស្តិ៍ធ្លាយលំហូរអាកាសដុតអាលុយមីញ៉ូមទីធ្លាជម្រាលកៀរជើងទម្រ ,. ដែករបារ serrated កាបោន, spout Clad, ការគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, សំណាញ់ខ្យល់ , ផ្លូវរថភ្លើង, ក្រឡាចត្រង្គច្រើន, គ្របដណ្តប់, concave, gritted, minimesh, ជ័រ polyester មិនឆ្អែត, ភាគថាសក្ដារលាយទ្វារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ, ការផ្ទុះជាន់ភស្តុតាង, គ្រឿងរចនាច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មី, សមាសភាគ, ស្ថាបត្យកម្មនិងនាវាឧស្សាហកម្ម។ ស្ពានប្រព័ន្ធថ្មើរជើងកម្រិតចាប់ផ្ដើមទីធ្លាចត , របង, បំពង់ជុំ, សន្លឹកបំពង់, មុំ, លួសសំណាញ់, បូមទឹករណ្តៅ, ថ្នាំកូត, បេតុង polyurethane, ប៉ូឡូញ, កម្រិតខ្លួនឯង Epoxy, បន្ទាត់ជាន់, ជាតិសរសៃកាបោន, រឹងជាន់, grout, ទឹក, ទឹកសម្អុយ។ ការព្យាបាលប៉មត្រជាក់សើម, ជួរឈរ, laminate, លោហធាតុ, អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព Rack, ចំហាយ, កញ្ចក់ពន្លឺតាមដំបូល, កាបូនប្លាស្ទិច, acrylic, UPVC, របស់ ABS, PS, កុំព្យូទ័រ, កម្រនិងអសកម្ម PET, សន្លឹកផ្ទះល្វែង, ល្អក់, ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV ស្ថិរភាពតុបតែងរឹង។ សន្លឹក, លូទឹកស្អុយ, ប្រឡាយ, បានធ្វើឡើងដើម្បី បញ្ជាដោយក្រណាត់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, Dipped ក្តៅ Forge Tinplates ជម្រុញអគ្គីសនីលង្ហិនស័ង្កសី, ការផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្នាក់ទីទម្ងន់ក្នុងមួយ m2 បន្ទប់គេង, គម្លាតវិមាត្រ, កាត់តារាងផ្ទុកអ្នកចែកបៀ, ឧស្សាហកម្ម ,. អ្នកផ្គត់ផ្គង់, រោងស្មិត, បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន ជាច្រើនដូចជា GMP, HACCP, អាយអេសអូ 1400, 900, FDA បានអនុម័តកាតាឡុកតម្លៃជាក់លាក់សម្រាប់ Infosoft លក់។

