11 GRATINGTHAI Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา

Ceiling Sun Screen Shade Grilles mask blocks the light baffle filters. Fences around the bulkhead partition. Slat blinds, awnings หน้ากากตึก แผ่นกั้นกรองแสง รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา

The curtain wall panels, ceiling Fences around the bulkhead partition. Slat blinds, awnings net The hinge cover pergola walls: Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling

ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง

frp fibreglass grating

frp fibreglass grating

The choice of materials for The curtain wall panels Fences around the bulkhead partition. Slat blinds, awnings net Bird. Folding hinge pergola Wall (Patent Grilles patented Shannon Airport). การเลือกใช้วัสดุสำหรับ ฉากแผ่นฝ้าผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่ายกันนก บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง (Patent Grilles สิทธิบัตรเฉพาะของแชนคอน)
Quality is a key to your awning. Panel wall fence around each fall by the materials used. Will affect the pattern of life (Life. style) of the individual such properties The soundproofing Colorful beauty Look grille Opacity / a transparent example, material selection of awnings, filled with the metal cover sheet (Metal Sheet), awning, roof tiles Roofing (Asbestos Sheet), awning Polycarbonate (Polycarbonate) downside is the inability to see through. Noisy when it rains hit Air flow The hot exhaust drapes If you switch to a wall rack, awning outline that acts as insulation from the sun. And radiant heat under roof Wind circulation Operating temperature comfortable not stuffy. With the sound of rain falling on the roof awning lighter. And no sound from the materials expand when heated. คุณภาพวัสดุ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเลือกกันสาด แผงฝาผนังกั้น รั้วราวกันตก โดยวัสดุที่เลือกใช้นั้น จะมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต(Life style)ของแต่ละบุคคล อาทิคุณสมบัติ ด้านการเก็บเสียง สีสันสดใสสวยงาม รูปลักษณ์ช่องตะแกรง ความทึบ/การโปร่งแสง ตัวอย่างเช่น การเลือกวัสดุของกันสาดแบบทึบโดยใช้เมทับชีท(Metal Sheet), กันสาดหลังคากระเบื้องลอนคู่(Asbestos Sheet), กันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) ข้อเสียคือ ไม่สามารถมองผ่านได้ มีเสียงดังเมื่อฝนตกกระทบ อากาศไม่ถ่ายเท ร้อนอบอ้าวเนื่องจากปิดทึบหมด แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ฝ้าผนังกันสาดตะแกรงแบบโปร่งที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนจากแสงแดด และรังสีความร้อนใต้หลังคา ทำให้ลมหมุนเวียนได้ อุณหภูมิขณะใช้งานเย็นสบายไม่อบอ้าว มีคุณสมบัติด้านการเก็บเสียงจากน้ำฝนที่ตกกระทบแผ่นหลังคากันสาดเบากว่า และไม่มีเสียงจากตัววัสดุที่ขยายตัวเมื่อมีความร้อน

frpGrating eggcratescreen pegboards
frpGrating eggcratescreen pegboards

Channel content production and distribution company. Replacement panels for Slat fence, artificial, synthetic wood flooring WOOD PLASTIC COMPOSITE PE, WPC, PVC WOOD, wood floors, pool. Wood flooring, artificial tons – hollow Wooden fence around the artificial wooden floor of the mansion swimming pool project Golf Club Hotel Bangalore Airport department store strip mill housing. Artificial alcove entrance to the resort parking building artificial wood staircase. Near the beach Artificial wood-round water park Palisade Natura CONWOOD.  บริษัทแชนคอน ผลิตและจำหน่าย แผ่นวัสดุทดแทนสำหรับงาน รั้วไม้ระแนงสังเคราะห์ ไม้เทียม WOOD PLASTIC COMPOSITE ไม้พื้น PE, WPC, PVC WOOD, พื้นไม้สระว่ายน้ำ ไม้พื้นเทียมตัน-กลวง รั้วไม้เทียมรอบโครงการ คฤหาสน์ ไม้พื้นสระว่ายน้ำโครงการ สโมสร สนามกอล์ฟ งานโรงแรม ห้างสรรสินค้า ระแนงบังแอร์ โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ซุ้มไม้เทียมทางเข้าโครงการ รีสอร์ท อาคารจอดรถ บันไดไม้เทียม โครงการใกล้ชายทะเล พื้นไม้เทียมรอบสวนน้ำ งานฉลุผนังและฝ้าจากแผ่นพลาสวูด ม่านระแนง รั้วกันขโมยภายนอก รั้วไม้เชอร่า คอนวูด

 

frp fibreglass grating

The type and size of the mesh sun shade Grilles Specification.  ประเภทและขนาดของตะแกรงบังตากันแดด Grilles Specification
1. FRP grating sun blinds vent hole 50x50mm. Height 13mm. The standard sheet of 1.2 x 4 meters  FRP Mold Grating size 50x50x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters. ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่องรู 50x50mm. สูง 13mm. แผ่นมาตรฐาน 1.2 x 4 เมตร

 

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส


2.  Grating FRP sun blinds vent hole 38x38mm. Height 13mm. The standard sheet of 1.2 x 4 meters  FRP Mold Grating size 38x38x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters. ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่องรู 38x38mm. สูง 13mm. แผ่นมาตรฐาน 1.2 x 4 เมตร

 

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frpGrating eggcratescreen pegboards


3. . FRP grating sun blinds vent hole 83x83mm. Height 25mm. Standard sheet 1 x 4 meter FRP Mold Grating size 83x83x25mm. | Standard size 1.0 x 4.0 Meters. ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่องรู 83x83mm. สูง 25mm. แผ่นมาตรฐาน 1 x 4 เมตร

 

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส


4. Sunscreen blinds PP grille openings 19x19mm. Height 15mm. The standard sheet of 50×50 cm. AVC patent PP Grilles Size 19x19x15mm. |: Standard Size 50×50 Cm. ตะแกรงบังตากันแดด PP ช่องรู 19x19mm. สูง 15mm. แผ่นมาตรฐาน 50×50ซม.

 

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frpGrating eggcratescreen pegboards


5. Sunscreen blinds PP grille openings 15x30mm. Height 30mm. Standards 30×100 cm discs. AVC patent PP Grilles Size 15x30x30mm. | Size: Standard 30×100 Cm. ตะแกรงบังตากันแดด PP ช่องรู 15x30mm. สูง 30mm. แผ่นมาตรฐาน 30×100ซม.

 

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frpGrating eggcratescreen pegboards


Features of wall panels and ceiling grid Feature of Hanging Ceiling Grilles Panel.  คุณสมบัติของแผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส 
1) pattern grille Grid: a square (Square Grating) and rectangular (the Rectangle, grilles)  รูปแบบช่องตะแกรง Grid:ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(Square Grating) และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า(Rectangle grilles)
2) Quality Quality Material: either using quality. The material is made of fiber glass FRP useful life of 100 years or general quality using materials made of Polypropylene, Providence’s Prime polypropylene PP is cheaper than  คุณภาพวัสดุ Quality Material:มีทั้งแบบคุณภาพสูงโดยใช้ วัสดุที่ผลิตจากไฟเบอร์กล๊าส FRP อายุใช้งานถึง 100 ปี หรือคุณภาพทั่วไปโดยใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกโพลีพรอพไพลีน PP ที่มีราคาถูกกว่า
3) the thickness of the wall rack hanger (. Thickness): ตั้งแต่ 13-30mm. แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา ไม่แตกร้าว ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม สามารถประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินหรือตะแกรงระบายน้ำล้นได้ ความหนาของแผ่นฝ้าผนังตะแกรงแขวน (Thickness): ตั้งแต่ 13-30mm. แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา ไม่แตกร้าว ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม สามารถประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปูพื้นทางเดินหรือตะแกรงระบายน้ำล้นได้
4) การผลิต ใช้วิธีการผสมสีเข้าไปในชิ้นงานผสมกับ Resin H This was poured into a By injection or use a template sheet material in a wall rack, PP การผลิต ใช้วิธีการผสมสีเข้าไปในชิ้นงานผสมกับเรซิ่นแล้วเทลงในแบบ หรือใช้เครื่องฉีดเป็นแผ่นตามแม่แบบในกรณีวัสดุเป็นฝ้าผนังตะแกรง PP
5) standard for grid wall panels are plastic PP 25×100, 30x100cm. ขนาดมาตรฐานสำหรับแผ่นฝ้าผนังตะแกรงพลาสติค PP ได้แก่ 25×100, 30x100cm. และสำหรับแผ่นฝ้าผนังตะแกรง FRP มีขนาดมาตรฐานใหญ่มากถึง 120x400cm. โดยสามารถสั่งตัดได้ตามที่ต้องการ 
6) Customize the design by the designer, such as color (Colorful made to order), select the mesh size (Various Mesh size) กำหนดรูปแบบเองได้ตามที่สถาปนิกออกแบบ เช่น เลือกสี (Colorful) สั่งตัดตามขนาด(Size made to order) เลือกรูช่องตะแกรง(Various Mesh size)
7) The lightweight, lightweight mounting system is easy to attach or hang, as does the standard Aluscreen Plate. ระบบติดตั้ง น้ำหนักเบา ยึดหรือแขวนได้ง่ายเหมือนการติดตั้งแผ่นฝ้าผนังตะแกรงอลูมิเนียมอัลลอย(Aluscreen)ทั่วไป 
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frpGrating eggcratescreen pegboards 
Wall panels and ceiling grid PP / FRP Open Cell Ceiling./FRP Open Cell Ceiling 
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส


Buildings generally use the grill lid aluminum (CELL CELLING) into the ceiling. The building, which will create an elegant, modern and quaint. This grill lid The solution can also be smooth Inside the pattern and rhythm of the lines are properly coordinated. Grill lid can also qualify. Adapt to all kinds of areas to create a seamless. Elegant all views Feel the strength and durability in every channel. Make the space as a dimension. Ceiling grille is very durable and strong. A special feature is easily disassembled. Can be decorated with a bright color is not dirty, not clean and easy to install. To other effects Passenger room for the pool, shopping malls, theaters, exhibitions, showrooms station, including other locations.       Wall panels and ceiling grid Chancon produced from fiber glass and plastic Poly Propylene exceptional quality. The durable and lightweight Through the process of mixing colors directly into the specimen is not just a coating. Then pour in the template (Mould Grating), customers can choose their own range of shades and colors. Available at the interior of the building. Available Both squares And rectangular The size and colors We meet to find an architect who elaborated. Choose decorations and adapted to create a luxurious building. อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ 


frp fibreglass grating 


Chancon grille ceiling panels are manufactured from high quality fiberglass material and Poly Propylene plastic which is strong, durable and light in weight. By mixing the pigment directly into the workpiece, not just coating the surface. Then pour into the template (Mold Grating) customers can choose a variety of colors. Suitable for interior decoration of each building. Available Both square And rectangular In addition to size and color. We sought out architects to elaborate. Choose to decorate and adapt to create luxury in the building. แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว 


ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส 
frp fibreglass grating 

 

Translucent canopy shading Weatherboard / Colorful Trellis Shade. แผงกันแดด กันสาดโปร่งแสง 
Panel blinds shading slat blinds, awnings, trellises wooden plastic enclosure adds privacy to your home. Without creating too heavy a solid. The use of translucent shading a specific pattern. To create a pleasant atmosphere for the comfort of your home or office. You can make a separation zone or use. And an array of different areas within the same durability and corrosion problems do not routinely see such material made out of steel sheet metal roofing tiles or stone fiber general. Feels like new colorful tie. With the island and no dust. Not embedded dirt Thus making it easier to clean. Use only mild soap and water with a clean cloth to wipe clean. Shading, you will look bright as new. We will continue to set the outdoor area such as a garage, kitchen or garden enjoyment of your home or the home is still beautiful as well.  แผงบังตา แผงบังแดด ระแนงบังตา กันสาด ระแนงไม้เทียม ฉากกั้น ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้บ้านคุณ โดยไม่สร้างความทึบให้หนักเกินไป การใช้แผงกันแดดโปร่งแสงที่มีรูปแบบเฉพาะ จะสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์สบายสบายให้กับบ้านหรือออฟฟิศของท่าน ทำให้สามารถแบ่งโซนหรือแยกส่วนการใช้งาน และการตกแต่งที่แตกต่างได้ภายในพื้นที่เดียวกัน มีความคงทน ไม่เจอปัญหาผุกร่อน และดูไม่จำเจ ดังเช่น วัสดุที่ทำมาจากเหล็กเมทัลชีทหรือหลังคากระเบื้องไยหินทั่วไป ให้ความรู้สึกที่ดูเหมือนใหม่มีสีสรรเสมอ และด้วยคุณสมบัติที่ไม่เกาะฝุ่น ไม่ฝังคราบสกปรก จึงทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงใช้น้ำสบู่อ่อนๆกับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด แผงกันแดดของคุณก็จะแลดูสดใสเหมือนใหม่ ไม่ว่าจะนำไปติตั้งตั้งภายนอกบ้าน เช่น บริเวณโรงจอดรถ ห้องครัว หรือสวนอันรื่นรมย์ของบ้านคุณ หรือ ตั้งภายในบ้านก็ยังคงความสวยงามได้เช่นกัน


frp fibreglass grating

Fertility awareness about the translucent canopy ventilation Ventilation grilles suspended. Textures Ceiling “canopy” is one of the components of the complement will be installed to prevent the sun, rain, many people still choose to install a beautiful, too. Current canopy can choose from the styles, shapes and materials that can be associated with a variety of homes.Besides awning to provide benefits in the areas of use. The format of the awning Access to the house is good It makes the house look beautiful I looked from a distance, it’s not. รู้เฟื่องเรื่องกันสาดโปร่งแสงถ่ายเทอากาศ Ventilation grilles suspended ceiling textures “กันสาด” นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเติมเต็มของบ้านที่นอกจากจะติดตั้งเพื่อการป้องกัน แดดฝน หลายคนยังเลือกติดตั้งเพื่อความสวยงามอีกด้วย ปัจจุบันกันสาดสามารถเลือกได้จากรูปแบบ รูปทรง และวัสดุที่สามารถเชื่อมโยงกับบ้านได้อย่างหลากหลาย เพราะนอกจากกันสาดจะให้คุณประโยชน์ในด้านการใช้งานแล้ว รูปแบบของกันสาดที่เหมาะสม เข้ากับตัวบ้านได้ดี ก็จะทำให้บ้านดูสวย น่ามองตั้งแต่ระยะไกลก็ว่าได้

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frpGrating eggcratescreen pegboards 


