2 GRATINGTHAI Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน *Best Seller No.2

Welded Steel Bar Grating (HotDip Galvanized) steel plate welded mesh finished hot dip plated steel. For drainage gutters Floor Mat walkway. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบจุ่มร้อนกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ

Manufacturer and Distributor The price of steel rust resistant galvanized drainage grating Galvanizing’s finished. Steel twisted twist rod slip connection with a homogeneous steel Flat bar works with. Lock panel Steel Glass Fiber Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal.

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ราคาตะแกรงระบายน้ำเหล็กทนสนิมชุบสังกะสีกัลวาไนซ์สำเร็จรูป ใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar ใช้งานร่วมกับ ตัวล็อคแผงตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าส

Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็กFinished steel

grille features of Shannon Airport. (Standard welding and plating thickness) คุณสมบัติตะแกรงเหล็กแผ่นสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน (มาตรฐานรอยเชื่อมและความหนาการชุบ) 
1. Ready-to-grate steel grate ready to ship Standard width 2 sizes 25 cm and 30 cm in case of customers need size 50x100cm. Can be applied to weld or put 25cm two sheets together. In the case of 100x100cm, 4 sheets of 25 cm or 60x100cm or 100x120cm can be used for 30x100cm. ตะแกรงเหล็กชุบสำเร็จรูปพร้อมส่งของบริษัท มีความกว้างมาตรฐาน 2 ขนาด ที่ 25 cm และ 30 cm กรณีลูกค้าต้องการขนาด50x100cm สามารถประยุกต์เชื่อมหรือวาง 25cm สองแผ่นเข้าด้วยกัน ในกรณีต้องการใช้ขนาด 100x100cm ก็สามารถใช้ 4 แผ่นเชื่อมจากขนาด 25 cm. หรือในกรณี 60x100cm. หรือ 100x120cm. ก็สามารถประยุกต์ใช้การประกอบจากแผ่น 30x100cm. เช่นกัน
2. เหล็กแผ่นที่ใช้ผลิตตะแกรง มีความหนา 2 ขนาด คือ 3mm. และ 5mm. ความหนาเหล็กแผ่น 3mm. ออกแบบให้ใช้งานรับแรงน้อยไม่เกินรถโฟล์คลิฟต์ ในกรณีที่ต้องการใช้ในงานรับแรงรถวิ่งผ่านตั้งแต่ กระบะ หกล้อ สิบล้อ จนถึง รถพ่วงขนาดใหญ่ ควรใช้ความหนาที่ 5mm. เนื่องจากออกแบบมาให้ช่องรูเล็กและหนาขึ้นจึงรับได้แรงได้สูงมากกว่า 30 ตัน
3. Steel plates used in the production of sieves are 2 sizes of thickness 3mm and 5mm thickness 3mm steel sheet designed to use less force than the elevator. In case you want to use the force from the truck from the six-wheeled ten-wheel to the large trailer. It is recommended to use a thickness of 5mm. Because it is designed to be smaller and thicker, it has a strength of over 30 tons. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม ผลิตโดยใช้เหล็กบิดเกลียว Twisted Rod หนา 6-8mm เพื่อผสานเหล็กแผ่นเข้าด้วยกันอย่างแข็งแรง และออกแบบให้ป้องกันการลื่นไถลไปในตัว จุดสำคัญอยู่ที่การเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม) รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า งานชุบเร็วแบบบางและการเคลือบพ่นทาสี

 

Best-Seller #2 HDG. STEEL GRATING grille welded steel plating Galvanizing’s finished. ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป 
Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Steel plates connecting prefabricated steel plating of Shannon Airport. Steel twisted twist rod slip connection with a homogeneous steel Flat bar with CO2 / MIG welding, which makes electrical steel melt homogeneity. Please make sure to weld compared to manual labor. Quality Guarantee strength The customer must prove before By considering A small vent hole as standard. Joint fusion as well as meat on all sides. For more than 75 microns thick, zinc plated as standard. The strength and resistance to corrosion than
the general standard of drainage grating width of 25 cm and 30 cm , just prepare the design should accommodate a wide range from 25.5 to 26.0 cm or 30.5 to 31.0 cm to. buy screenings all put to use immediately.  ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิมของแชนคอนใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar ด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการ เชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอน ได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า
โดยทั่วไป มาตรฐานของตะแกรงระบายน้ำ มีขนาดกว้าง 25ซม. และ 30ซม. ลูกค้าเพียงเตรียมออกแบบบ่ารองรับให้ กว้าง 25.5-26.0 ซม. หรือ 30.5-31.0 ซม. เพื่อให้สามารถซื้อตะแกรงทุกแบบไปวางใช้งานได้ทันที


    Specification of Hot Dip Galvanized Steel Grating (Bar thick 3mm. vs 5mm.) 
    Thick 3mm. Mesh 40×100         -Vs-         Thick 5mm. Mesh 30×100 
Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก 
1) Stainless steel ready-made steel grate 25 cm. And 30 cm. Length 1 meter. Ready to send. Every item ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30cm. ความยาว 1 เมตร มีสต๊อคพร้อมส่งทันที ทุกรายการสินค้า
2) The stronger melting system is mechanically bonded by automating the CO2 / MIG system, which is electrically bonded to a homogeneous melted steel. The welded steel grille is smooth and beautiful. And stronger than steel welding. ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวแข็งแรงกว่า โดยเชื่อมด้วยออโตเมติคระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตะแกรงเหล็กส่วนที่เป็นรอยเชื่อมจะเรียบเนียนสวยงาม และยึดติดแข็งแรงทนทานกว่าร้านเชื่อมเหล็กทั่วไป
3) Hot dip Galvanizing coating not less than 75 micron in accordance with ASTM A123, ASTM B6 (do not apply rust / Like a typical ironmongery. This makes weathering easier than HDG plating). เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG)
4) Designed to place the rods and grilles at optimal range. By using less lightweight material while still receiving maximum force. It ensures that the welds. And strong structure ออกแบบให้การวางแท่งเหล็กและโครงตะแกรงได้ระยะที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้วัสดุน้อยชิ้นและน้ำหนักเบา ขณะที่ยังสามารถรับแรงได้สูงสุด จึงทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งรอยเชื่อม และโครงสร้างแข็งแรงสม่ำเสมอ
5) Quality material selection Made of standard steel material. TIS does not use grade B or lower grade steel. Can check out full weight. Steel cut and assembled Grate with modern machinery. And a team of professional steel grate manufacturers for over 20 years. คัดเลือกวัสดุคุณภาพ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้ามาตรฐาน มอก. ไม่ใช้เหล็กเกรด B หรือต่ำกว่ามาตรฐาน สามารถตรวจสอบจากน้ำหนักเต็มครบ ตัดเหล็กและประกอบเป็น ตะแกรงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงานช่างผู้ผลิตตะแกรงเหล็กมืออาชีพกว่า 20 ปี
6) Design and calculation of the maximum load of more than 30 tons in the version of the thickness of 5mm steel, 25mm height with just a small hole. 30mm. Suitable for drainage. Factory Finalists With large container trailers or trucks running safely. ออกแบบและคำนวณการรับแรงสูงสุดได้กว่า 30 ตัน ในรุ่นที่ความหนาเหล็ก 5mm. ความสูง 25mm. ด้วยช่องรูเล็กเพียง 30mm. เหมาะสำหรับทำรางระบายน้ำ ทางเข้ารอบโรงงาน ที่มีรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่หรือรถเทรลเลอร์วิ่งผ่านได้อย่างปลอดภัย
7) In cases where the customer is prepared for a shoulder height of more than 25mm, no higher grille is required. Just use the reinforced steel on the shoulder to the higher. Then use sieve The 5mm thick, 25mm, with only 30mm holes, is enough to handle the large trailer. Save money with the perfect design. กรณีลูกค้าเตรียมบ่ารองรับไว้สูงกว่า 25mm. ไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงที่สูงกว่านี้ เพียงแต่ใช้เหล็กเสริมตรงบ่าด้านล่างให้สูงขึ้น แล้วใช้ตะแกรง รุ่นที่ความหนาเหล็ก 5mm. ความสูง 25mm. ด้วยช่องรูเล็กเพียง 30mm. ก็เพียงพอต่อการรับแรงรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ได้แล้ว ประหยัดงบประมาณด้วยการออกแบบที่ลงตัว

 

 

Ready Stock Sales Wareshouse of Hotdip Galvanized Bar Steel Grating Woodstock ready.

 Steel plates connecting the finished size 25×100 cm and 30×100 cm สต๊อคพร้อมส่ง ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปขนาด25×100ซม. และ 30×100ซม. 
25×100 cm and 30×100 cm drainage grates are standard sizes. The company has stock available to customers to receive the goods immediately without waiting for production. Apart from Hot Dip Galvanized Steel Grating, customers can also select different types of drainage grids. Depending on the application in each area, such as Overflow Swimming Grating, PVC Grid, Polypropylene Grating and FRP Fiberglass Grating. Manufacturers who specialize in all types of standardized drainage grates include steel slats, rails, rails, drainage grates. Grille Drain hose Suitable for kitchen, cafeteria, factory, department store, bazaar, swimming pool, fish pond, raised walkway,  ตะแกรงระบายน้ำขนาด 25×100ซม. และ 30×100ซม. ถือเป็นขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯมีสต๊อคพร้อมให้ลูกค้ารับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลิต นอกเหนือจากตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel Grating ลูกค้ายังสามารถเลือกประเภทวัสดุของตะแกรงระบายน้ำได้อีกหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ เช่น ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ ABS Overflow Swimming Grating, ตะแกรงพลาสติคพีพีชนิดแข็งเหนียวพิเศษ PP Polypropylene Grating และ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP FibreGlass Grating เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐานสำเร็จรูปทุกประเภท ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ เหมาะสำหรับห้องครัว โรงอาหาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา ทางเดินยกระดับในสนาม ฯลฯ
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

 

HDG. STEEL GRATING Galvanized steel grating
Size 40×100 cm and size 50×100 cm. ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป ขนาด 40×100 ซม. และ ขนาด 50×100 ซม.

Steel Grating


 

HDG. Steel Grating Ladder Stair Tread Iron ladder grill With nose, slippery, slippery Has an adjustable base. ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้

Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก Steel Grating ตะแกรงเหล็ก


 

 

HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | Locking plate, grate plate ตัวคลิปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก

ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก

 Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

 Steel Grating ตะแกรงเหล็กราคาโรงงาน ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก/ไฟเบอร์กล๊าส Saddle Fixing Clip Lock Fastenal Fastener (ตัวล็อคตีนเป็ด) ตัวคลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง มี 2 ประเภทวัสดุ ทั้งแบบ Stainless Steel SUS316 และแบบ Hot Dip Galvanized Steel

 

Drawing Specificaition of Hot Dip Galvanized Steel Grating แบบแปลนงานสั่งทำตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (Zinc HDG.)

Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
1. Steel Grating Size 25x100cm. : BB 253/40/100  
HDG Steel Grating 253/40, Size 250x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
2. Steel Grating Size 30x100cm. : BB 253/40/100 
HDG Steel Grating 253/40, Size 300x1000mm. Mesh 40x100mm. High 25mm. Thick Bar 3mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 4×10ซม. เหล็กหนา 3มม. สูง 2.5ซม.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
3. Steel Grating Size 25x100cm. : BB 255/30/100  
HDG Steel Grating 255/30, Size 250x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 25×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
4. Steel Grating Size 30x100cm. : BB 255/30/100 
HDG Steel Grating 255/30, Size 300x1000mm. Mesh 30x100mm. High 25mm. Thick Bar 5mm. // ตะแกรงเหล็กขนาด 30×100ซม. ช่องรู 3×10ซม. เหล็กหนา 5มม. สูง 2.5ซม.
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก 
ตะแกรงเหล็ก Steel Grating


Applied Combination of Steel Grating / Applications include the width of the standard steel grating plate. To a specific area. การประยุกต์รวมความกว้างของแผ่นตะแกรงเหล็กมาตรฐาน ให้เข้ากับพื้นที่เฉพาะหน้างาน

Another option for customers who want to use steel grates beyond standard size. We distribute the width of standard sheets to connect or put together to get a new size according to the work of each area immediately. An example is the use of a step ladder. Paved walkways The standard size can be combined together from 2 3 4 5 .. The overall sheet from different widths together. To get a new size. 1pcs: 25 / 30cm. || 2pcs: 50/55 / ​​60cm. || 3pcs: 75/80/85 / 90cm. || 4pcs: 100/105/110/115/120 cm. อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ตะแกรงเหล็กนอกเหนือขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย เราสามารถนำความกว้างของแผ่นมาตรฐานมาเชื่อมหรือวางติดกันเพื่อให้ได้เป็นขนาดใหม่ตามลักษณะงานของแต่ละพื้นที่ได้ทันที ตัวอย่างการนำมาใช้เป็นชานพักขั้นบันได แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ ขนาดมาตรฐานที่นำมารวมกันสามารถรวมกันได้ตั้งแต่ 2 3 4 5 .. แผ่น โดยรวมจากขนาดหน้ากว้างที่ต่างกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็นขนาดใหม่ๆ ดังนี้ 1pcs:25/30cm.|| 2pcs:50/55/60cm.|| 3pcs:75/80/85/90cm.|| 4pcs:100/105/110/115/120 cm. 
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

Application advantages include the width of the standard steel grating plate. To a specific area. ข้อดีการประยุกต์รวมความกว้างของแผ่นตะแกรงเหล็กมาตรฐาน ให้เข้ากับพื้นที่เฉพาะหน้างาน 
1. Time saving can buy and receive goods immediately. Because there are more than 5,000 stock ready to ship without waiting for orders. In general, it takes both welding and plating resistant to rust over 15-30 days. ประหยัดเวลา สามารถสังซื้อและรับสินค้าได้ทันที เพราะมีสต็อกมากกว่า 5,000 ชิ้น พร้อมส่ง โดยไม่ต้องรอขั้นตอนการสั่งผลิต ที่โดยทั่วไปต้องใช้เวลาทั้งเชื่อมและชุบทนสนิมกว่า 15-30 วัน
2. Cheaper than order Because cost savings. To order according to the size that customers want. Prices may need to be calculated. Add welding step and send to rustproofing. ราคาถูกกว่าสั่งผลิต เพราะประหยัดต้นทุน ในการสั่งผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ อาจต้องคำนวณราคาวัตถุดิบใหม่ เพิ่มขั้นตอนการเชื่อมและส่งไปชุบกันสนิม
3. Get high quality products. Because the standard production process. It’s a robot-like job, making every product the same size. Welds and plating are homogeneous on all sides. ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพราะกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นงานเชือมแบบ Robot ทำให้สินค้าทุกชิ้นมีขนาดเท่ากัน รอยเชื่อมและชุบหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทุกด้าน
4. Product is standard size, customers can determine the size of the rails immediately without further calculations. Only need to scratch the surface with rust-resistant paint again after the combination. สินค้าเป็นขนาดมาตรฐาน ลูกค้า สามารถกำหนดขนาดรางได้ทันทีโดยไม่ตอ้งคำนวณรายละเอียดเพิมเติม เพียงแต่ต้องแต้มรอยเชื่อมด้วยสีชุบทนสนิมอีกครั้งหลังรวมกัน
5. Hot dip Galvanizing galvanizing coating thickness not less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (no rust / Like a typical ironmongery. This makes weathering easier than HDG plating). เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG)
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

Welded Steel Bar Grating Order / วิธีการสั่งผลิตตะแกรงเหล็ก

Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Ordering steel wire mesh production in addition to the width x length Of the grate plate that the customer wants.
Need to know three more about “thick”, “high”, “hole” การสั่งผลิตตะแกรงเหล็กเชื่อม นอกจาก ความกว้างxยาว ของแผ่นตะแกรงที่ลูกค้าต้องการแล้ว
จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 อย่างเกี่ยวกับ “หนา”, “สูง” , “รู” 

1) Width x length (sieve size) กว้าง x ยาว (ขนาดของแผ่นตะแกรง)
2) Thick (3mm or 5mm thick steel sheet) หนา (ใช้เหล็กแผ่นหนากี่มิล 3mm หรือ 5mm)
3) High (requires steel plate from floor to edge of 25mm or 50mm shoulder) สูง (ต้องการแผ่นเหล็กสูงจากพื้นถึงขอบบ่า 25mm หรือ 50mm)
4) Hole (hole size of 3x10cm or 4x10cm or 5x10cm grate) รู (ขนาดรูของช่องตะแกรง 3x10cm หรือ 4x10cm. หรือ 5x10cm.)
Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก

Standard welded steel grids from Chancon. Welded Steel Bar Grating Standard Features มาตรฐานของตะแกรงเหล็กเชื่อมจากบริษัทแชนคอน
1. The system automatically welds to make the joints smelter homogeneous stronger by welding with CO2 / MIG system, which is electrically welded to the same melted steel. The welded steel grille is smooth and beautiful. And stronger than steel welding. ระบบเชื่อมด้วยเครื่องอัตโนมัตจนทำให้รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แข็งแรงกว่า โดยเชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตะแกรงเหล็กส่วนที่เป็นรอยเชื่อมจะเรียบเนียนสวยงาม และยึดติดแข็งแรงทนทานกว่าร้านเชื่อมเหล็กทั่วไป
2. Designed to place the rods and grilles at optimal range. Using less lightweight materials While still able to receive maximum force. This ensures that both welds and structures are consistently strong. ออกแบบให้การวางแท่งเหล็กและโครงตะแกรงได้ระยะที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้วัสดุน้อยชิ้นและน้ำหนักเบา ขณะที่ยังสามารถรับแรงได้สูงสุด จึงทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งรอยเชื่อมและโครงสร้างแข็งแรงสม่ำเสมอ
3. Hot dip Galvanizing galvanizing coating thickness not less than 75 microns according to ASTM A123, ASTM B6 (no rust / Like a typical ironmongery. This makes weathering easier than HDG plating). เคลือบผิวด้วยวิธีการชุบสังกะสีแบบ Hot dip Galvanizing ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTM A123, ASTM B6 (ไม่ใช่ใช้สีกันสนิมพ่น/ทา เหมือนร้านทำเหล็กดัดทั่วไป ซึ่งทำให้เหล็กผุกร่อนง่ายกว่างาน ชุบHDG)
Steel Grating ตะแกรงเหล็กSteel Grating ตะแกรงเหล็ก
 

Welded Steel Bar Grating for Trench Cover (without L-Angle prepared) Double-fluted steel grille ตะแกรงเหล็กระบายน้ำแบบมีปีกสองข้าง 
In the case of the existing drain. But not designed to have a shoulder to support the L shape. If the drainage grid is to be placed on top. The floor is not always the same. And not safe from the movement of the sieve on the top. This is a modified work. In case of no preparation. Will have to make a steel plate spread out on both sides. Although it is not very strong. The skin stumbles slightly. But the grate plate does not move away. Safe and beautiful ในกรณีที่มีรางระบายน้ำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ออกแบบให้มีบ่ารองรับรูปตัวแอลไว้ ถ้าต้องทำตะแกรงระบายน้ำไปวางไว้ด้านบน จะทำให้พื้นไม่เสมอกัน และไม่ปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของตะแกรงที่อยู่ด้านบนได้ วิธีนี้จึงถือเป็นงานแก้ไข กรณีไม่มีการเตรียมบ่ารับ จะต้องทำปีกเป็นเหล็กแผ่นยื่นออกมาทั้งสองข้าง แม้จะทำให้ไม่แข็งแรงมาก ผิวสะดุดเล็กน้อย แต่ก็ทำให้แผ่นตะแกรงไม่เคลื่อนตัวหลุดไปมา ปลอดภัยและดูสวยงามกว่า
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก

High Adjust Welded Steel Bar Grating Design: The design of steel grate height to the ground. การออกแบบเสริมความสูงของตะแกรงเหล็กให้เสมอกับพื้น
Shoulder bag for L. The design is higher than the sieve height. If the grate is always high, the floor must be adjusted to the same height. It requires a lot of budget and may be overkill, as there are no cars running over the top. To save money and make the rack can always be placed on the floor. We only added the side of the sieve to fit the shoulder. Example of reinforcing the height of the sieve, such as raising the height from 25mm to 50mm. กรณีบ่ารับตัวแอล ออกแบบไว้สูงกว่าความสูงตะแกรง ถ้าจะทำให้ตะแกรงสูงเสมอกับพื้นต้องปรับขนาดเหล็กให้สูงเท่ากันทั้งหมด ต้องใช้งบมากและอาจเกินความจำเป็นทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีรถวิ่งผ่านด้านบน เพื่อประหยัดงบและทำให้ตะแกรงสามารถวางเสมอกับพื้นได้ เราเพียงแต่เสริมเฉพาะด้านข้างของตะแกรงให้พอดีกับบ่ารับ ตัวอย่างรูปการเสริมความสูงของตะแกรง เช่น เพิ่มความสูงจาก 25mm. เป็น 50mm.Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Reason for choosing a steel grate to drain water from CHANCON
Welded Steel Bar Grating Advantage เหตุผลในการเลือกตะแกรงเหล็กระบายน้ำจาก
1. All types of drainage grids. We are a specialized manufacturer of standard drainage grates, consisting of steel ladders, slippery rails and drainage grilles. Grille Drain hose มีตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูปทุกประเภท เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐาน ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ
2. Quality material selection Manufactured from TIS steel standard steel cut and assembled into a modern machine sieve. And a team of professional steel grate manufacturers for over 20 years. คัดเลือกวัสดุคุณภาพ ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้ามาตรฐาน มอก. ตัดเหล็กและประกอบเป็นตะแกรงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงานช่างผู้ผลิตตะแกรงเหล็กมืออาชีพกว่า 20 ปี
3. Shanton steel plate grid Use twist rod twist rod to smooth the same as the flat bar welding with CO2 / MIG system, which is electrically welded to the iron to molten homogeneous. Please check the welding work compared to manual labor. Quality assurance guarantee that customers must prove before deciding. By considering The hole size is the same standard. The melting is all on one side. Zinc-plated work more than 75 microns standard. Stronger and longer wear resistance. ตะแกรงเหล็กแผ่นสำเร็จรูปของบริษัทแชนคอน ใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กแผ่น Flat bar เชื่อมด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โปรดตรวจสอบงานเชื่อมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนเชื่อม รับประกันงานคุณภาพความแข็งแรงที่ลูกค้าต้องพิสูจน์ก่อนตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก ขนาดช่องรูเล็กได้มาตราฐานเหมือนกัน รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวทุกด้าน งานชุบซิงค์หนากว่า 75 ไมครอนได้ตามมาตรฐาน ทำให้แข็งแรงและทนทานต่อการสึกกร่อนได้นานกว่า
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก
Steel Grating ตะแกรงเหล็ก


Manhole_Grating_Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | Line@: @iCHANCON   /   Line(iD): iCHANCON |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

 

======================================

Khmer (Language)

 

 

welded ដែកបារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ (ស័ HotDip) ចានដែកថែបបានបញ្ចប់ការធ្លាក់ចុះ welded សំណាញ់ដែកថែប plated ក្តៅ។ សម្រាប់កាត់ទទឹងទលូបង្ហូរទឹក ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។

 

ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយ តម្លៃដែកថែបការបង្ហូរទឹកស័ច្រែះធន់នឹង grating បញ្ចប់របស់ galvanized ។ ដែកថែបការតភ្ជាប់ប័ណ្ណដំបងស្រស់ស្រស់ជាមួយនឹងការដែកថែបដូចគ្នារបារផ្ទះល្វែងធ្វើការជាមួយ។ បន្ទះកញ្ចក់ជាតិសរសៃដែកចាក់សោរាងឃ្លីបចាក់សោដឹងគុណរឹរឹមានការគៀ។

លក្ខណៈពិសេសសំណាញ់ដែកថែបបានបញ្ចប់ការព្រលានយន្តហោះនាង chancon ។ (ផ្សារនិងចានកម្រាស់ស្តង់ដារ)

1. ដែកថែបបានបញ្ចប់ grating ជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយ។ ស្ដង់ដារមួយដែលមានទទឹង 25 សង់ទីម៉ែត្រនិងពី 30 សង់ទីម៉ែត្រ 2 នៅក្នុងទំហំប្រសិនបើអតិថិជនចង់ 50x100cm មួយ។ 25cm អាចត្រូវបានអនុវត្តទៅឬដាក់ចានពីររួមគ្នា។ ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់ប្រើ 100x100cm ទំហំអាចប្រើភ្ជាប់ 4 សន្លឹកដែលមានទំហំ 25 សង់ទីម៉ែត្រ។ ឬប្រសិនបើ 60x100cm ។ ឬ 100x120cm ។ វាអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅ 30x100cm សន្លឹកសមាសធាតុ។ ផងដែរ។

2. Sieve បានកម្រាស់ការផលិតដែកថែប 2 ទំហំនៃ 3mm ។ ហើយ 5mm មួយ។ 3mm ចានដែកថែបក្រាស់។ បានរចនាឡើងដើម្បីប្រតិបត្តិនៅកម្លាំងអតិបរមាលើក VW បាន។ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលយកនៅលើកម្លាំងការងារដែលកំពុងរត់តាមរយៈកង់រថយន្តចំនួនប្រាំមួយកង់តាមរយៈភាពយន្តធំមួយ។ វាគួរតែកម្រាស់នៃ 5mm នេះ។ ដោយសារតែរន្ធរន្ធខ្យល់ដែលបានរចនាឡើងដើម្បីមានទំហំតូចជាងនិងក្រាស់ដូច្នេះបានកម្លាំងជាង 30 តោន។

3. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចានផ្សារ ផលិតដែកថែបរមួលខុសធម្មតាដោយការប្រើដំបងដែកថែបក្រាស់ចាន 6-8mm ដើម្បីរួមបញ្ចូលជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ និងបានរចនាឡើងដើម្បីការពារការរអិលនៅក្នុង។ ចំណុចសំខាន់គឺថាការតភ្ជាប់នេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងរបារដែកថែបដោយផ្សារដែកផ្ទះល្វែងជាមួយឧស្ម័ន CO2 / ផ្សារ MIG ដែលធ្វើឱ្យដែកថែបអគ្គិសនី homogeneity រលាយ។ (សូមពិនិត្យមើលការងារផ្សារនេះបើធៀបទៅនឹងកម្មករផ្សារ) ការធានាគុណភាពអតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនមុនពេលការធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តមួយ។ ដោយពិចារណា រន្ធរន្ធខ្យល់តូចមួយដែលជាស្តង់ដា។ លាយផងដែររួមមានសាច់នៅលើភាគីទាំងអស់។ សម្រាប់ក្រាស់ជាង 75 មីស័ង្កសី plated ជាស្តង់ដារ។ ការតស៊ូកម្លាំងហើយច្រែះដើម្បី outlast ។ ចានដែលមានល្បឿនលឿនមួយចំនួននិងថ្នាំកូតនៃថ្នាំលាបបាញ់។

អ្នកលក់ល្អបំផុត # 2 HDG ។ STEEL GRATING សំណាញ់ដែកថែប plating បញ្ចប់ welded របស់ galvanized ។

Hotdip បានជម្រុញចានដែកបារដែកដែលតភ្ជាប់ចានដឹងគុណដែកថែប prefabricated នៅព្រលានយន្តហោះនាង Shannon ។ ដែកថែបការតភ្ជាប់ប័ណ្ណដំបងដែកថែបស្រស់ស្រស់ជាមួយផ្ទះល្វែងមួយដូចគ្នារបារផ្សារឧស្ម័ន CO2 ជាមួយ / MIG ដែលធ្វើឱ្យដែកថែបអគ្គិសនីរលាយ homogeneity ។ សូមធ្វើឱ្យប្រាកដថាដើម្បីផ្សារបើធៀបទៅនឹងការងារដោយដៃ។ គុណភាពកម្លាំងលិខិតធានា អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញមុនពេល ដោយពិចារណា រន្ធរន្ធខ្យល់តូចមួយដែលជាស្តង់ដា។ លាយផងដែររួមមានសាច់នៅលើភាគីទាំងអស់។ សម្រាប់ក្រាស់ជាង 75 មីស័ង្កសី plated ជាស្តង់ដារ។ ការតស៊ូកម្លាំងហើយច្រែះដើម្បី outlast ។
នៅក្នុងទូទៅ, ស្តង់ដានៃការបង្ហូរទឹក grating ទទឹង 25 សង់ទីម៉ែត្រនិងពី 30 សង់ទីម៉ែត្រធំទូលាយគ្រាន់តែជាការរៀបចំរចនាគួរតែផ្ទុកទៅ 26,0 សង់ទីម៉ែត្រ 25,5 ឬ 30,5 ទៅក្រឡាចត្រង្គ 31,0 សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីអាចទិញដាក់ទាំងអស់ក្នុងការប្រើភ្លាម។

1) ផលិតផលការបង្ហូរទឹកជាតិដែក។ ស្តង់ដានៃការ 25cm ទទឹង។ ហើយ 30CM ។ ប្រវែង 1 ម៉ែត្រ Woodstock ជាការបញ្ជូនជាបន្ទាន់។ ជារៀងរាល់ធាតុ

2) ប្រព័ន្ធរលាយ homogeneity ខ្លាំងជាង។ នៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ផ្សារឧស្ម័ន CO2 / MIG ដែលធ្វើឱ្យដែកថែបអគ្គិសនីរលាយ homogeneity ។ ដែកថែប grating ដែលជាផ្សាររលូន។ និងកម្លាំងភ្ជាប់ជាងហាងផ្សារដែកថែប

3) coated ដោយការធ្លាក់ចុះក្តៅ galvanizing galvanizing កម្រាស់មីតិចជាង 75 នេះបើយោងតាម A123 ASTM, B6 ASTM (មិនថ្នាំលាបបាញ់ rustproof / ការគូរ។ តើ grilles ទូទៅ នេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ប្រឈមចានដែកថែប, HDG)

4) បានបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់សំណាញ់គ្រោងដែកគឺជាពាក្យសមរម្យបំផុត។ នេះជាសំភារៈតិចនិងមានទម្ងន់ស្រាល។ ខណៈពេលដែលផ្ទុកឡើង។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាការផ្សារទាំងអស់។ រចនាសម្ព័ន

5) ការជ្រើសរើសវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាព។ ដែកថែបបានធ្វើឡើងពី TIS ។ កុំប្រើដែកថែប B ឬថ្នាក់ទីទាប។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលទម្ងន់នៃកាលកំណត់ពេញ។ កាត់និងការដំឡើង ដុតដោយមានម៉ាស៊ីនទំនើប និងក្រុមអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសផលិតដែកថែបដែលមានជាងដឹងគុណ 20 ឆ្នាំ

6) ការរចនានិងការគណនាផ្ទុកអតិបរមានៃ 30 តោននៅក្នុងជំនាន់ 5 មកម្រាស់។ កម្ពស់ 25mm ។ , ជាមួយនឹងការបើកជាតូចដូចជា 30mm ។ សមស្របសម្រាប់បំពង់។ ទឹក រោងចក្រចុងក្រោយ ភាពយន្ត, ធុងឬរថយន្តភាពយន្តធំមួយរត់ដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការ

7) ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានកម្ពស់ស្មាជាង 25mm ។ មិនចាំបាច់ដើម្បីប្រើ rack ខ្ពស់។ នេះត្រូវបានពង្រឹងឡើងតែស្មាបាត។ បន្ទាប់មក sieve គំរូ 5mm កម្រាស់។ 25mm កម្ពស់។ , ជាមួយនឹងការបើកការសម្ពោធជាតូចដូចជា 30mm ។ វាជាការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ខំភាពយន្តរថយន្តធំរួចទៅហើយ។ បំពាក់ជាមួយនឹងការរចនាម៉ូឌុល។

ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហ៊ុនលក់ Wareshouse នៃ Hotdip របារដែកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជម្រុញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Woodstock ។ ចានដែកថែបតភ្ជាប់សង់ទីម៉ែត្រទំហំ 25×100 បញ្ចប់និង 30×100 សង់ទីម៉ែត្រ។

បង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទំហំ 25×100 សង់ទីម៉ែត្រនិងទំហំ 30×100 សង់ទីម៉ែត្រគឺមានស្ដង់ដារ។ ក្រុមហ៊ុនមានស្តុកមួយដែលអាចរកបានដល់អតិថិជនភ្លាមដោយមិនរង់ចាំសម្រាប់ការផលិត។ ក្រៅពីសំណាញ់ដែកថែប welded coated ជាមួយ rust ធ្លាក់ចុះជម្រុញដែកថែបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្តៅអតិថិជនអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទនៃសម្ភារៈបង្ហូរទឹក grating សម្រាប់ភាពខុសគ្នាមួយទៀត។ ដោយអាស្រ័យលើធម្មជាតិនៃកម្មវិធីក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាអាងគែមលើសចំណុះក្រឡាចត្រង្គរបស់ ABS ណហែលទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, grating ប្លាស្ទិចរឹង PP, ស្អិតភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការ FRP Polypropylene កញ្ចក់ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវពិសេស Grating យើង។ ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មជាមួយនឹងការ Sieve បានជំនាញការបង្ហូរទឹកជាក់លាក់កញ្ចប់ខ្នាតគំរូមានដែកថែបគ្រប់ប្រភេទរថភ្លើងមិនមែនជាប័ណ្ណជណ្ដើរការបង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ផ្លូវដើរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ CAP បានបង្ហូរ សមស្របសម្រាប់ផ្ទះបាយកង់, ផ្សារទំនើប, រោងចក្រ, ទីផ្សារ, អាងហែលទឹក, ស្រះទឹកត្រីផ្លូវដើរលនៅក្នុងវាលនេះ។

HDG ។ STEEL GRATING សំណាញ់ដែកថែប plating បញ្ចប់ welded របស់ galvanized ។
ទំហំ 40×100 សង់ទីម៉ែត្រនិង 50×100 សង់ទីម៉ែត្រ។

HDG ។ ជណ្តើរដែកដែកថែបជណ្ដើរក្រឡាចត្រង្គសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជណ្តើរ Tread ។ ជាមួយច្រមុះជណ្តើរមិនមែនជាប័ណ្ណ មូលដ្ឋាននេះត្រូវបានភាគីម្ខាងលៃតម្រូវបានរឹបអូស។

HotDipGalvanized សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរាងឃ្លីបអងគំេកមរឹរឹចាក់សោ | ឈុតចាក់សោដែកថែបចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។

គំនូរ Specificaition នៃការធ្លាក់ចុះជម្រុញការបញ្ជាទិញក្តៅដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating ផែនការសន្និសីទស័ដែក (ស័ង្កសី HDG ។ ) ។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកទំហំរបស់ 1. 25x100cm .: 253/40/100 នេះប៊ីប៊ី  
HDG, 253/40 សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែករបស់ 250x1000mm ទំហំនេះ។ ប្រទាក់, 40x100mm ។ ការ 25mm ខ្ពស់ .: បារក្រាស់គឺ 3mm ។ // 4×10 ទំហំសំណាញ់ដែកថែប 25×100 សង់ទីម៉ែត្រក្រាស់ចំហសង់ទីម៉ែត្រដែកថែប 3 ។ ម។ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកទំហំរបស់ 2. ការ 30x100cm .: 253/40/100 នេះប៊ីប៊ី 
HDG, 253/40 សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែករបស់ 300x1000mm ទំហំនេះ។ ប្រទាក់, 40x100mm ។ ការ 25mm ខ្ពស់ .: បារក្រាស់គឺ 3mm ។ // 4×10 ទំហំសំណាញ់ដែកថែប 30×100 សង់ទីម៉ែត្រក្រាស់ចំហសង់ទីម៉ែត្រដែកថែប 3 ។ ម។ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកទំហំរបស់ 3- 25x100cm .: 255/30/100 នេះប៊ីប៊ី  
HDG, 255/30 សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែករបស់ 250x1000mm ទំហំនេះ។ ប្រទាក់, 30x100mm ។ ការ 25mm ខ្ពស់ .: 5 មបារក្រាស់គឺ។ // 3×10 ទំហំសំណាញ់ដែកថែប 25×100 សង់ទីម៉ែត្រក្រាស់ចំហសង់ទីម៉ែត្រដែកថែប 5 ។ ម។ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែកទំហំរបស់ 4. 30x100cm .: 255/30/100 នេះប៊ីប៊ី 
HDG, 255/30 សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែករបស់ 300x1000mm ទំហំនេះ។ ប្រទាក់, 30x100mm ។ ការ 25mm ខ្ពស់ .: 5 មបារក្រាស់គឺ។ // 3×10 ទំហំសំណាញ់ដែកថែប 30×100 សង់ទីម៉ែត្រក្រាស់ចំហសង់ទីម៉ែត្រដែកថែប 5 ។ ម។ 2.5 សង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់។

បន្សំអនុវត្តដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / កម្មវិធីរួមមានទទឹងនៃស្តង់ដាក្រឡាចត្រង្គដែកថែសន្លឹក។ ទៅតំបន់ការងារនេះជាបន្ទាន់

ជម្រើសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ប្រើដែកថែបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាងទំហំស្តង់ដារ។ ចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអាចទទឹងនៃសន្លឹកស្ដង់ដារមួយដែលបានភ្ជាប់ទៅឬដាក់នៅជាប់នឹងលក្ខណៈទំហំថ្មីនៃតំបន់គ្នាភ្លាមទេ។ ឧទាហរណ៍អនុវត្តការចុះចតជណ្តើរមួយ។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំហំស្ដង់ដារដែលអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្នាពីសន្លឹក .. 2 3 4 5 ទទឹងទូទៅខុសគ្នារួមគ្នា។ ដើម្បីទទួលបានដូចខាងក្រោមដែលមានទំហំធំថ្មី 1pcs: ។ 25 / 30CM || 2pcs លី : ។ 50/55 / 60cm || 3pcs: ។ 75/80/85 / 90cm || 4pcs: 100/105/110/115/120 សង់ទីម៉ែត្រ។ ។ 

គុណសម្បត្តិរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីមួយដែលមានទទឹងសំណាញ់ដែកស្តង់ដានៃចាននោះ។ ទៅជាបន្ទាន់ភារកិច្ច

1. រក្សាទុកពេលវេលានិងការទិញអចលនទ្រព្យអាចត្រូវបានប្រើភ្លាម។ វាមានភាគហ៊ុនជាង 5.000 បំណែកនិងដំណើរការចែកចាយដោយគ្មានការរង់ចាំការបញ្ជាទិញ។ ដែលជាទូទៅត្រូវចំណាយពេលទាំងពីរនេះបានផ្សារនិង plated ច្រែះធន់ជាង 15-30 ថ្ងៃ
2 ដែលមានតម្លៃថោកក្នុងការផលិត។ នេះជាការសន្សំការចំណាយ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទំហំអតិថិជនចង់បាន។ អាចត្រូវបានគណនាសម្រាប់សម្ភារថ្មី បន្ថែមនីតិវិធីផ្សារនិងបញ្ជូនទៅផ្ទៃច្រែះ
3. ការដឹកជញ្ជូនរបស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ បទដ្ឋានដំណើរការផលិត ផ្សារមនុស្សយន្តជាលទ្ធផលផលិតផលនេះគឺមានទំហំដូចគ្នា។ annealing ឌីយ៉ែនិង homogeneity ថ្នាំកូតនៅលើភាគីទាំងអស់
4. អតិថិជនអាចបញ្ជាផ្លូវរថភ្លើងដែលមានទំហំស្ដង់ដារជាបន្ទាន់ដោយមិនសំដៅទៅលើការគណនាលម្អិតបន្ថែម។ ពួកគេគ្រាន់តែមានការចង្អុលផ្សារដែកជាមួយថ្នាំកូតថ្នាំលាបធន់ទ្រាំទៅនឹងច្រែះបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នា
5 coated ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះក្តៅ galvanizing galvanizing កម្រាស់មីតិចជាង 75 នេះបើយោងតាម A123 ASTM, ASTM B6 (មិនគូរបាញ់ច្រែះ។ / តា តើ grilles ទូទៅ នេះធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងចានដែកថែបអាកាសធាតុ HDG) ។

welded របារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលំដាប់ / តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផលិតដែកថែបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។

ដើម្បីផលិតដែកថែបបាន welded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាងទទឹង x ប្រវែង។ ចំណែកអតិថិជនចង់បានវា។
ត្រូវដឹងច្រើនជាង 3 អំពី “ដិត”, “ខ្ពស់”, “ប្រហោង”
 

1) ប្រវែង x ទទឹង (ទំហំនៃក្រឡាចត្រង្គសន្លឹកមួយ)
2) កម្រាស់ (ចានដែកថែបនិងរោងម៉ាស៊ីនកិន 5 មមួយ 3mm ឬ)
3) ខ្ពស់។ (ដូចជាដែកថែជាន់ទៅស្មាគែម, 25mm ឬ 50mm)
4) រន្ធ (ជំរៅ 3x10cm សំណាញ់ឬ 4x10cm ។ ឬ 5x10cm ។ ) ។

ផ្សារដែក grating ពីនាង Shannon ព្រលានយន្តហោះ លក្ខណៈពិសេសផ្សារដែករបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅស្តង់ដា។