ព CHANCON / ផលិតផលនៃព្រលានយន្តហោះនាង Shannon ។

ផលិតមាតិកាឆានែលឯកទេស។ ការបង្ហូរទឹកគំរបប្រព័ន្ធដុត ច្រករបៀងជាន់ទីម៉ាត់ អន្ទាក់កាកសំណល់ក្បែរផ្លូវ Sieve បាន rack ជណ្តើរ ការ slabs កើនឡើង, ទម្ងន់ស្រាល គ្របដណ្តប់ស្រះទឹកដើម្បីបន្សុទ្ធ មួកបំពង់បិទ manholes ការ slabs ផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងទីធ្លា ម៉ាស៊ីនបន្ទះក្តាម សន្លឹកផ្លូវដើរនៅខាងលើប្រព័ន្ធលូដែលបានមកពីការច្រេះនិងការការពារ corrosion គីមី។ គ្របដណ្តប់ដុតនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដែលបានធ្វើស្រះទឹក / ជំនាញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ (5 Sieve បានគ្របដណ្តប់អណ្តូងទឹក 2)
1. ភ្នំពេញដែលបាន / GRATING ការលើសចំណុះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជុំវិញ ABS អាងទឹកនេះ។ ប្លាស្ទិចក្រឡាចត្រង្គ PP / ABS ដែលមាន 2 25cm ទទឹងស្ដង់ដារ។ ហើយ 30 សង់ទីម៉ែត្រ។ វាមានថ្នាក់ពីរសម្រាប់ការប្រើមានគុណភាពមានទម្ងន់ស្រាល, មិនច្រែះទេតែបានតិចតួចបំផុត។ បើព្រះអាទិត្យគឺមានរហូត បញ្ហានេះបានបំបែកស៊ុម តម្លៃថោកបំផុត សមស្របសម្រាប់ការប្រើក្នុងផ្ទះ នៅជុំវិញអាងទឹក តំបន់មិនមានរថយន្តមួយនេះបានរត់នៅលើ
2. PVC / PP / PE នៅប្លាស្ទិច GRATING សំណាញ់ប្លាស្ទិចបញ្ចប់។ ស្រមុង PVC ប្លាស្ទិច / PP / PE នៅជាមួយនឹង 2 25x100cm ទំហំពេញលេញ។ ហើយ 30x100cm ។ ផ្ទុកស្រាលជាងមុនល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់មនុស្សដើរតាមរយៈការ។ បើព្រះអាទិត្យឬសារធាតុគីមីជាញឹកញាប់។ វាអាចត្រូវបានរៀបចំឡើង មានតម្លៃថោកជាងដែកថែប សមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទះនិងលំនៅដ្ឋានដែលមានច្រកដើរ Koi ស្រះទឹកថែសួនខុនដូនៅជុំវិញរោងចក្រនេះ
3. HDG ។ STEEL GRATING សំណាញ់ដែកថែបរបស់ welded plating បញ្ចប់ galvanized ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកថែបត្រូវបានជម្រុញក្តៅសន្លឹកធ្លាក់ចុះដែកថែប។ ចំណុចប្រទាក់នេះគឺជាការឆបគ្នាជាមួយមនុស្សយន្តឧស្ម័ន CO2 ធ្វើឱ្យដែករលាយជាមួយគ្នាបានច្រើនយ៉ាងតឹងរឹងដៃដែលបានតភ្ជាប់និងបន្ទាប់មក plated អត្ថប្រយោជន៍ HDG នៃសម្ភារៈកម្លាំងខ្ពស់ជាងនេះ។ គុណវិបត្តិនេះត្រូវបានខូច។ និងបានលួចទំហំ 25x100cm ។ ហើយ 30x100cm ។
4. GRATING នេះ grating ជាតិសរសៃ FRP ពង្រឹងកែវជ័រសមាសធាតុ “Sieve ដែលបាន FRP” សំណាញ់ជំនួសដែកអ៊ីណុក / អាលុយមីញ៉ូម។ បានធ្វើពីជ័រដែលមានទម្ងន់ស្រាលមានជាតិសរសៃសមាសធាតុកម្លាំងខ្ពស់ធន់ទ្រាំគីមីច្រែះធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យកាំរស្មី UV មិនអន្តរាយ។ ចោរមិនចង់ ការថែទាំមានភាពងាយស្រួល នេះជាជីវិតដែលមានប្រយោជន៍នៃ 50-100 ឆ្នាំមកហើយគឺជាសម្ភារៈនៃការជ្រើសរើស។ ជ្រើសណ៍ទៅជាន់មួយដែលជាការចាំបាច់។ ស្ដង់ដារ 1.5x4M ទំហំសន្លឹក។ ការ slabs កើនឡើងសមរម្យ។ ឬអាចត្រូវបានបញ្ជាឱ្យនៅក្នុងទំហំណាមួយទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជននេះបើតាមការធានា 3-5 ឆ្នាំសម្រាប់
5 ductile ប៉ះពាល់បង្ហូរកាកសំណល់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាអន្ទាក់ទប់ស្កាត់ចិញ្ចើមផ្លូវមួយនៅក្បែរ។ សមា្ភារៈដែលបានធ្វើការបោះដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ductile (Casting ductile ដែក) ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបម្រើ។ អន្ទាក់កំទេចកំទី Sieve បានពុះទុកអន្ទាក់ទប់ស្កាត់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវខាងផ្នែកនេះ។ ដោយក្រុង មន្ទីរសាធារណៈការនិងនគរូបនីយកម្ម ផ្លូវជនបទនិងទីក្រុងបាងកកគឺមាន 10x40cm ទំហំស្ដង់ដា។ 15x30cm ។ , 15x40cm ។ 20x57cm ។ ហើយ 25x50cm ។
6. ការខាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile បោះដែកបំពង់ ductile manholes គ្របដណ្តប់គម្របនេះ។ ដែលធ្វើពីដែកបានបោះ ductile (Cast ductile ដែក) ផលិតបើយោងតាមលទ្ធផលការធ្វើតេស្ត EN124 ស្ដង់ដារពីស្ថាប័នបញ្ជាក់មួយនៅប្រទេសថៃ។ ជ្រើសពីថ្នាក់ជាច្រើន 2-40 តោនដែលមានគុណភាពកំណែទាំងពីរមានត្រចៀកនិងចាក់សោដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួច។ ការដំឡើងនិងងាយស្រួលតម្លៃថែទាំ 1 ឈុតមាន CAP បានជាមួយនឹងស៊ុមមួយ
7. FRP manholes គម្រប manholes គម្របបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងស៊ុម fiberglass ។ ធ្វើពីសរសៃពង្រឹងប្លាស្ទិច EN124 ស្ដង់ដារ FRP មិនះដូចដែកសម្ដែង, កម្លាំង ductile ។ ជ្រើសពី 2-40 តោនស្រស់ស្អាតជាមួយធម្មជាតិ។ គឺមិនមែនពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារបានវត្ថុបុរាណដែលត្រូវគេលួច។

grp / FRP / សំឡីកែវ / សមាសភាពសម្រាប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិង manholes គ្របដណ្តប់។

បច្ចេកវិទ្យាសំភារៈ ដំណើរការជំហាននៃការផលិតដែលមានជាតិសរសៃជ័រសមាសធាតុស្រាលជាងបានជាតិដែកវណ្ណះ, ច្រែះមិនអន្តរាយ។ ចោរមិនចង់ទៅគ្របដណ្តប់វាទាំងស្រុងទប់ស្កាត់ការក្លិនល្អ។ ជ្រើសណ៍ដើម្បីផ្គូផ្គងផ្ទៃដែលជាការចាំបាច់មួយ។ បានរចនាឡើងសម្រាប់