Awning sunshades is important, why the shape of the canopy roof, in addition to the beautiful. Patterns also result in temperature determination in the home. That is to help cool the house. Especially the current home style windows and doors. Is a mirror to emphasize Airiness Each corner receives a sunny direction. And the rain is not the same. That is why homeowners should focus on the choice of awning style. Decide to make or install For the perfect performance and suitability for that area. รูปทรงกันสาดแผงกันแดดนั้นสำคัญไฉน รูปทรงของหลังคากันสาดนอกจากด้านความสวยงาม รูปแบบยังมีผลในการกำหนดอุณหภูมิในบ้าน กล่าวคือช่วยทำให้บ้านเย็นได้ด้วย โดยเฉพาะแบบบ้านในยุคปัจจุบันที่เน้นหน้าต่างและประตู เป็นกระจกเพื่อเน้น ความโปร่งโล่งสบายตา แต่ละมุมได้รับทิศทางแดด และฝนไม่เหมือนกัน นั่นจึงทำให้เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญในการเลือกรูปแบบของกันสาดก่อน ตัดสินใจสร้างหรือติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบและความเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ
1. Awning curved arch awnings before the curved awning can not be used with common roof tiles. Because tiles generally do not support curvature. But the ceiling grid of the company. Can be designed to look elegant and colorful eye-catching. The key can be cut into a curved shape. This awning is suitable for Modern Luxury homes. กันสาดทรงโค้ง สมัยก่อน กันสาดแบบโค้งจะไม่สามารถใช้กับกระเบื้องหลังคาทั่วไปได้ เนื่องจากแผ่นกระเบื้องโดยทั่วไปไม่รองรับความโค้งงอ แต่แผ่นฝ้าเพดานตะแกรงของบริษัทฯ สามารถออกแบบให้ดูเรียบหรูและสีสันที่สวยสะดุดตา ที่สำคัญสามารถนำไปตัดให้เข้ารูปโค้งงอได้ จึงทำให้กันสาดทรงนี้เหมาะกับบ้านสไตล์ Modern Luxury
2. Awning style is used in the style of Classic and Contemporary style with the roof to the other side higher than the other side. To be able to sunscreen and drain rain well. The design uses a steel frame to receive an awning pad. Or ceiling suspended hanging from the ceiling of the house. กันสาดทรงตรง นิยมใช้ในแบบบ้านสไตล์ Classic and Contemporary โดยมีลักษณะหลังคาที่ยกให้อีกด้านสูงกว่าอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถบังแดดและระบายน้ำฝนได้ดี การออกแบบก็จะใช้โครงเหล็กรับแผ่นกันสาด หรือทำเป็นฝ้าเพดานแขวนห้อยยึดจากเพดานของตัวบ้าน 


frp fibreglass grating

Roof canopy is generally designed to be solid closed. The more beautiful the wall together with the lid closed all sides, the more convenient air flow. Inside the room, it will be hot, high temperature, feel uncomfortable to live. New Canopy Roof Design If you do not have to worry about that area must be completely dry. Should be designed to be translucent, but the sun shine railing. Partition FRP Fence / Colorful General Screen Partition
We do not just present the different areas of a home or office. To increase the privacy of your home. But still consider the beauty to promote the look. To your home as well With awareness of these things. So there are products about. Curtain wall curtain Fence rail partition partition Canvas awning Hinged hinges, alders, walls A lot of variety Each one is beautiful. New design is unique. At the same time, it frees the owner and architect of creativity. Designed to meet your individual needs and preferences. Also can be decorated in the garden or home area to enhance the color of the home is modern. หลังคากันสาดโดยทั่วไปมักออกแบบแบบให้ทึบปิดสนิท ยิ่งถ้าใช้งามร่วมกับผนังฝาบ้านทึบปิดทุกด้านแล้วยิ่งทำให้ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในห้องนั้นก็จะร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูง รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องอาศัยอยู่ การออกแบบหลังคากันสาดแบบใหม่ ถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่นั้นต้องแห้งสนิทแล้ว ควรออกแบบให้เป็นลักษณะโปร่งแสงแต่บังแดดได้ รั้ว ราวกันตก แผงกั้นพาร์ทิชั่น FRP Fence / Colorful General Screen Partition 
เรามิได้นำเสนอแค่การแบ่งพื้นที่ต่างๆของบ้านหรือออฟฟิศ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับอาณาบริเวณของบ้านเท่านั้น แต่ยังคงคำนึงถึงความสวยงามที่จะส่งเสริมหน้าตา ให้กับบ้านของท่านเช่นเดียวกัน ด้วยตระหนักถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ฉากแผ่นฝ้าผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง มากหลากหลายแบบ แต่ละแบบมีความสวยสดใส มีดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร พร้อมกันนี้ยังให้อิสระกับท่านเจ้าของบ้าน และ สถาปนิก ในการสร้างสรรค์ ออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานและความชื่นชอบแต่ละบุคคลได้อีกด้วย ยังสามารถนำมาตกแต่งภายในสวน หรือ บริเวณบ้าน ช่วยเพิ่มสีสันให้กับตัวบ้านได้อย่างทันสมัยลงตัว

Fence rail fall partition partition FRP Fence, Colorful General Screen Partition รั้ว ราวกันตก แผงกั้นพาร์ทิชั่น

 

We not only offer to divide the different areas of the home or office. For added privacy to the area of ​​the home. But still, regardless of aesthetics to enhance the appearance of your home as well aware of these things. The products on The curtain wall panels Fences around the bulkhead partition. Slat blinds, awnings net Folding hinge pergola wall More variety Each model has a pretty bright Design new and unique It also gives you the freedom to home owners and architects to create. Designed to meet the needs and interests of each individual user as well. Can also be used to decorate the garden or around the house to help brighten the house in a modern style.  เรามิได้นำเสนอแค่การแบ่งพื้นที่ต่างๆของบ้านหรือออฟฟิศ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับอาณาบริเวณของบ้านเท่านั้น แต่ยังคงคำนึงถึงความสวยงามที่จะส่งเสริมหน้าตาให้กับบ้านของท่าน เช่นเดียวกัน ด้วยตระหนักถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ฉากแผ่นฝ้าผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง มากหลากหลายแบบ แต่ละแบบมีความสวยสดใส มีดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร พร้อมกันนี้ยังให้อิสระกับท่านเจ้าของบ้าน และ สถาปนิก ในการสร้างสรรค์ ออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานและความชื่นชอบแต่ละบุคคลได้อีกด้วย ยังสามารถนำมาตกแต่งภายในสวน หรือ บริเวณบ้าน ช่วยเพิ่มสีสันให้กับตัวบ้านได้อย่างทันสมัยลงตัว
 

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
frp fibreglass grating


Pergola trellises, decorative partitions Slat blinds, Mini decorative grating Curtains ซุ้มไม้เลื้อย ระแนง ฉากกั้นตกแต่ง

 

Another feature is part of the garden that used to be on the tree climbers. Or to install a partition. Or as a decoration in the garden It is also used as a wall hanging for the allocation of space in the garden as well. Do not worry, problems such as decay, wood lath, too. With these remarkable features, You can use Plastic or fiber glass strip some of our best value. Easy to clean There is so much variety Each model has an elegant design with a new and unique  คืออีกลูกเล่นหนึ่งของการจัดสวนไม่ว่าจะใช้เพื่อให้ต้นไม้เกี่ยวเลื้อย หรือนำมาติดตั้งเป็นฉากกั้น หรือทำเป็นสิ่งตกแต่งภายในสวน อีกทั้งยังนำมาเป็นกำแพงลอยสำหรับจัดสรรพื้นที่ในสวนได้เช่นกัน ไม่ต้องกังวลปัญหาผุกร่อนอย่างเช่นระแนงไม้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติเด่นมากมายเหล่านี้ ท่านสามารถใช้ประโยชน์ ระแนงพลาสติกหรือไฟเบอร์กล๊าสของเราได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ง่ายต่อการทำความสะอาด มีมากหลากหลายแบบ แต่ละแบบมีความสง่างาม มีดีไซน์ใหม่ ไม่ซ้ำใคร
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frpGrating eggcratescreen pegboards 

pergola trellises, decorative partitions. Slat of Shannon Airport FRP produced from high quality vinyl. Make a material able to withstand the weather in Thailand is not decisive buckling or twisting, peeling paint does not even have to touch the sun. The color grade material to the meat. Since the production process There was no swelling caused by water and moisture. Do not waste your time or cost of care throughout the lifespan. The attractiveness of this product, in addition to a good quality vinyl FRP. The installation was modernized Through research and development, to make installation easier and more convenient. The lattice work pretty neat mind. Do not leave visible screws.
Do not waste time collecting color or painted wood lattice of channel content can be made slat blinds slat wall awning shaded area or air fence slat wall. It also created more than 100 styles to accommodate every need. Modern sleek modern contemporary style Contemporary Style Natural or natural  ซุ้มไม้เลื้อย ระแนง ฉากกั้นตกแต่ง ระแนงไม้ของแชนคอน ผลิตจากFRPไวนิลคุณภาพสูง ทำให้ตัววัสดุสามารถทนทานต่อสภาพอากาศในประเทศไทยได้ดี ไม่แตกหัก โก่งงอ หรือบิดตัว สีไม่ลอกร่อน แม้ต้องสัมผัสแสงแดดแรง เพราะผสมสีเกรดพิเศษลงไปในเนื้อวัสดุ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไม่เกิดการบวมพองอันเกิดมาจากน้ำฝนและความชื้น ไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์นี้นอกจากตัวFRPไวนิลคุณภาพดีแล้ว เรื่องการติดตั้งก็ทันสมัย ผ่านการคิดค้นและพัฒนาเพื่อช่วยให้ติดตั้งง่ายและสะดวกขึ้น จึงให้งานระแนงสวยเนี้ยบดั่งใจ ไม่ทิ้งรอยสกรูให้เห็น ไม่เสียเวลาเก็บงานสี หรือทาสีทับ
ระแนงไม้ของแชนคอนสามารถนำไปทำเป็นระแนงบังตา ระแนงบังแดด บังแอร์ กั้นพื้นที่ หรือรั้วระแนงบนกำแพง ทั้งยังสร้างสรรค์ได้มากกว่า 100 รูปแบบรองรับทุกความต้องการ เฉี่ยวทันสมัยแบบ Modern สวยงามร่วมสมัยแบบ Contemporary หรือใกล้ชิดธรรมชาติสไตล์ Natural 


frp fibreglass grating


wood lattice addition to sun and rain, ventilation and privacy within the home. I have to admit that on many occasions the wooden battens are also part of the house. The house looks beautiful Interesting The house contemporary and modern style that is gaining popularity today. Style home today tend to focus on open space. Open air and light The internal and external links For those living close to nature as possible. This strip of wood was used to cover part of the roof panel to panel walls for aesthetic purposes. The furniture in the garden fence wood slat wooden pavilion kiosks, which are located outdoors and exposed to the hot and humid weather for a long time. So, faced with natural wood rot, buckling and peeling paint, termites also eat more. Incur the cost of maintaining it. And must regularly It is aching For this generation, Rarely have time .. lath made from PP plastic or FRP is an alternative system for the strip was highly appreciated. ระแนงไม้ นอกจากจะช่วยกันแดด กันฝน ระบายอากาศ และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับภายในตัวบ้านแล้ว ก็ต้องยอมรับว่า ในหลายๆโอกาส ระแนงไม้ยังเป็นส่วนประกอบของบ้าน ที่ทำให้บ้านดูสวยงาม มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะบ้านในสไตล์ร่วมสมัยและสไตล์โมเดิร์นที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน สไตล์บ้านในปัจจุบันมักจะเน้นเปิดโล่ง เปิดรับลมและแสงสว่าง ให้ภายในเชื่อมโยงกับภายนอก ให้การใช้ชีวิตได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ระแนงไม้จึงถูกนำมาใช้ในส่วนของหลังคา แผงบังตา รวมไปถึงแผงตกแต่งผนังเพื่อความสวยงาม รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในสวน อย่างรั้วไม้ ซุ้มระแนงไม้ ศาลาไม้ ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารและต้องสัมผัสกับสภาพอากาศร้อนและชื้นจัดเป็นเวลานานๆ ไม้จริงตามธรรมชาติจึงประสบกับปัญหาผุ พัง โก่ง งอ สีลอกร่อน แล้วยังถูกปลวกกินอีก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามาก และต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นเรื่องน่าปวดหัว สำหรับคนยุคนี้ ที่ไม่ค่อยมีเวลา ..ไม้ระแนงที่ทำจากพลาสติก PP หรือ FRP จึงเป็นทางเลือกสำหรับงานระบบระแนงที่กำลังได้รับนิยมอย่างสูง

Lightweight wall panel I do not have to beam home. ผนังเบาแผงกั้นห้องระแนงบังตากันแดด แต่งบ้านได้ไม่ต้องง้อคาน
Wall panels Partition An important alternative for home renovation. The Wall Partitions The walls are finished with a durable, not the wall with cement. Wall is a wall that separates the room from the walls with cement. The wall is made of materials that are lighter by name. The internal structure is made of wood or aluminum, and other fiber or gypsum to cover. The supplement can be added later. To make a new partition And requires support beams to the wall as hard as cement or masonry. Wall and should not weigh more than 50 kg per square meter.  ผนังเบาแผงกั้นห้อง เป็นทางเลือกสำคัญสำหรับการต่อเติมบ้าน เพราะผนังเบากั้นห้อง เป็นผนังสำเร็จรูปที่มีความแข็งแรงทนทานไม่แพ้การก่อผนังด้วยปูนซีเมนต์ ผนังเบาเป็นผนังที่ใช้ในการกั้นห้องไม่ต่างจากการก่อกำแพงด้วยปูนซีเมนต์ แต่ผนังเบาทำจากวัสดุที่มีความเบาตามชื่อเรียก โดยมีโครงสร้างภายในที่ทำด้วย ไม้ อะลูมิเนียม หรืออื่น ๆ และนำแผ่นไฟเบอร์หรือยิปซัมมาปิดทับ โดยสามารถนำมาเสริมเพิ่มเข้าไปทีหลัง หากต้องการกั้นห้องใหม่ และไม่ต้องใช้คานมารองรับเหมือนกับผนังหนักอย่างปูนซีเมนต์หรือผนังก่ออิฐ และผนังเบาควรมีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

Knowledge of the synthetic materials commonly used to make wall. Fence slat blinds shading 
fiber cement The material is a mixture of Portland cement, sand, water and cellulose fiber cement board is commonly used to decorate fences, trellises, lattice canopy.
Ceiling lath and lath Sun Plast Wood or wood plastic composite material is plastic HDPE, LDPE, PVC, PP, ABS, PS, and PLA and pulp wood lath plaster Woods often used to decorate a scene strip. Decorative ceiling or wall
vinyl is a special type of plastic. The combination of uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) and several performance-enhancing substances, including additives, resistant to weather conditions (Complex Stabilizer), a substance added impact resistance (Impact Modifer),.
Treatment resistant to sunlight or radiation (UV Stabilizer) plywood most commonly used plywood wall to wall inside the house. Unable to withstand sun and rain, as well as a wall or hard wood. The most commonly used plywood. Cement, plywood and plywood into a wall as possible. By mixing the pieces of wood to be impregnated with chemicals and high pressure. Termite often well It may be a simple scratch
gypsum board is gypsum, which burned through the process and be felted. Using sticky paper, mesh and covered 2 sides of the same size as a sheet of plywood and a variety of applications, such as conventional gypsum board. The walls in buildings, fire-resistant gypsum board. Can endure heat for 1-3 hours, often with a kitchen fire or house fire concerns. Gypsum reflect heat The aluminum foil lining Bu back. Perfect for a sunny wall. Or to save energy
Flat Sheet Wall of asbestos sheets Used both inside and outside the house. It can withstand sun and rain as well. But not shock resistant By asbestos sheets will look similar to plywood. And affordable
CELLOCRETE wall CELLOCRETE (Cellocrete Sheet) is similar to gypsum walls. Made from soft wood fibers mixed with cement. Then felted Surface patterned natural termites do not eat as well as protection against heat and sound can be nailed or sawed using a tool like a general. The walls can be both outdoors and indoors. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ที่นิยมนำมาใช้ทำผนังเบา แผงกั้นบังตาระแนงบังแดด 