1. ផ្សារជាមួយផ្សារដោយស្វ័យប្រវត្តិរលាយមួយរហូតដល់កម្លាំងជាងដោយការតភ្ជាប់ដូចគ្នាជាមួយឧស្ម័ន CO2 / ផ្សារ MIG ដែលធ្វើឱ្យដែកថែបអគ្គិសនីរលាយ homogeneity ។ ដែកថែប grating ដែលជាផ្សាររលូន។ និងកម្លាំងភ្ជាប់ជាងហាងផ្សារដែកថែប
2 ដែលបានរចនាឡើងដើម្បីដាក់សំណាញ់គ្រោងដែកគឺជាពាក្យសមរម្យបំផុត។ នេះជាសំភារៈតិចនិងមានទម្ងន់ស្រាល។ ខណៈពេលដែលផ្ទុកឡើង។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាការផ្សារស្របទាំងមូលនិងរចនាសម្ព័ន
3. coated ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះក្តៅ galvanizing galvanizing កម្រាស់មីតិចជាង 75 នេះបើយោងតាម A123 ASTM, B6 ASTM (មិនថ្នាំលាបបាញ់ rustproof / ការគូរ។ តើ grilles ទូទៅ នេះធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងចានដែកថែបអាកាសធាតុ HDG) ។

welded របារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការដែកគម្រប Trench ( ដោយគ្មាន L-មុំរៀបចំ) ការបង្ហូរទឹកដែកថែបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយស្លាបពីរ។ 
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃបំពង់ទឹកពីដំបូងទេ។ ទោះបីជាមិនបានរចនាឡើងដើម្បីជាការឆបគ្នា upwardly ជាមួយ L រូបរាង។ ប្រសិនបើអ្នកមានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហូរដាក់នៅលើកំពូល។ ដើម្បីធ្វើឱ្យដីមិនស្មើគ្នា និងមិនមានសុវត្ថិភាពពីការផ្លាស់ប្តូរនៅលើកំពូលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់វា។ នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការកែតម្រូវមួយ។ ប្រសិនបើមានការរៀបចំនោះទេគួរតែ ស្លាបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៃសន្លឹកដែកចេញពីភាគីទាំងពីរ។ ទោះបីជាមានការធ្វើឱ្យការយ៉ាងខ្លាំង ស្បែកជំពប់ដួលបន្តិច វាធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរចំណែកចេញមកនោះទេ។ និងមើលទៅស្រស់ស្អាតជាច្រើនទៀត

ខ្ពស់លៃតម្រូវការផ្សារដែកថែបរចនាបារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ:
ការរចនានៃសំណាញ់ដែកថែបបំពេញបន្ថែមនេះតែងតែនៅលើឥដ្ឋ។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្មាអិលនេះ បានរចនាឡើងដើម្បីជាធំជាងសំណាញ់កម្ពស់។ អ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំហំក្រឡាចត្រង្គ, តែងតែជាមួយដែកខ្ពស់ខ្ពស់ស្មើគ្នាទាំងអស់។ និងអាចមានការចំណាយច្រើនជាងការចាំបាច់ជាតំបន់ដោយមិនមានរថយន្តមួយនេះរត់នៅលើកំពូល។ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងដាក់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអាចត្រូវបានដាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើឥដ្ឋ។ យើងគ្រាន់តែបានបន្ថែមទៀតថាផ្នែកម្ខាងនៃក្រឡាចត្រង្គមួយគួរតែមានសម។ ឧទាហរណ៍នៃកម្ពស់បន្ថែមនៃក្រឡាចត្រង្គ, ដូចជាការបង្កើនកម្ពស់ 25mm ។ ដើម្បី 50mm ។

ហេតុផលសម្រាប់ការជ្រើសរើសការបង្ហូរទឹកដែកថែបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ CHANCON នេះ
បារផ្សារដែកដែកគឺមានអត្ថប្រយោជន៍នេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។

1. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលូបង្ហូរទឹកមួយធ្វើពីប្រភេទទាំងអស់។ យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញពិសេសផលិតសម្រាប់ការបង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅត្រូវបានផ្សំជាមួយនឹងផ្លូវរថភ្លើងជណ្តើរដែកគ្រូពេទ្យប្រហែលជាការបង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ផ្លូវដើរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ គ្របដណ្តប់បង្ហូរ
2. ការជ្រើសរើសវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាព។ ធ្វើពីដែកកាត់ TIS ។ និងដំឡើង Sieve បានដោយម៉ាស៊ីនទំនើប។ និងក្រុមអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសមួយដែលមានជាង 20 ឆ្នាំមកហើយផលិតដែកថែប grating
3. ដែកថែបបានបញ្ចប់ឌីសសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃព្រលានយន្តហោះនាង Shannon ។ ដែកថែបការតភ្ជាប់ប័ណ្ណដំបងស្រស់ស្រស់ជាមួយនឹងការតភ្ជាប់របារដែកថែបដូចគ្នាជាមួយផ្ទះល្វែងផ្សារឧស្ម័ន CO2 / MIG ដែលធ្វើឱ្យដែកថែបអគ្គិសនីរលាយ homogeneity ។ សូមពិនិត្យមើលការងារផ្សារនេះបើធៀបទៅនឹងកម្មករផ្សារ។ គុណភាពធានាខ្លាំងពីអតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញមុន។ ដោយពិចារណា រន្ធរន្ធខ្យល់តូចមួយដែលជាស្តង់ដា។ លាយផងដែររួមមានសាច់នៅលើភាគីទាំងអស់។ សម្រាប់ក្រាស់ជាង 75 មីស័ង្កសី plated ជាស្តង់ដារ។ ការតស៊ូកម្លាំងហើយច្រែះដើម្បី outlast ។

បាររន្ធ GFRP-Steel’s-ប្លាស្ទិចប្រភេទ PPABS Yüzmeណផ្សារដែកដែកគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / សមាសភាពជាការសមលីកេវ: ចាក់, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes ក្របគឺរនាំងចេញស្រះទឹកធ្វើបានបិទបំពង់បំពង់មួកបង្ហូរទឹកទឹកមួកបំពង់ prefabricated បុរសរន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទម្រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែបជួសជុលឈុតតារាង។ មានការគៀបចាក់សោរឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹក grating Scupper / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ / ធ្លាយដាក់ Hook pegboard កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្ទុកស្ដុក DIY: grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃបង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្រែះដែកភាពធន់ទ្រាំ។ កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ គម្របបិទ CAP បានយ៉ាងល្អរឹងមាំបំពង់ ductile ជាតិសរសៃកញ្ចក់បោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំពក់ផ្នែករឹងព្យួរទំពក់ក្រុមប្រឹក្សាម្ជុលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ជញ្ជាំងដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុក perforated ព្យួរ។

ទំព័រដើមទំព័រនៃ Chancon-GratingThai | >> ក្រុមហ៊ុនទំព័រដើមជជែកលីនខុន – grating ក្រុមហ៊ុនថៃ
ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងពនិង     កទាំងអស់ទំនាក់ទំនងយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណ: ទំនាក់ទំនង។ ផលិតផលផែនទី ការណែនាំបន្ថែមទៀត     ខតំលៃសម្រង់: សម្រង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតំលៃថោក     គទាំងអស់នៃគម្រោងយោង: អតិថិជន។ ការកម្មវិធី តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ     ឃលក្ខណៈពិសេសអត្ថន័យនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រជ័រប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមអាហារថ្នាក់ទីនេះនៃការ FRP បានសំឡីកែវ     អ៊ីសេវាកម្ម, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: ដើម្បីរចនាផលិត, ដំឡើងនិងសាកល្បងកម្លាំង – គីមី     លក់អេហ្វចែកបៀចង់បាន: សួរ។ ក្រុមហ៊ុនលក់ទ្បា ការលក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក 

Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating
    1. ប្លាស្ទិច polypropylene សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហូរទឹកបំពង់ grating ។ ប្លាស្ទិចក្រាស់បំពេញបន្ថែមភ្នំពេញ
    ដែកថែបដែកបញ្ចប់ចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ 2. Grating ស័ដែកថែប plated តភ្ជាប់។ បំពង់សម្រាប់ការអនុម័តទឹក
    3. FRP ផ្សិតសំឡីកែវកញ្ចក់ Grating លូបង្ហូរទឹក grating ជាតិសរសៃ។ ជាន់ផ្លូវម៉ាត់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ
    4. ABS ហែលទឹកណលូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Slice គែមទំនប់បង្ហៀររបស់ ABS អាង, PVC
    5. ដ្រាយផ្លូវហាយវ៉េបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាពកខ្វក់អន្ទាក់សំណាញ់, សំរាម, ទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ។ (ប៉ះពាល់ជំនួញឈើដើម្បីស្លឹក)
    6. ឆ្មាំ, ដើមឈើ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់សំណាញ់ paver ស៊ុមស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ជាមួយទាំងពីរបានសាងសង់និងបានបញ្ចប់។

អណ្តូង CAP បាន manholes គម្រប
    7 FRP manholes គ្របដណ្តប់គំរបគ្រប manholes, បំពង់ជ័រសមាសធាតុកញ្ចក់ជាតិសរសៃ (noncorrosive កម្លាំងខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកជំនួស) 
    8. Cast ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile manholes គម្របមួក (ជុំទំនាក់ទំនង / ការេនេះ) ។ manholes គម្រប ductile បោះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែក 
    9 គ្របដណ្តប់ FRP ពេជ្រកំពូល (កាត់ពិសេស ) ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អបំពង់កញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការហោះហើរនេះ។ 

ផលិតផល, ក្មេងស្រីដែលពាក់ព័ន្ធ
  10 កេសស៊ុតនេះ, បន្ទះពិតានគ្របដណ្តប់មួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបាំងអេក្រង់បំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ តម្រងខ្យល់ខ្យល់
  11. ពិដានកន្លែងកើតហេតុដុតស្រមោល trellis ជញ្ជាំងវាំងននពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ awnings, blinds ក្នុងកំឡុង slats
  12 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍បន្ទះក្ដារ hooks ដាក់ជញ្ជាំងរន្ធឧបករណ៍ផ្ទុក Winnipeg ព្យួរ
  13 FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារគម្របបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះគែមការតុបតែងប័ណ្ណកញ្ចក់ជាតិសរសៃជណ្តើរ
  14 HDG ។ ដែកថែបសោឈុតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះក្តាប់ឈុតចាក់សោរឹមានការគៀបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ស័ង្កសីដែកអ៊ីណុក / ដែកថែប plated, ច្រែះធន់ទ្រាំ,
  15 FormWork ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង: TieRod / មមាញឹក ។ ដែកថែកម្លាំង tensile ខ្ពស់ធន់ទ្រាំ WingNut WaterStopper ។ 