លក្ខណៈពិសេស grating FRP (+ + សំឡីកែវជ័រ) .vs ។ .vs ដែក។ ប្លាស្ទិច (PE នៅ / ABS / ន្ដថាក្រុមហ៊ុន PVC) ។

1. គ្មានស៊ុមច្រេះច្រែះមានភាពធន់ទៅនឹងកំដៅនិងពន្លឺកាំរស្មី UV ដែលធន់ទ្រាំទៅនឹង corrosion ពីសារធាតុគីមីដូចជា soda caustic, បូ, ទឹកអាស៊ីត sulfuric, ល, សីតុណ្ហភាពនិងអាចត្រួតពិនិត្យធន់នឹងការធ្វើតេស្តគីមីតារាង
ទី 2 ។ ។ ជីវិតជាង 30 ឆ្នាំអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ឧប្រេកង់នៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុគីមីនៅក្បែរសមុទ្រឬនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ (តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការច្រេះនៃច្រែះដែក។ ប្រសិទ្ធិភាព)
3. រោងចក្រចម្រាញ់។ ជ្រើសណ៍ដើម្បីផ្គូផ្គងជុំវិញរបស់ខ្លួន។ ឬជាតំបន់សុវត្ថិភាព, គួរកត់សំគាល់ដោយការប្រើពណ៍ដូចជាលឿង, ខៀវ, ប្រផេះ, ខ្មៅ, បៃតង, លលក់សំភារៈអ៊ីសូឡង់: ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបានប្រព្រឹត្ដ dielectric គឺមិនមែនជារន្ទះ។ បងា្ករការឆក់អគ្គិសនី
4. ស្រាលជាងដែកថែប។ ប៉ុន្តែមិនដូចដែកថែកម្លាំងខ្ពស់។ ជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរការដំឡើងនិងថែទាំលឿននិងងាយស្រួលជាមួយ
5. តម្លៃនៃជាតិដែកសម្ដែងនេះ។ ដែកថែបរបស់ខ្ពស់ស័ FRP ប៉ុន្តែមិនលួច។ ច្បាប់មិនលក់នៅលើទីផ្សារទទួលបានចាស់មិនឱ្យអន្តរាយដល់ការបង្ក្រាបរបស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យ, ធន់នឹងកម្លាំងស្អិតរមួតកាំរស្មី UV កាត់ដែកថែបទំងន់ស្រាលដូចជាឱ្យសមទៅនឹង
វាយនភាព 6 ជាតិសរសៃមានគុណភាពខ្ពស់។ បានបិទតឹងទាំងស្រុង ត្រាកៅស៊ូមួយនៅលើនិម្មិត មេធាវីការពារក្តី, មានក្លិនខ្លួនល្អ គ្មានការតមបក់ ស្ងាត់នៅពេលដែលរថយន្តនោះបានរត់នៅលើផ្ទៃកំពូល។ dielectric (ដែលមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដ) ធន់ទ្រាំទៅនឹងស៊ុមប្លាស្ទិចពន្លឺកាំរស្មី UV កំដៅនិងបង្ក្រាបដូចជា ABS, PVC, សន្លឹកពហុ
7. ស្តុកជាង 5.000 ទំហំ។ ជ្រើសណ៍ឬការកាត់បន្ថយនៃទំហំទាំងអស់។ ទំហំសន្លឹកធំបំផុតម៉ែត្រ 1.5×4 ភ្លាម
8. នាំចូលមកពីអឺរ៉ុប។ គុណភាពនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅលើទីផ្សារអន្ដរជាតិដោយមានការធានាស្តង់ដារសម្រាប់ EN124 2-5 ឆ្នាំមកហើយអាស្រ័យលើម៉ូដែលនិងប្រភេទ។ ប្រសិនបើការជំនួសមួយបានឆាប់តាមដែល
FRP ដែលលក្ខណៈពិសេសនេះ:
•ពន្លឺ, ទំងន់, កម្លាំងខ្ពស់, បានយ៉ាងងាយស្រួលប្រអប់ដំឡើងនិងធ្វើការជួសជុលកាត់ខួងកម្មវិធីជំនួយខាងក្នុងតំបន់បណ្តាញ
•ជាការច្រេះនិងអាកាសធាតុមានភាពធន់ទ្រាំ (, កាំរស្មី UV ដែលស៊ាំ), ទំនាក់ទំនងធន់ទ្រាំទៅនឹងសារធាតុគីមីច្រើនបំផុត
•មិនការប្រព្រឹត្តកំដៅឬបន្ថែមបទអគ្គិសនីផងដែរ។ ការពារខ្សែ (សីតុណ្ហភាពមួយខ្ពស់ធន់នឹងក)
•ផ្ដល់, ការការពារអគ្គីភ័យបានបន្ថែមទៅខ្សែនេះក្នុងករណីដែលប្រើប្រាស់អគ្គីភ័យខាងក្រៅ (-Self ពន្លត់)