ไฟเบอร์ซีเมนต์ คือวัสดุที่มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ,ทรายละเอียด ,น้า และเซลลูโลส ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์มักจะใช้ในการตกแต่งเป็น รั้วระแนง ,ระแนงกันสาด ,ฝ้าระแนง และระแนงกันแดด
พลาสวูด หรือ wood plastic composite วัตถุดิบหลัก คือ พลาสติก HDPE, LDPE, PVC, PP, ABS, PS, และPLA และเยื่อไม้ ระแนงพลาสวูดมักจะใช้ในการตกแต่งทำเป็นฉากระแนง ฝ้าหรือตกแต่งผนังบ้าน
ไวนิล คือ พลาสติกพิเศษชนิดหนึ่ง โดยมีส่วนผสมของ uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) และสารเพิ่มประสิทธิภาพหลายชนิด อาทิเช่น สารเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ (Complex Stabilizer), สารเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Modifer), สารเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด หรือ รังสี (UV Stabilizer)
ไม้อัด ส่วนใหญ่นิยมนำผนังเบาไม้อัดมาใช้เป็นผนังภายในบ้านมากกว่า เนื่องจากไม่สามารถทนแดดทนฝนได้ดีเท่ากับผนังหนักหรือไม้จริง ทั้งนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้อัดสัก ไม้อัดซีเมนต์ และไม้อัดยาง มาทำเป็นผนังเบามากที่สุด โดยผสมชิ้นส่วนของไม้เข้ากับน้ำยาเคมีและนำมาอัดด้วยแรงดันสูง มักป้องกันปลวกได้ดี แต่อาจเป็นรอยขีดข่วนง่าย
ยิปซัมบอร์ด คือแร่ยิปซัมที่ผ่านกระบวนการเผาและนำไปอัดเป็นแผ่น และใช้กระดาษเหนียวประกบปิดไว้ทั้ง 2 ด้าน มีขนาดเท่ากับแผ่นไม้อัดและมีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้งาน เช่น แผ่นยิปซัมธรรมดา ที่ใช้เป็นผนังในอาคารทั่วไป, แผ่นยิปซัมทนไฟ สามารถทนความร้อนได้ 1-3 ชั่วโมง มักใช้กับห้องครัว ทางหนีไฟ หรือบ้านที่กังวลเรื่องไฟไหม้, ยิปซัมสะท้อนความร้อน จะมีอะลูมิเนียมฟอยล์บุอบู่ด้านหลัง เหมาะสำหรับผนังที่โดนแดดจัด หรือต้องการประหยัดไฟ
กระเบื้องแผ่นเรียบ ผนังเบาจากกระเบื้องแผ่นเรียบ นิยมใช้ทั้งภายในและนอกตัวบ้าน เนื่องจากสามารถทนแดดทนฝนได้ดี แต่ไม่ทนต่อแรงกระแทก โดยกระเบื้องแผ่นเรียบจะมีลักษณะคล้ายไม้อัด และมีราคาย่อมเยา
เซลโลกรีต ผนังเซลโลกรีต (Cellocrete Sheet) มีลักษณะคล้ายกับผนังยิปซัม ผลิตจากเส้นใยไม้เนื้ออ่อนผสมกับปูนซีเมนต์ แล้วนำมาอัดเป็นแผ่น ผิวหน้ามีลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ ปลวกไม่กิน ทั้งยังป้องกันความร้อนและเก็บเสียงได้ดี สามารถเลื่อย ตอกตะปู หรือใช้เครื่องมือเหมือนไม้ทั่วไปได้ สามารถเป็นได้ทั้งผนังนอกบ้านและในบ้านfrp fibreglass grating

The advantages of wall panels, sun blinds. Is there a quick and easy installation. Can be easily repaired or demolished. A key feature is an addition to the house without a crossbar. New brick or hassles The wall can be created on the ground, it is ideal for homes with limitations to smash a wall or wall to fill the room. Nice additions that may be difficult to change. In addition, the material used Also features a wide selection.  ข้อดีของผนังเบาแผงบังตากันแดด คือมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง สามารถรื้อถอนหรือซ่อมแซมได้ง่าย อีกทั้งจุดเด่นสำคัญคือสามารถใช้ต่อเติมบ้านได้โดยไม่ต้องมีคาน หรือก่ออิฐใหม่ให้ยุ่งยาก เพราะผนังเบาสามารถสร้างขึ้นบน พื้นได้เลย เหมาะสำหรับบ้านที่มีข้อจำกัดในการทุบผนังหรือก่อผนังใหม่เพื่อต่อเติมห้อง หรือคอนโดมิเนียมที่อาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงได้ยาก นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ ยังมีคุณสมบัติพิเศษให้เลือกหลากหลายด้วย
ข้อเสียของผนังเบาแผงบังตากันแดด เนื่องจากเป็นผนังที่เน้นเรื่องความเบา ติดตั้งง่าย ดังนั้นจึงทำให้ผนังเบาไม่แข็งแรงทนทานเท่าผนังก่ออิฐ หรือผนังซีเมนต์ทั่วไป อาจแตกร้าวได้ง่าย หากโดนน้ำมากอาจมีอาการบวม เปื่อยยุ่ย หรือขึ้นราได้ง่าย และป้องกันเสียงได้น้อยกว่าผนังซีเมนต์

The downside of wall panels, sun blinds. Because the walls that emphasize portability, easy to install, thus making the wall is not as durable masonry. General cement wall May fracture easily If a lot of water may have swelling or disintegrating moldy easily. Sound and less cement wall. Wall panels sun room shade. The company’s patented software Lincoln Patent PP Grating and FRP Grilles Trellis SlatBlind Partition Splash / Weatherboard. Wall light most suitable for bathrooms, laundry room. Wine room or a room with high humidity. The wall is not water resistant and moisture. The walls can cause swelling or mold easily. Except wall panels partition of Shannon Airport. Made of water resistant material without cracking noise, sun-resistant, non-corrosive and resistant to chemicals. Safety, health and environment Easy to install, easy to repair. Can be placed on or near sea The wind from the sea, not corrosion. ผนังเบาแผงกั้นห้องบังตากันแดด สิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทแชนคอน Patent PP Grating and FRP Grilles Trellis SlatBlind Partition Splash/Weatherboard ผนังเบาส่วนใหญ่ไม่เหมาะใช้กับ ห้องน้ำ, ห้องซักล้าง, ห้องแช่ไวน์ หรือห้องที่มีความชื้นสูง เนื่องจากผนังเบาไม่ค่อยทนน้ำและความชื้น อาจทำให้เกิดผนังบวมหรือเชื้อราได้ง่าย ยกเว้นผนังเบาแผงกั้นห้องของบริษัทแชนคอน ที่ทำจากวัสดุทนน้ำ ไม่แตกร้าว ป้องกันเสียง ทนแดด ไม่เป็นสนิม รวมถึงทนสารเคมีได้ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งง่ายสะดวกในการซ่อมแซม สามารถวางในบริเวณใกล้ทะเล ลมจากทะเลไม่สามารถกัดกร่อนได้ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส

 

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Home Page of Chancon-GratingThai | >>  Home Company chat Lincoln – grating Thailand Company  หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
ontact & Information || Contact Email Please plate line monitoring product features to cut installation test  
    A. CContact. us: Contact Maps Products Further guidance  ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation: Price Quotation Cheap airline  ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. All the Reference of Projects: Customers. adapt How to buy  ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. features the meaning of Glass Fiber Reinforced Vinyl Resin Resin of Food the Grade the FRP Fiberglass คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. The Services, Grating: To design, manufacture, install and test the strength – chemical  Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted: ask. dealership Recruitment Sales Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย 

Gully Grating || steel grating fiber glass plastic around the pool. Sieve trap debris embedded in curbs  ตะแกรง เหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติค รอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงดักขยะฝังในคันหิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating grating tract drainage. Thick plastic reinforced the PP  ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2.  Grating Galvanized Steel’s finished steel grating plate connecting plated steel. Conduit for water passage   ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating drainage grating fiber glass. Floor Mat pathway in plants   ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating Slice spillway edge pool ABS, PVC  แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating mesh traps dirt, garbage, leaves curb side along the sidewalk. (Side, Trapper, to Leaf)   ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Guard, tree, grating, Paver the cover the frame frame grille protects the base of the tree. With both built and finished.  กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover || drapes cover the pond scum pipe Raa wastewater. Bo cast iron lid Glass fiber pipe cap  ฝาบ่อปิดทึบ ครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อเหล็กหล่อ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส
    7. FRP Manhole Cover lid cover manholes, pipes, fiber glass composite resin (noncorrosive alternative high strength stainless steel)   ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) 
    8. Cast Ready for Iron, Ductile Manhole the Cover (Round Contact / Square This) cap. Close the cover manholes, pipes, ductile cast iron water treatment system   ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ 
    9. FRP Diamond Top cover (Special cut ) cap the well pipe cover fiber glass to cut the size of the fly.   ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที 

Related Products || cover slip surface. Cover nose edge trim cover panel ladder fiber glass. Locking clip holder rack   แผ่นปิดผิวกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส คลิปล็อคยึดจับตะแกรง
  10. Egg Crate Ceiling Screen Panel blinds slat grille mask blocks the light box cover fire. Ventilation air filter  แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles scene Ceiling curtain wall. Fences around the bulkhead partition. Awnings, blinds slat   ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves plank boards Winnipeg hole wall hanging storage tool   แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cover nose edge trim cover panel slip ladder fiber glass  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG. Steel grating clip lock clamp fastener locking clip grip panel grid. Stainless steel / steel zinc plated, rust resistant,   คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar . Resistant high tensile strength steel WingNut WaterStopper.   เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


 

# Grating steel grating fiber glass, plastic sewer overflow around the edge of the pool finished, # cover manholes, cast iron covers, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE. COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter grating, #Saddle clip clamp lock Fastener, # optional locking clip secures the sieve plate, #Curbed Drainage grating Scupper, # sieve trap leaves garbage on the sidewalk beside the curb side, #Egg Crate grille diffuser. divider lighting aquarium panel # panel blinds slat grille separates the mask blocks the light shade lights decorate the aquarium, #Stair. Tread Nosing Step Cover Protector # Cover the nose and corner trim cover panel ladders slip, #Tree Guard Safety Grating Frame #-frame grille protects the base of the tree, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, # steel plank Winnipeg Board. holes in the wall hanging storage tools, sheet flooring and walkway. #เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #Tree Guard Safety Grating Frame #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ

#Grating Manhole Cover Expert Specialist 
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles , Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Raised Access Floor Walkway Pavement, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Anchor Fastener ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น

Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, #อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือชั้นวางเหล็ก Pegboard Hooks Hook hooks, hanging hooks, hooks, articles, # Pegboard manufacturers. Aluminum board, steel plate, steel Drill holes for walls, home decoration, industrial style kitchen, # For hanging Tools Wall Rack Hard Holder Rack Curved Drainage Grating Scupper Scrapper trash leaves in the side stone, side footage, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating road traffic highway, trapper safe rail scupper drainage traffic grates along side Of the highway, storm curb with inlet grating and drain box Trap dust, sludge, sludge, food waste, paper leaves, stone rods, grate boxes, Half full moon The sidewalk, the side of the footpath, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand Plastic sheet specialists drain over the pool pool. PVC, PE PVC Plastic swimming pool, Footrests, paving, cargo support from conveyor belt, folk elevators and gardens. Health zone, electric field, stage, show contest, grass block Plated plastic wire Variety of designs to choose from. They can be trimmed and decorated in addition to stained-glass furniture, stucco walls, decorative elements, beautiful and unique locations.
Aluminum Composites, FRP, corrosion, rust, heat, fire, acid, chemical, energy saving, no edema, no fire, no fire, no fiber, fiberglass or special fiber is what, Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knick mch dos, SCG HOmepro Depot, material, floor repair, surface coating materials, epoxy, epoxy, epoxy, epoxy flooring, Polyurethane, PVC glue, Bio Bio, PE PU concrete, coating, stone hard, industrial floor improvement , Hotel kitchens, chemical resistant coatings, acrylic, repairs, waterproofing, coatings, decking, chemical pits, fiberglass gutters, metal sheet roofs, steel substitute materials. Synthetic wood, Biomass, Recycling, Equipment, Flooring, Floor cover, Floor coverings, Shelves, flooring Worm block, lawn mower, pedestrian walkway, sewer drainage at the foot of the footpath, YMET, YWMA, along with drainage frame, tear iron wire, folding hole, carbon fiber stretch. Sloping chicken, rain drainage rails, slippery slopes, railing, mini nets, block road outside, decorative fish ponds, landscaping, tile, flooring, elevating machinery. , Modify hwang DIY, easy to install yourself, buy at what price. Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, Awning Wall Panels, Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet room, hospital, re-decoration works, Fence rail partition partition Roof canopy Lattice Panels, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Tiled Ceilings, Tile Ceilings, Hanging Ceilings, Light Walls, Curtain Blinds Multi-purpose canvas blinds, hinges, fences, wind chimes, bird protection netting, squash shields, squirrels, squirrels, Delight, polycarbonate, vinyl, office block, office, bathroom, balcony, staircase, stencil, many sizes Ceiling decoration, air conditioning system, room blocks, high quality grade A Beautiful design double building
Google แปลภาษาสำหรับธุรกิจ:เครื่องมือสำหรับนักแปลเครื่องมือแปลเว็บไซต์ 
ฮุกตะขอลวดขาแขวนที่เกี่ยวสินค้าสิ่งของ, #โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ industrial, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools Holder Rack Hard Board Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway, storm curb with inlet grating and drain box ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำคสล. แบบเต็มครึ่งท่อนหัวมนเทเปอร์ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ รองพื้นปูร่องน้ำทดแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, แผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
อลูมิเนียมคอมโพสิทสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knack mch dos, SCG HOmepro Depot ไทวัสดุ, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี กาว,ไบโอ Bio, PE PU concrete, coating, stone hard, ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, ไม้เทียมสังเคราะห์, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอรูฟเดรน, พื้นกันสึก กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบบานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูพื้นรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท ถาดรอง ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้า, ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วาย ไวร์เมช, พร้อมเฟรมช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย , DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, ซื้อที่ใหน ราคาเท่าไร Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet bath room, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงด้านนอกบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง ตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ระเบียง หน้าบันได แผ่นลายฉลุหลายขนาด ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร
GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ฝาตะแกรงทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่น) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Square Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Hybrid Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, White Polystyrene Egg crate for air returns and venting. ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, trench covers, ditch, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, spout clad, media support, air mesh, railing, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, Laminate, Metallic, Aluminum Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dipped Tinplates Electro forge Galvanized, brass Zinc, supply, Food Grade, weight per m2, spacing dimension, load table cutting, Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification price catalogue for sales, Infosoft

CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน 
Sharp, a specialized manufacturer. Drainage grate system Slabs, walkways, ramps, traps, traps along the sidewalk. Step ladder Lightweight flooring Lids wash The pipe cover off the pond. Floor slab in multipurpose yard Paving mat The upper passage of the wastewater treatment system prevents erosion from both rust and chemicals. Grating Manhole Cover Expert Specialist แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำ แผ่นปูพื้นทางเดิน ทางลาดชัน ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพักสำเร็จรูป แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมี ประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป Grating Manhole Cover Expert Specialist
1. PolyPropylene(PP) Plastic GRATING Plastic grating plastic sieve PP Lightweight drainage passages are cheaper to walk than steel. Suitable for use in wet areas, exposed to water, shade, gardening, gravel ponds, fish ponds, condominiums, condominiums surrounding the factory. ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ตะแกรงพลาสติกPP ทางเดินระบายน้ำ น้ำหนักเบา รับแรงคนเดิน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ชื้น สัมผัสน้ำ ที่ร่ม งานจัดสวน วางหินกรวด บ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน
2. ABS Swimming pool spa overflow Draianage GRATING Molded Grate overflow swimming pool plastic grate finished ABS has 2 standard size 25cm wide and 30cm. There are 2 grades to choose the lightweight, not rusty to pass through. Cheapest price Suitable for indoor use. Around the pool The area without cars running through the dual axis can be used with oval curve shape well. ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม รับแรงคนเดินผ่าน ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน แกนคู่ สามารถใช้กับสระรูปทรงโค้ง วงรีได้ดี
3. Hotdip Galvanized (HDG.) Iron Metal STEEL GRATING Hot-dip galvanized steel grating is a Hot Dip galvanized steel hot dip galvanized steel sheet. Used to combine with the CO2 system, the robot made melted iron to be more tightly than hand welding and then plated to HDG. Advantage is to get stronger than all materials. The disadvantage is rust. And the chances are 25x100cm and 30x100cm. ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อน ชุบ Hot Dip Galvanised ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 Robot ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยมือคน แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกโขมย ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm.
4. FRP Fiberglass Grilles/Mould GRATING iberglass reinforced fiberglass reinforced resin “FRP grille” replacement for stainless steel / aluminum sieve. Made of high strength resin fiber, lightweight, resistant to chemicals, not rusty, UV resistant, sunlight does not crack, glide or weathering. Thief does not want Easy maintenance The life of 50-100 years is a new alternative material. Choose the right color for your needs. Large 1.5x4M standard sheet for flooring. Or can be ordered in all sizes as customers need 3-5 years warranty. ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนแสงUV แสงแดด ไม่แตกร่อนหรือผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสีให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี
5. Curbed Drainage Grating Scupper Drive High Way Drain Grating is made of tough cast iron. Designed to be used. Grate traps, trash, trash, leaves, rocks, sidewalks, side of the highway. According to municipal standards Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads and BMA ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท (Drive High Way Drain Grating) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาทถนนไฮเวย์ ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม.
6. Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Ductile Cast Iron made of Ductile Cast Iron, manufactured in accordance with EN124, has been tested by the Thai Institute of Quality Assurance Choose from many grades from 2-40 tons, both models with hinges and anti-theft lock. Easy to install and maintain. ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม
7. FRP Manhole Cover Fiber reinforced fiber reinforced fiber reinforced fiber reinforced fiber reinforced plastic frame FRP frame is EN124, non-rusting, durable like cast iron. Choose from 2-40 tons, beautiful to nature. Not popular in the market to buy antiques are stolen. ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย
8. Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Light barrier Beautiful aquarium decorator, screen sieve, light cover, air filter, ventilation panel, blinds, building mask Used as a decorative device for the beautiful fish. Shredded partition walls, ponds, aquariums, prawns, frogs, salamanders ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้เป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
9. PegBoard Display Tools Hooks Shelves Walls, fencing, boards, Drill hole wall hanging tool store # The factory produce Pegboard Aluminum board, steel plate, steel Pegboard Display Hooks Shelf Hanger Store Organizing Tools, # Plank Steel Plate For hanging Tools Wall Holder Tools Harder Rack ฉากผนังกั้นแผ่นกระดานเพ็กบอร์ด เจาะรูติดผนังแขวนเก็บเครื่องมือช่าง#โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ industrial, #อุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็ก Pegboard Display Hooks Shelf Hanger Store Organizing Tools, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools Holder Rack Hard Board
10. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Nose sheet, corner, eyebrow, fiberglass cover, non-slip fiberglass flooring, fiberglass flooring, fiberglass cover, nose edge, eyebrow, staircase cover Designed to replace Non-slip plastic mat Plastic mat rubber floor Rubber slippery rubber damper rubber rubber slip slip fall in the bathroom in the kitchen slippery rubber drainage hole. Rubber flooring, fitness, playgrounds, parks, schools, outdoor and indoor fitness facilities. แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได ออกแบบมาให้ทดแทน แผ่นพลาสติกกันลื่น Plastic mat พื้นยางบล็อค ยางกันลื่น กันกระแทก ยางดักฝุ่น ยางกันลื่น กันหกล้มในห้องน้ำ ในครัว ยางกันลื่นแบบมีรูระบายน้ำ ยางปูพื้นฟิตเนส สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ โรงเรียน สถานออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม
11. HDG/Stainless Steel Grating Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Clamshell Clip Holder Holds Stainless Steel Grid Plate / Zinc-plated Stainless Steel Plate. Mostly, the stainless steel clip is used for mounting plate, fiberglass or stainless steel sheet. Individual zinc plated steel lock is designed to mount the grate plate to the bottom base. By adjusting the retention bracket. Both are similar. Customers can choose from a variety of sizes to match the size of the screen and the size of the screen. อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็กชนิดแสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส ส่วนตัวล็อคที่ทำจากเหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง
12. Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate frame around the base of the tree. FRP Steel and Steel Block Ring / Grid / Guard / Grates Road Safety Grating Frame Support Frame Used for decoration Cultivate soil to keep watering easy to tap. It also protects the car when running through. Very popular in Land Garden Scape. Tough tough Or use as a parking grid replacement block worm block road paved decorative lawn floor. กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป FRP Steel iron Plastic Big Tree Ring/Guard/Grates pit road Safety Grating Cover Frame Support กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้สำเร็จรูป ใช้สำหรับงานตกแต่ง พรวนดินให้ดูแลรดน้ำถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็นการป้องกันรากแก้วกรณีมีรถวิ่งผ่านได้ นิยมใช้กันมากในงาน Land Garden Scape งานภูมิสถาปัตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน หรือใช้เป็นตะแกรงลานจอดรถ ทดแทน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป
13. FRP FibreGlass Diamond Checker Plate Manhole Cover Grating The dense cover closes the drain hose cover. FRP Manhole Cover Grating (Made to order for any size) The latest technology of fiberglass drainage cover. Made to cut all sizes (Tailor Made) immediately within 2-3 days, lightweight, not corrosive weather throughout the life of the installation, easy to open the lid easy maintenance. Designed to replace the steel plate with dipstick. Original cast iron pond ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักระบบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for any size) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบำรุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม
14. Ceiling Trellis Shade Grilles : Lattice Blinds, Blinds, Blinds, Blinds, Blinds, Decorative Lightings, Aquariums, Ceilings, Ceilings, Curtain Walls Fence rail partition partition Awning blinds Awnings Wall Panels, Colorful General Screen Partition Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened ceiling panel textures, Splashboard / Weatherboard / Slat blinds แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง
15. FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Reinforced Slab Wall Floor Concrete Building Construction FORMWORKS TIES Timber Carpenter Design System: DYWIDAG TIE ROD เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น(ไทร็อด) + WingNut(วิงนัท) + Water Stopper + steel cone / Hole Spacing Fiberglass FormTies / Scaffolding Price Suppliers High tensile fasteners It can be used for all types of concrete, such as a large wall of concrete, consisting of steel, form, tennis, nautical, waterproof joints, bolts, lock nut, Cheek cone, spring clamp spring, clamp wedge, plastic cone, steel scaffold with poles อุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น กำแพงกันดินใช้กับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เหล็กยึดแบบ ฟอร์มทายไทน์ , วิงนัท, ข้อต่อกันน้ำ, น็อตหกเหลื่ยม, น็อตล็อค, ข้อต่อตรง, เชียร์โคน, แคล้มป์สปริง, แคล้มป์ลิ่ม, พลาสติกโคน นั่งร้านเหล็ก ประกับ โพลีโคน

The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, paper leaves, stone rods, grate boxes, water intake The sidewalk, the side of the footpath, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating road traffic highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Drainage Grates Inlets, Frames and Curb Inlets 
Drainage grates are designed to accept water and can be round, square, or rectangular. It is typically sold with a frame, curb inlet frame, monument box, or bridge drain. Some markets call these slotted covers.
Access Covers, Grates and Frames | INLETS & STORM SEWERS 
Grating Thai produces and offers a variety of cast iron drain bridge scuppers. the bridge scupper street and construction castings to meet ASTM and AASHTO criteria. In addition, our castings meet federal and state DOT specifications; and other county, city or local standards. Customer choices are typically based on shape, size, load rating, material type, pick options, and lock type.
Manhole frames and covers can be round, square or rectangular. They’re typically available as an assembly or set depending on whether assembled together before shipment.
Optional “Dump No Waste! Drains To Waterways” and other custom cast-in lettering is an effective way to support local environmental initiatives. Drainage castings or grates are typically sold with a frame, curb inlet frame, monument box, or bridge drain. Some markets call these slotted covers. Specifying the appropriate drainage solution is an important part of a storm water management plan. The wide array of products includes ditch grates, pipe grates, curb and gutter inlets and catch basins.Grating Thai has the trench drainage solution to fit your application from pedestrian areas to airport loading ramps expandable, and available in numerous widths. Designer trench grates may be standalone architectural enhancements, or can accompany matching tree grate designs.

Bridge Drain Scupper | Storm Drain Inlets offers an excellent drainage solution for bridge applications. The scupper systems collect water from bridge deck surfaces to convey this water to appropriate positions beneath the bridge. The key advantage on our scuppers is its lightweight construction.

A catch basin (storm drain inlet, curb inlet) is an inlet to the storm drain system that typically includes a grate or curb inlet where stormwater enters the catch basin and a sump to capture sediment, debris and associated pollutants. They are also used in combined sewer watersheds to capture floatables and settle some solids. Catch basins act as pretreatment for other treatment practices by capturing large sedime nts. The performance of catch basins at removing sediment and other pollutants depends on the design of the catch basin (e.g., the size of the sump), and routine maintenance to retain the storage available in the sump to capture sediment.
Catch basins are used in drainage systems throughout the United States. However, many catch basins are not designed for sediment and pollutant capture. Ideal application of catch basins is as pretreatment to another stormwater management practice. Retrofitting existing catch basins may help to improve their performance substantially. A simple retrofit option of catch basins is to ensure that all catch basins have a hooded outlet to prevent floatable materials, such as trash and debris, from entering th e storm drain system.
Most curb opening inlets depend heavily upon an adjacent depression in the gutter for effective flow interception. Greater interception rates result in shorter inlet lengths. However, a large gutter depression can be unsafe for traffic flow and bicycle operation near the gutter line. Therefore, a compromise is in order when selecting an appropriate value for the gutter depression. The depth of the gutter depression
Some municipalities in the state prefer to recess curb inlets with significant depression to minimize interference with traffic flow. The inlet is recessed from the line of the curb and gutter such that the depression does not extend beyond the gutter line. This may improve driveability; however, the curb transition may pose a hazard to traffic. Curb opening inlets are useful in sag and on-grade situations because of their self-cleansing abilities and hydraulic efficiency. Additionally, they are often preferred over grate inlets because the inlet is placed outside the travel way and poses less of a risk to motorists and bicycle traffic.
A drawback of curb opening inlets is that the flowline of the opening is fixed and not readily adaptable to changing pavement levels as occur in surface treatment overlays. Successive overlays can gradually reduce or even eliminate the original opening available for water removal, unless the pavement edge is tapered to the original gutter line.

For the most part, grate inlets are used in sag configurations in gutters, adjacent to concrete traffic barriers or rails (where curb inlets would not be practicable), V-shaped gutters with no curb or barrier, and ditches. Grate inlets may also be used at on-grade situations combined with curb inlets. Grate inlets adapt to urban roadway features such as driveways, street intersections, and medians. When grate inlets are specified, the grate configuration and orientation should be compatible with bicycle and wheelchair safety.
Access to the storm drain system through a grate inlet is excellent in that, usually, the grate is removable. On the other hand, maintenance of grate inlets can be a continuing problem during the life of the facility; the propensity to collect debris makes grate inlets a constant object of maintenance attention. As such debris accumulates it obstructs the flow of surface water into the inlet. Grate inlets also present potential interference with bicycles and wheelchairs.

Linear Drains 
Linear drains were designed for the interception of wide spread, low flow situations. Applications include intercepting sheet flow from the roadway when collection at a concentration point is not practical, or providing a generalized inlet for stagnate flow on pavements without slope. Linear drains have the advantage that no depression is necessary for hydraulic efficiency. Linear drains may be useful in problematic areas where curb and grate inlets are ineffective, such as along a median barrier, and at super elevation transitions. Linear drains can also be installed transversely across the roadway. However, linear drains have several drawbacks: Linear drains have a high propensity to collect debris in sag configurations. Regular maintenance is required to clear debris from over the drain inlet. Installation can be difficult. Because the inlet is installed flush with the surface of the pavement, placement is critical.

Slotted Drains 
Slotted drains consist of a corrugated pipe with an extended slot, or throat, at the top (see Figure 10-5). The throat of a slotted drain inlet is ordinarily reinforced for structural integrity. Slotted Drain Inlet. Slotted drains should be installed with sufficient slope to provide a cleaning velocity for the corrugations. If not, regular cleaning and maintenance must be scheduled on the slotted drain. Clean out access boxes are usually needed at the far end of each slotted drain run to facilitate regular maintenance and cleaning.

Trench Drains 
Trench drains may be precast or cast-in-place. Figure 10-6 illustrates the body and grate of an installed precast trench drain. Precast trench drain. Trench drains have the advantage of a shallower embedment depth and an extremely smooth invert that doesn’t retain sediments, but the disadvantage of having a limited volume because of their size. Trench drains on Department roadways are required to have non-removable grates because removable grates may come loose or move which will create a traffic hazard. The grates specified by the Department have a minimum of 60% open space which allows for cleaning with a vacuum truck or water truck without removing the grates.

Combination Inlets 
Combination inlets such as curb and grate can be useful in many configurations, especially sag locations. Because of the inherent debris problem in sags, the combination inlet offers an overflow drain if part of the inlet becomes completely or severely clogged by debris. Maintenance of combination inlets is usually facilitated by the fact that the grate is removable, providing easy access to the inlet and associated storm drain system. Combination inlets used on-grade generally are not cost-effective because of the relatively small additional hydraulic capacity afforded. Authentic data on such combinations are insufficient to establish accurate factors for determining the true capacity of a combination inlet. For a combination curb and grate, assume that the capacity of the combination inlet comprises the sum of the capacity of the grate and the upstream curb opening length. Ignore the capacity of the curb opening that is adjacent to the grate opening.

Inlets in Sag Configurations 
An inlet in a sag configuration is considered the “end of the line” because the water and its debris load have no other place to go. Because of this, failure of an inlet in a sag configuration often represents a threat to the successful operation of a storm drain system. Therefore, the hydraulic designer must consider some additional items such as complex ponded width and complex approach slopes. In a sag configuration, the controlling ponded width can be from one of two origins. The inlet itself may cause a head that translates to a ponded width, and the flow in the curb and gutter from each direction subtends its own ponded width. If the sag is in a vertical curve, the slope at the sag is zero, which would mean that there is no gutter capacity. In reality there is a three-dimensional flow pattern resulting from the drawdown effect of the inlet. As an approximation, one reasonable approach is to assume a longitudinal slope of one half of the tangent grade. Because the water or its debris load can go no other place, an appropriate safety factor should be applied to the inlet size. For grate inlets in sags, the usual safety factor is approximately two; for curb inlets, the factor can be somewhat less. In application, the factor of safety for a grate inlet is applied as a safety reduction factor, or clogging factor. For example, a safety factor of 2 would result in a clogging factor of 50%, which assumes that half the grate is clogged by debris. Where significant ponding can occur such as in an underpass and in a sag-vertical curve, good engineering practice is to place flanking inlets on each side of the sag location inlet to relieve some or most of the flow burden on the inlet in sag. Flanking inlets should be analyzed as inlets on-grade at some specified distance (usually 50 or 100 feet) away from the low point on the sag vertical curve.

Median/Ditch Drains 
Drains or inlets appearing in ditches and medians are usually grate inlets and are also termed “drop inlets.” The operation of the inlet is enhanced by a concrete riprap collar that forms a type of bowl around the inlet. Often, such an inlet is in a sag (sump) configuration created by a ditch block. Department research ( 0-5823-1) indicates that a six inch ditch block may not be adequate to ensure complete capture of flow; a taller ditch block may be necessary. However, the designer must either determine the required depth for complete capture, or account for flow over the ditch block to the next inlet. Care must be taken to ensure that the ditch block slopes meet clear zone standards.

Drainage Chutes 
Drainage chutes, also referred to as over-side drains or curb slots, are commonly used at the ends of bridges to either prevent flow from running onto a bridge deck, or to prevent flow from running off a bridge deck onto the pavement. There may be other locations where a drainage chute or curb cut may be useful in removing flow from the pavement where no storm drainage system is present and where suitable outfall is present behind the curb and gutter section. In most cases, an opening in the curb connects to a scour-resistant channel or chute which prevents erosion of the embankment or slope. In some instances, the channel or chute may be replaced with a pipe placed in the roadway embankment as illustrated in Figure 10-8. This treatment facilitates mowing and other maintenance but also introduces its own maintenance needs to keep it from clogging.

Inlet Locations 
The inlet location may be dictated either by roadway elements, hydraulic requirements, or both. Inlets should be placed upstream of roadway elements such as sags, street intersections, gore islands (see Figure 10-9), super elevation transitions, driveways, cross-walks, and curb ramps (see Bypass Flow Design Approach). Flow across intersections, ramps, and to a lesser extent, driveways, may cause a traffic hazard, while flow across cross-walks and curb ramps may cause a pedestrian hazard. Inlets at these locations should be designed to capture 100% of the flow. Inlets should also be located hydraulically to prevent excessive gutter flow and excessive ponding.