# Grating ដែកថែប grating កញ្ចក់អុបទិកលើសចំណុះលូប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងបញ្ចប់ manholes # គម្រប, បោះគ្របជាតិដែក, លូ, # FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ, # ductile-ចោល-ដែក manholes ។ ក្រប, #Swimming ណលូ Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រឡាយ, ឈុត #Saddle មានការគៀចាក់សោរឹ, # ស៊ុតផ្សព្វផ្សាយសំណាញ់ crates ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, #Tree ឆ្មាំសុវត្ថិភាព grating, # Sieve បានកំទេចកំទីអន្ទាក់, សំរាមកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃបេតុង។ ផ្លូវនេះ # ។ សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ ផ្លូវដើរម៉ាត់ជាន់ខ្វាក់ # បន្ទះ slats ប្លុករបាំងសំណាញ់របាំងពន្លឺបានរារាំងពន្លឺ, គម្របគែមច្រមុះ # ជណ្តើរបន្ទះគ្របដណ្តប់ការតុបតែងគ្រូពេទ្យប្រហែលជា, ឈុត # ចាក់សោស្រេចចិត្តទប់ចាន Sieve បាន។

ប្រភេទកម្រាលផ្លាស្ទិចនិងប្រភេទប្លាស្ទិចប្រើនាវាឆ្នាំនៃអាហារសម្រន់នេះ:
។ ការផ្គត់ផ្គង់យើងដំណោះស្រាយ matting ប្រឆាំងប័ណ្ណសម្រាប់អាងហែលទឹកជុំវិញ ,, បន្ទប់ផ្កាឈូក, ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទប់និងតំបន់សើមដែលជាកន្លែងដែលទឹកលូហើយរត់-បិទអតិបរមារបស់ដែលត្រូវការទាក់ទងយើងរបស់យើង, ដំណោះស្រាយ matting ប្រឆាំងនឹងគ្រូពេទ្យប្រហែលជាគឺជាក់លាក់ដែលបានរចនាឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតអតិបរមារបស់។ ការបង្ហូរទឹកតាមរយៈផ្ទៃដើរ, និងគ្មានអ្វីរារាំង ការបញ្ជូនឆ្ងាយពីតំបន់នោះ។ រថយន្ត Rolls អាចត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងគ្របដណ្តប់តំបន់ដែលមានទំហំធំនិងបានចូលរួមនៅមុំស្ដាំ។ សម្រាប់អណ្តែតទឹកផ្លូវចតទូក, ហែលទឹកនាវាអាង, បន្ទប់ទឹកផ្កាឈូកនិងសម្លៀកបំពាក់បន្ទប់ជាន់ជាន់ប្លាស្ទិចនេះសម្រាប់។ ពពែជ្រូកមាន់ Ducks ចំការ។ វាមាន រន្ធដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យពពែនិងចៀមជីឆ្លងកាត់។ ការធ្វើឱ្យវាមានពេលវេលាតិចជាងសម្រាប់ការសម្អាតផ្ទះពពែនិងពេលវេលាបន្ថែមទៀតបានដាក់ពាក្យទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើង។ matting ប្លាស្ទិចនេះអាចត្រូវបានជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាងងាយស្រួល, វាត្រូវបាន។ ឆ្ងល់ទៅមួយផ្សេងទៀតពីកំពូលរបស់ខ្លួននិង បាតឆ្វេងនិងខាងស្ដាំ។ អ្នកអាចប្រើឈើឬដែកសម្រាប់ការគាំទ្រនិងសង្កត់ matting ។ អ្នកអាចប្រើវីស, ក្រចកឬលួសផលិតផលសំគាល់ភូមិសាស្ត្រដើម្បីចាក់សោពួកគេនៅក្នុង su នេះ។ pporting ការ slats ។ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នេះ កម្រាលប្លាស្ទិច, ការរក្សាបាននូវផ្ទះពពែរបស់អ្នកគឺជាការងាយស្រួល។ ហើយវានឹងបន្ថយក្លិនអាក្រក់ដោយបញ្ជានៅកសិដ្ឋាន goat របស់ជួររបស់យើងនៃ interlocking ន្ទេផ្តល់នូវផ្ទៃជាន់ប្រើប្រាស់បានយូរទាបថែទាំសមរម្យសម្រាប់យានដ្ឋាននិងសិក្ខាសាលានេះ។ ។ ប្រព័ន្ធ interlocking គឺខ្លាំងណាស់ល្អផងនិងងាយស្រួលក្នុងការ ដំឡើង, តម្រូវឱ្យមានការរៀបចំផ្ទៃនោះទេឬធាតុស្អិត។ ក្បឿងជាន់មានភាពបត់បែននិងអាចអនុលោមយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការសម្របសម្រួលឬកម្រិតផ្ទៃមិនស្មើគ្នា។ ពួកគេបានផ្តល់នូវផ្ទៃប្រឆាំងប័ណ្ណមួយដែលមានសុវត្ថិភាពខណៈដែលផ្ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការអស់កម្លាំងល្អឥតខ្ចោះនិង។ ស្រទាប់មួយនៃអ៊ីសូឡង់ពីជាន់បេតុងត្រជាក់ ។ នេះន្ទេឡានគឺសុទ្ធតែជាធន់ទ្រាំទៅនឹងពន្លឺកាំរស្មី UV មានសំណើម, អាស៊ីតគីមីនិងកំណើនបាក់តេរី។ យើងផ្តល់ជូននូវជួរនៃខ្សែអាត់ជាន់សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃកម្មវិធីមួយ។ កម្មវិធីឧស្សាហកម្មរួមមានជាន់សម្គាល់កាសែតសម្រាប់ការកំណត់។ តំបន់ផ្សេងគ្នានិងការបន្លិចផ្លូវដើរផងទូទាំង បរិវេណរបស់អ្នក។ កាសែតប្រឆាំងប័ណ្ណនិងវីដេអូព្រមានគ្រោះថ្នាក់រអិលឬសមរម្យសម្រាប់កាត់តាមហាសា។ តំបន់ Douse ។ យើងផ្គត់ផ្គង់ពីរ កាសែតកំរាលព្រំម្ខាងដើម្បីរក្សាកន្ទេលឬកម្រាលនៅនឹងកន្លែង។ គូរជាន់ polyurethane ផ្តល់នូវការការពារល្អបំផុតក្នុងការជាន់បេតុងដោយការផ្តល់នូវថ្នាំកូតដែលអាចបត់បែនបាននៅឡើយទេការលំបាកដែលជាមិនអាចទៅរាវនិងការធន់ទ្រាំទៅនឹងសំណឹកសារធាតុគីមីនិងប្រេង។ វា។ ត្រាបេតុងនិងការពារការបង្កើតនិងការ រីករាលដាលនៃធូលីនិងភាគល្អិតរលុងដែលអាចបណ្តាលឱ្យបន្ថែមទៀតខូចឥដ្ឋ។ គូរជាន់បេតុង polyurethane អាចត្រូវបានអនុវត្តបានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាន់បេតុងមួយ drab យ៉ាងលឿនទៅផ្ទៃអនាម័យរលូនដែលជាការងាយស្រួលក្នុងការរក្សាស្អាតនិង tidy ។ ។ សាកសមសម្រាប់សិក្ខាសាលា, ចម្ងាយ, រោងចក្រឃ្លាំងនិងយានដ្ឋានទៅ។
មួយដែលមានតំលៃសមរម្យពូជនៅជាន់គុណភាពប្លាស្ទិចដើម្បីក្បឿង, interlocking ជាន់សុវត្ថិភាពប្លាស្ទិចដើម្បីក្បឿង, ជាន់, តម្រឹម, កន្ទេលលូ, និងគណៈទាសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីកម្រាលដូចជាន់យានដ្ឋាន, ជាន់ទីលានលំហាត់ប្រាណ, ជាន់សិក្ខាសាលា, ជាន់ផ្ទះបាយ, ផ្កាឈូក។ ជាន់, ឃ្លាំងជាន់, កុមារបន្ទប់លេងជាន់ , ជាន់និងហាងជាន់រោងចក្រ។ ជាញឹកញាប់គិតថាជាប្លាស្ទិចជាន់ interlocking របស់យើង។ ក្បឿងត្រូវបានធ្វើឡើងជាការពិតពីថ្នាក់ទីល្អជាង PP PVC ។ ជួរ PP Platic សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃ interlocking ក្បឿងជាន់ PVC មាន hardwearing និងការប្រើប្រាស់បានយូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់និងជាការល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់កម្មវិធីកម្រាលក្នុងស្រុក, ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម។ interlocking ក្បឿងជាន់ប្លាស្ទិចភ្នំពេញ Platic សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ interlocking ក្បឿងជាន់ប្លាស្ទិចដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ដាក់លើកំរាលព្រំលំបាក, ក្បឿងបេតុង និងផ្ទៃឈើជាមួយភាពងាយស្រួល។ ភ្នំពេញ Platic សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគឺ interlocking ក្បឿងជាន់ប្លាស្ទិចជាការល្អផងនិងត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងក្នុងស្រុកជាន់។ រូបរាងនិងកាតព្វកិច្ចធ្ងន់លក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យទាក់ទាញធ្វើឱ្យជាន់នេះល្អផ្ទៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង។ ភាពខុសគ្នានៃស្ថានការណ៍។ ដែលអាចរកបាននៅក្នុងពពួកនៃណ៍មួយ, ជាន់ទីប្លាស្ទិចរបស់យើងដើម្បីក្បឿងអាចត្រូវបានដាក់នៅក្នុងលំនាំទាន់សម័យ។