CHANCON: ។ អ្នកចែកចាយនិងផលិតជាពីដោយផ្ទាល់ដោយគ្មានរោងចក្រនេះភាគច្រើននៃផលិតផលរបស់យើង excel នៅតម្លៃបន្ថែមវិស្វកម្ម / បានរាយការណ៍រចនាដែនកំណត់ស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់ផលិតផល FRP ។ ។ ក្រុមហ៊ុននាង Shannon ព្រលានយន្តហោះផលិតនិងលក់ FRP grating, ផ្លូវរថភ្លើង rack, បង្ហូរទឹក, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្លូវដើរ។ ជាតិសរសៃ (FRP) សម្រាប់ការជំនួសនៃលោហៈដែក, ដែកអ៊ីណុកអាលុយមីញ៉ូមលង្ហិនស្ពាន់ដែកបោះស័ង្កសីលង្ហិនដែកថ្នាក់ទី plated-plating ស័សម្ព័ន្ធ ductile សម្រាប់ការសាងសង់ការផ្ទុកផ្តាសាយ, សត្វចិញ្ចឹមជ្រូកកសិដ្ឋានមាន់ទ្រុង។ សត្វឆ្កែបក្សី, ផ្លូវរូងក្នុងដី, ទំនប់, ចត, ស្ពានលើស្ពានអាកាសផ្លូវហាយវេនាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ, អគ្គិសនី, ទូរស័ព្ទច្រាំងថ្មអង្គការនៃជញ្ជាំងភ្នំនៅក្នុងអគារព្រលានយន្តហោះ។ ស្ថាបត្យកម្មកសាងដាក់យ៉ាងធំនៅក្នុងគីមីនិងរុក្ខជាតិបន្សុទ្ធកសាងរោងចក្រខ្សែ ,, ចម្រាញ់រុក្ខជាតិឡើងនៅឈូងសមុទ្រ, ប្រេងនេះនិងវិស័យឧស្ម័នផ្លូវរូងក្នុងដី
ប្រធានការិយាល័យ | ឈ្មួញលក់ដុំចង់ | ជ្រើសរើសពលករតំណាងនៃការលក់នេះអ្នកចែកបៀ ,, ភ្នាក់ងារ, អ្នកចែកចាយ
CHANCON COMPANYSelect មិត, Www.chancon ។ .co.th (កណ្តាលរាមាទី 2 ទល់មុខផ្លូវថា 28/2) លោកឃុន Thian, ទីក្រុងបាងកក, ប្រទេសថៃប្រទេសថៃ #Grating បន្ទាត់ទីក្រុងបាងកកក្រុងបាងកក: 081 9327894 ទូរស័ព្ទនេះ: 4510780-1 02, ទូរសារ: 02 4510786 បានអ៊ីមែលនេះ: Mkt@chancon.co.th
នៅលើ Facebook: www ។ .facebook.com / GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
ស្វែងរក Youtube នេះ: Http://www.youtube.com/mktchancon ,, http://www.youtube.com/ ។ FRPGratingFiberglass, Http://www.youtube.com/FRPGratingManhole |
grating, ដឹងអំពីរបៀបមួយ: Www.GratingThai.com, http: // សំឡីកែវសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ – មួកដែកថែបបំពង់រវាង CAP បាន com & ‧; | http: //FrpGratingThai.blogspot ។ ។ com, http://hotdipgalvanized-steelgrating.blogspot.com, http://ChanconFiberGrating.wordpress.com | Twitter: https://twitter.com/GratingThai ។

បាររន្ធ GFRP-Steel’s-ប្លាស្ទិចប្រភេទ PPABS Yüzmeណផ្សារដែកដែកគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / សមាសភាពជាការសមលីកេវ: ចាក់, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes ក្របគឺរនាំងចេញស្រះទឹកធ្វើបានបិទបំពង់បំពង់មួកបង្ហូរទឹកទឹកមួកបំពង់ prefabricated បុរសរន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទម្រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែបជួសជុលឈុតតារាង។ មានការគៀបចាក់សោរឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹក grating Scupper / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ / ធ្លាយដាក់ Hook pegboard កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្ទុកស្ដុក DIY: grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃបង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្រែះដែកភាពធន់ទ្រាំ។ កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ គម្របបិទ CAP បានយ៉ាងល្អរឹងមាំបំពង់ ductile ជាតិសរសៃកញ្ចក់បោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំពក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ផ្នែករឹង Hook តង្កៀបជញ្ជាំងដែកថែបធ្នឹមព្យួរឧបករណ៍ដែលមានផ្ទុក perforated ។

ទំព័រដើមទំព័រនៃ Chancon-GratingThai | >> ក្រុមហ៊ុនទំព័រដើមជជែកលីនខុន – grating ក្រុមហ៊ុនថៃ
ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងពនិង     កទាំងអស់ទំនាក់ទំនងយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណ: ទំនាក់ទំនង។ ផលិតផលផែនទី ការណែនាំបន្ថែមទៀត     ខតំលៃសម្រង់: សម្រង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតំលៃថោក     គទាំងអស់នៃគម្រោងយោង: អតិថិជន។ ការកម្មវិធី តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ     ឃលក្ខណៈពិសេសអត្ថន័យនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រជ័រប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមអាហារថ្នាក់ទីនេះនៃការ FRP បានសំឡីកែវ     អ៊ីសេវាកម្ម, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: ដើម្បីរចនាផលិត, ដំឡើងនិងសាកល្បងកម្លាំង – គីមី     លក់អេហ្វចែកបៀចង់បាន: សួរ។ ក្រុមហ៊ុនលក់ទ្បា ការលក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក 

Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating
    1. ប្លាស្ទិច polypropylene សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហូរទឹកបំពង់ grating ។ ប្លាស្ទិចក្រាស់បំពេញបន្ថែមភ្នំពេញ
    ដែកថែបដែកបញ្ចប់ចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ 2. Grating ស័ដែកថែប plated តភ្ជាប់។ បំពង់សម្រាប់ការអនុម័តទឹក
    3. FRP ផ្សិតសំឡីកែវកញ្ចក់ Grating លូបង្ហូរទឹក grating ជាតិសរសៃ។ ជាន់ផ្លូវម៉ាត់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ
    4. ABS ហែលទឹកណលូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Slice គែមទំនប់បង្ហៀររបស់ ABS អាង, PVC
    5. ដ្រាយផ្លូវហាយវ៉េបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាពកខ្វក់អន្ទាក់សំណាញ់, សំរាម, ទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ។ (ប៉ះពាល់ជំនួញឈើដើម្បីស្លឹក)
    6. ឆ្មាំ, ដើមឈើ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់សំណាញ់ paver ស៊ុមស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ជាមួយទាំងពីរបានសាងសង់និងបានបញ្ចប់។

អណ្តូង CAP បាន manholes គម្រប
    7 FRP manholes គ្របដណ្តប់គំរបគ្រប manholes, បំពង់ជ័រសមាសធាតុកញ្ចក់ជាតិសរសៃ (noncorrosive កម្លាំងខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកជំនួស) 
    8. Cast ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile manholes គម្របមួក (ជុំទំនាក់ទំនង / ការេនេះ) ។ manholes គម្រប ductile បោះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែក 
    9 គ្របដណ្តប់ FRP ពេជ្រកំពូល (កាត់ពិសេស ) ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អបំពង់កញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការហោះហើរនេះ។ 

ផលិតផល, ក្មេងស្រីដែលពាក់ព័ន្ធ
  10 កេសស៊ុតនេះ, បន្ទះពិតានគ្របដណ្តប់មួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបាំងអេក្រង់បំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ តម្រងខ្យល់ខ្យល់
  11. ពិដានកន្លែងកើតហេតុដុតស្រមោល trellis ជញ្ជាំងវាំងននពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ awnings, blinds ក្នុងកំឡុង slats
  12 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍បន្ទះក្ដារ hooks ដាក់ជញ្ជាំងរន្ធឧបករណ៍ផ្ទុក Winnipeg ព្យួរ
  13 FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារគម្របបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះគែមការតុបតែងប័ណ្ណកញ្ចក់ជាតិសរសៃជណ្តើរ
  14 HDG ។ ដែកថែបសោឈុតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះក្តាប់ឈុតចាក់សោរឹមានការគៀបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ស័ង្កសីដែកអ៊ីណុក / ដែកថែប plated, ច្រែះធន់ទ្រាំ,
  15 FormWork ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង: TieRod / មមាញឹក ។ ដែកថែកម្លាំង tensile ខ្ពស់ធន់ទ្រាំ WingNut WaterStopper ។ 

gFRP ដើមឈើដែកសំឡីកែវហែលទឹក Oveflow សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឆ្មាំគ្របពីដែកថែបកញ្ចក់ manholes ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ Cap ទំនប់បង្ហៀរអាង។ ការទប់ស្កាត់កាកសំណល់អន្ទាក់ Sieve បាន សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។