Drain inlets collect water from roads and parking lots and convey it to an underground storm drain system. Drain inlets incorporated into a curb and gutter systems are called curb inlets. Drain inlets have minimal water quality benefit alone; however, in a developed watershed they are often a necessary component of a drainage system that as a whole has a water quality benefit. There are design elements that can be incorporated into a drain inlet to achieve some water quality benefit.
APPLICABILITY Drain inlets are suitable along paved roads, parking lots, paved swales, or rock-lined ditches where permanent storm drain system are currently installed or planned to be.
Drain inlets Advantages Prevents discharge of degraded runoff water from roadside ditches and Reduces discharge velocity from culverts/curbs by dissipating energy.


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย
CHANCON COMPANY LIMITED || GratingThai Co., Ltd. (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
#Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: mkt@chancon.co.th   |     Line@: @iCHANCON     Line(iD): iCHANCON 
Website: www.chancon.co.th   |   http://GratingThai.com   |   http://GratingThai.co.th   |   http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com 
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThGrating_Manhole_Expert | manufacturer wholesale – retail | recruit distributors Sales, Dealer, Agent, Distributor || CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory Chantilly Connecticut company manufactures and sells FRP Grating grate drainage gutters. Grate walkway Bo lid cover pipe sewage system
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co., Ltd., (Office Head, opposite Central Rama 2) at 199 Soi 21/1 fords SMD Thian, Bangkok, Thailand Thailand Bangkok Bangkok
#Mobile (the Sales). : 081 932 7894, 061 647 0184-6 the Tel: 02 451 0780-1, the Fax: 02 451 0786
the E-mail the: Mkt@chancon.co.th   | @ the Line: @iCHANCON     the Line (iD is): ICHANCON
US Website: the www. chancon.co.   เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th   |   Line@: @iCHANCON   |   Email: mkt@chancon.co.th |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

 

=============================================================================

 

Khmer (Language)

 

ពិដានដុតស្រមោលអេក្រង់ស៊ុនរបាំងប្លុកតម្រងដាក់ថង់ពន្លឺ។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ blinds ក្នុងកំឡុង slats, awnings

 

បន្ទះជញ្ជាំងវាំងននពិដាន, របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ blinds ក្នុងកំឡុង slats, សុទ្ធ awnings នេះជាការ hinge ជញ្ជាំងគម្រប pergola:   ខ្យល់, ដុតព្យួរវាយនភាពអំពូល, Splashboard / Weatherboard / slats លារ / ការស្រមោល trellis, តុសសកុដិគណៈកម្មាបន្ទះជញ្ជាំង, ចម្រុះអគ្គអេក្រង់មួយ, ភាគថាសនៃការប្រឆាំងនឹងការដែលបក្សីការត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិទទួលបានការសម្រេច, ការកាត Mini តុបតែងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបំពាក់ដោយគ្រឿងបរិក្ខារវាំងនន, ចម្លាក់នេះ, ក្រឡាចត្រង្គគម្របបើកពិដានក្រឡា។

ជម្រើសសម្ភារសម្រាប់ បន្ទះជញ្ជាំងវាំងនន របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ blinds ក្នុងកំឡុង slats, awnings បក្សីសុទ្ធ។ បត់ pergola hinge ជញ្ជាំង (ដុតប៉ាតង់ប៉ាតង់ព្រលានយន្តហោះនាង Shannon) ។

គុណភាពគឺជាគន្លឹះក្នុងការតុសសកុដិរបស់អ្នក។ របងជញ្ជាំងបន្ទះនៅជុំវិញដួលរលំគ្នាដោយសមា្ភារៈដែលបានប្រើ។ នឹងប៉ះពាល់ដល់លំនាំនៃជីវិត (ជីវិត។ រចនាប័ទ្ម) នៃបុគ្គល លក្ខណៈសម្បត្តិដូច សំឡេងង សម្រស់ស្រស់ឆើតឆាយ សំណាញ់រូបរាង ភាពស្រអាប់ / ឧទាហរណ៍មួយដែលមានតម្លាភាព, ការជ្រើសរើសសម្ភារៈនៃ awnings ពោរពេញដោយសន្លឹកគម្របដែក (សន្លឹកដែក), តុសសកុដិ, ប្រក់ដំបូលក្បឿង (សន្លឹកអាបស្តូ), តុសសកុដិ Polycarbonate (Polycarbonate) ការធ្លាក់ចុះនេះគឺអសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញតាមរយៈ។ នៅពេលដែលវាភ្លៀងរំខានបុក លំហូរខ្យល់ នេះរនាំងចេញផ្សងក្តៅ បើអ្នកប្តូរទៅជាការបង្ហូរចេញជញ្ជាំង, តុសសកុដិគ្រោងដែលដើរតួនាទីជាអ៊ីសូឡង់ពីព្រះអាទិត្យ។ និងកំដៅពេញដោយរស្មីនៅក្រោមដំបូល ចលនាឈាមរត់ខ្យល់ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការផាសុខភាពមិនតឹង។ សំឡេងភ្លៀងធ្លាក់ចុះនៅលើដំបូលតុសសកុដិស្រាលជាងមុននេះ។ និងសំឡេងពីវត្ថុធាតុដើមនោះឡើយពង្រីកនៅពេលដែល heated ។

ឆានែលក្រុមហ៊ុនចែកចាយនិងផលិតកម្មមាតិកា។ បន្ទះជំនួសសម្រាប់ របង slats, សិប្បនិម្មិត, កម្រាលឈើសំយោគប្លាស្ទិចសមាសធាតុ PE នៅឈើ, WPC, PVC ឈើជាន់ឈើ, អាង។ កម្រាលឈើតោនសិប្បនិម្មិត – ប្រហោង របងឈើជុំវិញជាន់ឈើសិប្បនិម្មិតនៃគម្រោងអាងហែលទឹកនៅព្រលានយន្តហោះក្រុង Bangalore ក្លឹបវិមានកីឡាវាយកូនគោលហាងនាយកដ្ឋាននៅសណ្ឋាគាររោងម៉ាស៊ីនកិនបន្ទះសាងសង់លំនៅដ្ឋាន។ ច្រកចូល alcove សិប្បនិម្មិតដើម្បីអគាររមណីយដ្ឋានជណ្តើរឈើកន្លែងចតរថយន្តសិប្បនិម្មិត។ នៅក្បែរឆ្នេរ សួនទឹកសិប្បនិម្មិតឈើជុំ ការងារនិងជញ្ជាំងស្តិនស៊ីលសន្លឹកពិដាននៃ slats របងប្លាស្ទិចពិការភ្នែកចោរដែលលួចខាងក្រៅ Collingwood ។ Palisades Natura CONWOOD ។

ប្រភេទនិងទំហំនៃការដាក់ស្រមោលព្រះអាទិត្យសំណាញ់ដុតបញ្ជាក់។

1. FRP ពិការភ្នែក grating ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរន្ធ 50x50mm 13mm កម្ពស់ស្តង់ដានៃការ 1,2 សន្លឹក x 4 ម៉ែត្រ។ ។ FRP ផ្សិត 50x50x13mm ទំហំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | ។ ស្តង់ដា មានទំហំ 1.2 x 4.0 ម៉ែត្រ។

2. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ FRP ពិការភ្នែកព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរន្ធ 38x38mm 13mm កម្ពស់ស្តង់ដានៃការ 1,2 សន្លឹក x 4 ម៉ែត្រ។ ។ FRP ផ្សិត 38x38x13mm ទំហំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | ។ ស្តង់ដា មានទំហំ 1.2 x 4.0 ម៉ែត្រ។

3. FRP ពិការភ្នែក grating ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរន្ធ 83x83mm 25mm កម្ពស់ស្តង់ដាសន្លឹក 1 x 4 ម៉ែត្រ។ ។ ផ្សិត FRP 83x83x25mm ទំហំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | ។ ស្តង់ដា មានទំហំ 1.0 x 4.0 ម៉ែត្រ។

4. ការបើកការសម្ពោធសំណាញ់ឡេការពារកម្តៅថ្ងៃភ្នំពេញ 15mm កម្ពស់ 19x19mm ស្តង់ដានៃការសង់ទីម៉ែត្រសន្លឹក 50×50 ។ ប៉ាតង់ AVC ភ្នំពេញសំណាញ់ទំហំ 19x19x15mm |: ទំហំ 50×50 សង់ទីម៉ែត្រស្តង់ដា។

5. ការបើកការសម្ពោធភ្នំពេញ blinds សំណាញ់ឡេការពារកម្តៅថ្ងៃ 30mm កម្ពស់ស្តង់ដារ 15x30mm ឌីសសង់ទីម៉ែត្រ 30×100 ។ ។ ។ ប៉ាតង់ AVC ទំហំភ្នំពេញដុត 15x30x30mm | ទំហំ: ។ ស្តង់ដា 30×100 សង់ទីម៉ែត្រ។

ក្ខណៈពិសេសនៃបន្ទះជញ្ជាំងនិងពិដានក្រឡាចត្រង្គ លក្ខណៈពិសេសនៃការព្យួរពិដានដុតបន្ទះ។

1) ក្រឡាចត្រង្គសំណាញ់គំរូ: ការ៉េ (ការេសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ) និងចតុកោណ (ចតុកោណកែងនោះដុត)
2) គុណភាពវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាព: ដោយប្រើគុណភាព។ សម្ភារៈដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៃការ FRP ជីវិតដែលមានប្រយោជន៍កញ្ចក់ជាតិសរសៃឆ្នាំឬ 100 ទូទៅការប្រើប្រាស់សម្ភារមានគុណភាពធ្វើពី Polypropylene, PP, polypropylene នាយករដ្ឋមវេទគឺថោកជាង
3) កម្រាស់នៃ hanger ជញ្ជាំង rack (។ កម្រាស់): ។ ពី 13-30mm ខ្លាំងណាស់ស្រាលបំបែកធន់ទ្រាំនឹងសារធាតុគីមីដែលមិនមែនជា corrosive ដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅកម្រាលសន្លឹកផ្លូវឬ Sieve បានដើម្បីបង្ហូរលើសចំណុះ
4) វិធីសាស្រ្តផលិតច្របល់ចូលទៅក្នុងការលាយជាមួយ workpiece នេះ។ ជ័រក្រុមហ៊ុន H នេះត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងមួយ ឬប្រើចាន washer ជាពុម្ពមួយក្នុងករណីនេះគឺការបង្ហូរចេញសម្ភារៈជញ្ជាំងល្អក់, PP,
5) ស្ដង់ដារសម្រាប់ការជញ្ជាំងប្លាស្ទិចការបង្ហូរចេញឌីសភ្នំពេញមាន 25×100, 30x100cm ។ ហើយសម្រាប់បន្ទះជញ្ជាំង grating FRP មានទំហំធំជាង 120x400cm មួយ។ ។ វាអាចត្រូវបានបញ្ជាឱ្យតាមដែលត្រូវការ 6) បង្កើតខ្លួនគេជាស្ថាបត្យករដូចជាការជ្រើសរើសពណ៍ (ចម្រុះ) ដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំ (ទំហំបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជា) ជ្រើសរើសយកសំណាញ់រន្ធ (សំណាញ់នានានេះទំហំ) 

7) ប្រព័ន្ធម៉ោន។ រឹបអូសរឺទម្ងន់ស្រាល សារនេះគឺជាការធម្មតាដូចជាការដំឡើងបន្ទះជញ្ជាំងក្រឡាចត្រង្គ, alloy អាលុយមីញ៉ូម 

បន្ទះជញ្ជាំងពិដានភ្នំពេញនិងក្រឡាចត្រង្គ / FRP បើកចំហរពិដានក្រឡា។

ជាទូទៅអគារប្រើអាលុយមីញ៉ូមគំរបដុត (កោសិកា) ចូលទៅក្នុងពិដាន។ អគារនេះដែលនឹងបង្កើតឆើតឆាយទំនើបនិង quaint ។ គំរបដុតនេះ ដំណោះស្រាយនេះអាចជារលូន នៅខាងក្នុងលំនាំនិងចង្វាក់នៃបន្ទាត់ត្រូវបានសម្របសម្រួលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គំរបដុតអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់។ សម្របខ្លួនទៅនឹងគ្រប់ប្រភេទនៃតំបន់ដើម្បីបង្កើតគ្មានថ្នេរ។ ទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតទាំងអស់ មានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងនិងការប្រើប្រាស់បានយូរក្នុងការឆានែលជារៀងរាល់។ ធ្វើឱ្យចន្លោះជាវិមាត្រមួយ។ សំណាញ់ពិដានគឺមានប្រើប្រាស់បានយូរនិងខ្លាំង។ លក្ខណៈពិសេសមួយត្រូវបានរុះរើយ៉ាងងាយស្រួល។ អាចត្រូវបានតុបតែងជាមួយការណ៍ភ្លឺគឺមិនកខ្វក់, មិនស្អាតនិងងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង។ ដើម្បីផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត បន្ទប់ដំណើរសម្រាប់អាងទឹក, ផ្សារទំនើប, រោងកុន, ពិព័រណ៍, ស្ថានីយ៍បន្ទប់តាំងបង្ហាញក្នុងនោះមានទាំងទីតាំងផ្សេងទៀត។       បន្ទះជញ្ជាំងពិដាននិង Chancon ក្រឡាចត្រង្គជាតិសរសៃដែលផលិតចេញពីកញ្ចក់និងប្លាស្ទិចពហុ propylene គុណភាពពិសេសគឺយ៉ាងខ្លាំងប្រើប្រាស់បានយូរនិងមានទម្ងន់ស្រាល។ តាមរយៈដំណើរការនៃការលាយពណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគំរូនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែថ្នាំកូតមួយ។ បន្ទាប់មកចាក់ក្នុងពុម្ព (ផ្សិតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ) នេះអតិថិជនអាចជ្រើសជួររបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៃស្រមោលនិងណ៍។ អាចរកបាននៅផ្ទៃខាងក្នុងនៃអគារនេះ។ ដែលអាចប្រើបាន ការេទាំងពីរ និងចតុកោណ ទំហំនិងពណ៍ យើងជួបគ្នាដើម្បីស្វែងរកស្ថាបត្យករដែលបានសហការជាមួយ។ ជ្រើសការតុបតែងនិងប្រែប្រួលដើម្បីបង្កើតអគារប្រណិតមួយ។

ល្អក់ Weatherboard ការដាក់ស្រមោល canopy / ស្រមោល trellis ចម្រុះ។

បន្ទះពិការភ្នែកពិការភ្នែក slat ការដាក់ស្រមោល, ការ awnings, trellises ឯករភជប់ប្លាស្ទិចឈើបន្ថែមភាពឯកជនទៅផ្ទះរបស់អ្នក។ បើគ្មានការបង្កើតរឹងមាំមួយធ្ងន់ពេក។ ការប្រើប្រាស់នៃការដាក់ស្រមោលល្អក់លំនាំជាក់លាក់មួយ។ ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសរីករាយសម្រាប់ការលួងលោមនៃផ្ទះឬការិយាល័យរបស់អ្នក។ អ្នកអាចធ្វើឱ្យតំបន់ការបំបែកឬការប្រើប្រាស់។ និងអារេមួយនៃតំបន់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងបញ្ហាប្រើប្រាស់បានយូរហើយច្រែះនេះដូចគ្នាមិនឃើញទម្លាប់សម្ភារៈដូចជាធ្វើពីដែកថែបក្រឡាក្បឿងដំបូលសន្លឹកដែកឬជាតិសរសៃដុំថ្មទូទៅ។ មានអារម្មណ៍ថាដូចស្មើចម្រុះថ្មី។ ជាមួយនឹងការកោះនេះនិងធូលីនោះទេ។ ភាពកខ្វក់ដែលមិនត្រូវបានបង្កប់ ដូច្នេះធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការសមាត។ ប្រើតែសាប៊ូនិងទឹកជាមួយកណាត់សាតដើម្បីលុបស្អាត។ ការដាក់ស្រមោល, អ្នកនឹងមើលទៅភ្លឺជាថ្មី។ យើងនឹងបន្តដើម្បីកំណត់តំបន់ក្រៅដូចជារោងឡានផ្ទះបាយឬភាពសប្បាយរីករាយសួនច្បារផ្ទះរបស់អ្នកឬផ្ទះនោះគឺនៅតែស្រស់ស្អាតផងដែរ។