Versatile នេះមានតំលៃសមរម្យ, ការតុបតែង, មានសុវត្ថិភាពនិងមានភាពងាយស្រួលដើម្បីដំឡើងក្បឿងប្លាស្ទិចរបស់យើងគឺល្អសម្រាប់ការយ៉ាងអន្ទះអន្ទែង DIY ជាធំឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាន់។ កម្មវិធី។ ឥដ្ឋធន់ទ្រាំគីមីប្លាស្ទិច, ភ្នំពេញ Platic ក្បឿងជាន់ខ្ពស់ធន់ទ្រាំមានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅ alkalis ។ និងប្រេងនិងជាខ្លួនឯងបានពន្លត់ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍នៃការឆេះនេះធ្វើឱ្យវាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រសិក្ខាសាលានិងយានដ្ឋាន។ ពួកគេគឺវិមាត្រស្ថេរភាពជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិកម្ដៅនិងសូរស័ព្ទល្អ។ ក្បឿងជាន់ប្លាស្ទិចជាប័ណ្ណដែលមិនមែនជា, ជាមួយនឹងវាយនភាពមិនមែនជាប័ណ្ណនិងមួយ។ ផ្ទៃដើរមានផាសុខភាព, ក្បឿងជាន់ប្លាស្ទិចរបស់យើង គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់តំបន់សាធារណៈនិងក្រុមគ្រួសារ។ ក្បឿងជាន់ប្លាស្ទិចប្រើប្រាស់បានយូរ, ដូចជាភ្នំពេញ Platic សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរួបជាន់ក្បឿងកំពុងមានភាពខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនិងលក្ខខណ្ឌទំងន់នោះវាធ្វើឱ្យពួកគេជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតនៅក្នុងពពួកនៃមួយ។ កម្មវិធីកម្រាល។ ភ្នំពេញ Platic សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាន់ interlocking ក្បឿងគឺមានភាពធន់ទ្រាំទៅប្រេងប្រេងខាញ់, ប្រឆាំងនឹងការបង្កកនិងធាតុគីមី corrosive ច្រើនបំផុតផងដែរ។ ការដំឡើង interlocking ក្បឿងជាន់ប្លាស្ទិច, PP, Platic សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្បឿងជាន់ interlocking ត្រូវបានធ្វើឡើងពី PVC អាចបត់បែនបាននិងខ្ទាស់ទៅក្នុងមួយផ្សេងទៀតចូលចិត្ត។ បំណែកនៃផ្ដុំរូបមួយដែលធ្វើឱ្យវាមួយ ជាន់ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ក្បឿងជាន់តភ្ជាប់បប្លាស្ទិច, នៅពេលដែលការដាក់ក្បឿង, ដេលចាប់តាមការទំនាក់ទំនងគឺការី។ tional, ធ្វើឱ្យក្បឿងនេះបានល្អផង, ដូច្នេះ ថាកម្រាលដែលអាចត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញប្រសិនបើតម្រូវឱ្យមាន។ ការ mallet កៅស៊ូមួយនិងកាំបិតមុតស្រួចមួយគឺជាឧបករណ៍តែមួយគត់ដែលត្រូវការដើម្បីដាក់ក្រឡានៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលអ្នកចង់បាន។ ក្នុងនាមជាលម្អិតចុងក្រោយ, គែមពន្លឿនដែលអាចរកបានដើម្បីសម្រុះសម្រួល។ ការចូលដំណើរការងាយស្រួលសម្រាប់រថយន្តរទេះនិងរទេះ ។ នេះជាក្រឡាក្បឿងដំបូលប្លាស្ទិចក្នុងផ្ទះនិងក្រៅមួយ perforated និង interlocking ។ រន្ធនេះបានផ្តល់នូវការសម្រាប់បង្ហូរទឹកទឹកនិងឈាមរត់ខ្យល់មួយដែលជួយរក្សាភាពស្ងួតនិងកាត់បន្ថយវិទ្យុសកម្មកំដៅជាពិសេសនៅលើកម្រាលបេតុង។ នេះគឺជាការល្អបំផុត។ សម្រាប់កម្មវិធីនាវានិងកំពូលដំបូលកម្រាលក្រៅ ។ ទោះជាយ៉ាងណា Polypropylene (ភ្នំពេញ) ក្បឿងដំបូលប្លាស្ទិច interlocking ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីពង្រីកនិងកិច្ចសន្យានៅពេលដែលបានប៉ះពាល់ទៅនឹងកាំរស្មីយូវី។ ដូច្នេះដើម្បីឱ្យពង្រីកឱ្យកើតឡើងក្បឿងនាវានេះក្រៅនេះត្រូវតែត្រូវបានដាក់នៅលើមួយ។ ស៊ីម៉ងត៍រលូនឬឈើផ្ទៃ។ ការខកខានមិនបាន ធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលនៅក្នុងតមបក់អនីតិជននៃក្រឡាក្បឿងនាវានេះ។ នេះគឺជាការមិនមហន្តរាយដោយសារតែក្រឡានឹងដោះស្រាយ / ដាក់ផ្ទះល្វែងថ្មីម្តងទៀត។ បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព។ តមបក់នេះគឺជាការ ដែលអាចធ្វើបាននៅលើដំបូលទន់ដូចជាថ្នាំកូតដំបូល asphalt, កៅស៊ូដែលមានមូលដ្ឋានលើថ្នាំកូត electrometric, ជំងឺរើមដែលមានមូលដ្ឋាននៅ tar ឬលើ layment ក្នុងការដែល ‘ជើង’ ក្រឡាដែលប្លាស្ទិចនឹងការពារពួកគេពីការធ្លាក់ចុះ។ នេះជាក្រឡាក្បឿងដំបូលប្លាស្ទិចក្រៅត្រូវតែ។ អាចរុញ។ សូមចុចកម្មវិធីជំនួយខាងក្នុងជាន់ទៅឬបន្ថែមជាន់ទៅនៃដំបូលនោះជាសីតុណ្ហភាពការផ្លាស់ប្តូរ
ល្អបំផុតបន្ថែមទៀតសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងបរិបទរបស់អង្គការគោលបំណងបំផុសគំនិត, ជាន់ទីដើម្បីចុះហត្ថលេខាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់សម្គាល់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ដោយព្រមានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយបង្កើតច្រកផ្លូវដោយគ្មានការរំខាននិងការចំណាយខ្ពស់នៃការគូរគំនូរនេះយើងបានអនុវត្ត។ ។ សញ្ញាជាន់សុវត្ថិភាពជាមួយសារដូចជា “ប្រយ័ត្ន អង្គការឃ្លាំមើលចំពោះរថយន្តលើកដាក់ទំនិញ” ឬ “គ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់តង់ស្យុងតំបន់” ព្រមទាំងសញ្ញាជាន់ចរាចរណ៍ដែលជួយជំរុញការអង្គការមួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងឃ្លាំងឬកន្លែងរបស់អ្នក។ ទាំងអស់នៃសញ្ញាជាន់របស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រហ័ស, ការដំឡើងអចិន្ដ្រៃយ៍នៅលើ។ ស្អាតផ្ទៃស្ងួត។ របស់យើងជាន់ឧស្សាហកម្ម សញ្ញាបានមកនៅក្នុងជម្រើសពីរកៅស៊ូនិងចម្លាក់អចិន្ត្រៃយ៍។ ល្អបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីមធ្យមកាតព្វកិច្ច, សញ្ញាជាន់កៅស៊ូរបស់យើងបំពាក់ ur សំអាតដោយខ្លួនឯង។ Ethan, rotors អាវកំពូលនោះជារបស់ល្អបំផុតនៅលើដែលត្រូវបានប្រើផ្ទៃមិនស្មើគ្នាកម្មវិធីជំនួយខាងក្នុង។ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំជាន់អចិន្រ្តៃយ៍ចម្លាក់-ធុនធ្ងន់កាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីឱ្យសញ្ញាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលប្រើប្រាស់បានយូរ, epoxy ថ្នាំកូត, ជាមួយនឹងការខ្ពស់មានលាក់បាំងបញ្ចប់នោះជាការសាកសមសម្រាប់តំបន់ដែលមានធុនធ្ងន់ជើងនិងចរាចរម៉ាស៊ីនធ្វើដំណើរ។

* អំពីលើកឡើងដំណោះស្រាយជាន់ទីប្រើបកប្រែ
បានលើកឡើងដំណោះស្រាយជាន់ទីប្រើបកប្រែ Ltd បានជា។ បានជួបប្រទះម៉ៅការកម្រាលសមាសធាតុដែលមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់ ដំណោះស្រាយកម្រាលសមាសធាតុ, ការបញ្ចូលនាវាជាន់ដែក insitu ការ slabs ជាន់ធ្វើពីបេតុងនៅលើនាវាដែកថែបនិងបានលើកឡើងពីការចូលដំណើរការកម្រាល។ លើកឡើងដំណោះស្រាយជាន់គឺត្រូវបានផ្ដល់សេវាកម្មកម្រាលជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសំណង់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសថៃប្រភេទនៃគម្រោងសាងសង់នេះអនុវត្ត។ ដោយលើកឡើងដំណោះស្រាយជាន់រួមមានពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ , ឧស្សាហកម្ម, លំនៅដ្ឋាន, ថែទាំសុខភាព, កម្សាន្តនិងការអប់រំផងដែរដូចជាការរចនាចតរថយន្តនិងការដំឡើង។ ប្រព័ន្ធគ្មានថ្នេរថ្ងៃទីផ្តល់ជូននូវបណ្តឹងនៃភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរនោះផងដែរដូចជាការបន្ថែមប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀតនិងការយកចេញនៃខ្សែនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀត។ នៃអគារនេះ។ ប្រព័ន្ធបានលើកឡើងជាន់ បានក្លាយជាព្រឹក។ ainstay មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែ ជាការដែលពួកគេត្រូវបានពង្រីកទៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអគារ, ការដំឡើងរបស់ពួកគេត្រូវការក្លាយជាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើន។ សព្វថ្ងៃនេះ, ការកសាងរចនាត្រូវបានស្វែងរកប្រព័ន្ធលើកឡើងជាន់គ្មានថ្នេរសម្រាប់តំបន់ដែលបានពង្រីក។ ភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរព្រមទាំងបានបន្ថែម។ និងយកខ្សែនិងកម្មវិធីតាមរយៈ raised- ប្រព័ន្ធជាន់, បានជួយរីករាលដាលប្រជាប្រិយភាពនៃប្រព័ន្ធទាំងនេះទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអគារ។ ជាន់បានលើកឡើងគឺជាជម្រើសសម្រាប់ការដំឡើងដែលរួមមានមួយចំនួនធំនៃខ្សែមួយ។ ពួកគេគឺមានប្រសិទ្ធិភាពនិងចំណាយតិចជាងការចំណាយ។ ប្រព័ន្ធ, ដែលជាកន្លែងដែលខ្យល់ក្តៅកើនឡើង។ ជំនួសឱ្យ ការរត់ខ្សែតាមរយៈការពិដានអ្នកម៉ៅការអាចទាញពួកវាយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្រោមកម្រាលលើកឡើងនេះ។ ដំណោះស្រាយនេះបានផ្តល់នូវភាពត្រជាក់, ការកាត់បន្ថយនៅក្នុងចំនួននិងទំហំនៃខ្សែពិចារណាការច្របាច់បញ្ចូលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃកំពង់ផែផ្នែករឹងរាងកាយនិងកាត់បន្ថយខ្សែលោត។ ប្រវែងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងខាងលើជាន់។ នៅក្នុង សង្ខេប, ប្រព័ន្ធលើកឡើងជាន់គឺជាស៊េរីនៃការដាក់នៅលើចានរចនាសម្ព័ន្ធការគាំទ្រមួយកើនឡើង SYST មួយ។ ឯមដែលបង្កើតប្រហោងរវាង slab នេះ និង underside នៃជាន់ចូលដំណើរការ។ ខ្សែអាចត្រូវបានដាក់នៅទីនេះដើម្បីចែកចាយសេវាកម្ម។