ក្រុមអ្នកជំនាញការ primer ប្លាស្ទិច, PP, PE នៅ ABS ហែលទឹកជ័រ PVC ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ , ហាងជំនួសរបាំងរបាំងកញ្ចក់, អគារ, ជញ្ជាំង, ខិតខំផ្នែកខាងក្រៅ, កម្រាលសន្លឹក, ផ្លូវ, ចិញ្ចើមផ្លូវជើងនិងប្រពៃណីឧទ្យាន។ វាលប្រកួតឆាកប្លុកស្មៅ, ចាន, បន្ទះជញ្ជាំងតុបតែង, ពិការភ្នែកផ្នែកខាងក្រៅ, ពិដាន, ជញ្ជាំង, eaves, gabled ជណ្តើរតាមរានហាលខាងមុខទ្វារភាគថាសកាឡៃពិណសាសន៍យូដានិងទំហំសន្លឹកស្តិនស៊ីល។ លួសថ្នាំកូតប្លាស្ទិច ការរចនាម៉ូដដើម្បីជ្រើសពី អាចត្រូវបានកាត់និងគ្រឿងសង្ហារឹមតុបតែងបន្ថែម‧; ជញ្ជាំងតុបតែងស្តិនស៊ីលមានទីតាំងស្រស់ស្អាតនិងមានតែមួយគត់។ អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព, សមាសភាព, អេហ្វរូពៀរ, ធន់ទ្រាំទៅនឹងច្រែះ, ច្រែះ, កំដៅ, ភ្លើង, ទឹកអាស៊ីតគីមី alkali, រក្សាទុកថាមពល។ កណ្ណៀរ, ផ្សិត, មិនចូលចិត្តការ edema, មិនមែនពុលដែលមិនមែនជាភ្លើងជំងឺវិកលចរិត, សំឡីកែវឬជំនាញជាតិសរសៃកញ្ចក់គឺទេពកោសល្យសៀម SSG, អាមេរិក, សហរដ្ឋអាមេរិក , តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក Fibergrate, Strongwell, Webforge, ជួសជុលកម្រាលផ្ទៃ laminate ។ , epoxy, អ៊ីងាយស្រួលពតមានភាពងាយស្រួលពតអ៊ី C, កម្រាល, epoxy, polyurethane, PVC, ស្អិត, បេតុងជីវ, ជីវ, PU, ថ្នាំកូត, ដុំថ្មជាការលំបាក ,. ភោជនីយដ្ឋានប្រសើរឡើងរោងចក្រ PE នៅជាន់, ផ្ទះបាយ, សណ្ឋាគារ, ស្រះទឹកថ្នាំកូតធន់ទ្រាំគីមី, ថ្នាំលាប acrylic, ជាន់ឧស្សាហកម្ម, ផលិតផលការពារជ្រាបទឹក, ជួសជុលបង្ក្រាប, fro ។ នេះជាកម្សាន្ត, ផលិតផលការពារជ្រាបទឹក, នាវា, សារធាតុគីមីអាងហែលទឹកកញ្ចក់លូទឹកស្អុយជាតិសរសៃដែកសន្លឹកដំបូលសម្ភារជំនួសដែក, ដុំថ្ម, ឈើ, សិប្បនិម្មិតសំយោគ, ប្លាស្ទិច wpc, ជីវ, ការកែឆ្នៃឧបករណ៍, Fla ។ បង្ហូរលូដំបូល, ពាក់ផ្ទៃ, ផលប៉ះពាល់, លើសចំណុះលូទឹកស្អុយនៅជុំវិញគែមនៃអាងនេះ, សន្លឹក, ល្បឿន, កៅស៊ូសន្លឹកសេជាន់នៅជុំវិញអាសនៈគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្រាល, ថាស, ដាក់, ជាន់អគារ, ទប់ស្កាត់ដង្កូវនោះ។ ប្លុកត្រួសត្រាយស្មៅតុបតែងបញ្ចប់។ ការកែប្រែ Feng ជនជាតិ Shui
ការបង្ហូរទឹក grating ប្លាស្ទិចដែកសម្ដែង prefabricated អាលុយមីញ៉ូមដែកអ៊ីណុក, កញ្ចក់ជាតិសរសៃ, គ្របដណ្តប់រណ្តៅលូគម្របដែកបោះបញ្ចប់ FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ fiberglass, ductile-ចោល-ដែក manholes ក្រប, ហៀរហូរ Sieve បាននៅជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ ជាការហែលទឹកប្រភពដុតបង្ហូរលើសចំណុះ, បំណែកសំណាញ់អន្ទាក់អាហារសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវមួយបានទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយ # សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ផ្លូវដើរម៉ាត់ជាន់ខ្វាក់បន្ទះ slats ប្លុកសំណាញ់របាំងពន្លឺ / កំរងខ្យល់ / ខ្យល់