ការយល់ដឹងអំពីខ្យល់ចេញចូលមានកូនអំពីស្លឹកព្យួរពិដាននោះល្អក់វាយនភាព, grilles ខ្យល់ “ស្លឹក” គឺជាការមួយនៃសមាសភាគនៃការបំពេញបន្ថែមនេះនឹងត្រូវបានដំឡើងដើម្បីការពារព្រះអាទិត្យ, ភ្លៀង, មនុស្សជាច្រើននៅតែជ្រើសរើសយកការដំឡើងស្រស់ស្អាតផងដែរ។ ស្លឹកបច្ចុប្បន្នអាចជ្រើសពីរចនាប័ទ្មរូបរាងនិងសមា្ភារៈដែលអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានៃផ្ទះមួយ។ ក្រៅពីការតុសសកុដិដើម្បីផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅតំបន់នេះ។ ទ្រង់ទ្រាយនៃតុសសកុដិនេះ ការចូលដំណើរការទៅផ្ទះនោះគឺជាការល្អ វាធ្វើឱ្យមើលទៅស្រស់ស្អាតផ្ទះ ខ្ញុំបានដើររកមើលពីចម្ងាយ, វាជាការមិនបាន។

បន្ទាប់មកចុចលើតុសសកុដិរូបរាងស្រមោល។ ក្នុងការបន្ថែមទៅរូបរាងនៃការ canopy នេះគឺស្រស់ស្អាត។ លំនាំផងដែរមានការកំណត់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងផ្ទះនោះ។ នោះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យត្រជាក់ផ្ទះ។ បច្ចុប្បន្នផ្ទះនេះត្រូវបានផ្តោតជាសំខាន់នៅលើបង្អួចនិងទ្វារ។ កញ្ចក់មួយដើម្បីផ្តោត ភ្នែក airy ជ្រុងនីមួយមានព្រះអាទិត្យ និងភ្លៀងគឺមិនដូចគ្នា នោះជាកន្លែងដែលម្ចាស់ផ្ទះគួរតែផ្តោតលើទម្រង់ឆ្លាស់នៃការ canopy មុន។ សម្រេចចិត្តដើម្បីកសាងឬដំឡើង ដើម្បីសម្តែងល្អឥតខ្ចោះនិងងាយស្រួលទៅតំបន់នេះ
1 តុសសកុដិស្លឹកកោងក្បឿងដំបូលកោងអតីតមិនអាចត្រូវបានប្រើជាមួយទូទៅ។ ដោយសារតែដុំឥដ្ឋជាទូទៅមិនឆបគ្នាជាមួយពត់បាន។ ក្រុមហ៊ុនដែលមានក្រឡាចត្រង្គក្បឿងពិដាន។ អាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមើលទៅរលោងនិងភ្នែកណ៍ចាប់។ គ្រាប់ចុចដែលអាចត្រូវបានកាត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវកោង។ វាជាការសមរម្យសម្រាប់តុសសកុដិ, ផ្ទះប្រណីតនៅលើទំនើប
2. ការប្រើតុសសកុដិនៅត្រង់រចនាប័ទ្មបុរាណនិងសហសម័យជាមួយនឹងការផ្ទះដែលមានដំបូលលើកភាគីម្ខាងទៀតជាងម្ខាងទៀត។ ដើម្បីអាចគ្របដណ្តប់និងការបង្ហូរទឹកផងដែរ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ស្លឹកសន្លឹកដែកថែប។ ឬពិដានម៉ោនព្យួរពីពិដាននៃផ្ទះនោះ។

ជាទូទៅ canopy ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវរឹងបិទជិត។ បើទោះបីជាសាភ័ណភ្ពជញ្ជាំងដោយមានជញ្ជាំងរឹងបានបិទនៅលើភាគីទាំងអស់និងបានធ្វើឱ្យ ventilated ទេ។ បន្ទប់នេះត្រូវបាន sweltering សីតុណ្ហភាពនឹងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងការរស់នៅ។ ការរចនាស្លឹកថ្មី ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីថាតំបន់ស្ងួត។ វាគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវលក្ខណៈតម្លាភាពមួយ, ប៉ុន្តែការដាក់ស្រមោល របង FRP ភាគថាសផ្លូវរថភ្លើងរបង bulkhead ភាគថាស / អេក្រង់ទូទៅចម្រុះ 
យើងមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវការចែកតំបន់ផ្សេងគ្នានៃផ្ទះឬការិយាល័យ។ ចំពោះការបានបន្ថែមភាពឯកជនទៅក្នុងតំបន់នៃផ្ទះនោះ។ ប៉ុន្តែនៅតែមិនគិតពីសោភ័ណ្ឌដើម្បីបង្កើនរូបរាង។ ធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកផងដែរ។ ការយល់ដឹងអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះ។ ផលិតផលនេះនៅលើ បន្ទះជញ្ជាំងវាំងនន របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ blinds ក្នុងកំឡុង slats, សុទ្ធ awnings ជញ្ជាំង pergola ការ hinge ផ្នត់ ភាពខុសគ្នាច្រើនទៀត ម៉ូដែលនីមួយមានភ្លឺស្អាត រចនាថ្មីនិងតែមួយគត់ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេរីភាពក្នុងការម្ចាស់ផ្ទះនិងស្ថាបត្យករបង្កើត។ បានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើបុគ្គលគ្នាផងដែរ។ អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតុបតែងសួនច្បារឬនៅជុំវិញផ្ទះនោះដើម្បីជួយបំភ្លឺផ្ទះនៅក្នុងរចនាប័ទ្មទំនើប។

របង rails ភាគថាស bulkhead  របង FRP, ចម្រុះភាគថាសអេក្រង់ទូទៅ។

យើងផ្តល់ជូននូវការមិនត្រឹមតែដើម្បីចែកតំបន់ផ្សេងគ្នានៃផ្ទះឬការិយាល័យ។ ចំពោះការបានបន្ថែមភាពឯកជនទៅក្នុងតំបន់នៃផ្ទះនោះ។ ប៉ុន្តែនៅតែមិនគិតពីសោភ័ណ្ឌដើម្បីបង្កើនរូបរាងនៃផ្ទះរបស់អ្នកផងដែរយល់ដឹងអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះ។ ផលិតផលនេះនៅលើ បន្ទះជញ្ជាំងវាំងនន របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ blinds ក្នុងកំឡុង slats, សុទ្ធ awnings ជញ្ជាំង pergola ការ hinge ផ្នត់ ភាពខុសគ្នាច្រើនទៀត ម៉ូដែលនីមួយមានភ្លឺស្អាត រចនាថ្មីនិងតែមួយគត់ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេរីភាពក្នុងការម្ចាស់ផ្ទះនិងស្ថាបត្យករបង្កើត។ បានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើបុគ្គលគ្នាផងដែរ។ អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតុបតែងសួនច្បារឬនៅជុំវិញផ្ទះនោះដើម្បីជួយបំភ្លឺផ្ទះនៅក្នុងរចនាប័ទ្មទំនើប។

trellises pergolas, ភាគថាសតុបតែង slats ពិការភ្នែក, កាត Mini វាំងននសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតុបតែង។

លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺជាផ្នែកមួយនៃសួនច្បារដែលបានប្រើដើម្បីឱ្យមាននៅលើអ្នកឡើងភ្នំដើមឈើនោះ។ ឬដើម្បីដំឡើងភាគថាសមួយ។ ឬដូចជាការតុបតែងនៅក្នុងសួនមួយ វាត្រូវបានប្រើជាជញ្ជាំងព្យួរសម្រាប់ការបែងចែកនៃចន្លោះនៅក្នុងសួនច្បារនោះផងដែរ។ កុំបារម្ភ, បញ្ហាដូចជាការបំបែក, រនាបឈើផងដែរ។ លក្ខណៈពិសេសគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទាំងនេះជាមួយនឹងការ, អ្នកអាចប្រើ ប្លាស្ទិចឬជាតិសរសៃកញ្ចក់ដកមួយចំនួននៃតម្លៃល្អបំផុតរបស់យើង។ ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មានភាពខុសគ្នាច្រើនដូច្នេះគឺ ម៉ូដែលនីមួយមានការរចនាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការថ្មីនិងតែមួយគត់

trellises pergolas, ភាគថាសតុបតែង។ slats នៃព្រលានយន្តហោះនាង Shannon FRP ផលិតពីប្លាស្ទិចដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ធ្វើឱ្យសម្ភារៈមួយដែលអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តឬស្រស់តមបក់, របកគូរមិនបានសូម្បីតែមានការប៉ះព្រះអាទិត្យ។ សម្ភារៈថ្នាក់ទីណ៍ទៅនឹងសាច់បាន។ ចាប់តាំងពីពេលដំណើរការផលិតកម្ម មានហើមដែលបង្កឡើងដោយទឹកនិងសំណើមនោះទេ។ កុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឬការចំណាយនៃការថែរក្សារបស់អ្នកពេញមួយជីវិតនោះទេ។ ភាពទាក់ទាញនៃផលិតផលនេះ, នៅក្នុងការបន្ថែមទៅ FRP ប្លាស្ទិចដែលមានគុណភាពល្អ។ ការដំឡើងនេះត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្ម តាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើឱ្យការដំឡើងមានភាពងាយស្រួលនិងងាយស្រួលបន្ថែមទៀត។ បន្ទះឈើយ៉ាងស្អាតធ្វើការចិត្ត។ ចូរកុំទុកវីសដែលអាចមើលឃើញ។ កុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាណ៍ឬលាបប្រមូល
បន្ទះឈើឈើនៃមាតិកាឆានែលត្រូវបានធ្វើឱ្យពិការភ្នែកអាច slats តំបន់ស្រមោល slat ជញ្ជាំងតុសសកុដិឬជញ្ជាំង slat របងខ្យល់។ វាបានបង្កើតឡើងច្រើនជាង 100 រចនាប័ទ្មដើម្បីសម្រួលរាល់តម្រូវការ។ រចនាប័ទ្មសម័យទំនើបសហសម័យរចនាប័ទ្មធម្មជាតិឬធម្មជាតិសម័យទំនើបរលោង

ឈើលើសពីនេះទៀតបន្ទះឈើនឹងព្រះអាទិត្យនិងភ្លៀង, ខ្យល់និងភាពឯកជននៅក្នុងផ្ទះ។ ខ្ញុំសារភាពថាជាច្រើនដង battens ឈើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្ទះផងដែរ។ ផ្ទះនេះមើលទៅស្រស់ស្អាត គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ផ្ទះរចនាប័ទ្មសហសម័យនិងសម័យទំនើបដែលត្រូវបានទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាននិន្នាការផ្ទះរចនាប័ទ្មផ្តោតលើអវកាសដើម្បីបើកចំហ។ ការបើកចំហខ្យល់និងពន្លឺ តំណភ្ជាប់ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅជិតស្និទ្ធទៅនឹងធម្មជាតិដូចជាអាចធ្វើទៅបាន។ បន្ទះឈើនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្របដណ្តប់ផ្នែកមួយនៃបន្ទះដំបូលជញ្ជាំងបន្ទះនេះសម្រាប់គោលបំណងសាភ័ណភ្ព។ ដូច្នេះប្រឈមមុខនឹងការ rot ឈើធម្មជាតិ buckling និងរបកគូរកណ្ណៀរផងដែរបរិភោគជាច្រើនទៀត។ ទទួលរងការចំណាយនៃការរក្សាវា។ ហើយត្រូវតែជាទៀងទាត់ វាត្រូវបាន aching ចំពោះជំនាន់នេះ កម្រមានពេលវេលា .. បានធ្វើរនាបពីប្លាស្ទិចឬ FRP គឺភ្នំពេញជាប្រព័ន្ធជំនួសសម្រាប់បន្ទះនេះត្រូវបានគេកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង។

ពិការភ្នែកស៊ុន slats បែងចែកបន្ទប់បន្ទះជញ្ជាំង។ អតិថិជនមិនមានការសម្របសម្រួល crossbar នេះ។ 

ជញ្ជាំងភាគថាសបន្ទះ ជាជម្រើសដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការជួសជុលផ្ទះ។ ជញ្ជាំងភាគថាសនេះ ជញ្ជាំងត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បានយូរ, មិនជញ្ជាំងជាមួយនឹងស៊ីម៉ង់ត៍នេះ។ ជញ្ជាំងគឺជញ្ជាំងដែលបំបែកបន្ទប់ពីជញ្ជាំងជាមួយនឹងស៊ីម៉ង់ត៍នេះ។ ជញ្ជាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៃការសមា្ភារៈដែលជាស្រាលជាងមុនដោយឈ្មោះ។ រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងត្រូវបានធ្វើពីឈើឬអាលុយមីញ៉ូនិងជាតិសរសៃផ្សេងទៀតឬការ gypsum ដើម្បីគ្របដណ្តប់។ អាហារបំប៉ននេះអាចត្រូវបានបន្ថែមពេលក្រោយ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យភាគថាសថ្មីមួយ និងតម្រូវឱ្យមានការគាំទ្រដល់ធ្នឹមនេះថាជាការលំបាកជញ្ជាំងស៊ីម៉ងត៍ឬកំបោរដែលជា។ ជញ្ជាំងនិងមិនគួរមានទម្ងន់ជាង 50 គីឡូក្រាមបានច្រើនក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។

ចំណេះដឹងនៃការសមា្ភារៈសំយោគបានប្រើជាទូទៅដើម្បីធ្វើឱ្យជញ្ជាំង។ របងការដាក់ស្រមោលពិការភ្នែក slat 
ស៊ីម៉ងត៍ជាតិសរសៃ សម្ភារៈនេះគឺជាល្បាយនៃស៊ីម៉ង់ត៍ Portland, ខ្សាច់, ទឹកនិងបន្ទះសែលុយឡូសជាស៊ីម៉ង់ជាតិសរសៃត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីតុបតែងរបង, trellises, trellises, awnings, battens ពិដាននិង battens ស៊ុន
Plast ឈើឬប្លាស្ទិចសមាសធាតុឈើ សម្ភារៈ HDPE ប្លាស្ទិច។ , LDPE, PVC, PP,, របស់ ABS , PS, PLA និង pulp និងរនាបម្នាងសិលាវូដជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីតុបតែងកន្លែងកើតហេតុបន្ទះមួយ។ ពិដានតុបតែងឬជញ្ជាំង
ប្លាស្ទិច គឺជាប្លាស្ទីកប្រភេទពិសេស។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការ uPVC (unplastizide ពហុប្លាស្ទិ Choride) និងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពបរិវេណនៃប្រភេទផ្សេងគ្នាដូចជាការបន្ថែមភាពធន់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ (ឋិតឋេរស្មុគស្មាញ), សារធាតុបន្ថែមទៀតថាការតស៊ូមួយផលប៉ះពាល់ (ផលប៉ះពាល់កែប្រែ), ធន់ទ្រាំទៅនឹងព្រះអាទិត្យបន្ថែម។ វិទ្យុសកម្ម (កាំរស្មី UV ឋិតឋេរ)
ក្តារបន្ទះ ដែលបានប្រើជាទូទៅបំផុតជញ្ជាំងក្តារបន្ទះទៅនឹងជញ្ជាំងខាងក្នុងផ្ទះ។ មិនអាចទប់ទល់នឹងព្រះអាទិត្យនិងភ្លៀងព្រមទាំងជញ្ជាំងឬឈើរឹង។ នេះជាក្តារបន្ទះើញឹកញាប់បំផុត។ ស៊ីម៉ង់ត៍, ក្តារបន្ទះនិងក្តារបន្ទះចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ដោយលាយបំណែកឈើដែលត្រូវបាន impregnated ជាមួយនឹងសារធាតុគីមីនិងសម្ពាធខ្ពស់។ កណ្តៀរជាញឹកញាប់ផងដែរ វាអាចជាកោសសាមញ្ញ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល gypsum គឺការ gypsum ដែលដុតតាមរយៈដំណើរការនេះនិងត្រូវបាន felted ។ ការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្អិត, ស្រមុងនិងការគ្របដណ្តប់ទំហំ

2 ភាគីនៃសន្លឹកដូចគ្នាមួយនៃការ plywood និងភាពខុសគ្នានៃកម្មវិធីដូចជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការ gypsum ធម្មតាមួយ។ ជញ្ជាំងនៅក្នុងអគារ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការ gypsum ធន់នឹងភ្លើង។ អាចស៊ូទ្រាំកំដៅសម្រាប់ម៉ោង 1-3, ជាញឹកញាប់ជាមួយភ្លើងផ្ទះបាយមួយឬកង្វល់ភ្លើងឆេះផ្ទះ, ការ gypsum ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំដៅ។ ស្រទាប់ foil អាលុយមីញ៉ូមប៊ូត្រឡប់មកវិញ។ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ជញ្ជាំងដែលមានពន្លឺថ្ងៃ។ ឬដើម្បីរក្សាទុកថាមពល
សន្លឹកផ្ទះល្វែង ជញ្ជាំងនៃសន្លឹកអាបស្តូ ប្រើបានទាំងក្នុងនិងក្រៅផ្ទះ។ វាអាចទប់ទល់នឹងព្រះអាទិត្យនិងភ្លៀងផងដែរ។ ប៉ុន្តែមិនធន់នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយអាបស្តូសន្លឹកនឹងមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងក្តារបន្ទះ។ និងមានតំលៃសមរម្យ
CELLOCRETE ជញ្ជាំង CELLOCRETE (សន្លឹក Cellocrete) គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជញ្ជាំងការ gypsum ។ ធ្វើពីសរសៃឈើទន់លាយជាមួយស៊ីម៉ងត៍។ បន្ទាប់មក felted ផ្ទៃសត្វកណ្ដៀរធម្មជាតិ patterned មិនបរិភោគព្រមទាំងការការពារប្រឆាំងនឹងកំដៅនិងសំឡេងអាចត្រូវបានឆ្កាងឬដោយប្រើឧបករណ៍ដូច sawed ទូទៅមួយ។ ជញ្ជាំងនេះអាចមានទាំងញេនិងនៅក្នុងផ្ទះ។

គុណសម្បត្តិនៃបន្ទះជញ្ជាំង, ពិការភ្នែកព្រះអាទិត្យ។ តើមានការដំឡើងមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័ស។ អាចត្រូវបានជួសជុលយ៉ាងងាយស្រួលឬបានកម្ទេច។ លក្ខណៈសំខាន់មួយគឺការបន្ថែមទៅកាន់ផ្ទះដោយគ្មាន crossbar មួយ។ ឥដ្ឋថ្មីឬមានភាពស្មុគស្មាញ ជញ្ជាំងនេះអាចត្រូវបានបង្កើតនៅលើដី, វាជាការល្អសម្រាប់លំនៅដ្ឋានដោយមានកម្រិតដើម្បីបំបែកជញ្ជាំងឬជញ្ជាំងដើម្បីបំពេញបន្ទប់។ ការបន្ថែមស្រស់ស្អាតដែលអាចជាការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។ លើសពីនេះទៀតសម្ភារៈដែលបានប្រើ លក្ខណៈពិសេសការជ្រើសរើសធំទូលាយផងដែរ។
ការធ្លាក់ចុះនៃបន្ទះជញ្ជាំង, ពិការភ្នែកព្រះអាទិត្យ។ ដោយសារតែជញ្ជាំងដែលបានបញ្ជាក់យួរតាមខ្លួនងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង, ដូច្នេះធ្វើឱ្យជញ្ជាំងគឺមិនប្រើប្រាស់បានយូរដែលជាកំបោរ។ ជញ្ជាំងស៊ីម៉ងត៍ទូទៅ អាច fracture យ៉ាងងាយស្រួល ប្រសិនបើជាច្រើននៃទឹកមួយអាចមានហើមឬកំពុងតែបាក់បែកខ្ទេចខ្ទី moldy យ៉ាងងាយស្រួល។ សំឡេងនិងជញ្ជាំងស៊ីម៉ងត៍តិច។ បន្ទះជញ្ជាំងម្លប់បន្ទប់ព្រះអាទិត្យ។ ផ្នែកទន់ប៉ាតង់របស់ក្រុមហ៊ុននេះលោក Lincoln និងប៉ាតង់ PP, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុត trellis SlatBlind FRP ស្វាគមន៍ភាគថាស / Weatherboard ។ ជញ្ជាំងពន្លឺដែលសមរម្យបំផុតសម្រាប់បន្ទប់ទឹក, បន្ទប់បោកគក់, បន្ទប់ស្រាឬបន្ទប់ជាមួយសំណើមខ្ពស់មួយ។ ជញ្ជាំងនេះគឺមិនមែនជាទឹកដែលធន់ទ្រាំនិងមានសំណើម។ ជញ្ជាំងនេះអាចបង្កឱ្យមានការហើមឬផ្សិតយ៉ាងងាយស្រួល។ លើកលែងតែភាគថាសបន្ទះជញ្ជាំងនៃព្រលានយន្តហោះនាង Shannon ។ បានធ្វើឱ្យទឹកធន់នឹងគ្មានការបំបែកសម្ភារៈសំលេងរំខាន, ព្រះអាទិត្យដែលធន់ទ្រាំនឹង, ដែលមិនមែនជា corrosive និងការធន់ទ្រាំទៅនឹងសារធាតុគីមី។ សុវត្ថិភាពសុខភាពនិងបរិស្ថាន ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង, ងាយស្រួលក្នុងការជួសជុល។ អាចត្រូវបានដាក់នៅលើឬនៅក្បែរសមុទ្រ ខ្យល់បក់ពីសមុទ្រ, មិនច្រេះ។

បាររន្ធ GFRP-Steel’s-ប្លាស្ទិចប្រភេទ PPABS Yüzmeណផ្សារដែកដែកគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / សមាសភាពជាការសមលីកេវ: ចាក់, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes ក្របគឺរនាំងចេញស្រះទឹកធ្វើបានបិទបំពង់បំពង់មួកបង្ហូរទឹកទឹកមួកបំពង់ prefabricated បុរសរន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទម្រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែបជួសជុលឈុតតារាង។ មានការគៀបចាក់សោរឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹក grating Scupper / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ / ធ្លាយដាក់ Hook pegboard កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្ទុកស្ដុក DIY: grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃបង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្រែះដែកភាពធន់ទ្រាំ។ កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ គម្របបិទ CAP បានយ៉ាងល្អរឹងមាំបំពង់ ductile ជាតិសរសៃកញ្ចក់បោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំពក់ផ្នែករឹងព្យួរទំពក់ក្រុមប្រឹក្សាម្ជុលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ជញ្ជាំងដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុក perforated ព្យួរ។

ទំព័រដើមទំព័រនៃ Chancon-GratingThai | >> ក្រុមហ៊ុនទំព័រដើមជជែកលីនខុន – grating ថៃក្រុមហ៊ុន
|| ទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនងអ៊ីម៉ែលសូមចានលក្ខណៈផលិតផលបន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តក្នុងការកាត់បន្ថយការដំឡើង     កទំនាក់ទំនង។ យើងទំនាក់ទំនង ផលិតផលផែនទី ការណែនាំបន្ថែមទៀត     ខតំលៃសម្រង់: សម្រង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតំលៃថោក     គទាំងអស់នៃគម្រោងយោង: អតិថិជន។ ការកម្មវិធី តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ     ឃលក្ខណៈពិសេសអត្ថន័យនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រជ័រប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមអាហារថ្នាក់ទីនេះនៃការ FRP បានសំឡីកែវ     អ៊ីសេវាកម្ម, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: ដើម្បីរចនាផលិត, ដំឡើងនិងសាកល្បងកម្លាំង – គីមី     លក់អេហ្វចែកបៀចង់បាន: សួរ។ ក្រុមហ៊ុនលក់ទ្បា ការលក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក 

Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ || ដែកថែបដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅជុំវិញអាងទឹក។ កំទេចកំទី Sieve បានបង្កប់នៅក្នុងអន្ទាក់ទប់ស្កាត់
    1. ប្លាស្ទិច polypropylene សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating ការបង្ហូរទឹកបំពង់។ ប្លាស្ទិចក្រាស់បំពេញបន្ថែមភ្នំពេញ
    ដែកថែបដែកបញ្ចប់ចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ 2. Grating ស័ដែកថែប plated តភ្ជាប់។ បំពង់សម្រាប់ការអនុម័តទឹក
    3. FRP ផ្សិតសំឡីកែវកញ្ចក់ Grating លូបង្ហូរទឹក grating ជាតិសរសៃ។ ជាន់ផ្លូវម៉ាត់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ
    4. ABS ហែលទឹកណលូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Slice គែមទំនប់បង្ហៀររបស់ ABS អាង, PVC
    5. ដ្រាយផ្លូវហាយវ៉េបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាពកខ្វក់អន្ទាក់សំណាញ់, សំរាម, ទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ។ (ប៉ះពាល់ជំនួញឈើដើម្បីស្លឹក)
    6. ឆ្មាំ, ដើមឈើ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់សំណាញ់ paver ស៊ុមស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ជាមួយទាំងពីរបានសាងសង់និងបានបញ្ចប់។

manholes គម្របគ្របដណ្តប់ || រនាំងចេញទឹកកខ្វក់ Raa ប់ធ្វើបំពង់។ គំរបដែកបូបោះ កញ្ចក់មួកបំពង់ដែលមានជាតិសរសៃ
    7 FRP manholes គ្របដណ្តប់គំរបគ្រប manholes, បំពង់ជ័រសមាសធាតុកញ្ចក់ជាតិសរសៃ (noncorrosive កម្លាំងខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកជំនួស) 
    8. Cast ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile manholes គម្រប CAP បាន (ជុំទំនាក់ទំនង / ការេនេះ) ។ បិទ manholes គម្របបំពង់ដែកប្រព័ន្ធបោះ ductile ព្យាបាលទឹក 
    9. គម្រប FRP ពេជ្រកំពូល (កាត់ពិសេស ) ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អបំពង់កញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការហោះហើរនេះ។ 

ផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងជាផ្លូវការ || ផ្ទៃគម្របប័ណ្ណ។ គ្របដណ្តប់គែមបន្ទះគម្របកញ្ចក់ជាតិសរសៃប្រភេទច្រមុះជណ្តើរ។ ចាក់សោឈុត rack អ្នកកាន់
  10 បន្ទះអេក្រង់ស៊ុតពិការភ្នែក crates slats សំណាញ់ពិដានប្លុករបាំងភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ តម្រងខ្យល់ខ្យល់
  11. ពិដានកន្លែងកើតហេតុដុតស្រមោល trellis ជញ្ជាំងវាំងននពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ awnings, blinds ក្នុងកំឡុង slats
  12 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍បន្ទះក្ដារ hooks ដាក់ជញ្ជាំងរន្ធឧបករណ៍ផ្ទុក Winnipeg ព្យួរ
  13 FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារគម្របបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះគែមការតុបតែងប័ណ្ណកញ្ចក់ជាតិសរសៃជណ្តើរ
  14 HDG ។ ដែកថែបសោឈុតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះក្តាប់ឈុតចាក់សោរឹមានការគៀបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ស័ង្កសីដែកអ៊ីណុក / ដែកថែប plated, ច្រែះធន់ទ្រាំ,
  15 FormWork ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង: TieRod / មមាញឹក ។ ដែកថែកម្លាំង tensile ខ្ពស់ធន់ទ្រាំ WingNut WaterStopper ។ 

# Grating ដែកថែប grating កញ្ចក់អុបទិកលើសចំណុះលូប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងបញ្ចប់ manholes # គម្រប, បោះគ្របជាតិដែក, លូ, # FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ, # ductile-ចោល-ដែក manholes ។ ក្រប, #Swimming ណលូ Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រឡាយ, #Saddle សោរឹឃ្លីបមានការគៀប, # ឈុតចាក់សោស្រេចចិត្តទប់ចាន Sieve បាន #Leaf ជំនួញឈើក្បែរផ្លូវ Scupper លូដៃសមុទ្រទប់ស្កាត់ grating, # Sieve បានកំទេចកំទីអន្ទាក់, សំរាមកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃបេតុង។ ផ្លូវនេះ #Egg សំណាញ់ crates មានភ្លើងបំភ្លឺបែងចែកផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាពិការភ្នែក # បន្ទះ slats សំណាញ់បំបែកប្លុករបាំងអំណាចខែលពន្លឺ។ ប៉ុន្តែអាងចិញ្ចឹមត្រីនេះ #Stair Tread គម្របការពារច្រមុះជំហានគម្របច្រមុះនិង # បន្ទះគម្របប្រភេទជ្រុងជណ្តើរគ្រូពេទ្យប្រហែលជាបាន, សំណាញ់ #Tree ឆ្មាំសុវត្ថិភាពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅស៊ុម # -frame ការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ #Perforated Pegboard ដាក់ស្ដុកផ្ទុកកញ្ចប់ Hook DIY ការ ,. ឧបករណ៍ # កម្មវិធី Billboard Winnipeg ជញ្ជាំងក្តារដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុកធ្លាយព្យួរ, កម្រាលសន្លឹកនិងផ្លូវដើរ។