អេទីឡែនពហុ (ជ័រ, PE)
ដែលជាស្រទាប់ខាងក្រោមប្លាស្ទិចបានធ្វើឱ្យជ័រ។ (ផលិតផលប្រេង) មាន 2 ប្រភេទជ័រខ្ពស់ដង់ស៊ីតេ (HDPE) និងមានដង់ស៊ីតេទាប (LDPE) និងប៉ូលីដង់ស៊ីតេខ្ពស់គឺក្ដៅជាងនិងខ្លាំងជាងដង់ស៊ីតេទាបផ្សេងទៀត។ អេទីឡែនដង់ស៊ីតេទាបត្រូវបានគេពហុផលិតដំបូងនៅឆ្នាំ 1942 ហើយត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រតិបត្ដិការនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 នាវាមុជទឹកដែលប្រើខ្សែហើយក្រោយមកត្រូវបានគេប្រើជាថ្នាំកូតដែលជាសម្ភារៈដៅសម្រាប់ឧបករណ៍។ សម្ភារៈយោធាដូចជារ៉ាដា
ផលិតផលធ្វើពីអេទីឡែនពហុអ្វីដែល។
ដង់ស៊ីតេទាប: ផលិតផលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៃប្លាស្ទិចជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើន។ យើងត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ ថង់ប្លាស្ទិចដែលគេហៅក្រិតតាមខ្នាតកាបូបផលិតផលកីឡាបេស្បលផ្សេងទៀតដូចជាវាលកីឡាបាល់ទាត់សំណាញ់បក្សីសំណាញ់។ ធុងសំណាញ់កីឡាវាយកូនគោល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រដាស coated ខ្សែ coated និងប្រដាប់ក្មេងលេងដូច
ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ដោយសារតែប្លាស្ទិចគឺមានភាពធន់ទ្រាំទៅសារធាតុរំលាយជាច្រើន។ ការអនុម័តជួរនៃផលិតផលដូចជាធុង, តុនានានិងកៅអី, ធុងប្លាស្ទិច, សារធាតុគីមីមួយចំនួននិងមួយ

ពបច្ចេកទេស។
ដង់ស៊ីតេទាបជ័រមីនាប៉ូលីស (LDPE) ជាមួយដង់ស៊ីតេមួយនៅក្នុងជួរពី 0,91 ទៅ 0.93 ក្រាមក្នុងមួយម៉ូលេគុលនៃការសង់ទីម៉ែត្រគូបដែលមានកាបូន LDPE កាបូន Group របស់ឆ្អឹងខ្នងទៅប្រាំមួយអាតូមចំនួនបួនភ្ជាប់ទៅនឹងត្រឡប់មកវិញនោះទេ។ ឆ្អឹងសំខាន់ LDPE ចៃដន្យត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់តំលៃសមរម្យ, អាចបត់បែនបានប្រើប្រាស់បានយូរនិងធន់នឹងមួយគីមី LDPE molded ចូលទៅក្នុងដបដែលត្រូវ, ការវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារនិងប្រដាប់ក្មេងលេង
ដង់ស៊ីតេមធ្យមអេទីឡែនពហុ (MDPE) ត្រូវបានជំពាក់។ ជួរតឹង 0.93 ដល់ 0,95 ពីក្រាមក្នុងមួយ MDPE សង់ទីម៉ែត្រគូបអាចត្រូវបានផលិតឡើងដោយសារធាតុក្រូមីញ៉ូ / សុីលីកា, កាតាលីករទៅវិញ-Natta ឬសារធាតុ metallocene MDPE ឆក់ល្អនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិធន់ទ្រាំនឹងធ្លាក់ចុះ។ លើសពីនេះទៀតស្នាមរន្ធតិច ប្រកាន់អក្សរតូចធំជាង HDPE, ភាពធន់ទ្រាំស្ត្រេសការបង្ក្រាបជាង HDPE និង MDPE នឹងត្រូវបានប្រើជាធម្មតាដើម្បីធ្វើឱ្យបាវឧស្ម័ននិងភាពយន្តវេចខ្ចប់។
ប៉ូលីពហុដង់ស៊ីតេខ្ពស់ (HDPE) ជាមួយដង់ស៊ីតេនៅក្នុងជួរពី 0,95 ទៅ 0,97 ក្រាមក្នុងមួយម៉ូលេគុលនៃការសង់ទីម៉ែត្រគូបមួយគឺ HDPE ឆ្អឹងខ្នងនៃកាបូនមួយដែលមានរយៈពេលយូរណាស់, ប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធផលក្រុមគឺថាម៉ូលេគុលទាំងនេះ។ យ៉ាងតឹងរឹងដែលបានតភ្ជាប់ច្រើនជាង HDPE កម្លាំងរឹងនិងតិចតម្លាភាព polypropylene កាបូប HDPE ដង់ស៊ីតេប៉ូលីទាបដែលបានប្រើសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ឥន្ធនៈនិងធុងទឹកហើយដូច្នេះនៅលើ។

CHANCON: ហើយរោងចក្រចែកចាយដោយផ្ទាល់ដោយគ្មានក្រុមហ៊ុនផលិតមួយពី នេះភាគច្រើននៃផលិតផលរបស់យើងនៅក្នុង Excel តម្លៃបន្ថែមវិស្វកម្ម / ការគូរសម្រាប់ផលិតផល FRP រាយការណ៍ដែនកំណត់ស្ថាបត្យកម្មក្រុមហ៊ុននាង Shannon ព្រលានយន្តហោះផលិតនិងលក់ FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ផ្លូវរថភ្លើង rack, បង្ហូរទឹក, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្លូវដើរ។ ។ ជាតិសរសៃ (FRP) សម្រាប់ការជំនួសនៃលោហៈដែក, ដែកអ៊ីណុកអាលុយមីញ៉ូមលង្ហិនស្ពាន់ដែកបោះ, ថ្នាក់ជាតិដែកស័ង្កសី plating ductile plating សម្ព័ន្ធសម្រាប់ការសាងសង់ស័ផ្ទុកផ្តាសាយ, សត្វចិញ្ចឹមជ្រូកកសិដ្ឋានមាន់បក្សីទ្រុង។ សត្វឆ្កែ, ផ្លូវរូងក្នុងដី, ទំនប់, ចត, ស្ពាននៅលើទូរស័ព្ទអគ្គិសនីស្ពានអាកាសផ្លូវហាយវេ។ ជញ្ជាំងបីវិមាត្ររចនាសម្ព័ន, ច្រាំងថ្មចោទ, ភ្នំ, ព្រលានយន្តហោះស្ថាបត្យកម្មអគារខ្ពស់កសាងធំកសាងរោងចក្រខ្សែដាក់នៅក្នុងគីមីនិងរុក្ខជាតិបន្សុទ្ធ ,, ចម្រាញ់បានកើនឡើងរុក្ខជាតិនៅឈូងសមុទ្រ, ប្រេងនេះនិងវិស័យឧស្ម័នផ្លូវរូងក្នុងដី

Grating_Manhole_Expert | លក់ដុំរោងចក្រផលិត – លក់រាយ | ការលក់ចែកចាយជ្រើសរើស, កន្លែងលក់។ នោះភ្នាក់ងារដែលជាអ្នកចែកចាយ
CHANCON COMPANYSelect មិត, | GratingThai Co. , Ltd. || (ការិយាល័យកណ្តាល, ទល់មុខកណ្តាលរាមាទី 2) 199 តំបន់ Soi 21/1 តំបន់ទឹកគោក SMD Thian, ទីក្រុងបាងកក, ប្រទេសថៃប្រទេសថៃទីក្រុងបាងកកទីក្រុងបាងកក
ចល័ត (ការលក់នេះ): 081 932 7894, 061 ។ 0184-6 647 ទូរស័ព្ទនេះ: 02 451 0780-1, ទូរសារ: 451 0786 នេះ 02 E-mail: ការ Mkt@chancon.co.th
បន្ទាត់ @: @iCHANCON     បន្ទាត់នេះ (លេខសម្គាល់): IC ភ្លើង។ HANCON
អាមេរិកវេបសាយ: Www.chancon.co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th , http: // សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ – រវាងមួកបំពង់ដែកថែប .com នេះ CAP បាន។
នៅលើ Facebook: Www.facebook ។ .com / GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
ស្វែងរក Youtube នេះ: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
TwitterShare ។ : Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com/+ChanconTh

Manhole_Grating_Specialist | grating ដែកថែបកញ្ចក់ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, បង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចនៅជុំវិញអាងទឹកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច។ FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ | manholes គម្របលូគម្របបោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ductile-ចោល-ដែក manholes ក្រប | ហែលទឹកណលូ Gully ប្រឡាយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | ឈុតចាក់សោស្រេចចិត្តទប់ចាន Sieve បានយុថ្កាឧបករណ៍ភ្ជាប់រាងជួសជុលឈុតមានការគៀចាក់សោ រឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | កាកសំណល់អន្ទាក់ Sieve បានទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមបណ្តោយផ្លូវដើរទប់ស្កាត់លូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរ។ Scupper | ស៊ុតពិការភ្នែកបន្ទះ crates slats សំណាញ់បំបែកប្លុករបាំងភ្លើងម្លប់ពន្លឺតុបតែងអាងចិញ្ចឹមត្រីនេះ | គ្របដណ្តប់ច្រមុះរបស់អ្នកនៅលើគែមជណ្តើរបន្ទះគ្របដណ្តប់ប្រភេទ។ ផ្ទៃកម្រាលកញ្ចក់សន្លឹកប័ណ្ណជាតិសរសៃ FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារ: FRP គ្រូពេទ្យប្រហែលជា Gritted ប្រឆាំងសន្លឹកសន្លឹក | ធ្នឹមដែក Winnipeg ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជញ្ជាំងទំពក់តង្កៀបធ្លាយខ្សែធ្លាយ Pegboard ទំពក់ហូកឧបករណ៍ដាក់ស្ដុកផ្ទុក។ កញ្ចប់, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http: ។ // សំឡីកែវសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ – មួកដែកថែបបំពង់រវាង CAP បាន com & ‧; | បន្ទាត់ @: @ ។ iCHANCON / បន្ទាត់ (ID): iCHANCON | ទូរស័ព្ទដៃ (លក់): 081 932 7894, 061 647 0184-6 ទូរស័ព្ទ: 02 451 0780-1 ។