គ្របដណ្តប់ GFRP Composite បាន manholes (grating គម្របបំពង់ជ័រសមាសធាតុជាតិសរសៃ) www.chancon.co.th ដំណោះស្រាយអ្នកឯកទេសសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងរបៀប ដំឡើង។ : ក្រៅជុំទី manholes គ្របដណ្តប់, ការេ, ចតុកោណកែង, រង្វង់សារាចរប្រឌិតសាមញ្ញលូទឹក Gully, ស្ទ្រីក្បឿងក្រឡាពិដានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, លេខសំងាត់ផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវដែលបន្ទប់ក្រោមដី, បើកក្រឡាចត្រង្គប្លាស្ទិច, បិទជិត manholes, ដៃ lifters លើករន្ធ, Catch អាង, លំនៅដ្ឋានលូក្រឡា Trench ស្អាត។ ចេញច្រកផ្លូវជាន់ទីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហូរផ្កាឈូក, លូ, ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគម្របបំពង់ស្ទះ ductile Casting ប្រផេះដែក, ជំនួសដែកអ៊ីណុកស៊ីម៉ង់ជាតិសរសៃឈើឈើអាររយ WPC, ចានទាពិនិត្យ, បង្ហូរទឹក, អនាម័យ, ប្រអប់ញាស់, យកចេញ, អង្គភាពប្លុកបើកកំបោរម្ហូប។ drainer, បើកឆានែល, នាវា, រ V ។ entilation វ៉ាល់, តម្រង, អាងហែលទឹកបូម , នាវា, ការដាក់តំបន់កខ្វក់, ការប្រព្រឹត្ដស៊ុមភាពធន់ទ្រាំ corrosion, បន្ទះឈើ, ភ្លៀងបាញ់ប្រហារទឹកបង្ហូរចេញធុងសំរាម, crates ស៊ុតអំពូល fluorescent ដុតបំភ្លឺតម្រងអេក្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយបន្ទះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈប្លាស្ទិចអរូបី DIY ការស្រះទឹកកងម៉ារីនអាងចិញ្ចឹមមច្ឆា។ នេះ HVAC អាកាស, វ៉ិចទ័រ, ត្រឡប់ acrylic / បង្វែរទ្វេដងគឺនៅលើក្រឡាចត្រង្គ Louver
GFRP Composite បានគឺដែក ,, របស់ Gully, ផ្លូវសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុតលូបំពង់ Trench លូប្រឡាយនេះចោលរួចរាល់ហើយ, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes នៅលើក្រឡាចត្រង្គគ្របដណ្តប់ចាប់អាង ,, សុវត្ថិភាពដែលបានពង្រីកសម្រាប់ការដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាធ្ងន់កាតព្វកិច្ចក្តាប់មួយ struts ឆានែល ,, perforated ជាការលំហូរខ្យល់តួអាលុយមីញ៉ូមដុត។ , ការចូលដំណើរការជាន់ទីផ្លូវថ្មើរជើងកើនឡើងក្រាល, ទីធ្លា ជម្រាលកៀរជើងទម្រ, កាបោន serrated ដែកថែបរបារ, ខ្ទាស់រនុកបានចាក់សោមានការគៀប saddle ចាក់សោលាតសន្ធឹងបន្ទះដែកថែប, សំណាញ់, Formworks ស្មើ Rod វីងនុបង្ហូរ CAP បាន ductile បោះដែកបំពង់ជ័រសមាសធាតុ CAP បានជាតិសរសៃ។ ភ្នំពេញក្រោនបីដង រថក្រោះបុរសរន្ធគម្របដៃ-Holstein, គ្របដណ្តប់ទៅគ្របដណ្តប់ manholes បំពង់, តម្រងទឹកស្អុយ, ទឹក, គ្របដណ្តប់ manholes លូ, CAP ជុំ។ គ្មានរន្ធចតុកោណរឹង, ស៊ីម៉ង់, ដែកថែបបានពង្រឹងប្រព័ន្ធគំរបគ្របដណ្តប់និងការព្យាបាលទឹកបេតុងសម្រាប់ការប្រមូលសំរាម! សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, មហាភ្លក់រសជាតិគ្របដណ្តប់ចានដុតដែក welded, បានបញ្ចប់, សំណាញ់ស៊ុមការពារគល់ឈើនេះ
ផលិតផល FRP, GFRPS, កញ្ចក់ជាតិសរសៃពង្រឹង rebar polymer, slab បំពេញបន្ថែមសំឡីកែវ, សមារៈសំណង់សមាសធាតុជ័រ ester ប្លាស្ទិច, bollards ដើមជា Root រណ្តៅដើមឈើ។ ចម្លាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងការតុបតែង, ទេសភាពខាងក្រៅ សួនច្បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើមឈើធំ, ឆ្មាំសុវត្ថិភាពការពារក្រវ៉ាត់ដើមឈើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver ថ្មើរជើងគម្របស៊ុម, ផ្លូវផ្លូវ molded, pultrusion ទម្រង់ pultuded, គ្របដណ្តប់ welded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបរិវេណរបារសត្វខ្លាឃ្មុំ, ទ្រុងកាំជណ្ដើរ, tread Staircase, ដែលមិនមែនប្រឆាំងប័ណ្ណ។ ជណ្តើរ skid, ជំហានទូលាយគ្របសង្កត់ , Handrail, រចនាសម្ព័ន្ធរាងសមស្របសម្រាប់ការដើរបង្ហាញម៉ូត, កម្រាលឡានពីរដង, វេទិកា, គ្របឡាយ, ប្រឡាយ, spout, អេក្រង់ clad, ការគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, សំណាញ់ខ្យល់, ផ្លូវរថភ្លើង, វិធីដើរ, ក្រឡាចត្រង្គច្រើន, គ្របដណ្តប់ ,. concave, gritted, minimesh, phenolic, ទូទៅ, ពហុមិនឆ្អែត។ ជ័រ ester, ភាគថាសក្ដារលាយទ្វារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ, ការផ្ទុះជាន់ភស្តុតាង, គ្រឿងរចនាច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មី, សមាសភាគ, នាវាស្ថាបត្យកម្មនិងឧស្សាហកម្ម, ប្រព័ន្ធស្ពានថ្មើរជើងកម្រិតចាប់ផ្ដើមទីធ្លាចត, របង, បំពង់ជុំ, សន្លឹកបំពង់, មុំ, លួសសំណាញ់, រណ្តៅ។ , បូមទឹក, ថ្នាំកូត, បេតុង polyurethane, ប៉ូឡូញ, កម្រិត Epoxy ដោយខ្លួនឯង, ស្រទាប់ជាន់, ជាតិសរសៃកាបោន, រឹងជាន់, grout, ទឹក, ការព្យាបាលទឹកសំណល់, អគារត្រជាក់សើមសសរលើសចំណុះ, laminate, លោហធាតុ, អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព Rack, ចំហាយ, កញ្ចក់ពន្លឺតាមដំបូល។ , កាបូនប្លាស្ទិច, acrylic, UPVC , របស់ ABS, PS, កុំព្យូទ័រ, PET, PETG សន្លឹកផ្ទះល្វែង, ល្អក់, ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV ស្ថិរភាពសន្លឹករឹងតុបតែង, លូទឹកស្អុយ, ប្រឡាយ, បានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាដោយក្រណាត់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ក្តៅធ្លាក់ចុះ Electroforge ជម្រុញលង្ហិន។ , ស័ង្កសី, ផ្គត់ផ្គង់, ថ្នាក់ទីចែកបៀអាហារ , ឧស្សាហកម្ម, អ្នកផ្គត់ផ្គង់, រោងស្មិត, បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនជាច្រើនដូចជា GMP, HACCP, អាយអេសអូ 1400, 900, FDA បានអនុម័ត, ការបញ្ជាក់, តម្លៃ, Infosoft
ដើរ trough បារ Yuri នេះ។ ដោយគែមលូនៃចិញ្ចើមផ្លូវ, ការបរាជ័យម៉ាទ្រីស, លួសសំណាញ់, លួសសំណាញ់, ជាមួយនឹងស៊ុម, របហោង, ទឹក, ខ្សែដែកថែប, ការរហែក, ផ្នត់រន្ធ jig ដែក stretched, ជាតិសរសៃកាបោន, trotters វាយនភាព, សាច់មាន់, បង្ហូរទឹកេភ្ល, ជណ្តើរ។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជា, ផ្លូវរថភ្លើង, សុទ្ធខ្នាតតូចដែលមានក្លិ, ប្លុកបើក, ផ្នែកខាងក្រៅស្រះ koi តុបតែង, ទេសភាព, ក្បឿង, កម្រាល, ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងឧបករណ៍, DIY ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងដោយខ្លួនឯង, ចង្កៀងម៉ោន។ ក្រុមហ៊ុន T-របារក្រឡាចត្រង្គពិដាន, ក្បឿងពិដាននិងការគោរព។ ជញ្ជាំងកំពែងនៃវាំងននពន្លឺស្រអាប់ gauzy ។ ភាគថាសបែងចែកបន្ទប់បន្ទះហ៊ុមព័ទ្ធ។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់តុបតែងស្លឹកពិដានពិការភ្នែក slat ការ hinge ក្រុមហ៊ុន Fiat តាត្រៅខ្យល់ pergolas, សត្វស្លាបការពារគម្របសំណាញ់, ពស់, សត្វបក្សីសត្វកំប្រុក baffles បណ្តេញចេញ, សភាបន្ទះភាគថាស។ រីករាយ, កាបូនប្លាស្ទិច, ប្លុកការិយាល័យ, ការិយាល័យ, បន្ទប់ទឹក, frosted បញ្ចប់ការបិទប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់, ខ្សែភ្លើងមួយបែងចែកបន្ទប់, មានគុណភាពខ្ពស់។ Deeside អគារដៃគូសក្ដិសម, វាយនភាពពិដានដុតខ្យល់ព្យួរ Splashboard ពិការភ្នែក / Weatherboard / slats / ម្លប់ trellis, គណៈកម្មាការតុសសកុដិជញ្ជាំង, ភាគថាសអេក្រង់ទូទៅស៊ុនចម្រុះ, ការត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងនឹងការស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីបក្សី, ការតុបតែងវាំងននសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមីនីគម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកកោសិកា។ កម្មវិធីពិដាន: កន្លែងការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំ , ផ្សារទំនើប, សាលារៀន, ច្រករបៀង, បង្គន់, មន្ទីរពេទ្យ, ការប្រព្រឹត្ដឡើងវិញការតុបតែង, ជញ្ជាំងវាំងនន, ក្បឿងពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ ពិការភ្នែក slat canopy សុទ្ធ ជញ្ជាំង pergola ការ hinge ផ្នត់ Weir បំបែកកំទេចកំទីក្នុងអន្ទាក់សិតសក់សំណាញ់អណ្តែតនៅក្នុងទឹកនៅគែមនៃចិញ្ចើមផ្លូវនេះ។ អន្ទាក់ដីល្បាប់ធូលីដី, ស្លឹក, ក្រដាស, សំណល់អាហារទប់ស្កាត់ទឹកសំណាញ់នោះ។ ចំហៀង rails នៅតាមបណ្តោយផ្លូវនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ស្តង់ដានៃក្រុងនោះ។ មន្ទីរសាធារណៈការនិងនគរូបនីយកម្ម នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ អាជ្ញាធរជាតិលំនៅដ្ឋាន ETA, Trench សហប្រជាជាតិច្រកផ្លូវបង្ហូរទឹក, អេក្រង់ធូលី ច្រកផ្លូវ grating ជិត footbath, ស្លឹកសហប្រជាជាតិចរាចរណ៍ដាក់អន្ទាក់បង្ហូរសុវត្ថិភាព។