ការបង្ហូរទឹក grating ប្លាស្ទិចដែកសម្ដែង prefabricated អាលុយមីញ៉ូមដែកអ៊ីណុក, កញ្ចក់ជាតិសរសៃ, គ្របដណ្តប់រណ្តៅលូគម្របដែកបោះបញ្ចប់ FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ fiberglass, ductile-ចោល-ដែក manholes ក្រប, ហៀរហូរ Sieve បាននៅជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ ជាការហែលទឹកប្រភពដុតបង្ហូរលើសចំណុះ, បំណែកសំណាញ់អន្ទាក់អាហារសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវមួយបានទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយ # សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ផ្លូវដើរម៉ាត់ជាន់, បន្ទះដកហូតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបាំងគ្របដណ្តប់បំបែកពន្លឺ / តម្រងអាកាស / ខ្យល់
GFRP សមាសភាពដែក Gully driveway សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអាំង, លូទឹកបំពង់លូប្រឡាយ Trench, ចោល ductile ដែក manholes ក្រឡាចត្រង្គគ្របដណ្តប់ចាប់អាងសុវត្ថិភាពពង្រីកដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ , ក្តាប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ struts ប៉ុស្តិ៍ធ្លាយ ដុតអាលុយមីញ៉ូលំហូរអ៊ែរលើកឡើងការចូលដំណើរការជាន់ទីផ្លូវថ្មើរជើងទីលានក្រាលថ្ម, ទីធ្លាជម្រាលកៀរជើងទម្រ, កាបោន serrated ដែកថែបរបារ, ខ្ទាស់រនុកបានចាក់សោមានការគៀប saddle ចាក់សោលាតសន្ធឹងបន្ទះដែកថែប, សំណាញ់, Formworks ស្មើ Rod វីងនុ, ហូរគ្របដណ្តប់។ ductile ទឹកបោះដែក, CAP ជ័រសមាសធាតុជាតិសរសៃបំពង់ដៃធុងគំរបបុរសម្នាក់ហូលកាន់, CAP បានគ្របដណ្តប់ manholes នេះបំពង់។ អនុបង្ហូរទឹកប្រមាត់ CAP បានដាំ, CAP បានស្វ៊ែរ។ គ្មានរន្ធចតុកោណរឹង, ស៊ីម៉ង់, ដែកថែបបានពង្រឹងប្រព័ន្ធគំរបគ្របដណ្តប់និងការព្យាបាលទឹកបេតុងសម្រាប់ការប្រមូលសំរាម! សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, មហាភ្លក់រសជាតិគ្របដណ្តប់ចានដែក welded ដុត, បានបញ្ចប់, សំណាញ់ស៊ុមការពារមូលដ្ឋាននៃដើមឈើ
បំពង់ភៀសខ្លួនដំបងប្រឡាយបង្ហូរទឹកលោក U នៅតាមគែមនៃចិញ្ចើមផ្លូវ, ការបរាជ័យម៉ាទ្រីស, លួសសំណាញ់, លួសសំណាញ់, ជាមួយនឹងស៊ុមនេះ។ បណ្តាញបង្ហូរទឹក, ខ្សែដែកថែប, ការរហែក, ផ្នត់រន្ធ jig ដែក stretched, ជាតិសរសៃកាបោន, trotters វាយនភាព, សាច់មាន់, បង្ហូរទឹកភ្លៀង, ឈានជើងរអិល, ផ្លូវរថភ្លើង, សុទ្ធខ្នាតតូចដែលមានក្លិ, ប្លុកត្រួសត្រានៅខាងក្រៅ។ ស្រះទឹកតុបតែង koi, ទេសភាព, ទន្សាយឆ្នេរសមុទ្រ។ ចង់បាន, កម្រាល, ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងឧបករណ៍, DIY ការងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងដោយខ្លួនឯង, សំណាញ់អណ្តែតដែលបានម៉ោនចង្កៀង, ពិដានក្រុមហ៊ុន T-របារ, ក្បឿងពិដាននៅលើជញ្ជាំងកំពែងវាំងននពន្លឺស្រអាប់ gauzy ។ ភាគថាសបែងចែកបន្ទប់បន្ទះហ៊ុមព័ទ្ធ។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់តុបតែងស្លឹកពិដានពិការភ្នែក slat ការ hinge ក្រុមហ៊ុន Fiat តាត្រៅខ្យល់ pergolas, សត្វស្លាបការពារគម្របសំណាញ់, ពស់, សត្វបក្សីសត្វកំប្រុក baffles បណ្តេញចេញ, សភាបន្ទះភាគថាស។ រីករាយ, កាបូនប្លាស្ទិច, ប្លុកការិយាល័យ, ការិយាល័យ, បន្ទប់ទឹក, frosted បញ្ចប់ការបិទប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់, ខ្សែភ្លើងមួយបែងចែកបន្ទប់, មានគុណភាពខ្ពស់។ Deeside អគារដៃគូសក្ដិសម, វាយនភាពពិដានដុតខ្យល់ព្យួរ Splashboard ពិការភ្នែក / Weatherboard / slats / ម្លប់ trellis, គណៈកម្មាការតុសសកុដិជញ្ជាំង, ភាគថាសអេក្រង់ទូទៅស៊ុនចម្រុះ, ការត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងនឹងការស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីបក្សី, ការតុបតែងវាំងននសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមីនីគម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកកោសិកា។ កម្មវិធីពិដាន: កន្លែងការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំ , ផ្សារទំនើប, សាលារៀន, ច្រករបៀង, បង្គន់, មន្ទីរពេទ្យ, ការប្រព្រឹត្ដឡើងវិញការតុបតែង, ជញ្ជាំងវាំងនន, ក្បឿងពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ ពិការភ្នែក slat canopy សុទ្ធ ជញ្ជាំង pergola ការ hinge ផ្នត់ Weir បំបែកកំទេចកំទីក្នុងអន្ទាក់សិតសក់សំណាញ់អណ្តែតនៅក្នុងទឹកនៅគែមនៃចិញ្ចើមផ្លូវនេះ។ អន្ទាក់ដីល្បាប់ធូលីដី, ស្លឹក, ក្រដាស, សំណល់អាហារទប់ស្កាត់ទឹកសំណាញ់នោះ។ ចំហៀង rails នៅតាមបណ្តោយផ្លូវនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ស្តង់ដានៃក្រុងនោះ។ មន្ទីរសាធារណៈការនិងនគរូបនីយកម្ម នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ អាជ្ញាធរជាតិលំនៅដ្ឋាន ETA, Trench សហប្រជាជាតិច្រកផ្លូវបង្ហូរទឹក, អេក្រង់ធូលី ច្រកផ្លូវ grating ជិត footbath, ស្លឹកមានសុវត្ថិភាពសហប្រជាជាតិដាក់អន្ទាក់ចរាចរណ៍បង្ហូរ

ការ primer ប្លាស្ទិចជាអ្នកជំនាញខាង, PP, PE នៅ ABS ហែលទឹកជ័រ PVC ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ , បន្ទះកញ្ចក់អគារហាងជំនួសរបាំង, ផ្នែកខាងក្រៅជញ្ជាំង clad, សន្លឹក។ ផ្លូវដើរចេញពីតំបន់ប្រយុទ្ធន្រនិងប្រពៃណីឧទ្យាន។ វាលប្រកួតឆាកប្លុកស្មៅ, ចាន, បន្ទះជញ្ជាំងតុបតែង, ពិការភ្នែកផ្នែកខាងក្រៅ, ពិដាន, ជញ្ជាំង, eaves, gabled ជណ្តើរតាមរានហាលខាងមុខទ្វារភាគថាសកាឡៃពិណសាសន៍យូដានិងទំហំសន្លឹកស្តិនស៊ីល។ លួសថ្នាំកូតប្លាស្ទិច ការរចនាម៉ូដដើម្បីជ្រើសពី អាចត្រូវបានកាត់និងគ្រឿងសង្ហារឹមតុបតែងបន្ថែម‧; ជញ្ជាំងតុបតែងស្តិនស៊ីលមានទីតាំងស្រស់ស្អាតនិងមានតែមួយគត់។ អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព, សមាសភាព, អេហ្វរូពៀរ, ធន់ទ្រាំទៅនឹងច្រែះ, ច្រែះ, កំដៅ, ភ្លើង, ទឹកអាស៊ីតគីមី alkali, រក្សាទុកថាមពល។ កណ្ណៀរ, ផ្សិត, មិនចូលចិត្តការ edema, មិនមែនពុលដែលមិនមែនជាភ្លើងជំងឺវិកលចរិត, សំឡីកែវឬជំនាញជាតិសរសៃកញ្ចក់គឺទេពកោសល្យសៀម SSG, អាមេរិក, សហរដ្ឋអាមេរិក , តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក Fibergrate, Strongwell, Webforge, ជួសជុលកម្រាលផ្ទៃ laminate ។ , epoxy, អ៊ីងាយស្រួលពតមានភាពងាយស្រួលពតអ៊ី C, កម្រាល, epoxy, polyurethane, PVC, ស្អិត, បេតុងជីវ, ជីវ, PU, ថ្នាំកូត, ដុំថ្មជាការលំបាក ,. ភោជនីយដ្ឋានប្រសើរឡើងរោងចក្រ PE នៅជាន់, ផ្ទះបាយ, សណ្ឋាគារ, ស្រះទឹកថ្នាំកូតធន់ទ្រាំគីមី, ថ្នាំលាប acrylic, ជាន់ឧស្សាហកម្ម, ផលិតផលការពារជ្រាបទឹក, ជួសជុលបង្ក្រាប, fro ។ នេះជាកម្សាន្ត, ផលិតផលការពារជ្រាបទឹក, នាវា, សារធាតុគីមីអាងហែលទឹកកញ្ចក់លូទឹកស្អុយជាតិសរសៃដែកសន្លឹកដំបូលសម្ភារជំនួសដែក, ដុំថ្ម, ឈើ, សិប្បនិម្មិតសំយោគ, ប្លាស្ទិច wpc, ជីវ, ការកែឆ្នៃឧបករណ៍, Fla ។ បង្ហូរលូដំបូល, ពាក់ផ្ទៃ, ផលប៉ះពាល់, លើសចំណុះលូទឹកស្អុយនៅជុំវិញគែមនៃអាងនេះ, សន្លឹក, ល្បឿន, កៅស៊ូសន្លឹកសេជាន់នៅជុំវិញអាសនៈគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្រាល, ថាស, ដាក់, ជាន់អគារ, ទប់ស្កាត់ដង្កូវនោះ។ ប្លុកត្រួសត្រាយស្មៅតុបតែងបញ្ចប់។ ការកែប្រែ Feng ជនជាតិ Shui

GFRP Composite បានគ្របដណ្តប់ពេជ្រកំពូល manholes សន្លឹកឧបករណ៍ពិនិត្យ ផ្ទៃ ( គំរបដុតនៅកន្លែងចាក់សំរាមបំពង់ក្រាស់បានបិទគម្របជាតិសរសៃកញ្ចក់ម៉ាត់) www.chancon.co.th និងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអ្នកឯកទេសដំណោះស្រាយរបៀប ដំឡើង: ក្រៅចតុកោណ ,. ជុំទីការេ រង្វង់សារាចរក្រណាត់ធម្មតាលូទឹក Gully, ស្ទ្រីក្បឿងក្រឡាពិដានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, លេខសំងាត់វិធីផ្លូវចិញ្ចើមបន្ទប់ក្រោមដី, បើកក្រឡាចត្រង្គប្លាស្ទិច, បិទជិត manholes, ដៃ lifters លើករន្ធ, Catch អាង, លំនៅដ្ឋានលូក្រឡា Trench, លាងសមាតចេញច្រកផ្លូវជាន់ទីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហូរផ្កាឈូក, លូ ,. ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគម្របបំពង់ស្ទះ ductile Casting ប្រផេះដែក, ជំនួសដែកអ៊ីណុក, កូនកាត់ស៊ីម៉ងត៍ដែលមានជាតិសរសៃឈើឈើអាររយ WPC, ចានទាពិនិត្យ, បង្ហូរទឹក, អនាម័យ, ប្រអប់ញាស់, យកចេញ, អង្គភាពបើកកំបោរប្លុក, drainer ម្ហូប, បើកឆានែល, នាវា, វ៉ាល់ខ្យល់។ , តម្រង, អាងហែលទឹកបូម, នាវា , ការដាក់តំបន់កខ្វក់, ការប្រព្រឹត្ដ, corrosive resistanc ។ ស៊ុមអ៊ី, បន្ទះឈើ, បាញ់ប្រហារទឹកភ្លៀង , ការបង្ហូរចេញធុងសំរាម crates ស៊ុតដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, crate ស Polystyrene ស៊ុតសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញខ្យល់និងរបហោង។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ ប្រអប់ពិដានតុបតែងលម្អ fluorescent ដុតត្រី EggCrate ភ្លើងបំភ្លឺតម្រងអេក្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សព្វផ្សាយបន្ទះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈប្លាស្ទិចអរូបី DIY ការស្រះទឹកកងម៉ារីនអាងចិញ្ចឹមមច្ឆា, HVAC វ៉ិចទ័រខ្យល់ acrylic ការវិលត្រឡប់ / ក្រឡាចត្រង្គ Louver ផ្លាតទ្វេរដង, Vivarium, terrarium សម្រាប់ការបង្កើតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះមួយសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ពន្លឺគម្លាត។ ចង្កៀង LED / fluorescent ផ្លូវ (ដឹកនាំ / fluorescent) បន្ទះជញ្ជាំងវាំងននបន្ទះ, ពិដានពិការភ្នែក slat ផ្លូវដង្ហើមផ្លូវដង្ហើម។ ចាន louver ខ្យល់ គម្របប៉ះពាល់ការងារអគ្គិសនីតាក់តេអគារ។ Kagnbag បន្ទះតុបតែងបង្ហាញ។ ជំនួសខ្យល់អាលុយមីញ៉ូមពិដាន។ ត្រូវបានប្រើដូចជាការតុបតែងសម្រាប់ត្រី។ មួយបន្ទប់បន្ទះប្រអប់រណ្ដៅរចនាសម្ព័នជញ្ជាំងបែងចែកធុង, ជលផល, បង្គា, កង្កែប, Salamander ផលិតផល FRP, GFRPS, កញ្ចក់ជាតិសរសៃពង្រឹង rebar polymer, slab បំពេញបន្ថែមសំឡីកែវ, សមារៈសំណង់សមាសធាតុជ័រ ester ប្លាស្ទិច, bollards ដើមជា Root រណ្តៅដើមឈើ។ ចម្លាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងការតុបតែង, ទេសភាពខាងក្រៅ សួនច្បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើមឈើធំ, ឆ្មាំសុវត្ថិភាពការពារក្រវ៉ាត់ដើមឈើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver ថ្មើរជើងគម្របស៊ុម, ផ្លូវផ្លូវ molded, pultrusion ទម្រង់ pultuded, គ្របដណ្តប់ welded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបរិវេណរបារសត្វខ្លាឃ្មុំ, ទ្រុងកាំជណ្ដើរ, tread Staircase nosing, ដែលមិនមែនប្រឆាំង។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាមានកាំជណ្ដើរ skid, ជំហានទូលាយសង្កត់ គ្រប Handrail, រចនាសម្ព័ន្ធរាងសមស្របសម្រាប់ការដើរបង្ហាញម៉ូត, កម្រាលឡានពីរដង, គ្របឡាយ, ប្រឡាយ, សុវត្ថិភាពពង្រីកដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ក្តាប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ struts ប៉ុស្តិ៍ធ្លាយលំហូរអាកាសដុតអាលុយមីញ៉ូមទីធ្លាជម្រាលកៀរជើងទម្រ ,. ដែករបារ serrated កាបោន, spout Clad, ការគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, សំណាញ់ខ្យល់ , ផ្លូវរថភ្លើង, ក្រឡាចត្រង្គច្រើន, គ្របដណ្តប់, concave, gritted, minimesh, ជ័រ polyester មិនឆ្អែត, ភាគថាសក្ដារលាយទ្វារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ, ការផ្ទុះជាន់ភស្តុតាង, គ្រឿងរចនាច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មី, សមាសភាគ, ស្ថាបត្យកម្មនិងនាវាឧស្សាហកម្ម។ ស្ពានប្រព័ន្ធថ្មើរជើងកម្រិតចាប់ផ្ដើមទីធ្លាចត , របង, បំពង់ជុំ, សន្លឹកបំពង់, មុំ, លួសសំណាញ់, បូមទឹករណ្តៅ, ថ្នាំកូត, បេតុង polyurethane, ប៉ូឡូញ, កម្រិតខ្លួនឯង Epoxy, បន្ទាត់ជាន់, ជាតិសរសៃកាបោន, រឹងជាន់, grout, ទឹក, ទឹកសម្អុយ។ ការព្យាបាលប៉មត្រជាក់សើម, ជួរឈរ, laminate, លោហធាតុ, អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព Rack, ចំហាយ, កញ្ចក់ពន្លឺតាមដំបូល, កាបូនប្លាស្ទិច, acrylic, UPVC, របស់ ABS, PS, កុំព្យូទ័រ, កម្រនិងអសកម្ម PET, សន្លឹកផ្ទះល្វែង, ល្អក់, ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV ស្ថិរភាពតុបតែងរឹង។ សន្លឹក, លូទឹកស្អុយ, ប្រឡាយ, បានធ្វើឡើងដើម្បី បញ្ជាដោយក្រណាត់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, Dipped ក្តៅ Forge Tinplates ជម្រុញអគ្គីសនីលង្ហិនស័ង្កសី, ការផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្នាក់ទីទម្ងន់ក្នុងមួយ m2 បន្ទប់គេង, គម្លាតវិមាត្រ, កាត់តារាងផ្ទុកអ្នកចែកបៀ, ឧស្សាហកម្ម ,. អ្នកផ្គត់ផ្គង់, រោងស្មិត, បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន ជាច្រើនដូចជា GMP, HACCP, អាយអេសអូ 1400, 900, FDA បានអនុម័តកាតាឡុកតម្លៃជាក់លាក់សម្រាប់ Infosoft លក់។